План основних питань економічної І контрольної роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі Державної податкової служби на 2012 рік
Скачать 374.51 Kb.
НазваниеПлан основних питань економічної І контрольної роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі Державної податкової служби на 2012 рік
страница1/4
Дата24.11.2012
Размер374.51 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комісії з проведення реорганізації ДПА в Одеській області, голова ДПС в Одеській області

_______________О.В. Чернобай

« 27 » грудня 2011 року


План

основних питань економічної і контрольної роботи

Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі

Державної податкової служби на 2012 рік№№

з/п

Зміст заходу


Відповідальні виконавці


Термін виконання

Примітка
Розділ 1. Організація контролю за додержанням податкового законодавства, повнотою і своєчасністю сплати платежів до бюджетів юридичними особами

1.1

Організація роботи відповідно до положень Податкового кодексу України та Положення про податкове супроводження платників податків спеціалізованими державними податковими інспекціями, спрямованої на досягнення сплати податкових зобов'язань у повному обсязі за рахунок постійного удосконалення форм і методів податкової підтримки платників податків та поліпшення податкової дисципліни платника податків

Структурні підрозділи


Протягом року
1.2

Аналіз діяльності великих платників податків, що мають бюджетоутворюючий статус та забезпечення повноти і своєчасності сплати ними задекларованих сум податків та зборів до бюджету.

Проведення аналізу даних щодо надходження платежів у порівнянні з попередніми періодами (квартали)

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

галузеві підрозділи податкового супроводження

Протягом року
1.3

Оперативний контроль за надходженням до бюджету податку на прибуток та частини прибутку (доходу)

Галузеві підрозділи податкового супроводження, управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Протягом року
1.4

Аналіз податкової віддачі підприємств, які декларують валові доходи понад 10 млн. грн., зокрема за кодами видів їх економічної діяльності в порівнянні з середньо галузевими

Галузеві підрозділи податкового супроводження, управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Протягом року
1.5

Відпрацювання платників, які декларують дорівнювання валових доходів валовим витратам та від‘ємне значення об‘єкта оподаткування, щодо сплати податку на прибуток.

Підвищення податкової віддачі підприємствами -“мінімізаторами”

Галузеві підрозділи податкового супроводження

Протягом року
1.6

Моніторинг фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою виявлення схем мінімізації доходів, встановлення причин збитковості підприємств

Галузеві підрозділи податкового супроводження

Протягом року
1.7

Організація роботи з відпрацювання результатів автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, встановлення підприємств - “вигодонабувачів”

Галузеві підрозділи податкового супроводження

Протягом року
1.8

Відпрацювання платників податку на додану вартість, які допускають різке збільшення сум податкового кредиту з податку на додану вартість

Галузеві підрозділи податкового супроводження

Протягом року
1.9

Вжиття заходів із зменшення залишків від’ємного значення, які після бюджетного відшкодування включаються до складу податкового кредиту наступного періоду (24 рядок декларації з ПДВ)

Галузеві підрозділи податкового супроводження

Протягом року
1.10

Організація роботи з адміністрування акцизного податку, збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства з урахуванням усіх наявних резервів

Галузеві підрозділи податкового супроводження

Протягом року
1.11

Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати ресурсних, рентних, місцевих платежів до бюджету


Галузеві підрозділи податкового супроводження

Протягом року
1.12

Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати неподаткових платежів та екологічного податку


Галузеві підрозділи податкового супроводження

Протягом року
1.13

Контроль за сплатою юридичними особами збору за першу реєстрацію транспортного засобу

Галузеві підрозділи податкового супроводження

Протягом року
1.14

Організація роботи щодо прийому великих платників податків на облік та передачі платників податків, які виключені з Реєстру ВПП, на облік до інших ДПІУправління інформатизації та обліку платників податків

Січень
1.15

Формування реєстру платників податків – юридичних осіб, реєстру платників ПДВ, реєстру неприбуткових організацій


Управління інформатизації та обліку платників податків

Протягом рокуРозділ 2. Організація роботи щодо виконання завдань із збору платежів до бюджетів та інших завдань із надходження платежів до бюджетів

2.1

Розробка та доведення до галузевих відділів податкового супроводження:

показників розрахункової бази надходжень до Державного бюджету України та місцевих бюджетів;

організаційних заходів щодо забезпечення виконання показників розрахункової бази надходжень та інших завдань з надходження коштів до бюджету

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності


Протягом року


2.2

Аналіз надходжень до бюджетів усіх рівнів у розрізі джерел доходів, за видами економічної діяльності та визначальними платниками податків, виявлення резервів їх збільшення.

Підготовка відповідних аналітичних матеріалів керівництву на засідання колегій органів ДПС вищого рівня, апаратні наради (наради) тощо

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

галузеві підрозділи податкового супроводження

Протягом року
2.3

Розрахунок очікуваних сум надходжень платежів у розрізі галузей економіки, великих платників податків та, у разі виникнення ризиків виконання встановлених завдань, надання пропозицій до органів ДПС вищого рівня щодо шляхів їх усунення

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

галузеві підрозділи податкового супроводження

Протягом року
2.4

Аналіз:

динаміки основних показників фінансово-господарської діяльності великих платників податків, відповідності їх середньо галузевим показникам та виявлення чинників, які негативно впливають на стан розрахунків з бюджетом;

основних показників фінансово-господарської діяльності великих платників податків, стану нарахування і сплати ними податку на прибуток з метою виявлення причин збитковості, низької податкової віддачі тощо;

податкової віддачі з податку на прибуток та ПДВ платників податків (у розрізі галузей економіки) з метою виявлення суб‘єктів господарювання, які мінімізують податкові зобов‘язання

галузеві підрозділи податкового супроводження, управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності


Протягом року
2.5

Аналіз звітів про втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування

Галузеві підрозділи податкового супроводження,

управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Протягом року
2.6

Організація роботи щодо бюджетного відшкодування податку на додану вартість, моніторинг стану відшкодування податку на додану вартість у розрізі структурних підрозділів та платників податків

Галузеві підрозділи податкового супроводження,

управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Протягом року
2.7

Опрацювання та узгодження реєстрів на відшкодування податку на додану вартість

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

галузеві підрозділи податкового супроводження

Протягом року
2.8

Відпрацювання узгоджених сум податку на додану вартість, що підлягають відшкодуванню та надаються до управління Державного казначейства в Одеській області в частині підтверджених камеральними перевірками

Галузеві підрозділи податкового супроводження, управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Протягом року
2.9

Опрацювання відхилень, встановлених системою автоматизованого співставлення податкових зобов’язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України, між сумами податкових зобов’язань та/або податкового кредиту з податку на додану вартість суб’єктів господарювання у розрізі податкових періодів

Галузеві підрозділи податкового супроводження

Протягом року
2.10

Аналіз експортно-імпортних операцій ВПП, завдяки яких підприємствами сформовано від’ємне значення податку на додану вартість. Вжиття заходів щодо призначення перевірок з питань законності відшкодування ПДВ у разі виявленні сумнівних операцій

Галузеві підрозділи податкового супроводження

Протягом року
2.11

Забезпечення оптимального балансу „Держава - Бізнес” при відшкодуванні сум ПДВ з бюджету; оперативне і якісне супроводження підприємств реального сектору економіки, які отримуватимуть бюджетне відшкодування податку на додану вартість в автоматичному режимі

Галузеві підрозділи податкового супроводження

Протягом року
2.12

Взаємодія з управлінням Державного казначейства в Одеській області та фінансовими органами в частині проведення звірок щодо надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та державних цільових фондів

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності

Протягом року
2.13

Здійснення заходів по забезпеченню впровадження нового методу обслуговування органами ДПС України великих платників податків: Горизонтальний моніторинг шляхом укладання між великим платником податків та ДПС України Меморандуму та подальшого укладання з органом ДПС угоди щодо зобов’язань сторін з метою збільшення надходжень платежів до бюджету за рахунок ефективного податкового супроводження великих платників податків

Галузеві підрозділи податкового супроводження,

відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю

Протягом року
2.14

Формування аналітичної та зведеної інформації щодо виконання завдань із збору платежів до бюджетів та інших завдань із надходження платежів до бюджетів

Управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності,

інформаційно-аналітичний відділ

Протягом рокуРозділ 3. Організація контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів

3.1


Аналіз:

обсягів виробництва, реалізації та нарахування сум акцизного податку з алкогольних напоїв, а також щодо сплати акцизного податку з імпортних алкогольних напоїв та обсягів їх ввезення;

обсягів реалізації (передачі) нафтопродуктів та нарахування акцизного податку;

динаміки розрахунків з бюджетом суб‘єктів господарювання – платників акцизного податку

Галузеві підрозділи податкового супроводження

Протягом року  1   2   3   4

Похожие:

План основних питань економічної І контрольної роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі Державної податкової служби на 2012 рік iconЗвіт про виконання плану роботи
Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі
План основних питань економічної І контрольної роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі Державної податкової служби на 2012 рік iconДержавна податкова адміністрація України Національна академія державної податкової служби України На правах рукопису Першин Володимир Геннадійович
Організаційно-правове забезпечення впровадження іпотечного кредитування в Україні
План основних питань економічної І контрольної роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі Державної податкової служби на 2012 рік iconПлан роботи управління освіти Святошинської районної у м. Києві державної адміністрації на 2009 рік з м І с т стор
Основні напрямки роботи управління освіти Святошинської районної у м. Києві державної
План основних питань економічної І контрольної роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі Державної податкової служби на 2012 рік iconПлан роботи відділу освіти Радивилівської районної державної адміністрації на 2012 рік №
Про стан виконання чинних Інструкцій з ведення класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах району
План основних питань економічної І контрольної роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі Державної податкової служби на 2012 рік icon«10» червня 2009 р. №223/1-12 Голові обласної державної адміністрації п. М. Кмітю
Львівської облдержадміністрації. Подаємо матеріали, напрацьовані управлінням з питань внутрішньої політики облдержадміністрації відповідно...
План основних питань економічної І контрольної роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі Державної податкової служби на 2012 рік iconПлан роботи відділу освіти районної державної адміністрації на 2011 рік вступ
Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Закону України «Про...
План основних питань економічної І контрольної роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі Державної податкової служби на 2012 рік iconУ правління культури І туризму сумської обласної державної адміністрації
«Календар знаменних І пам'ятних дат Сумщини на 2013 рік» призначений надати допомогу бібліотекарям області у плануванні краєзнавчої...
План основних питань економічної І контрольної роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі Державної податкової служби на 2012 рік iconДержавна програма економічного І соціального розвитку україни на 2012 рік
Заходи щодо реалізації Державної програми економічного І соціального розвитку України на 2012 рік
План основних питань економічної І контрольної роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі Державної податкової служби на 2012 рік iconПлан державних статистичних спостережень на 2009 рік Передмова
Союзу; модернізацію інформаційних І комунікаційних технологій; удосконалення організаційної структури І системи управління органів...
План основних питань економічної І контрольної роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Одесі Державної податкової служби на 2012 рік iconНаціональна академія державної прикордонної служби
Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів І військових формувань
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница