List of Publications by Academic Staff
НазваниеList of Publications by Academic Staff
страница1/20
Дата02.11.2012
Размер0.94 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
List of Publications by Academic Staff

(Mājas vide un vizuālā māksla izglītībā)


A - Z

Anita Aizsila

Assoc. professor, Dr. paed.


Statistics of Publications

R.1.2.1. Zinātniskās publikācijas (sākot no 2008.gada)

17

R.1.2.1.1. Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (Thomson Reuters Web of Science)


6


R.1.2.1.2. Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (SCOPUS)


1


R.1.2.1.3. Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (ERIH)

0

R.1.2.1.4. Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (Engineering Village2)

0

R.1.2.1.5. Zinātniskās publikācijas starptautiski citējamos izdevumos (EBSCO)


3

R.1.2.1.6. Zinātniskās publikācijas citos starptautiskajos izdevumos


7

R.1.2.1.7. Zinātniskās publikācijas Latvijas izdevumos

1

R.1.2.2. Monogrāfijas (sākot no 2001.gada)

0

R.1.2.3. Mācību grāmatas (sākot no 2001.gada) un metodiskā literatūra (sākot no 2008.gada)

0


R.1.2.4. Konferenču tēzes (sākot no 2008.gada)

14


List of Publications


Scientific Publications (2008 – 2011)

(including the indexed issues,/international data bases)

2011

 1. Aizsila A. (2011). Development of Professional Education Teacher Competences at the Latvia University of Agriculture. Engineering for Rural Development: Proceedings of the 10th International Scientific Conference, Volume 9 (May 27-27, 2011). .Jelgava: LLU, pp. 530 – 536. ISSN 1691-3043, International Data Bases: Thomson Reuters Web of Science, Elsevier SCOPUS, AGRIS; CABI ABSTRACTS; CABI full text; EBSCO Academic Search Complete, PROQUEST data base), available online http://tf.llu.lv/conference/proceedings 2011/

2010

 1. Aizsila A. (2010). Zināšanas – priekšnoteikums sabiedrības attīstībai [Knowledge – prerequisite for development of society]. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (Latvija, Rēzekne, 2010.gada 19.-20. februārī). Rēzekne, RA, 421. - 430. lpp. ISSN 1691-5887. International Data Bases: Thomson Reuters Web of Science. CAB abstracts.

 2. Aizsila A. (2010). Pedagogu profesionālā pilnveide Latvijas Lauksaimniecības universitātē mūžizglītības kontekstā [Professional development of teachers in Latvia University of agriculture in the context of life-long education]. Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā: 5.Starptautiskā zinātniskās konferences materiāli (Latvija, Rīga, 2010. gada 25.–27. Marts). Rīga: RPIVA, 10. -17. lpp. ISBN 978- 9934-8060-5-6.

 3. Aizsila A.(2010). Pedagogu tālākizglītības programmas realizācija. LLU [Implementation of further education program for teachers]. Raksti, Nr.24 (319), Jelgava, 76. -85. lpp. ISSN 1407-4427 International Data Bases: CABI full texts, CAB abstracts.

 4. Arāja A., Aizsila A. (2010). Intercultural communicative competence. Research for rural development 2010: proceedings of the annual 16th international scientific conference (Latvia, Jelgava, 19-21, 2010). Vol. 2. Jelgava: LLU, pp. 220 – 224. International Data Bases: AGRIS, CABI.

2009

 1. Aizsila A.(2009) Mūžizglītības politikas īstenošana pedagogu kompetences paaugstināšanā [Implementation of Life-long Education Policy in Development of Teacher Competences]. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (Rēzekne, 2009. gada 27.-28. februāris ). Rēzekne: RA, 667.-675. lpp. ISBN 978-9984-44-018-7. International Data Bases: Thomson Reuters Web of Science.
 1. Aizsila A. (2009).. Teacher Education in Jelgava: historical overview Pedagogy in the Changing Historical Conditions in the 20 th Century in the Baltic Countries. Baltic Association of Historians of Pedagogy. [Skolotāju izglītība Jelgavā: vēsturiskais apskats. Pedagoģija 20. gadsimta mainīgajos vēsturiskajos apstākļos Baltijas valstīs: starptautiskās zinātniskās konferences zinātnisko rakstu krājums] (2009.gada 14.-15.maijs ). Rīga: Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija, RaKa, 262.-274. lpp. ISBN 978-9984-46-052-9.
 1. Aizsila A. (2009). Augstskolas iespējas mūžizglītības īstenošanā [Possibilities of Higher Educational Establishments in Implementation of life-long Education]. Rural Environment. Education. Personality. (REEP): Proceedings of the 4th International Scientific Conference. Jelgava: LLU, Printing House, pp. 485-496. ISBN 978-9984-48-002-2. International Data Bases: CABI full texts, CAB abstracts, AGRIS, Proquest, EBSCO data bases.
 1. Aizsila A., Arāja A. (2009). Starpkultūru izglītība Eiropas Savienības kontekstā. Rural Environment. Education. Personality. (REEP): Proceedings of the 4th International Scientific Conference. Jelgava: LLU, Printing House, pp. 497- 502. ISBN 978-9984-48-002-2. International Data Bases: CABI full texts, CAB abstracts, AGRIS, Proquest, EBSCO data bases.
 1. Aizsila A., Arāja A. (2009). Globalization, Migration and Culture Diversity. Proceedings of International Scientific Conference. Research for Rural Development : annual 15th international scientific conference proceedings (Jelgava, 20-22 May 2009). Jelgava: LLU, pp. 338 – 344. issn 1691-4031. International Data Bases: CABI - full text, CAB abstracts, AGRIS.
 1. Aizsila A., Rasnača L. (2009). Dzīves kvalitātes pilnveide mājturības apguvē. New Dimensions in the Development of Society 2009: Proceedings of the 5th International Scientific Conference (October 2-3, 2009, Jelgava). Jelgava, LLU SZF, pp. 1-5 (CD format: Pedagogics/1.pdf, 1.-5.lpp.). Jelgava, LLU SZF, ISBN 978-9984- 48- 005-3.
 1. Aizsila A. (2009). Teacher education in Jelgava: the historical aspect. New Dimensions in the Development of Society 2009: Proceedings of the 5th International Scientific Conference (October 2-3, 2009, Jelgava). Jelgava, LLU SZF, pp. 1-8 (CD format: Pedagogics/1.pdf, 1.-8.lpp.). ISBN 978-9984- 48- 005-3. International Data Bases: AGRIS.
 1. Aizsila A., Bierande S. (2009). Experience and Perspectives of further Education of in-service Teachers in Latvia. Journal of International Scientific Publication: Language, Individual & Society, Volume 3, Part 1, Bulgaria, pp. 286-294. ISSN 1313-2547, pieejams: http://www.science-journals.eu/

2008


 1. Aizsila A. (2008). Skolotāju izglītība Jelgavā: vēsturiskais aspekts. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rēzekne: RA, 11.-18. lpp. ISBN 978-9984-779-77-5 International Data Bases: Thomson Reuters Web of Science, CABI - full text, CAB Abstracts.
 1. Aizsila A. (2008). Pedagogu tālākizglītība mūžizglītības sistēmā [Further education of teachers in the system of life-long education]. New dimensions in the development of society: Proceedings of the 4th International scientific conference (Jelgava, Latvia, September 25-26, 2008). Jelgava: LLU, 191. – 198. lpp. ISBN 978-9984-784-92-2 International Data Bases: AGRIS, CAB Abstracts
 1. Aizsila A., Bierande S. (2008). Mūžizglītības izpratnes motivācija [Motivation of comprehension of lifelong learning] Sabiedrība. Integrācija. Izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.(Rēzekne, Latvija, 22.-23.februāris). Rēzekne: RA, 361-367 lpp. ISBN 978-9984-779-77-5 International Data Bases: Thomson Reuters Web of Science, AGRIS, CAB Abstracts
 1. Aizsila A., Rasnača L. (2008). Mājturības integrācijas nepieciešamība ar eksaktajiem mācību priekšmetiem pamatskolā [Necessity of house keeping integration with exact basic school subjects]. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.(Rēzekne, Latvija,22.-23. februāris). Rēzekne: RA, 127-137 lpp. ISBN 978-9984-779-77-5 International Data Bases: Thomson Reuters Web of Science.


Till 2008

2007

 1. Aizsila A. (2007). The Aspects of the Analyses of Teachers Work. New dimensions in the development of society: Proceedings of the 3 th International scientific conference (Jelgava, Latvia, June 14-15, 2007). Jelgava: LLU, SZF, 187. –195. lpp. ISBN 978-9984-784-35-9 International Data Bases: AGRIS, CAB Abstracts.

 2. Aizsila A., Rasnača L. (2007). The House Keeping Teacher Training and Furthest Education About Integration With Exact Subjects. Mokytoju Rengimas XXI Amžiuje: Pokyčiai ir Perspektyvos. Šiauliu universitetas edukologijos fakultetas. pp.32 – 35. ISBN 978-9986-38-819-7

 3. Aizsila A., Rasnača L. (2007). Eksaktie mācību priekšmeti skolēna praktiskai dzīvei. New dimensions in the development of society: Proceedings of the 2 th International scientific conference (Jelgava, Latvia June 14-15,2007). Jelgava: LLU SZF, 213. – 218. lpp. ISBN 978-9984-784-35-9 International Data Bases: AGRIS, CAB Abstracts.

 4. Rasnača L., Aizsila A. (2007). Kreativitātes iespējas mājturības integrācijā ar eksaktajiem mācību priekšmetiem pamatskolā. Radoša personība: V. Zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Kreativitātes zinātniskais institūts, 102. – 108.lpp. ISBN 978-9984-39-372-8.

 5. Aizsila A. (2007) Skolotāju izglītība Jelgavā. Pedagoģija: teorija un prakse. V. Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePa, 257. – 256. lpp. ISSN 1407-9143.

 6. Aizsila A., Bierande S. (2007). Mūžizglītība kā dzīves pieredzes sastāvdaļa. Pedagoģija: teorija un prakse. V. Zinātnisko rakstu krājums. Liepāja: LiePa, 342. – 350. lpp. ISSN 1407-9143.

 7. Aizsila A. (2007). Mūžizglītība pedagoga kompetences izaugsmei [Life-long Education for Development of the Competence] Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (Rēzekne, Latvija, 23.-24.februāris).Rēzekne: RA, 7 – 14 lpp. (ISBN 978-9984-779-41-6)

 8. Aizsila A., Bierande S. (2007). Mūžizglītības procesa problēmas un risinājumi [Problems and Solutions of Lifelong Education Process] Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (Rēzekne, Latvija, 23.-24. februāris 2007). Rēzekne: RA, 20. – 28. lpp. ISBN 978-9984-779-41-6

 9. Aizsila A., Rasnača L. (2007). Skolēnu motivācijas paaugstināšanas iespējas, mācot eksaktos mācību priekšmetus. Sabiedrība. Integrācija. Izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (Rēzekne, Latvija, 23.-24. februāris 2007). Rēzekne: RA, 14 – 19 lpp. ISBN 978-9984-779-41-6


Teaching materials till 2008

2007

 1. Aizsila A. (2007). Skolotāju izglītība Jelgavā [Teacher Education in Jelgava]. Jelgava: SIA Dizains un Poligrāfija, 39 lpp.

 2. Aizsila A. (2007). Pirmās brīvvalsts ievērojamie latviešu pedagogi [The Productive Educators During the First Independent State of Latvija] Jelgava: SIA Dizains un Poligrāfija, 22 lpp.

 3. Aizsila A. (2007). Profesors Guntis Rudzītis. Jelgava: SIA Dizains un Poligrāfija, 100 lpp.

 4. Aizsila A. (2003). Izglītības problēmas senajā sabiedrībā. Jelgava: LLU, IMI, 71 lpp.


2006

 1. Aizsila A. (2006). Mācību metodes skaidrojums pedagoģiskajā literatūrā. Grāmatā: Katane I. (red.) Palīgs jaunajam skolotājiam.[In book: Adjuvant for young teacher] 1.daļa. No teorijas uz pedagoģisko praksi [Volume 1. From theory to pedagogical practice]. Jelgava: LLU TF IMI, 161.-173. lpp. UDK371.15

 2. Aizsila A., Beitere Z., Katane I. (2006). Skolotāju izglītība un kompetence mūsdienās: no teorijas uz praksi. Grāmatā: Katane I. (red.) Palīgs jaunajam skolotājam. .[In book: Adjuvant for young teacher] 1.daļa. No teorijas uz pedagoģisko praksi[Volume 1. From theory to pedagogical practice]. Jelgava, LLU TF IMI,101.- 120. lpp.


Conference theses (2008 – 2011)

2011

 1. Skudra D., Aizsila A. (2011). Skolotāja personība [The personality of teacher]. Studentu un maģistrantu starptautiskās zinātniskās konferences raksti. Jelgava: LLU TF, 30.- 33.lpp. http://www.tf.llu.lv/index.php?option=com_content&task=view&ig=152&Itemid=38

 2. Skutele E.,Aizsila A. (2010). Māksla - skolēnu radošās aktivitātes veicinātāja mājturības un informātikas stundās [Arts – creative activity enablers of pupils in household and informatics lessons]. Studentu un maģistrantu starptautiskās zinātniskās konferences raksti. Jelgava: LLU TF, 34.- 36.lpp. http://www.tf.llu.lv/index.php?option=com_content&task=view&ig=152&Itemid=38

 3. Patupa L., Aizsila A. (2010). D. Kronīte –skolotāja, audzinātāja etalons [D.Kronīte –teachers, educators benchmark]. Studentu un maģistrantu starptautiskās zinātniskās konferences raksti. Jelgava: LLU TF,37.- 38.lpp. http://www.tf.llu.lv/index.php?option=com_content&task=view&ig=152&Itemid=38

 4. Roga S., Aizsila A. (2010). Mācīšanās grūtības pamatskolā [Learning difficulties at primary schools]. Studentu un maģistrantu starptautiskās zinātniskās konferences raksti. Jelgava: LLU TF, 39.- 44. lpp. http://www.tf.llu.lv/index.php?option=com_content&task=view&ig=152&Itemid=38

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Похожие:

List of Publications by Academic Staff iconList of publications by staff and students in 2011

List of Publications by Academic Staff iconConsolidated list of publications, reports and conference presentations by staff of and consultants to the Supervising Scientist 1978 to 30 June 2011

List of Publications by Academic Staff iconInformation for Academic Staff on Employability

List of Publications by Academic Staff iconAcademic Staff as Associate Professor of Epidemiology & Public Health Medicine

List of Publications by Academic Staff iconAcademic staff and researh areas 4 students of industrial electronic department 4 facilities 4

List of Publications by Academic Staff iconQuantitative method: The extend of current satisfaction of students, Academic and General staff

List of Publications by Academic Staff icon1. List of Departments and Staff Members 9

List of Publications by Academic Staff icon1. List of Departments and Staff Members 9

List of Publications by Academic Staff iconAppendix 4 List of Staff of iept

List of Publications by Academic Staff icon1. List of Departments and Staff Members 9

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница