Інститут інноваційних технологій І змісту освіти №4/18-3001 від 04. 12. 2008 року Ректорам (директорам) Інститутів після
НазваниеІнститут інноваційних технологій І змісту освіти №4/18-3001 від 04. 12. 2008 року Ректорам (директорам) Інститутів після
страница1/6
Дата12.11.2012
Размер1.11 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

№ 1.4/18-3001 від 04.12.2008 року

Ректорам (директорам) Інститутів
післядипломної педагогічної освіти

Про анотований огляд навчальної та
науково-методичної літератури
щодо питань роботи з обдарованою учнівською молоддю


Направляємо на допомогу організаторам Всеукраїнських учнівських олімпіад та їх учасникам анотований огляд навчальної та науково-методичної літератури щодо питань роботи з обдарованою учнівською молоддю.

В.о. директора Ю.І. Завалевський


Черкаська Л.С.

т. 417-85-69

Анотований огляд літератури

щодо питань роботи з обдарованою учнівською молоддю (за предметами)


№ п/п

АВТОР

НАЗВА

Видавництво

РІК ВИДАННЯ


Коротка анотація


Українська мова і література


Програми

1.

Тихоша В.І.

Програми для вивчення української мови в профільних філологічних класах. Рідна мова.

8-11 класи

Київ: Педагогічна преса

2004

Програми для класів поглибленого вивчення та філологічного профілю. Укладено з розрахунку 4 години на тиждень

2.

Скуратівський Л.В. та ін.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Рідна мова. 5-11 класи

Київ: Шкільний світ

2001

Програми для класів універсального профілю. Відповідає Державному стандарту. Розраховані на 2 навчальних години на тиждень

3.

Ющук І.П.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Рідна мова. 5-11 класи


Київ: Освіта

2003

Програми для класів універсального профілю. Відповідає Державному стандарту. Розраховані на 2 навчальних години на тиждень

4.

Мацько Л.І., Семиног О.М.

Українська мова. 10-12 кл.

Київ: Освіта

2005

Програма філологічного напряму, профіль українська філологія


5.

Пентилюк М.І.та ін.

Українська мова. 10-12 кл.

– // –

2006

Програма спортивного, технологічного, природничо-математичного напрямів, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль)


6.

Єрмоленко С.І.

Синтаксис української літературної мови

Київ: Шкільний світ

2005

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років в 10-11 класах (1 година на тиждень), дає школярам поглиблену інформацію про синтаксичний рівень мовної системи, його одиниці, характер зв'язків і взаємодії між ними


7.

Жулинський М.Г.

та ін.

Українська література

періодичні видання

2005-2006

Програма академічного рівня, художньо-естетичного, суспільно-гуманітарного напрямів


8.

Жулинський М.Г. та ін.

Українська література

– // –

– // –

Програма філологічного напряму, профіль української філології


9.

Пахаренко, В.І.,

Меседря О.І.

Сучасна українська література. 10-11 кл.

Київ: Шкільний світ

2007

Вводить школярів у світ національного письменства в останніх десятиліть, поглиблює навички комплексного аналізу сучасного літературного твору. Розрахована на 1 навчальну годину на тиждень


10.

Владимиров В.М.


Основи журналістики

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року з розрахунку 1 година на тиждень. Курс знайомить школярів із основами журналістської діяльності


11.

Нікішіна Т.В.

Основи журналістики

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років (1 година на тиждень), покликаний наблизити школярів до майбутнього фаху зорієнтувати термінології, поняттях, особливостях праці журналіста

12.

Сьомочкіна О.М.

Літературне редагування

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років (1 година на тиждень), призначена для засвоєння школярами теоретичних основ літературного редагування


13.

Заболотний О.В.

Основи науки про мову

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років (1 година на тиждень), покликана зорієнтувати школярів у теоретичній лінгвістиці, головних поняттях і термінах науки про мову. Рекомендовано МОНУ


14.

Сагач Г.М.,

Єрмаков І.Г.

Зв'язки з громадськістю

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років (1 година на тиждень), призначена для розвитку комунікативної сфери школярів, вироблення у них навичок налагоджувати суспільний діалог, взаємодію з соціумом та його сегментами, відповідно до завдань професійної діяльності

15.

Федоренко В.Л.

Лінгвістичний аналіз тексту

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 10 класі (1 година на тиждень), покликаний озброїти школярів філологічної спеціалізації методикою поглибленого аналізу структурно-змістових особливостей тексту, комплексного дослідження його мовних особливостей

16.

Вінтонів М.О.

Прикладна лінгвістика

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років (1 година на тиждень), спрямовується на озброєння школярів філологічної спеціалізації методикою лінгвістичних досліджень, термінології мовознавчої науки, інформацією про головні напрями вивчення мови

17.

Авраменко О.М.

Історія української мови

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 11 класі (1 година на тиждень), орієнтує школярів філологічної спеціалізації в питання походження української мови, становлення її фонетичної системи, лексики, фразеології, морфологічного та синтаксичного рівня, стилістичних ресурсів тощо

18.

Федоренко В.Л.

Лексика української мови

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 10 класі (1 година на тиждень), покликана зорієнтувати школярів в основних поняттях і термінологічній системі лексикології, докладно ознайомити школярів із словом як мовною одиницею особливостями його значення, походження і функціонування

19.

Федоренко В.Л.

Фразеологія української літературної мови

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 11 класі (1 година на тиждень), покликаний орієнтує школярів в історії становлення і розвитку фразеологічного фонду української мови типології та семантико-структурних особливостях українських фразеологізмів, головних джерелах їх походження. Рекомендовано МОНУ

20.

Ющук І.П.

Синтаксичний і змістовий аналіз речення

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 10 (11) класі (1 година на тиждень), покликаний зміцнювати теоретичну поінформованість школярів щодо особливостей будови та змісту головної одиниці синтаксичного рівня мовної системи


21.

Поправко Н.М.

Лінгвістичний розбір

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 11 класі (1 година на тиждень), покликаний комплексно повторити найголовніші фахову відомості про найголовніші одиниці різних рівнів мовної системи

22.

Пентилюк М.І.

Культура мовлення і стилістика української мови

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років в 8-9 класах (1 година на тиждень), покликана поглиблювати у школярів знання про мову, її структуру і багатства виражальних засобів


23.

Авраменко О.М

Стилістика української мови

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років в 10-11 класах (1 година на тиждень), поглиблює знання учнів про мову і мовлення, спілкування, норми літературної мови, стилі мовлення та їх ознаки

24.

Федоренко В.Л.

Крилаті слова в українській мові

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 9 класі (1 година на тиждень), пропонує про вивчення матеріал про становлення і формування складу крилатих слів української мови, типології цих одиниць


25.

.Єрмоленко С.І

Синтаксис української літературної мови

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років в 10-11 класах (1 година на тиждень), дає школярам поглиблену інформацію про синтаксичний рівень мовної системи, його одиниці, характер зв'язків і взаємодії між ними


26.

Оперчук О.П.

Ділове українське мовлення

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 2 років 10-11 класах (1 година на тиждень), має на меті навчити школярів особливості усного та писемного спілкування за офіційних обставин, сформувати в них практичне вміння складати й оформлювати найпоширеніші види ділових паперів

27.

Глазова О.П.,

Кузнецов Ю.Б.

Основи риторики

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 1 року в 10 (11) класі (1 година на тиждень), передбачає глибше ознайомлення школярів із основами риторики, її законами, головними видами та жанрами промов

28.

Булачек А.П.

Основи красномовства

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 5-11 класів (1 година на тиждень), спрямовується на формування риторичної особистості з високим рівнем комунікативної мисленнєвої національно-мовної культури


29.

Даналакі Д.

Орфографія в комплексі з іншими розділами науки про мову

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 9-11 класів (1 година на тиждень), розгортатиме перед школярами синкретичні відомості про правописну систему української мови, сприяє закріпленню в них орфографічних навичок


30.

Дем'янова Т.Г.

Орфоепія і культура мовлення

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 8-9 класу (1 година на тиждень), знайомити учнів із головними імперативними і диспозитивними нормами української мови, сприятиме навичок літературної мови


31.

Синюта В.В.

Мовленнєвий етикет

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 5-9 класів (1 година на тиждень), сприятиме побільшенню поінформованості школярів щодо ключових питань української національної деонтології, привчатиме їх до культури поводження в різних ситуаціях спілкування


32.

Старунська Н.В.

Українська мова: курс до вузівської підготовки

періодичні видання

2005-2007

Програма розрахована на вивчення протягом 8-11 класів (1 година на тиждень), розрахований на поглиблення обізнаності школярів щодо шкільного курсу української мови в системі до вузівської підготовці

  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Інститут інноваційних технологій І змісту освіти №4/18-3001 від 04. 12. 2008 року Ректорам (директорам) Інститутів після iconМіністерство освіти І науки України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти
Київ, вул. Сагайдачного, 37 тел. (044) 484-42-43, 417-81-81, факс (044) 417-81-87
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти №4/18-3001 від 04. 12. 2008 року Ректорам (директорам) Інститутів після iconТеорія І практика професійно-технічної освіти в контексті інтеграції україни в європейській освітній простір 23-24 квітня 2008 року Київ 2008
У матеріалах звітної науково-практичної конференції викладено сучасні підходи до модернізації професійно-технічної освіти в умовах...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти №4/18-3001 від 04. 12. 2008 року Ректорам (директорам) Інститутів після iconАлгебра 7-9 клас [Електронний ресурс]: для загальноосвітніх закладів / Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки України. Версія Х., 2006. 1 Сd. (Бібліотека електронних наочностей)
Астрономія,11 клас:[Електронні ресурси]: педагогічний програмний засіб для загальноосвітніх закладів. К.:Інститут педагогіки апн...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти №4/18-3001 від 04. 12. 2008 року Ректорам (директорам) Інститутів після iconМетодичні рекомендації щодо проведення інструктажів з бжд з учнівською молоддю перед початком канікул
Панченко В. В., методист вищої категорії відділу безпеки життєдіяльності Інституту інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти №4/18-3001 від 04. 12. 2008 року Ректорам (директорам) Інститутів після iconОсновні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти №4/18-3001 від 04. 12. 2008 року Ректорам (директорам) Інститутів після iconІнститут інноваційних технологій І змісту освіти Відділення моніторингових досліджень освітньої галузі Інформація про результати моніторингу якості підручників для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів
Моніторинг навчальної літератури цілісна, науково обґрунтована система збору та оброблення інформації про якість підручника на основі...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти №4/18-3001 від 04. 12. 2008 року Ректорам (директорам) Інститутів після icon01135, м. Київ, проспект Перемоги,10, тел.(044)486 2442, факс (044)236-10-49
Міністерство освіти І науки України надсилає Перелік навчальних програм, підручників та навчальних посібників для предметів загальноосвітнього...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти №4/18-3001 від 04. 12. 2008 року Ректорам (директорам) Інститутів після icon1. Удосконалення змісту І технологій освіти
Виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки управлінням освіти та навчальними закладами Фрунзенського...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти №4/18-3001 від 04. 12. 2008 року Ректорам (директорам) Інститутів після iconСумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008
У збірнику представлені матеріали (тези І доповіді) VII міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет:...
Інститут інноваційних технологій І змісту освіти №4/18-3001 від 04. 12. 2008 року Ректорам (директорам) Інститутів після iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних закладів системи загальної середньої освіти:...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница