Бодянський Є. В. Нейро-фаззі моделі в системах штучного інтелекту: Навч посіб./ Є. В. Бодянський, Є.І. Кучеренко; мон україни; нмцво, хнуре
Скачать 56.15 Kb.
НазваниеБодянський Є. В. Нейро-фаззі моделі в системах штучного інтелекту: Навч посіб./ Є. В. Бодянський, Є.І. Кучеренко; мон україни; нмцво, хнуре
Дата23.10.2012
Размер56.15 Kb.
ТипКонспект
Бібліографічний покажчик нової літератури за грудень 2006 р.

Бібліотека харківського національного університету радіоелектроніки.

Інформаційно-бібліографічний відділ.

Тел. 702-10-73 http://www.lib.kture.kharkov.ua

e-mail: library@kture.kharkov.ua

1.

Англо-русский словарь по радиоэлектронике.- Ростов н/Д, 2001

(1 прим.)

2.

Андреев Л. Ягель / С.Конюхов. - Днепропетровск, 2001

3.

Блэк У. Интернет: протоколы безопасности.- СПб., 2001

(1 прим.)

4.

519.7(07) Б75

Бодянський Є.В. Нейро-фаззі моделі в системах штучного інтелекту: Навч.посіб./ Є.В.Бодянський, Є.І.Кучеренко; МОН України; НМЦВО, ХНУРЕ.- Х.: ХНУРЕ, 2006.- 169 с.- МОН України

(173 прим.)

5.

621.37 З-48

Зеленин А.Н. Активные фильтры на операционных усилителях/ А.Н.Зеленин, А.И.Костромицкий, Д.В.Бондарь.- Х.: Телетех, 2003.- 150с.: ил.

(1 прим.)

6.

Т3(4Укр) З-80

Золотарьов В.А. Олександр Успенський: особа, час, оточення/ Упоряд.О.А.Ємельянов.- Х.: Фоліо, 2004.- 366с.

(1 прим.)

7.

История Международной Академии информатизации.- М., 2000

(1 прим.)

8.

517(07) І 73

Інтегрування функцій однієї змінної: Конспект лекцій та завдання для самостійної роботи для студентів усіх форм навчання/ Упоряд.: О.О.Ремаєва, Л.К.Кравченко; МОН України, ХНУРЕ.- Х.: ХНУРЕ, 2006.- 132 с.

(490 прим.)

9.

517(07) К65

Конспект лекцій з дисципліни "Вища математика". Розділ "Диференціальне числення функцій багатьох змінних" для студентів інженерно-технічних спеціальностей/ Упоряд.: Г.В.Сова; МОН України, ХНУРЕ.- Х.: ХНУРЕ, 2006.- 56 с.

(241 прим.)

10.

Конспект лекций по курсу "Основы компьютерной диагностики" (Часть 2 - Тестопригодное проектирование) для специальности "Специализированные компьютерные системы" [Электронный ресурс]/ Сост.: Кулак Е. М.- Х.: ХНУРЭ, 2006.- 47 с.- Кафедра

11.

Конспект лекций по курсу " Устройства и системы записи и воспроизведения информации" для студентов дневной и заочной формы обучения направления [Электронный ресурс]/ Упор.: Толстов В. В.- Х.: ХНУРЭ, 2006.- 139 с.- Експ. ком.

12.

Костін Ю.Д. Економічний механізм управління інформацією в енергопостачанні/ Ю.Д.Костін, В.В.Кирій.- Х., 2006

(2 прим.)

13.

Кравченко В.Ф. Электродинамика свехпроводящих структур. Теория, алгоритмы и методы вычислений.- М., 2006

(1 прим.)

14.

Т3(4Укр-4Ха)

Кушнарьов Є.П. 100 років Харківською землею.- Х., 2004

(1 прим.)

15.

75

Мистецька скарбниця Харкова.- Х., 2004

(1 прим.)

16.

Р2 О-11

О жизни, о времени, о себе: Сб.стихов/ Г.Н.Алексаков, В.И.Выжимов, Н.М.Гаврилов, В.И.Гервидс; Сост.: Н.М.Гаврилов.- М.: Диалог-МИФИ, 2004.

(1 прим.)

17.

Олифер В.Г. Сетевые операционные системы/ В.Г.Олифер, Н.А.Олифер.- СПб., 2005

(1 прим.)

18.

Открытое образование - объективная парадигма ХХ1 века/ Ж.Н.Зайцева, Ю.К.Рубин, Л.Г.Титарев, В.П.Тихомиров.- М., 2000

(1 прим.)

19.

Организованные преступные группы в Украине: традиционное и типичное (социологический очерк).- Х., 2002

(1 прим.)

20.

Фя7 П50

Політологія: Навч.посіб./ В.І.Штанько, Н.В.Чорна, Т.Г.Авксентьєва, Л.А.Тіхонова; МОН України. НМЦВО, ХНУРЕ.- Х.: ХНУРЕ, 2006.- 320с.

(255 прим.)

21.

Политология: Хрестоматия.- СПб., 2006

(1 прим.)

22.

621.396.62(07) П75

Приймання та оброблення сигналів: Навч.посіб. для студ.усіх форм навчання напрямку "Радіотехніка"/ В.І.Чумаков, В.О.Посошенко, О.І.Харченко, В.Л.Басецький; МОН України. Харк.нац.ун-т радіоелектроніки.- Х.: ХНУРЕ, 2006.- 296с.: іл.

(50 прим.)

23.

Ш13(Англ)-4 П80

Пройдаков Е.М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування/ Е.М.Пройдаков, Л.А.Теплицький.- 2-ге вид., доп.і доопр.- К.: Вид.дім "СофтПрес", 2006.- МОН України

(1 прим.)

24.

Ч48я2 Р36

Ректор третього тисячоліття: Довідково-біографічне видання. Вип.1/ МОН України. Вид. Центр "Болгов"; Автор-упоряд. В.Болгов.- К.: Вид. центр "Bolgov", 2002.- 147 с.: іл.

(2 прим.)

25.

517(07) Т29

Тевяшев А.Д. Вища математика у прикладах та задачах: Навч.пос. Ч.1. Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Диференціальне числення функцій однієї змінної/ А.Д.Тевяшев, О.Г.Литвин; МОН України; НМЦВО, ХТУРЕ.- Х.: ХТУРЕ, 2004.- : іл.- (Сер."Математика в технічному університеті")

(2 прим.)

26.

Шабанов-Кушнаренко Ю.П. Теория интелекта/ Ю.П.Шабанов-Кушнаренко, М.Ф.Бондаренко.- Х., 2006

(250 прим.)

27.

6(09) Ш98

Шухова Е.М. Владимир Григорьевич Шухов. Первый инженер России.- М.: Изд-во МГТУ им.И.Э.Баумана, 2003.- 368с.: ил.

(1 прим.)

28.

Швайка Л.А. Планування діяльності підприємств.- Львів, 2006

(1 прим.)

29.

Электронный учебник по курсу "Основы компьютерной диагностики: Тестопригодное проектирования цифровых устройств" для специальности "Специализированные компьютерные системы" [Электронный ресурс]/ Сост.: Кулак Е. М.- Х.: ХНУРЕ, 2006.- Кафедра

30.

У01я7 Е20

Economic Theory: Summary of Lectures/ Comp.by Tatiana P.Bliznjuk; The Ministry of Education and Science of Ukraine; KNURE, Center for Students Training in Foreign Languages.- Kharkiv: KNURE, 2006.- 28p.

(50 прим.)

31.

681.3(07) P 25

Parallel and Distribute Computing: Summary of Lectures/ Comp.by O.P.Vyrodov; The Ministry of Education and Science of Ukraine. KNURE, Center for Students Training in Foreign Languages.- Kharkiv: KNURE, 2006.- 165p.

(48 прим.)Укладач – Аврамова І.П., головний бібліограф.

Похожие:

Бодянський Є. В. Нейро-фаззі моделі в системах штучного інтелекту: Навч посіб./ Є. В. Бодянський, Є.І. Кучеренко; мон україни; нмцво, хнуре iconЗлобін Г. Г. Архітектура та апаратне забезпечення пеом: Навч посіб./ Г. Г. Злобін, Р.Є. Рикалюк
Навч посіб./ За ред. М.Є. Рогози. К.: Академія, 2006. 368 с.+Гриф мон. (Альма-матер)
Бодянський Є. В. Нейро-фаззі моделі в системах штучного інтелекту: Навч посіб./ Є. В. Бодянський, Є.І. Кучеренко; мон україни; нмцво, хнуре iconМіністерство освіти І науки України Харківска національна академія міського господарства Харківський національний університет радіоелектроніки
Шипулін В. Д., Кучеренко Є.І. Планування І управління гіс-проектами / Навч посібник. Харків: хнамг, хнуре, 2009, 113 с
Бодянський Є. В. Нейро-фаззі моделі в системах штучного інтелекту: Навч посіб./ Є. В. Бодянський, Є.І. Кучеренко; мон україни; нмцво, хнуре iconЗахарченко П. П. З 38 Історія держави та права України: Навч посіб для дист навч
Рекомендовано до друку Методичною радою університету „ Україна. (Протокол засідання від 27. 10. 2003 №1)
Бодянський Є. В. Нейро-фаззі моделі в системах штучного інтелекту: Навч посіб./ Є. В. Бодянський, Є.І. Кучеренко; мон україни; нмцво, хнуре iconВ задачах інтелектуального аналізу даних 05. 13. 23 системи та засоби штучного інтелекту
Робота виконана в Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти І науки України
Бодянський Є. В. Нейро-фаззі моделі в системах штучного інтелекту: Навч посіб./ Є. В. Бодянський, Є.І. Кучеренко; мон україни; нмцво, хнуре iconГібридні еволюційні нейронні мережі та їх навчання 05. 13. 23 системи та засоби штучного інтелекту
Роботу виконано у Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Бодянський Є. В. Нейро-фаззі моделі в системах штучного інтелекту: Навч посіб./ Є. В. Бодянський, Є.І. Кучеренко; мон україни; нмцво, хнуре iconАвторефератів 150, журналів 50
Крушельницька, О. В. Методологія та організація наукових досліджень: навч посіб. / О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2009. – 206...
Бодянський Є. В. Нейро-фаззі моделі в системах штучного інтелекту: Навч посіб./ Є. В. Бодянський, Є.І. Кучеренко; мон україни; нмцво, хнуре iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Фіцула, М. М. Педагогіка вищої школи: навч посіб. /М. М. Фіцула. – 2-ге вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – 456 с. + Гриф мон....
Бодянський Є. В. Нейро-фаззі моделі в системах штучного інтелекту: Навч посіб./ Є. В. Бодянський, Є.І. Кучеренко; мон україни; нмцво, хнуре iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Кузьмінський, А.І. Педагогіка вищої школи : навч посіб. / А.І. Кузьмінський. – 2-ге вид., стер. – К. Знання, 2011. – 486 с. + Гриф...
Бодянський Є. В. Нейро-фаззі моделі в системах штучного інтелекту: Навч посіб./ Є. В. Бодянський, Є.І. Кучеренко; мон україни; нмцво, хнуре iconФесечко В. О. Методи перетворення сигналів: Навч посіб
Фесечко В. О. Методи перетворення сигналів: Навч посіб. – К.: Івц “Видавництво “Політехніка”, 2005. – 128 с
Бодянський Є. В. Нейро-фаззі моделі в системах штучного інтелекту: Навч посіб./ Є. В. Бодянський, Є.І. Кучеренко; мон україни; нмцво, хнуре iconМетодичні рекомендації щодо вивчення інформатики в 9 класах надруковано у Інформаційному збірнику мон, №№19-21, 2009 р
Мон україни №132 від 23. 02. 2004, зі змінами, внесеними наказом мон україни №66 від 05. 02. 2009. У 10-11-х класах – за Типовими...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница