Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти
НазваниеМіністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти
страница1/6
Дата12.11.2012
Размер1.12 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки України

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти


04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37 тел. (044) 484-42-43, 417-81-81, факс (044) 417-81-87від 04.12.2008 1.4/18-3001

на № ________від _________


Ректорам (директорам) Інститутів післядипломної педагогічної освіти


Направляємо на допомогу організаторам Всеукраїнських учнівських олімпіад та їх учасникам анотований огляд навчальної та науково-методичної літератури щодо питань роботи з обдарованою учнівською молоддю.В.о директора


Ю.І.ЗавалевськийЧеркаська Л.С.

т. 417-85-69

Анотований огляд літератури

щодо питань роботи з обдарованою учнівською молоддю (за предметами)


№ п/п

АВТОР

НАЗВА

Видавництво

РІК ВИДАННЯ


Коротка анотація


Українська мова і література


Програми

1.

Тихоша В.І.

Програми для вивчення української мови в профільних філологічних класах. Рідна мова.

8-11 класи

Київ: Педагогічна преса

2004

Програми для класів поглибленого вивчення та філологічного профілю. Укладено з розрахунку 4 години на тиждень

2.

Скуратівський Л.В. та ін.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Рідна мова. 5-11 класи

Київ: Шкільний світ

2001

Програми для класів універсального профілю. Відповідає Державному стандарту. Розраховані на 2 навчальних години на тиждень

3.

Ющук І.П.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Рідна мова. 5-11 класи


Київ: Освіта

2003

Програми для класів універсального профілю. Відповідає Державному стандарту. Розраховані на 2 навчальних години на тиждень

4.

Мацько Л.І., Семиног О.М.

Українська мова. 10-12 кл.

Київ: Освіта

2005

Програма філологічного напряму, профіль українська філологія


5.

Пентилюк М.І.та ін.

Українська мова. 10-12 кл.

– // –

2006

Програма спортивного, технологічного, природничо-математичного напрямів, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль)


6.

Єрмоленко С.І.

Синтаксис української літературної мови

Київ: Шкільний світ

2005

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років в 10-11 класах (1 година на тиждень), дає школярам поглиблену інформацію про синтаксичний рівень мовної системи, його одиниці, характер зв'язків і взаємодії між ними


7.

Жулинський М.Г.

та ін.

Українська література

періодичні видання

2005-2006

Програма академічного рівня, художньо-естетичного, суспільно-гуманітарного напрямів


8.

Жулинський М.Г. та ін.

Українська література

– // –

– // –

Програма філологічного напряму, профіль української філології


9.

Пахаренко, В.І.,

Меседря О.І.

Сучасна українська література. 10-11 кл.

Київ: Шкільний світ

2007

Вводить школярів у світ національного письменства в останніх десятиліть, поглиблює навички комплексного аналізу сучасного літературного твору. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень


10.

Владимиров В.М.


Основи журналістики

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року з розрахунку 1 година на тиждень. Курс знайомить школярів із основами журналістської діяльності


11.

Нікішіна Т.В.

Основи журналістики

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років (1 година на тиждень), покликаний наблизити школярів до майбутнього фаху зорієнтувати термінології, поняттях, особливостях праці журналіста

12.

Сьомочкіна О.М.

Літературне редагування

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років (1 година на тиждень), призначена для засвоєння школярами теоретичних основ літературного редагування


13.

Заболотний О.В.

Основи науки про мову

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років (1 година на тиждень), покликана зорієнтувати школярів у теоретичній лінгвістиці, головних поняттях і термінах науки про мову. Рекомендовано МОНУ


14.

Сагач Г.М.,

Єрмаков І.Г.

Зв'язки з громадськістю

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років (1 година на тиждень), призначена для розвитку комунікативної сфери школярів, вироблення у них навичок налагоджувати суспільний діалог, взаємодію з соціумом та його сегментами, відповідно до завдань професійної діяльності

15.

Федоренко В.Л.

Лінгвістичний аналіз тексту

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 10 класі (1 година на тиждень), покликаний озброїти школярів філологічної спеціалізації методикою поглибленого аналізу структурно-змістових особливостей тексту, комплексного дослідження його мовних особливостей

16.

Вінтонів М.О.

Прикладна лінгвістика

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років (1 година на тиждень), спрямовується на озброєння школярів філологічної спеціалізації методикою лінгвістичних досліджень, термінології мовознавчої науки, інформацією про головні напрями вивчення мови

17.

Авраменко О.М.

Історія української мови

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 11 класі (1 година на тиждень), орієнтує школярів філологічної спеціалізації в питання походження української мови, становлення її фонетичної системи, лексики, фразеології, морфологічного та синтаксичного рівня, стилістичних ресурсів тощо

18.

Федоренко В.Л.

Лексика української мови

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 10 класі (1 година на тиждень), покликана зорієнтувати школярів в основних поняттях і термінологічній системі лексикології, докладно ознайомити школярів із словом як мовною одиницею особливостями його значення, походження і функціонування

19.

Федоренко В.Л.

Фразеологія української літературної мови

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 11 класі (1 година на тиждень), покликаний орієнтує школярів в історії становлення і розвитку фразеологічного фонду української мови типології та семантико-структурних особливостях українських фразеологізмів, головних джерелах їх походження. Рекомендовано МОНУ

20.

Ющук І.П.

Синтаксичний і змістовий аналіз речення

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 10 (11) класі (1 година на тиждень), покликаний зміцнювати теоретичну поінформованість школярів щодо особливостей будови та змісту головної одиниці синтаксичного рівня мовної системи


21.

Поправко Н.М.

Лінгвістичний розбір

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 11 класі (1 година на тиждень), покликаний комплексно повторити найголовніші фахову відомості про найголовніші одиниці різних рівнів мовної системи

22.

Пентилюк М.І.

Культура мовлення і стилістика української мови

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років в 8-9 класах (1 година на тиждень), покликана поглиблювати у школярів знання про мову, її структуру і багатства виражальних засобів


23.

Авраменко О.М

Стилістика української мови

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років в 10-11 класах (1 година на тиждень), поглиблює знання учнів про мову і мовлення, спілкування, норми літературної мови, стилі мовлення та їх ознаки

24.

Федоренко В.Л.

Крилаті слова в українській мові

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 9 класі (1 година на тиждень), пропонує про вивчення матеріал про становлення і формування складу крилатих слів української мови, типології цих одиниць


25.

.Єрмоленко С.І

Синтаксис української літературної мови

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років в 10-11 класах (1 година на тиждень), дає школярам поглиблену інформацію про синтаксичний рівень мовної системи, його одиниці, характер зв'язків і взаємодії між ними


26.

Оперчук О.П.

Ділове українське мовлення

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років 10-11 класах (1 година на тиждень), має на меті навчити школярів особливості усного та писемного спілкування за офіційних обставин, сформувати в них практичне вміння складати й оформлювати найпоширеніші види ділових паперів

27.

Глазова О.П.,

Кузнецов Ю.Б.

Основи риторики

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 10 (11) класі (1 година на тиждень), передбачає глибше ознайомлення школярів із основами риторики, її законами, головними видами та жанрами промов

28.

Булачек А.П.

Основи красномовства

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 5-11 класів (1 година на тиждень), спрямовується на формування риторичної особистості з високим рівнем комунікативної мисленнєвої національно-мовної культури


29.

Даналакі Д.

Орфографія в комплексі з іншими розділами науки про мову

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 9-11 класів (1 година на тиждень), розгортатиме перед школярами синкретичні відомості про правописну систему української мови, сприяє закріпленню в них орфографічних навичок


30.

Дем'янова Т.Г.

Орфоепія і культура мовлення

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 8-9 класу (1 година на тиждень), знайомити учнів із головними імперативними і диспозитивними нормами української мови, сприятиме навичок літературної мови


31.

Синюта В.В.

Мовленнєвий етикет

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 5-9 класів (1 година на тиждень), сприятиме побільшенню поінформованості школярів щодо ключових питань української національної деонтології, привчатиме їх до культури поводження в різних ситуаціях спілкування


32.

Старунська Н.В.

Українська мова: курс до вузівської підготовки

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 8-11 класів (1 година на тиждень), розрахований на поглиблення обізнаності школярів щодо шкільного курсу української мови в системі до вузівської підготовці


33.

Глазова О.П.,

Кузнецов Ю.Б.

Лексика української мови

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом одного року в 8 класі (1 година на тиждень), й має на меті поглиблення у школярів знань про лексичну систему української мови, шляхи її становлення та розвитку, її головні поняття й одиниці, характер зв'язків між її компонентами


34.

Глазова О.П.,

Кузнецов Ю.Б.

Українська фразеологія

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом одного року в 8 класі (1 година на тиждень), й має на меті глибше порівняно з базовою програмою ознайомити школярів із складниками фразеологічного фонду української мови, їхніми семантико-структурними різновидами, генезою фразеологічної системи української мови


35.

Степанюк М.Г.

Українська лексикографія

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом одного року в 9 класі (1 година на тиждень), й має на меті поглиблення знань школярів про історію становлен-ня та розвитку українського словникарства, ознайомлення їх із головними типами словників, правилами їх використання

36.

Радишевська М.І.

Словотвір і морфеміка української мови

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом одного року в 10 класі (1 година на тиждень), спрямована на поглиблення знань школярів про словотвірний рівень мовної системи, його одиниці, найпродуктивніші моделі творення слів в українській мові, найпоширеніші словотвірні елементи та засоби

37.

Левицька С.П.

Ділове українське мовлення

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення в класах будь-якої спеціалізації, розрахований на проведення щотижня (1 година на тиждень) та сприятиме глибшому засвоєнню учнями відомостей про офіційно-ділове мовлення, головні жанри діловодства і правила оформлення найпоширеніших ділових паперів


38.

Карпіловська Є., Вінтонів Н.,

Ситар Г.

Комп'ютерна лінгвістика

періодичні видання

2005-2007

Поглиблює знання учнів про сучасний стан і досягнення в галузі комп’ютерної лінгвістики. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень. Рекомендовано МОНУ

39.

Цимбалюк В.І.

Мова як генетичний код народу для 9 класу

періодичні видання

2005-2007

Розширює знання учнів про мову, як основу буття народу. Розвиває творчі, науково-дослідні навички учнів. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень. Рекомендовано МОНУ


40.

Омельчук С.

Конструктивно-функціональний синтаксис української мови. 8-11 кл.

періодичні видання

2005-2007

Поглиблює і розширює знання учнів про функцій ні можливості синтаксичних одиниць в усному й писемному мовленні. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень. Рекомендовано МОНУ

41.

Волошина Н.Й.та ін.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

5-12кл.

Київ: Шкільний світ

2001

Програма для класів універсального, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, фізико-математичного, природничого, технологічного, спортивного профілів. Відповідає Державному стандарту. Розрахована на 2 навчальних години на тиждень.

42.

за ред. Мовчан Р.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання. 5-11 кл.

Київ: Генеза

2004

Програма для класів універсального, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, фізико-математичного, природничого, технологічного, спортивного профілів. Відповідає Державному стандарту. Розрахована на 2 навчальних години на тиждень. Рекомендовано МОНУ

43.

за ред. Мовчан Р

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 8-11

Київ: Генеза

2004

Програма для філологічного та художньо-естетичного профілів. Відповідає Державному стандарту. Розрахована на 2,5 навчальних години на тиждень

44.

Невінчана Н.В.

Основи теорії літератури. 10-11 кл.

фахові журнали,

2005-2007

Забезпечує засвоєння школярами головних критеріїв і понять літературознавства. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень

45.

Дмитренко М.К.

та ін.

Українська фольклористика. 10-11 кл.

фахові журнали,

2005-2007

Ознайомлює школярів з історією становлення та розвитку системи жанрів української усної народної творчості

46.

Медведєва О.

Прикладна поетика. 10-11 кл.

фахові журнали,

2005-2007

Сприяє виробленню в школярів умінь аналізувати форму зразків художньої літератури

47.

Невінчана Н.В.

Історія української літера-турної думки. 10-11 кл.

фахові журнали,

2005-2007

Сприятиме глибшому осягненню школярами

48.

Бійчук Г.Л.

Українська постмодерна література. 10-11 кл.

фахові журнали,

2005-2007

Дає змогу краще зрозуміти роль та місце української літератури у загальному світовому контексті. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень

49.

Пахаренко В.І.,

Меседря О.І.

Сучасна українська література. 10-11 кл.

фахові журнали,

2005-2007

Вводить школярів у світ національного письменства в останніх десятиліть, поглиблює навички комплексного аналізу сучасного літературного твору. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень

50.

Ренчук Л.П.

Поезія, як рід літератури. 10-11 кл.

фахові журнали,

2005-2007

Знайомить школярів із системою віршування української літератури та особливостями форми поетичного твору. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень

51.

Федоренко В.Л.

Сонет в історії української та світової літератури. 10 кл.

фахові журнали,

2005-2007

Сприяє глибшому ознайомленню школярів із сонетами, особливостями його форми історії цього популярного жанру у світовому письменстві. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень

52.

Дмитренко М.К.,

Дмитренко Г.К.,

Шутенко Ю.М.,

Українська усна народна творчість. 7-11 кл.

фахові журнали,

2005-2007

Вводить школярів у світ національного фольклору, знайомить з особливостями різновиду художньої творчості. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень

53.

Куценко Л.В.

Література української діаспори. 9-11 кл.

фахові журнали,

2005-2007

Знайомить школярів із українськими літературним процесом поза межами нашої землі, його етапам. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень

54.

Ящук О.В.

Українська гумористична література. 9 кл.

фахові журнали,

2005-2007

Сприяє кращій зорієнтованості школярів у становленні та розвитку гумористично-сатиричної традиції в українському письменстві. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень

55.

Куценко Л.В.

Празька поетична школа. 10-11 кл.

фахові журнали,

2005-2007

Знайомить старшокласників з творчості поетів „Празької школи”. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень


56.

Куценко Л.В.

Українська драматургія ІІ половина ХІХ - початку ХХ ст.. 10 кл.

фахові журнали,

2005-2007

Ознайомлює школярів із вершинними здобутками національної драматургії часів її найбільшого розквіту. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень


57.

Москальчук В.М.

Українська література постмодерну. 10-11 кл.

фахові журнали,

2005-2007

Знайомить старшокласників із сучасним українським письменством (від 80-х років до сьогодення). Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень


58.

Пясецька Л.І.


Матеріали ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мов і літератури

(2003-2008 рр.)


журнал „Дивослово”

2003 -2008

Запропоновано завдання ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад юних філологів, аналіз їх виконання, зразки робіт учасників ІV етапу олімпіади. Подано методичні рекомендації щодо підготовки до інтелектуальних змагань.

Підручники. Посібники


59.

Тихоша В.І.

Рідна мова (підручник) для ліцеїв та гімназій гуманітарного профілю з поглибленим вив­чен­ням української мови

Київ: Освіта

2008

У підручнику приділяється належна увага підготовці учнів до певної теми, незалежного зовнішнього тестування

60.

Караман С.О., Караман О.В., Плющ Н.Я.,

Тихоша В.І.

Рідна (українська) мова (підручник) для ліцеїв та гімназій гуманітарного профілю з поглибленим вив­чен­ням української мови

Київ: Освіта

2008

У підручнику приділяється належна увага підготовці учнів до певної теми, незалежного зовнішнього тестування, збагачує словниковий запас учнів


  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти icon01135, м. Київ, проспект Перемоги,10, тел.(044)486 2442, факс (044)236-10-49
Міністерство освіти І науки України надсилає Перелік навчальних програм, підручників та навчальних посібників для предметів загальноосвітнього...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconАлгебра 7-9 клас [Електронний ресурс]: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки України. Версія Х., 2006. 1 Сd. (Бібліотека електронних наочностей)
Астрономія,11 клас:[Електронні ресурси]: педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх закладів. К.:Інститут педагогіки апн...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconОсновні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconМетодичні рекомендації щодо проведення інструктажів з бжд з учнівською молоддю перед початком канікул
Панченко В. В., методист вищої категорії відділу безпеки життєдіяльності Інституту інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconНаціональна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України
Перспективи застосування клітинних та генних технологій в регенеративній медицині
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconТеорія І практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції україни в європейській освітній простір 23-24 квітня 2008 року Київ 2008
У матеріалах звітної науково-практичної конференції викладено сучасні підходи до модернізації професійно-технічної освіти в умовах...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерству освіти І науки Автономної Республіки Крим, управлінню освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconІнститут інноваційних технологій І змісту освіти №4/18-3001 від 04. 12. 2008 року Ректорам (директорам) Інститутів після
Направляємо на допомогу організаторам Всеукраїнських учнівських олімпіад та їх учасникам анотований огляд навчальної та науково-методичної...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Міністерства освіти І науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Міністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти iconЗавдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів
Головне управління змісту освіти департаменту розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Міністерства освіти...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница