Газопромислове управління „ шебелинкагазвидобування” затверджую голова комітету з
НазваниеГазопромислове управління „ шебелинкагазвидобування” затверджую голова комітету з
страница1/17
Дата03.09.2012
Размер2.36 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ

„НАФТОГАЗ УКРАЇНИ”

ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"


ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ

ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ”

ЗАТВЕРДЖУЮ


Голова комітету з конкурсних торгів

ГПУ „Шебелинкагазвидобування”


______________ Холодняк С.І

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 29.06.2011 р. № 24рп


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

НА ЗАКУПІВЛЮ


Облаштування Шебелинського ГКР. ІІ ступінь стиснення газу на Червонодонецькій ДКС, Харківська область. - спеціальні види робіт " під ключ" (розробка проекту, будівельно-монтажні роботи, пусконалагоджувальні роботи, укомплектування необхідним устаткуванням).


с.м.т. Червоний Донець 2011 р.

ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовника торгів

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів.

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Додатки

1. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників

2. Форма конкурсної пропозиції

3. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

4. Проект договору.

5. Довідка про працівників.

6. Довідка про наявність обладнання.
Розділ 1. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-VI (далі-Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:

__________________________________________________________


Повне найменування:

Дочірня компанія „Укргазвидобування” Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України” Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування”;

Місцезнаходження:

64250, Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Червоний Донець, вул. Жовтнева, 9

Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Начальник відділу забезпечення процедури закупівель товарів, робіт та послуг Калініченко Михайло Володимирович, тел., факс. (+3805749) 92-4-83.

Представник Замовника уповноважений здійснювати зв’язок з учасниками з питань технічної частини: Начальник ВВОР - Данченко Олексій Іванович тел., факс. (+3805749) 92-0-90


3. Інформація про предмет закупівлі

___________________________________________________________


Найменування предмета закупівлі:

Облаштування Шебелинського ГКР. ІІ ступінь стиснення газу на Червонодонецькій ДКС, Харківська область. - спеціальні види робіт " під ключ" (розробка проекту, будівельно-монтажні роботи, пусконалагоджувальні роботи, укомплектування необхідним устаткуванням)

Вид предмета закупівлі:

___________________________________________________________

Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Балаклійському районі Харківської області

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

ІІІ-й квартал 2011р. - ІV-й квартал 2012р (На протязі чотирьох місяців після завершення основних загальнобудівельних робіт)

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація  про  валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції
конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є гривня.


7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедури закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою. Всі інші документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, документи та інформація щодо підтвердження відповідності вимогам цієї конкурсної документації, можуть бути складені як українською, так і російською мовами.


Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).


Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів пропозиції конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі *.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника:

Дочірня компанія „Укргазвидобування” Національної акціонерної компанії „Нафтогаз України” Газопромислове управління „Шебелинкагазвидобування” 64250, Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Червоний Донець, вул. Жовтнева, 9;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім’я по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування:

«Не відкривати до 14 год. 00 хв. 11.08.2011р.»

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, згідно з додатком 1 до документації конкурсних торгів;

- конкурсної пропозиції згідно з додатком 2 до документації конкурсних торгів;

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі встановлені замовником, відповідно до додатку 3 до документації конкурсних торгів, підписані та завірені печаткою Учасника;

- проекту договору згідно з додатком 4 до документації конкурсних торгів (з заповненими даними учасника та додатками до договору), який повинен бути підписаний уповноваженою особою учасника та містити печатку учасника;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо це встановлено вимогами документації конкурсних торгів.

3.Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів___________________________________________________________

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними


Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів (з дати розкриття). До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу при цьому не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції (якщо таке вимагалось) конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції (якщо таке вимагалось) конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників


Кваліфікаційні критерії до учасників встановлені відповідно до статті 16 Закону, вимоги, встановлені статтею 17 Закону.

Перелік документів, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності встановленим критеріям та вимогам зазначений в додатку 1 до документації конкурсних торгів.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Зазначено в додатку 3 до документації конкурсних торгів.


8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

_________________________________________________________

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення (якщо така вимога встановлена документацією) пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

ГПУ „Шебелинкагазвидобування”, 64250, Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Червоний Донець, вул. Жовтнева, 9 (відділ забезпечення процедури закупівель товарів, робіт та послуг к. 51);

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

11.08.2011р, до 09.00 годин.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:ГПУ „Шебелинкагазвидобування”, 64250, Харківська обл., Балаклійський р-н., смт. Червоний Донець, вул. Жовтнева, 9 “ЗАЛ ЗАСІДАНЬ”;


дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:


11.08.2011р.,14 год.00 хв.,

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Критеріями оцінки пропозицій є: ціна пропозиції конкурсних торгів

Максимальна кількість балів за критерієм „Ціна” – 100.

Методика оцінки:

Кількість балів за критерієм „Ціна” визначається наступним чином.

Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої є найменшою, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б обчисл. = Цmin/Цобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Ц min – найнижча ціна;

Ц обчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється.

При оцінці комітетом з конкурсних торгів пропозицій учасників торгів з різним статусом платників податків приймається для порівняння ціна пропозиції (без ПДВ).

При оцінці комітетом з конкурсних торгів пропозицій учасників торгів з рівним статусом платників податків приймається для порівняння ціна пропозиції (з ПДВ).

2. Виправлення арифметичних помилок


Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Арифметичною помилкою вважається помилка виявлена у визначенні результату підрахунку: пропуск цифри, випадкова перестановка цифр, спотворення результату обчислення у зв‘язку із використанням несправної техніки та ін.

Після виявлення арифметичних помилок у поданій пропозиції конкурсних торгів Замовник оформлює своє рішення про виправлення таких помилок протоколом та надсилає (надає) письмове повідомлення про прийняте рішення учаснику, який подав вищезазначену пропозицію конкурсних торгів.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок (про що він повідомляє Замовника письмово), його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація


До кінцевої ціни пропозиції конкурсних торгів включаються усі витрати Учасника, в тому числі, витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) і т. д., якщо інше непередбачене проектом договору.

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, пов’язаних з предметом закупівлі, запропонованим на торги та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції (якщо таке вимагається) конкурсних торгів;

2) наявні підстави, зазначені у ст. 17 та частині сьомій ст. 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися


Замовник відміняє торги у разі:

відсутності подальшої потреби у закупівлі робіт та послуг;

неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

виявлення факту змови учасників;

порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів;

якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору


У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

Зазначені в додатку 4 до документації конкурсних торгів („Проект договору”) .


3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Похожие:

Газопромислове управління „ шебелинкагазвидобування” затверджую голова комітету з iconРішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/03 від 11. 04. 2011 р. Голова комітету з
Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22. 11. 2)
Газопромислове управління „ шебелинкагазвидобування” затверджую голова комітету з iconРішенням комітету з конкурсних торгів протокол №16/02 від 21. 03. 2011 р. Голова комітету з
Книги, брошури, листівки друковані та продукція аналогічна ( навчальна література) (22. 11. 2)
Газопромислове управління „ шебелинкагазвидобування” затверджую голова комітету з iconПлан роботи управління освіти на 2011-2012 навчальний рік Затверджено рішенням колегії управління освіти
Головного управління освіти І науки Полтавської ода, за пропозиціями працівників апарату управління освіти виконавчого комітету Кременчуцької...
Газопромислове управління „ шебелинкагазвидобування” затверджую голова комітету з iconПочесний Голова організаційного комітету
Заступники голови: Волянський Ю. Л. (Харків), Задорожна В.І.(Київ), Шаповал В. Ф. (Полтава)
Газопромислове управління „ шебелинкагазвидобування” затверджую голова комітету з iconКонспект лекцій з курсу «управління якістю»
Менеджмент якості являється спеціалізованим видом управлінської діяльності. До таких спеціалізованих видів управлінської діяльності...
Газопромислове управління „ шебелинкагазвидобування” затверджую голова комітету з icon«криворізький національний університет» затверджую голова приймальної комісії університету
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки «молодших спеціалістів», передбачених освітньо-професійною програмою...
Газопромислове управління „ шебелинкагазвидобування” затверджую голова комітету з iconДвнз «криворізький національний університет» «Затверджую» Голова приймальної комісії університету
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Газопромислове управління „ шебелинкагазвидобування” затверджую голова комітету з iconI. Адреса Єпархіального управління
Відділ по взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України (голова – протоієрей Євген Коцовський)
Газопромислове управління „ шебелинкагазвидобування” затверджую голова комітету з iconЗатверджено рішенням комітету
Національний банк України в особі Управління Національного банку України в Черкаській області
Газопромислове управління „ шебелинкагазвидобування” затверджую голова комітету з icon1. На Житомирщині службовці завдали збитки державі на понад 345 тис грн
Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун збирає керівних працівників галузі на виїзне засідання колегії...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница