Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден І товарів, що переміщуються ними
НазваниеПро затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден І товарів, що переміщуються ними
страница1/10
Дата16.11.2012
Размер0.57 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними


Наказ Державної митної служби України
від 17 вересня 2004 року N 678

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
8 жовтня 2004 р. за N 1286/9885

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Державної митної служби України
 від 10 жовтня 2007 року N 842,
 від 11 березня 2010 року N 230

Відповідно до Митного кодексу України, Кодексу торговельного мореплавства України та постанов Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 N 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними", від 18.01.2003 N 63 "Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України", від 29.08.2002 N 1274 "Про затвердження Порядку пропуску яхт через державний кордон" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними (далі - Інструкція), що додається.

2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 23.01.2001 N 26 "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю за переміщенням через митний кордон України товарів та інших предметів з використанням морського, річкового й поромного видів транспорту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.02.2001 за N 119/5310.

3. Департаменту організації митного контролю (Сербайло А. І.) і Департаменту правового забезпечення (Ступак Ю. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Служби Іванюка М. М.

 

В. о. Голови Служби 

М. М. Іванюк  


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
від 17 вересня 2004 р. N 678

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
8 жовтня 2004 р. за N 1286/9885 


ІНСТРУКЦІЯ
про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними

1. Загальні положення


1.1. Цю Інструкцію розроблено з метою визначення послідовності дій посадових осіб митних органів під час здійснення митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними через митний кордон України.

1.2. Терміни вживаються в цій Інструкції в такому значенні:

акт-повідомлення - документ, що складається при виявленні будь-яких розбіжностей при прийнятті портом (одержувачем) товарів від судна, підписується представниками порту (одержувача), митного органу, уповноваженим представником адміністрації судна;

декларація про вантаж - документ, який містить відомості про товари, що перебувають на судні;

генеральний акт - документ, що визначає кількість місць і вагу переданих судном та прийнятих портом (одержувачем) товарів;

термін виключено 

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 10.10.2007 р. N 842)

тальманська розписка - первинний обліковий документ, у якому відображаються відомості про кількість вивантажених із судна й прийнятих портом (одержувачем) товарів.

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексі України, Кодексі торговельного мореплавства України, постановах Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 N 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними" (зі змінами) та від 18.01.2003 N 63 "Про затвердження Порядку митного оформлення військової техніки та військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон України", від 05.08.2009 N 846 "Про затвердження Порядку суднового постачання в морських і річкових портах України, відкритих для заходу суден закордонного плавання".

(абзац пункту 1.2 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842,
 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 11.03.2010 р. N 230)

1.3. Судна і товари, що переміщуються ними через митний кордон України, підлягають митному контролю та митному оформленню.

Митні органи взаємодіють з органами державної влади, що здійснюють санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль і контроль за переміщенням культурних цінностей, у порядку, установленому законодавством України. Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, завершується тільки після здійснення встановлених законодавством України необхідних для цього товару видів контролю.

(абзаци другий і третій пункту 1.3 замінено абзацом другим згідно з
 наказом Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.4. У пунктах пропуску через державний кордон України в морських (річкових) портах, а також в акваторіях портів, відкритих для міжнародних перевезень, митні органи за погодженням з органами охорони державного кордону встановлюють постійні або тимчасові зони митного контролю. На суднах митні органи встановлюють тимчасові зони митного контролю. Режим тимчасових зон митного контролю доводиться до відома осіб, безпосередньо присутніх під час проведення митного контролю та митного оформлення. Забезпечення охорони зон митного контролю покладається на підрозділи митної варти.

1.5. Контроль суден при їх переміщенні через митний кордон України здійснюється комісією, що складається з представників органу охорони державного кордону, митного органу, агентської організації (морського агента) та адміністрації порту, а в передбачених законодавством випадках - інших контрольних органів. Керівництво комісією (координацію роботи комісії при застосуванні до судна вільної практики) здійснює старший наряду органу охорони державного кордону.

(абзац перший пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 11.03.2010 р. N 230)

При здійсненні контролю наливних суден до складу комісії можуть включатися представники державної пожежної охорони.

З дозволу митного органу та органу охорони державного кордону до складу комісії у разі потреби включаються представники інших органів, установ та організацій.

Особи, яким дозволено відвідання судна під час роботи комісії (під час здійснення вантажних операцій без участі комісії на борту судна при застосуванні до судна вільної практики), можуть перебувати на ньому тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих обов'язків. Такі особи не повинні мати при собі предметів, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством, крім тих, що використовуються ними для виконання своїх службових обов'язків. Предмети цих осіб декларуються ними усно чи письмово на вимогу посадової особи митного органу. За рішенням посадової особи митного органу може здійснюватися вибірковий митний контроль переміщуваних предметів із застосуванням технічних засобів митного контролю.

(абзаци четвертий і п'ятий пункту 1.5 замінено абзацом четвертим згідно з
 наказом Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842,
 абзац четвертий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 11.03.2010 р. N 230)

Початок вантажних операцій без участі комісії на борту судна за рішенням уповноважених здійснювати відповідний контроль державних органів, що приймається на підставі відомостей, отриманих до прибуття судна, допускається для суден-контейнеровозів та суден, що перевозять наливні вантажі, під час їх стоянки в порту. У разі відсутності заперечень з боку державних органів, уповноважених здійснювати контроль на державному кордоні, вільна практика може застосовуватися до інших типів суден.

(пункт 1.5 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 11.03.2010 р. N 230)

Початком вільної практики є час постановки судна до причалу порту для контролю та оформлення пропуску, заявлений у заявці з повідомленням про застосування вільної практики, наданої згідно з пунктом 1.12 глави 1 цієї Інструкції.

(пункт 1.5 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Державної митної служби України від 11.03.2010 р. N 230)

1.6. Митний контроль за переміщенням суден і товарів, що перебувають на них, здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України, які визначено Кабінетом Міністрів України.

Митний контроль суден і товарів, що переміщуються ними через митний кордон України, здійснюється митним органом, як правило, біля причалів, в акваторіях портів або на місці якірної стоянки на рейді.

Митний контроль в акваторіях портів та на місці якірної стоянки на рейді здійснюється за погодженням з органом охорони державного кордону.

1.7. Місце стоянки судна під час проведення митного контролю та митного оформлення, вивантаження або навантаження, а також посадки й висадки пасажирів визначається адміністрацією порту за погодженням з митним органом та органом охорони державного кордону. Зміна такого місця стоянки судна проводиться з відома митного органу й органу охорони державного кордону, за винятком випадків аварії та стихійного лиха, при цьому адміністрація порту негайно повідомляє про це митний орган.

1.8. Якщо судно внаслідок аварії, стихійного лиха або інших обставин, що мають характер непереборної сили, не в змозі досягти одного з місць здійснення митного контролю на митній території України, вивантаження з нього товарів допускається в місцях, де немає митних органів. У таких випадках капітан судна повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення зберігання цих товарів та пред'явлення їх найближчому митному органу.

1.9. Судна закордонного плавання протягом усього часу стоянки в порту перебувають під митним контролем.

Судна каботажного плавання перебувають під митним контролем протягом усього часу каботажу. Митний контроль судна каботажного плавання, що плаває під Державним Прапором України, закінчується після завершення ним каботажного перевезення та за відсутності на ньому товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, та/або суднових приміщень чи інших спеціально обладнаних місць з накладеним митним забезпеченням.

Під час перебування судна під митним контролем причалювання до нього будь-яких плавучих засобів здійснюється за наявності дозволу митного органу та органу охорони державного кордону.

(пункт 1.9 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.10. Митний контроль та митне оформлення судна, що прибуває на митну територію України або вибуває за її межі, здійснюються, як правило, на його борту. Огляд судна контрольними органами проводиться після узгодження з органом охорони державного кордону та митним органом. Митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються членами екіпажів цих суден, можуть здійснюватися безпосередньо на борту судна.

Митний контроль та митне оформлення іноземних суден можуть здійснюватись документально за умови їх постійного перебування під контролем митного органу в зонах митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України. Митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються членами екіпажів та пасажирами цих суден, здійснюються біля борту судна або в іншому місці у межах зони митного контролю, яке визначено адміністрацією порту та погоджено з митним органом та органом охорони державного кордону.

Якщо є підстави вважати, що судно переміщується через митний кордон з порушенням норм Митного кодексу України та інших законодавчих актів з питань митної справи, то його митний огляд здійснюється обов'язково.

(абзац третій пункту 1.10 у редакції наказу
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.11. Митний контроль та митне оформлення суден здійснюються цілодобово в порядку їх прибуття (вибуття).

Митний контроль та митне оформлення пасажирських суден здійснюються позачергово відповідно до графіка їх руху, завчасно погодженого з митним органом та органом охорони державного кордону.

Митний контроль та митне оформлення військових кораблів здійснюються в першочерговому порядку.

1.12. Капітан судна або агентська організація (морський агент) особисто або через адміністрацію порту не пізніше ніж за 4 години до прибуття (вибуття) судна подає до митного органу заявку на здійснення митного контролю судна (далі - заявка) з наступним уточненням інформації за 1 годину до початку митного контролю.

Заявка подається у довільній формі і повинна містити таку інформацію:

назва судна, його тип, код ІМО, національна належність, порт приписки;

дата та час прибуття (вибуття);

місце стоянки;

характер та кількість товарів;

кількість членів екіпажу та пасажирів (із зазначенням кількості громадян України);

назви портів, до яких заходило судно під час рейсу;

найменування агентської організації (морського агента) (за наявності).

Для здійснення митного контролю судна та товарів, що переміщуються на цьому судні, подається заявка з повідомленням про застосування вільної практики. Така заявка подається агентською організацією (морським агентом) особисто або через адміністрацію порту не пізніше ніж за добу до прибуття судна в порт призначення на митній території України.

Заявка з повідомленням про застосування вільної практики подається у довільній формі і, крім зазначених вище відомостей, для прийняття рішення про здійснення митного контролю із застосуванням вільної практики повинна містити таку інформацію:

мета заходу судна в порт;

відомості про судновласника (найменування, місцезнаходження - для юридичних осіб, прізвище, ім'я, місце проживання - для фізичних осіб);

інформація про заявлену капітаном судна потребу переміщення з борту судна/на борт судна членів екіпажу (пасажирів за наявності);

відомості про представника агентської організації (морського агента) (прізвище, ім'я, по батькові, посада), якому доручено пломбування приміщень на борту судна;

відомості про осіб, запланованих до переміщення на борт при постановці судна до причалу порту для проведення допоміжних операцій з товарами (кріплення, розкріплення, переміщення по судну) та здійснення розвантажувальних робіт без участі комісії.

Разом із заявкою з повідомленням про застосування вільної практики для визначення старшим зміни форми та обсягу митного контролю при застосуванні вільної практики надаються паперові примірники загальної (генеральної) декларації, декларації про вантаж, електронні або паперові копії:

суднової ролі;

списку пасажирів (за наявності);

вантажні документи, що повинні містити відомості, визначені статтею 138 Кодексу торговельного мореплавства України.

Документи в паперовому вигляді мають бути засвідчені в установленому порядку представником судновласника (агентською організацією (морським агентом), адміністрацією порту).

Порядок реєстрації заявок визначається митним органом.

(пункт 1.12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842,
 у редакції наказу Державної митної
 служби України від 11.03.2010 р. N 230)

1.13. Капітан судна або агентська організація (морський агент) забезпечує доставку членів комісії на судно з метою виконання покладених на них функцій, а також повернення їх до своїх установ.

1.14. На судно, що прибуло з-за кордону, комісія піднімається після завершення санітарного контролю з дозволу представника санітарно-епідеміологічної служби.

1.15. Митний контроль та митне оформлення суден, що прибули з-за кордону, здійснюються після проведення прикордонного контролю, а суден, що вибувають за кордон, - до початку прикордонного контролю.

1.16. Декларування судна закордонного плавання, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, здійснюється без подання вантажної митної декларації. Відомості про таке судно закордонного плавання зазначаються в генеральній декларації.

Судна, що переміщуються через митний кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу, міни, оренди, лізингу або інших (крім договорів перевезень), декларуються митному органу у відповідному митному режимі з поданням вантажної митної декларації, заповненої в установленому Держмитслужбою порядку.

(главу 1 доповнено пунктом 1.16 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.17. Для здійснення митного контролю судна закордонного плавання, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, капітан судна або інша особа, що входить до командного складу судна і належним чином уповноважена на це капітаном, подає, серед інших документів, два примірники зобов'язання капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (увезення на митну територію України) судна закордонного плавання (далі - Зобов'язання) за формою, наведеною в додатку до цієї Інструкції. При вивезенні за межі митної території України (увезенні на митну територію України) несамохідних суден закордонного плавання (без екіпажу) допускається подання Зобов'язання судновласником або вповноваженою ним особою.

Допускається подання митному органу Зобов'язання, заповненого англійською чи російською мовою та/або за формою, перекладеною на англійську мову. Один примірник оформленого Зобов'язання залишається у справах митного органу на контролі, другий - передається капітану судна для зберігання у справах судна. Зобов'язання (про зворотне вивезення за межі митної території України судна, яке плаває під іноземним прапором) зберігається у справах судна до здійснення митного контролю та митного оформлення цього судна при вибутті за межі митної території України.

(главу 1 доповнено пунктом 1.17 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.18. Оформленому Зобов'язанню присвоюється реєстраційний номер і проводиться реєстрація його в журналі обліку зобов'язань капітана судна про зворотне вивезення за межі митної території України (увезення на митну територію України) судна закордонного плавання (далі - Журнал обліку зобов'язань).

Реєстраційний номер Зобов'язання - цифровий код, що складається з п'ятнадцяти знаків, а саме:

перші дев'ять знаків - код структурного підрозділу митного органу, яким було оформлено Зобов'язання, згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 (зі змінами) (далі - Класифікатор митних органів);

десятий - одинадцятий знаки - останні дві цифри поточного року, відокремлені з обох боків скісною лінією;

останні чотири знаки - порядковий номер Зобов'язання в Журналі обліку зобов'язань (у порядку зростання протягом поточного року; з початку року нумерація поновлюється).

Журнал обліку зобов'язань ведеться в електронному вигляді з використанням програмно-інформаційного комплексу "Контроль за зворотним вивезенням судна закордонного плавання за межі митної території України (увезенням на митну територію України)" Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби (далі - ПІК) і має містити такі відомості:

порядковий номер Зобов'язання згідно з Журналом обліку зобов'язань;

дата оформлення Зобов'язання;

реєстраційний номер Зобов'язання;

назва та код ІМО судна (латинськими літерами згідно з реєстраційними документами судна);

прапор, під яким плаває судно (назва та цифровий код країни відповідно до Класифікатора країн світу);

напрямок переміщення судна (тимчасове вивезення/ тимчасове ввезення);

номер штампа "Під митним контролем" посадової особи митного органу, якою оформлено Зобов'язання;

кінцевий строк зворотного ввезення (вивезення) судна (згідно із Зобов'язанням);

продовження строку зворотного ввезення (вивезення) судна ("Продовжено до ___.___.20__ р."; реквізити заяви про продовження строку тимчасового ввезення /вивезення/; код митного органу згідно з Класифікатором митних органів, дата, вхідний номер заяви);

відмітка про виконання Зобов'язання (дата оформлення зворотного ввезення (вивезення) судна; номер особистої номерної печатки посадової особи, яка здійснила митний контроль і митне оформлення цього судна; код митного органу згідно з Класифікатором митних органів);

примітки (зазначаються відомості про складання протоколу про порушення митних правил, оформлення судна в інший митний режим тощо);

інше.

У разі потреби Журнал обліку зобов'язань роздруковується і формується у справи для зберігання відповідно до Інструкції з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом Держмитслужби від 28.12.2002 N 747 (зі змінами).

(главу 1 доповнено пунктом 1.18 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.19. Контроль за виконанням Зобов'язання здійснюється митним органом, якому було надано це Зобов'язання, на підставі відомостей, що містяться в ПІК.

Інформація про виконання Зобов'язання вноситься до ПІК посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого розташований порт, через який було здійснено зворотне вивезення (увезення) судна, шляхом зазначення дати оформлення судна, номера особистої номерної печатки посадової особи, яка здійснила митний контроль і митне оформлення цього судна, та коду митного органу згідно з Класифікатором митних органів.

Для зняття Зобов'язання з контролю у відповідному полі Зобов'язання проставляються такі відмітки:

якщо порт зворотного вивезення судна збігається з портом його ввезення (порт зворотного ввезення судна збігається з портом вивезення цього судна), то посадова особа митного органу, у зоні діяльності якого розташований цей порт, проставляє на обох примірниках Зобов'язання відбиток особистої номерної печатки;

якщо зворотне ввезення (вивезення) судна відбулося через інший порт, ніж порт його вивезення (ввезення), то посадова особа митного органу, яка здійснила митний контроль і митне оформлення судна по прибутті (при вибутті), проставляє на Зобов'язанні, поданому капітаном судна, відбиток особистої номерної печатки. Посадова особа митного органу, у справах якого Зобов'язання перебуває на контролі, на підставі інформації в ПІК зазначає на цьому Зобов'язанні дату оформлення судна, номер особистої номерної печатки посадової особи, яка здійснила митний контроль і митне оформлення судна, код митного органу згідно з Класифікатором митних органів та засвідчує запис відбитком особистої номерної печатки.

(главу 1 доповнено пунктом 1.19 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.20. З урахуванням мети тимчасового ввезення (вивезення) судна та інших обставин строк, зазначений у Зобов'язанні, може бути продовжений митним органом, якому було надане це Зобов'язання, або митним органом, у зоні діяльності якого перебуває це судно, на підставі обґрунтованої заяви капітана судна або судновласника про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) судна. При цьому строк тимчасового вивезення судна закордонного плавання продовжується митним органом, якому було надане Зобов'язання, без пред'явлення митному органу цього судна.

Якщо внаслідок дії надзвичайних обставин або невідворотних подій судно неможливо пред'явити митному органу, то разом із заявою капітан судна чи судновласник повинен подати митному органу, яким було оформлено Зобов'язання, документи, що засвідчують причини неможливості пред'явлення судна, видані відповідними державними органами та легалізовані консульською установою України в країні, де сталася подія під час перебування судна.

Продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) судна здійснюється шляхом накладення начальником митного органу чи вповноваженою ним особою відповідної резолюції на заяві, а також унесення інформації до ПІК. На примірнику Зобов'язання, що стоїть на контролі в митному органі, учиняється відповідний запис ("Продовжено до ___.___.20__ р."; код митного органу, яким було продовжено строк зворотного ввезення /вивезення/ судна, згідно з Класифікатором митних органів).

(главу 1 доповнено пунктом 1.20 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.21. Якщо строк тимчасового ввезення (вивезення) судна закінчився, а інформація про його зворотне вивезення (увезення) відсутня в ПІК, то митний орган негайно вживає заходів для з'ясування причин і обставин відсутності інформації про зворотне вивезення (увезення) цього судна, установлення його місцезнаходження.

У разі виявлення факту порушення Зобов'язання протокол про порушення митних правил складається митним органом, посадова особа якого виявила це порушення.

(главу 1 доповнено пунктом 1.21 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.22. Факт здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного контролю в період роботи комісії засвідчується шляхом проставлення посадовими особами контролюючих органів відміток про результати контролю у відповідних товаросупровідних документах.

Контролюючі органи забезпечують інформування органів охорони державного кордону та митних органів про результати контролю товарів, пропущені та не пропущені через державний кордон України товари. Відмітки посадових осіб контролюючих органів та підрозділу органу охорони державного кордону про можливість застосування до судна вільної практики мають бути проставлені на паперовому примірнику декларації про вантаж не пізніше ніж за 1 годину до прибуття судна в порт.

(абзац другий пункту 1.22 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 11.03.2010 р. N 230)

Діяльність контролюючих органів, транспортних та інших організацій і установ під час здійснення пропуску суден через державний кордон координується органами охорони державного кордону.

(главу 1 доповнено пунктом 1.22 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)

1.23. Митний контроль суден і товарів, що переміщуються ними, здійснюється з дотриманням Часових нормативів виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України, затверджених наказом Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Міністерства культури і туризму України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 28.11.2005 N 1167/886/824/643/655/424/858/900, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26.12.2005 за N 1557/11837.

Часові нормативи можуть не дотримуватися в разі наявності достатніх підстав уважати, що судно та/або товари переміщуються через митний кордон України з порушенням норм законодавства України з питань митної справи чи інших норм законодавства.

Часом початку роботи митного наряду вважається момент подання старшому митного наряду капітаном судна або іншою особою, що входить до командного складу судна і належним чином уповноважена на це капітаном, документів, визначених відповідно підпунктом 2.2.2 пункту 2.2 або підпунктом 2.3.2 пункту 2.3 глави 2 цієї Інструкції.

(главу 1 доповнено пунктом 1.23 згідно з наказом
 Державної митної служби України від 10.10.2007 р. N 842)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден І товарів, що переміщуються ними iconЕлектронний додаток до «Вісника амсу» (каталог публікацій з митної тематики), ІІ квартал 2007 р. Основи митної справи Управління ризиками в митній справі
Про затвердження Порядку застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками під час митного контролю та митного...
Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден І товарів, що переміщуються ними iconПро затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців
Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких
Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден І товарів, що переміщуються ними iconЗакон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
Про затвердження Інструкції про організацію роботи з пенсійного забезпечення вій
Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден І товарів, що переміщуються ними iconПро затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
Міністерства освіти І науки України від 26 вересня 2005 року №557, згідно з наказом
Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден І товарів, що переміщуються ними iconЩодо Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками Вельмишановний Миколо Яновичу!
Наказ «Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення...
Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден І товарів, що переміщуються ними iconПро затвердження Інструкції про порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті
Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", інших нормативно-правових актів з питань метрології І з...
Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден І товарів, що переміщуються ними iconРозділ V. Податок на додану вартість
України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів...
Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден І товарів, що переміщуються ними iconПравила
України „Про правові засади цивільного захисту”, вимог постанов Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. №409 „Про забезпечення...
Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден І товарів, що переміщуються ними icon№319 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету
Відповідно до статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 80 Бюджетного кодексу України, Чернівецька...
Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден І товарів, що переміщуються ними iconНака з
Про затвердження складу та Положення про Центральний формулярний комітет моз україни
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница