Saint-Petersburg State University of Culture and Arts, Russia
Скачать 129.52 Kb.
НазваниеSaint-Petersburg State University of Culture and Arts, Russia
Дата28.10.2012
Размер129.52 Kb.
ТипДокументы
PROGRAMMAS KOMITEJA


Dr.habil.philol., prof. Irina Belobrovceva

Tallinas universitāte, Igaunija

Dr.philol., prof. Valentīns Golovins

Sanktpēterburgas Valsts kultūras un mākslas universitāte, Krievija

Dr.habil.philol., prof. Fjodors Fjodorovs

Daugavpils Universitāte, Latvija

Dr. philol., doc. Kornēlija Ičina

Belgradas universitāte, Serbija un Melnkalne

Dr.habil.philol., prof. Jurijs Novikovs

Viļņas pedagoģiskā universitāte, Lietuva

Dr.habil.philol., prof. Samuils Švarcbands

Ebreju universitāte (Jeruzaleme), Izraēla

Dr.philol., asoc.prof. Elīna Vasiljeva

Daugavpils Universitāte, Latvija

Dr.habil.philol., prof. Halina Vaškeleviča

Jagellonu universitāte (Krakova), Polija


RĪCĪBAS KOMITEJA


Rīcības komitejas priekšsēdētāja:

Dr.philol., asoc.prof. Elīna Vasiļjeva

Daugavpils Universitāte, Latvija

Rīcības komitejas locekļi:

Mg.hist., lekt. Dmitrijs Oļehnovičs

Daugavpils Universitāte, Latvija

Mg. psych., Viktorija Šaldova

Ebreju reliģiskā draudze „Šamir”, Latvija

Josifs Ročko

Latgales ebreju muzeja direktors, LatvijaMŪSU ATBALSTĪTĀJI

DAUGAVPILS

UNIVERSITĀTE

EBREJU REĻIĢISKĀ BIEDRĪBA “ŠAMIR”

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES JAUNO ZINĀTNIEKU ASOCIĀCIJAPROGRAMME COMMITTEE


Dr.habil.philol., prof. Irina Belobrovceva

Tallinn University, Estonia

Dr.philol., prof. Valentin Golovin

Saint-Petersburg State University of Culture and Arts, Russia


Dr.habil.philol., prof. Fjodors Fjodorovs

Daugavpils University, Latvia

Dr.habil.philol., prof. Jurij Novikov

Vilnius Pedagogical University, Lietuva

Dr.habil.philol., prof. Shmuel Schwarzband

Hebrew University of Jerusalem, Izrael

Dr.philol., asoc.prof. Elīna Vasiljeva

Daugavpils University, Latvia

Dr.habil.philol., prof. Halina Washkelewicz

Jagellonian University in Krakow, Polija


ORGANIZATION COMMITTEE


The Chair of the Organization Committee:

Dr.philol. Elīna Vasiļjeva

University of Daugavpils, Latvia

The Member of the Organization Committee:

Mg.hist. Dmitrijs Oļehnovičs

University of Daugavpils, Latvia

Mg. psych., Viktorija Šaldova

Jewish Religious community „Shamir”, Latvia

Josifs Ročko

Latgale Jewish museum, LatviaOUR SUPPORTERS

DAUGAVPILS UNIVERSITY

JEWISH RELIGIOUS COMMUNITY “SHAMIR”

THE STATE CULTURE CAPITAL FOUNDATION

DAUGAVPILS UNIVERSITY ASSOCIATION OF YOUNG RESEARCHERSStarptautiskā zinātniskā konference


EBREJU TEKSTS”

EIROPAS KULTŪRĀ


Daugavpils, 2011.gada 21. – 22.novembrī


Konferences programma


Laiks

Aktivitāte

Notikuma vieta


2011.gada 21.novembris


10.30 – 11.30

Dalībnieku reģistrācija

Vienības 13, 3.st.foajē

11.30 – 12.00

Konferences atklāšana

Vienības 13, 310.aud.

12.00 – 14.00

Plenārsēde

Vienības 13, 310.aud.

14.00 – 15.00

Pusdienas

„Noktirne”

15.00 – 16.40

Darbs grupā

Vienības 13, 310.aud.

16.40 – 17.00

Kafijas pauze

Vienības 13, 327.aud.

17.00 – 18.40

Darbs grupā

Vienības 13, 310.aud.

19.00

Saviesīgs vakars

Vienības 13, 113.aud.


2011.gada 22.novembris


10.00 – 11.40

Darbs grupā

Vienības 13, 310.aud.

11.40 – 12.00

Kafijas pauze

Vienības 13, 327.aud.

12.00 – 13.40

Darbs grupā

Vienības 13, 310.aud.

13.40 – 15.00

Pusdienas

„Noktirne”

15.00 – 16.40

Darbs grupā

Vienības 13, 310.aud.

16.40

Noslēgumā diskusija

Vienības 13, 310.aud.International scientific conference


THE “JEWISH TEXT”

IN EUROPEAN CULTURE


Daugavpils, November 21 - 22, 2011


Conference ProgrammeNovember 21, 2011


10.30 – 11.30

Registration of participants

13 Vienības St., 3rd floor, hall

11.30 – 12.00

Opening of the Conference

13 Vienības St., Room 310

12.00 – 14.00

Plenary meeting

13 Vienības St., Room 310

14.00 – 15.00

Lunch

„Noktirne”

15.00 – 16.40

Work in workshop

13 Vienības St., Room 310

16.40 – 17.00

Coffee break

13 Vienības St., Room 327

17.00 – 18.40

Work in workshop

13 Vienības St., Room 310

19.00

Dinner

13 Vienības St., Room 113


November 22, 2011


10.00 – 11.40

Work in workshop’s

13 Vienības St., Room 310

11.40 – 12.00

Coffee break

13 Vienības St., Room 327

12.00 – 13.40

Work in workshop’s

13 Vienības St., Room 310

13.40 – 15.00

Lunch

„Noktirne”

15.00 – 16.40

Work in workshop’s

13 Vienības St., Room 310

16.40

Final discussion and the conclusion of the Conference

13 Vienības St., Room 310


21.novembris / November, 21


PLENĀRSĒDE/ PLENARY MEETING


Vienības 13, 310. auditorijā / Vienības str., room 310.

Vadītāja / Chair
Elīna Vasiļjeva

12.00 – 12.30

Григорий Смирин

(Рига)

Еврейская книга в Латвии в постсоветский период


12.30 – 13.00

Федор Федоров (Даугавпилс)

Еврейский текст в серии “Biblioteka Latgalica” Института Компаративистики


13.00 – 13.30

Илья Ленский

(Рига)

Muzejs “Ebreji Latvijā”: quo vadis?


13.30 – 14.00

Презентация проекта www.nekropole.lv


DARBS GRUPĀ / WORKSHOP


Vienības 13, 310. auditorijā / Vienības str., room 310.
Vadītājа / Chair
Viktorija Šaldova

15.00 – 15.20

Юрий Орлицкий (Москва)

Версе как структурный библеизм (на материале европейской и русской поэзии)


15.20 – 15.40

Галина Элиасберг (Москва)

Библейская и историческая драма в контексте творчества Шолома Аша


15.40 – 16.00

Жан Бадин (Даугавпилс)

Еврейский мир в произведениях В. П. Крымова


16.00 – 16.20

Леонид Кацис (Москва)

Левиты у Осипа Мандельштама


16.20 – 16.30

Bārbala Simsone (Rīga)

Bībeles motīvi mūsdienu šausmu literatūrā – Stīvena Kinga daiļrades piemērs


kafijas pauze / coffee break
Vadītājs/ Chair

Batija Valdmane

17.00 – 17.20

Ilze Kačāne (Daugavpils)

Riebīgais žīds” Oskara Vailda romānā „Doriana Greja ģīmetne”


17.20 – 17.40

Галина Василькова (Даугавпилс)

Еврейские погромы 1905 г. в русской прозе конца 20-х – начала 30-х годов


17.40 - 18.00

Ilona Murauskaitė (Vilnius)

The Portrait of Vilnius Jews’ in the Prose of Moyshe Levin


18.00 – 18.20

Светлана Колода (Горловка)

Особенности национально-культурного аспекта текстов современной ивритоязычной прозы и его отражение в переводах


18.20 – 18.40

Инара Кудрявская (Даугавпилс)

Пространство в романе Г. Кановича «Очарованье сатаны»
DISCUSSION / DISKUSIJA


22.novembris / November, 22


DARBS GRUPĀ/ WORKSHOPS

Vienības 13, 310. auditorijā / Vienības str., room 310.
Vadītāja / Chair
Svetlana Koloda

10.00 – 10.20

Анна Станкевич (Даугавпилс)

Визит Бялика в Даугавпилс: освещение в местной прессе


10.20 – 10.40

Людмила Жилвинская (Даугавпилс)

Из истории двух даугавпилсских семей: Мовшензоны и Виттенберги


10.40 – 11.00

Арон Шнеер (Иерусалим)

Роль еврейского текста в формировании самосознания советских евреев в 70-80 –е годы XX века


11.00 – 11.20

Батия Вальдман

(Беер Шева)

Русско-еврейская литература и ее значение для российских евреев


11.20 – 11.40

Светлана Амосова (Санкт-Петербург)

Рассказы о евреях у старообрядцев г. Прейли (Латвия)


11.40-12.00

Anna Kats

(New York)

American Jewry and the Yiddish Tradition


kafijas pauze / coffee break

Vadītāja / Chair

Arons Šnejers

12.00 – 12.20

Татьяна Кузнецова (Даугавпилс)

Еврей в зеркале юбилейных изданий в Латвии (1923-1938 гг.)


12.20 – 12.40

Борис Волкович (Даугавпилс)

Сионистское движение в Латвии и леворадикальное подполье (1918-1940)


12.40 – 13.00

Дмитрий Олехнович (Даугавпилс)

Антисемитская карикатура в периодической печати Латвии (1941-1944/45)


13.00 – 13.20

Ольга Алексеева (Рига)

Политические процессы над евреями в Латвии, обвинёнными в преступлениях против Советской власти (1940 – 1986 гг.)


13.20 – 13.40

Виктория Шалдова (Рига)

Современные еврейские подростки и Холокост. Опыт исследования социальных представлений


pusdienas / lunch
Vadītāja / Chair

Anna Stanķeviča

15.00 – 15.20

Ingrīda Kupšāne (Daugavpils)

Ebreju teksts Herca Franka dokumentālajā kino


15.20 – 15.40

Kamilė Rupeikaitė

(Vilnius)

From Kinnor to Guitar... Historical Transformations of the Biblical Musical Instruments in Lithuanian translations of the Bible since the 16th century


15.40 – 16.00

Александр Лисов (Витебск)

Исаак Фридлендер - художник из Латвии


16.00 – 16.20

Иосиф Рочко (Даугавпилс)

Художник Й. Пен в Литве и Латвии


16.20 – 16.40

Элина Васильева (Даугавпилс)

Еще раз о Михоэлсе (о воспоминаниях А. Штейнберга «Мой двинский друг Шломо Вовси»

final discussion / noslēgumā diskusija
publikĀcijas noformēšanas noteikumi


Raksti, kuru noformēšana neatbilst formālajām prasībām, netiks pieņemti publicēšanai.

Publikācijas noformēšanas noteikumi:

 • raksta apjoms: 0,5 – 0,75 autorloksne (10000-15000 zīmes, atstarpes ieskaitot). Raksta manuskripts iesniedzams datorizdrukā vienā eksemplārā A4 formātā, pievienojot disketi (vai CD), vai pa elektronisko pastu (elina.vasiljeva@du.lv) līdz 2012.gada 30. janvārim;

 • jānorāda autora zinātniskais grāds, vārds, uzvārds, valsts, raksta nosaukums- treknrakstā (bold);

 • teksts jāsaliek, izmantojot Times New Roman šriftu; burtu lielums - 12 punkti, intervāls starp rindām - 1,5. Teksta attālums no kreisās malas - 3 cm, no labās malas - 2 cm, no apakšas un no augšas - 2 cm.;

 • raksta kopsavilkums: 1200- 1500 zīmes (angļu valodā);

 • raksta valoda: literāri, terminoloģiski precīza.

 • Ivrita valodā lietotus citātus ir jāraksta latīņu šriftā;


Raksta zinātniskais aparāts (atsauces un piezīmes, bibliogrāfija, tabulas, shēmas, diagrammas, grafiki utt.): atsauces ievietojamas tekstā pēc šāda parauga: (Turner 1990: 140); (Миллс 1998: 10); (Bela 1997: 112). Piezīmes un skaidrojumi ievietojami raksta beigās. Tabulas, grafiki, shēmas, diagrammas un citi ilustratīvie materiāli noformējami, norādot materiāla avotu, nepieciešamības gadījumā arī atzīmējot tabulu, grafiku, shēmu izveides (aprēķināšanas, datu summēšanas utt.) metodiku. Visiem tādiem materiāliem ir jābūt ar kārtas numuriem un virsrakstiem.

 • Bibliogrāfija (rakstā izmantoto iespieddarbu saraksts) jāveido un jānoformē precīzi pēc šādiem paraugiem:

- Monogrāfijām (grāmatām un brošūrām):

Turner, J. H. (1974) The Structure of Sociological Theory. Homewood (Illinois): The Dorsey Press.

Миллс Ч.Р. (1998) Социологическое воображение. Mосквa: Стратегия.


- Rakstiem krājumos:

Turner, R. H. (1990) "A Comparative Content Analysis of Biographies." In: Qyen, E., ed Comparative Methodoloy: Theory and Practice in Intemational Sodal Research. London, etc.: Sage Publications. Pp. 134-150.


- Rakstiem žurnālos:

Bela, B. (1997) "Identitātes daudzbalsība Zviedrijas latviešu dzīvesstāstos." Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis. A, 51, Nr.5/6: 112-129.

Шмит К. (1992) "Понятие политического." Вопросы социологии, № 1: 37-67.


- Rakstiem laikrakstos:

Strazdiņš, I. (1999) "Matemātiķi pasaulē un Latvijā." Zinātnes Vēstnesis, 8. marts.


- Materiāliem no interneta:

Soms, H. "Vēstures informātika: Saturs, struktūra un datu bāze Latgales dati." http://www dpu.lv/LD/LDpublik.html (2002. 20.10).


Bibliogrāfija sakārtojama autoru uzvārdu vai iespieddarbu nosaukumu alfabēta (sākumā- latīņu alfabēta, nešķirojot pēc valodām; beigās - kiriliskā alfabēta) secībā.


RULES for the paper setting


The articles, which are not written according to the requirements, will not be published.

Layout of the Article:

 • the size of the article: 0,5 – 0,75 author sheet (10000-15000 symbols, including spaces). The manuscript of the article should be submitted in a printed form (1 copy) of A4 format, adding floppy (or CD), or sent by e-mail (elina.vasiljeva@du.lv) by January 30, 2012.

 • scientific degree, name, surname, country should be indicated. The title of the article should be in Bold.

 • the text should be written in Times New Roman font; the size of letters – 12, the interval between the lines – 1.5. Left margin – 3 cm, right margin – 2 cm, from the top and from the bottom – 2 cm.

 • the summary of the article: 1200-1500 symbols (in English).

 • the language of the article: literary, terminologically precise. If author prepares an article in a foreign Language, then he/she should take trouble about the linguistic correction of the written text.

 • the quotations in Hebrew are to be presented using Latin font.


Scientific appliance of the article (references and remarks, bibliography, tables, diagrams, charts, graphs and so on): references should be placed according to this pattern: (Turner 1990: 140); (Миллс 198б: 10); (Bela 1997:112). Remarks and explanations should be placed at the end of the article. Tables, graphs, diagrams, charts and other illustrative materials should given, indicating the source of the material, if necessary the methods of tables, graphs, diagrams, charts (calculation, data summarizing and so on) making should be indicated . All these materials should have a number and a title.

 • Bibliography (the list of printed sources used in the article) should be formed and set up according to these patterns:

-Monographs (books and brochures):

Turner, J.H. (1974) The Structure of Sociological Theory. Homewood (Illinois): The Dorsey Press.

Миллс Ч.Р. (1998) Социологическое воображение. Москва. Стратегия.


-Collected articles:

Turner, R. H. (1990) “A comparative Content Analysis of Biographies.” In: Qyen, E., ed. Comparative Methodology: Theory and Practice in International Sodal Research. London, etc.: Sage Publications. Pp. 134-150.


-Articles in journals:

Bela, B. (1997) “Identitātes daudzbalsība Zviedrijas latviešu dzīvesstāstos.” Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A, 51, Nr.5/6: 112-129.

Шмит К. (1992) «Понятие политического.» Вопросы социологии, № 1: 37-67.


-Articles in newspapers:

Strazdiņš, I. (1999) „Matemātiķi pasaulē un Latvijā.” Zinātnes Vēstnesis, 8.marts.


-Materials from the Internet:

Soms, H. „Vēstures informātika: Saturs, struktūra un datu bāze Latgales dati.” http://www.dpu lv/LD/Ldpublik.html (2002.20.10).


Bibliography should be in the alphabetical order (in the beginning - according to the Latin alphabet, at the end - according to the Cyrillic one) by the name of the author or the title of the work.


Вниманию авторов

Статьи, оформление которых не будет соответствовать данным требованиям, к публикации не принимаются.


Оформление статьи:

 • объем статьи 0,5-0,75 авторских листа (10000 – 15000 знаков, включая пробелы). Рукопись статьи должна быть представлена на дискете (CD) или по электронной почте (elina.vasiljeva@du.lv) и в компьютерной распечатке (формат А4) до 30 января 2012 года;

 • указывается научная степень автора, Имя, Фамилия, Страна, Название статьи (bold);

 • текст набирается шрифтом Times New Roman, размер букв – 12, межстрочный интервал – 1,5. Поля: слева – 3 см., справа – 2,5 см., сверху и снизу – 2,5 см.;

 • аннотация статьи (объем 1000 – 1200 знаков) предоставляется на английском языке;

 • язык статьи – литературный и терминологически точный. Если автор готовит статью на иностранном (неродном) языке, то он должен сам позаботиться о лингвистическом редактировании статьи;

 • цитаты на иврите предоставляются в латинской транскрипции;


Научный аппарат статьи (ссылки и примечания, библиография, схемы и таблицы и т.д). Ссылки располагаются по следующему образцу: (Turner 1990: 140); (Миллс 1986: 10); (Bela 1997: 112.). В оформлении таблиц, графиков, схем, диаграмм и других иллюстративных материалов должна указываться ссылки на источник материала. Все иллюстративные материалы должны иметь заголовки и порядковые номера.


Библиография должна быть составлена и оформлена в соответствии с предлагаемыми ниже образцами:

- Монографии (книги и брошюры):

Turner, J. H. (1974) The Structure of Sociological Theory. Homewood (Illinois): The Dorsey Press.

Миллс Ч.Р. (1998) Социологическое воображение. Mосквa: Стратегия.

- Статьи в сборниках:

Turner, R. H. (1990) "A Comparative Content Analysis of Biographies." In: Qyen, E., ed Comparative Methodoloy: Theory and Practice in Intemational Sodal Research. London, etc.: Sage Publications. Pp. 134-150.

- Статьи в журналах:

Bela, B. (1997) "Identitātes daudzbalsība Zviedrijas latviešu dzīvesstāstos." Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis. A, 51, Nr.5/6: 112-129.

Шмит К. (1992) "Понятие политического." Вопросы социологии, № 1: 37-67.

- Статьи в газетах:

Strazdiņš, I. (1999) "Matemātiķi pasaulē un Latvijā." Zinātnes Vēstnesis, 8. marts.

- Материалы в Internet:

Soms, H. "Vēstures informātika: Saturs, struktūra un datu bāze Latgales dati." http://www dpu.lv/LD/LDpublik.html (2002. 20.10).


Библиография составляется в алфавитном порядке фамилий авторов или названий печатных работ. В начале указываются работы, названия которых даны латинским шрифтом (без деления по языкам), затем – кириллицей.
Похожие:

Saint-Petersburg State University of Culture and Arts, Russia iconHerald of the mechnikov saint-petersburg state medical academy (profilactical and clinical medicine)
«The Mechnikov Saint-Petersburg State Medical Academy of the Federal Agency for Public Health and Social Development of the Russian...
Saint-Petersburg State University of Culture and Arts, Russia iconHerald of the mechnikov saint-petersburg state medical academy (profilactical and clinical medicine)
«The Mechnikov Saint-Petersburg State Medical Academy of the Federal Agency for Public Health and Social Development of the Russian...
Saint-Petersburg State University of Culture and Arts, Russia iconHerald of the Mechnikov Saint-Petersburg State Medical Academy (profilactical and clinical medicine)
«Mechnikov Saint-Petersburg State Medical Academy of the Federal Agency for Public Health and Social Development of the Russian Federation»,...
Saint-Petersburg State University of Culture and Arts, Russia iconHerald of the Mechnikov Saint-Petersburg State Medical Academy (profilactical and clinical medicine)
«Mechnikov Saint-Petersburg State Medical Academy of the Federal Agency for Public Health and Social Development of the Russian Federation»,...
Saint-Petersburg State University of Culture and Arts, Russia iconHerald of the Mechnikov Saint-Petersburg State Medical Academy profilactical and clinical medicine
«Mechnikov Saint-Petersburg State Medical Academy of the Federal Agency for Public Health and Social Development of the Russian Federation»,...
Saint-Petersburg State University of Culture and Arts, Russia iconSaint Petersburg State University

Saint-Petersburg State University of Culture and Arts, Russia iconDr. Darya Pushkina, Associate Professor, Smolny College of Liberal Arts and Sciences (Bard College and St. Petersburg State University)
История Средней Азии, Самарканд, Ташкент, Хивинское, Бухарское и Кокандское ханства, Туркестан: Сборник исторических произведений...
Saint-Petersburg State University of Culture and Arts, Russia iconDance in Popular Culture The Ohio State University

Saint-Petersburg State University of Culture and Arts, Russia icon15Th anniversary of faculty of physical culture and sport of south ural state university!

Saint-Petersburg State University of Culture and Arts, Russia iconPolitics of Culture: Europe, 1789-2000 Music Theater/Cinema/Radio/Television Fine Arts/Painting and Sculpture/Monuments/Decorative Arts

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница