Електрична кабельна система опалення
НазваниеЕлектрична кабельна система опалення
страница1/25
Дата15.11.2012
Размер1.68 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

ДБН В.2.5-24-2003 С.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Інженерне обладнання будинків і споруд


ЕЛЕКТРИЧНА КАБЕЛЬНА

СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ


ДБН В.2.5-24-2003


Київ

2004РОЗРОБЛЕНІ:

ІНСТИТУТОМ „КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ”

(Божко В. М,, канд. техн. наук; Громадський Ю. С.)

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ „ЕЛЕТЕР”

(Розинський Д. Й.-загальний керівник теми;

Пирков В. В., канд. техн. наук)

ІНСТИТУТОМ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАН УКРАЇНИ

(Долінський А. А., доктор техн. наук, академік НАНУ;

Круковський П. Г., доктор техн. наук;

Тимченко М. П., канд. техн. наук)

ІНСТИТУТОМ КИЇВЗНДІЕП

(Шевельов В. Б., канд. техн. наук;

Черних Л. Ф., канд. техн. наук)


ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

УПРАВЛІННЯМ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ

ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУД ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖБУДУ УКРАЇНИ

(Авдієнко О. П., арх.;

Шестак В. П., інж.)


ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Наказами Державного комітету України з будівництва та архітектури від 8 вересня 2003 р. № 153,

від 30 грудня 2003 р. № 228

і введені в дію з 1 червня 2004 р.


ВВЕДЕНІ ВПЕРШЕДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


ЕЛЕКТРИЧНА КАБЕЛЬНА

СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ

ДБН В.2.5-24-2003

Введені вперше1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯВимоги цих державних будівельних норм є обов'язковими для всіх підприємств, організацій та фізичних осіб на території України незалежно від форм власності та відомчої належності.

Ці Норми поширюються на проектування та монтаж електричних кабельних систем опалення (далі - ЕКСО) з номінальною напругою до 1000 В, нагрівальні елементи яких укладаються без­посередньо в будівельні конструкції як при новому будівництві, так і реконструкції приміщень, будинків і споруд наступного призначення:

 • житлових, зазначених у СНіП 2.08.01 та ДБН-79;

 • адміністративних та побутових, зазначених у СНіП 2.09.04;

 • громадських, що перелічені у додатку А ДБН В.2.2-9;

 • навчальних та дитячих дошкільних закладів, зазначених у ДБН В.2.2-3 і ДБН В.2.2-4;

 • закладів охорони здоров'я, зазначених у ДБН В.2.2-10;

 • культурних і культурно-видовищних закладів;

 • агропромислових комплексів, у тому числі тваринницьких підприємств, теплиць і парників, зазначених відповідно у ДБН В.2.2-1 і ДБН В.2.2-2;

 • промислових підприємств.

Ці Норми не поширюються на наступні приміщення:

 • вибухонебезпечні;

 • з хімічно активним середовищем;

 • де ведуться роботи з джерелами іонізуючих випромінювань та радіоактивними речовинами, або останні зберігаються.

Ці Норми також не поширюються на проектування та монтаж ЕКСО, які застосовуються для опалення пересувних установок; трубопроводів і резервуарів; систем протиобліднення відкритих поверхонь: сходів, шляхів, дахів будинків тощо.

Для визначення обов'язковості виконання вимог цих Норм використовуються слова "повинно", "слід". Слова "як правило" означають, що дана вимога є переважаючою, а відступ від неї повинен бути обгрунтованим. Слово "рекомендується" означає, що дане рішення є одним із кращих, але не обов'язковим для виконання. Слово "допускається" означає, що дане рішення застосовується як виняток, наприклад, внаслідок обмеженої можливості застосування інших рішень.

Перелік нормативних документів, на які є посилання в цих Нормах, та визначення основних термінів наведено відповідно в додатках А і Б.

1.1 ЕКСО - різновид систем розподіленого елоктроопалення, в яких електрична енергія пере­творюється на теплову в спеціальному нагрівальному кабелі, вбудованому у будівельну конструк­цію, і призначена для забезпечення заданої температури повітря в приміщенні і / або на визначеній поверхні конструкції (далі - температура).

ЕКСО поділяються на ЕКСО прямої дії (далі - ЕКСО ПД) та ЕКСО з теплоакумуляцією (далі -ЕКСО ТА).


1.2 ЕКСО ПД або ЕКСО "повне опалення" (далі - ЕКСО ПО), або ЕКСО "тепла підлога"
(далі - ЕКСО ТП) - різновид ЕКСО, нагрівальний кабель якої вбудований у будівельну конструкцію малої теплоємності.

ЕКСО ПД може використовуватись як основна для повного опалення приміщень, так і додат­кова у складі інших основних систем опалення (водяної, парової, повітряної тощо).

Установчу потужність ЕКСО ПД, що використовується як додаткова система опалення, виби­рають, як правило, до 50 % від розрахункових тепловтрат приміщення.

ЕКСО ТП слід використовувати як додаткову для забезпечення комфортної температури під­логи.


1.3 ЕКСО ТА - різновид ЕКСО періодичної дії, нагрівальний кабель якої вбудований у будівель­ну конструкцію великої теплоємності. Властивості і конструктивні параметри її вибрані так, щоб забезпечити безперервну протягом доби нормативну віддачу теплоти при споживанні електричної енергії в інтервалі нічного мінімуму добового циклу навантаження електричної мережі.


1.4 До складу ЕКСО ТА, як правило, входять електричні прилади-догрівачі теплоти з малою теплоємністю.

Установчу потужність догрівачів слід вибирати не менше 25 % і не більше 50 % від розрахун­кових тепловтрат приміщення. При цьому живлення електроенергією приладів-догрівачів здійс­нюють, як правило, за вільним графіком.


1.5 Нагрівальні кабелі ЕКСО, як правило, укладають у підлогу приміщення; допускається укладання нагрівальних кабелів у стінах або стелі.


1.6 При проектуванні і монтажі ЕКСО, крім положень цих Норм, слід також керуватись вимо­гами інших нормативних документів, чинних в Україні.

Замовник у завданні на проектування може пред'явити додаткові технічні вимоги, які не су­перечать цим Нормам та чинній нормативній документації.


1.7 У приміщеннях з використанням ЕКСО рівень теплозахисту будинків та споруд повинен бути не менше ніж зазначений у відповідних нормативних документах України.


1.8 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації ЕКСО повинні відповідати вимогам ДБН А.2.2-3.


1.9 Проектна документація ЕКСО повинна містити:

 • пояснювальну записку;

 • електричні схеми підключення ЕКСО до живильної електромережі і схеми автоматичного керування;

 • креслення (плани, розрізи тощо) з розміщенням елементів ЕКСО;

 • розрахунки (теплотехнічні та електричні) для вибору елементів ЕКСО і живильної електро­мережі, а також техніко-економічні обгрунтування (за необхідності);

 • специфікації обладнання та матеріалів;

 • кошторис.


Примітка. Розрахунки та техніко-економічні обгрунтування повинні зберігатись у проектній організації і надаватись замовнику за вимогою.


1.10 При передачі ЕКСО в користування замовнику організація, яка виконувала монтажні роботи, повинна надати йому експлуатаційну документацію, що містить такі дані:

 • склад ЕКСО, принципи її дії та основні параметри;

 • плани розташування нагрівальних кабелів, кабельних муфт і датчиків температури в при­міщеннях із зазначенням глибини укладання елементів ЕКСО;

 • електричні схеми живлення і підключення пристроїв керування;

 • обмеження, які стосуються розташування меблів та додаткового покриття підлог, наприклад, килимів;

 • особливості, які враховувались під час укладання нагрівальних секцій, наприклад, зазначення місць для можливого розташування проникаючих кріпильних засобів;

 • технічні паспорти елементів ЕКСО, включаючи пристрої керування та захисту;

 • докладні вказівки з експлуатації і забезпечення безпеки під час експлуатації;

 • акти випробувань;

 • гарантійні зобов'язання.

1.11 ЕКСО ТА слід проектувати з урахуванням вимог ДСТУ 2339.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Похожие:

Електрична кабельна система опалення iconЗакону про будівельні вироби від 16 квітня 2004 р
Водного котла центрального опалення типу sas gro-eco пристосованого до спалення кам‘яного вугілля сорту „горошок”
Електрична кабельна система опалення iconЛіцензійні умови провадження господарської діяльності з проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного стану об’єктів
...
Електрична кабельна система опалення iconЭндокринная система эндокринная система
Эндокринная система – система желез, вырабатывающих гормоны, и выделяющих их непосредственно в кровь. Эти железы, называемые эндокринными...
Електрична кабельна система опалення icon3. Система защиты персональных данных 14
Автоматизированная система – система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную...
Електрична кабельна система опалення iconАунг со лвин
Глонас (Глобальная навигационная спутниковая система), Галилео (Европейский проект спутниковой системы навигации), irnss (Индийская...
Електрична кабельна система опалення iconКонтрольная работа 8
Пищеварительная система. Обмен веществ. Выделение. Половая система и развитие. Железы внутренней секреции. Нервная система. Органы...
Електрична кабельна система опалення iconСеместр (семестры) 11 Экзамен 11 семестр Вопросы
Внешняя система обработки информации, система внутренней обработки, система реализации программы
Електрична кабельна система опалення iconВ. А. Геодакян Окружающий нас мир состоит из разных систем: наша галактика система, отдельный атом система, организм система, автомобиль система. Каждый класс систем изучается определенной наукой, но все нау
Первая задача — описание поведения систем. Вторая — объяснение поведения. Третья — предсказание поведения. Четвертая — управление...
Електрична кабельна система опалення icon20. человек. Регуляция
Нервная клетка (нейрон), Нервная ткань, Нервная система, Центральная и периферическая нервная система, Симпатическая и парасимпатическая...
Електрична кабельна система опалення iconГосударственная система обеспечения единства измерений
Гост 0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и гост 2-97 "Межгосударственная система стандартизации....
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница