1. Staff 1a. Statistics on all staff of the Department of Biology during the period 2001-2006
Название1. Staff 1a. Statistics on all staff of the Department of Biology during the period 2001-2006
страница14/28
Дата22.10.2012
Размер1.3 Mb.
ТипДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28

2b.12 *Code 12Year 2001


Itämies, Juhani Mosquitoes. - Arctic Flora and Fauna. Status and conservation. Helsinki, Edita 2001, p. 139.

Prokkola, S.; Aflatuni, A.; Pietilä, M.; Kauppi, Anneli; Matala, V.; Tuovinen, T.; Luoma, S. & Karvonen, J. Mansikan talvisuojaus harsokatteella. - Pohjoisen laatumarjat - mansikka, tyrni, mesimarja ja jalomaarain. Ed. S. Prokkola & S. Luoma. Ruukki. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 2001, p. 6-18.

Savolainen, Outi Genetiikka ja sopeutuminen. - Tiede ja elämä. Tieteen päivät 2001, Ed. J. Rydman. 2001, p. 288- 296.

Tegelström, H.; Ruokonen, Minna & Löfgren, S. Genetic status of the captive lesser white-fronted geese used for breeding and reintroduction in Sweden and Finland. - Fennoscandian Lesser White-fronted Goose conservation project. Annual report 2000. Ed. by P. Tolvanen & I. J. Øien & K. Ruokolainen. WWF Finland Report No 13 & Norwegian Ornithological Society, NOF Rapportserie Report nro 1. Helsinki-Klæbu, 2001, p. 37-39.

Virtanen, Risto Variations in snow cover affect plants. - Arctic Flora and Fauna, status and conservation. Helsinki, Arctic Council Program for the Conservation of Arctic Flora and Fauna 2001, p. 30-31.


Year 2002


Pakonen, Minna; Tolonen, A.; Laine, Kari & Hohtola, Anja Ruusujuuren (Rhodiola rosea L.) vaikuttavista aineista ja niiden analysoinnista. - Ruusujuuren seminaari, Mikkeli, 18.6.2002, MTT, Ympäristöntutkimus 2002, p. 11-13.

Pihlajaniemi, Henna; Siuruainen, Mirja; Rautio, Pasi; Huttunen, Satu & Laine, Kari Puuvartisten koristekasvien menestyminen pohjoisessa - Pohkas-Kantavalintakokeet 1993-1999. - Viheralan tutkimus 2002, Luentojulkaisu 25.9.2002, Viherympäristöliitto 2002, p. 18-20.

Ruotsalainen, Anna Liisa; Tuomi, Juha & Väre, H. Optimaalinen mykorritsakolonisaatio alpiinisella gradientilla. - Metsätieteen aikakauskirja, 2002, nro 4:660-661.

Ulvinen, Tauno Alueellisen uhanalaisuustarkastelun aluejaot. - Suomen sammalet - levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus. Ed. T. Ulvinen; K. Syrjänen & S. Anttila. Suomen ympäristö nro 560. Helsinki, Suomen ympäristökeskus 2002, p. 146-150.

Ulvinen, Tauno Harsosammal (Trichocolea tomentella) - vaarantunut (VU). - Suomen sammalet - levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus. Ed. T. Ulvinen; K. Syrjänen & S. Anttila. Suomen ympäristö nro 560. Helsinki, Suomen ympäristökeskus 2002, p. 55-56.

Ulvinen, Tauno Kiiltosirppisammal (Hamatocaulis vernicosus) - vaarantunut (VU). - Suomen sammalet - levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus. Ed. T. Ulvinen; K. Syrjänen & S. Anttila. Suomen ympäristö nro 560. Helsinki, Suomen ympäristökeskus 2002, p. 51-52.

Ulvinen, Tauno Lapinpahtasammal (Orthothecium lapponicum) - erittäin uhanalainen (EN). - Suomen sammalet - levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus. Ed. T. Ulvinen; K. Syrjänen & S. Anttila. Suomen ympäristö nro 560. Helsinki, Suomen ympäristökeskus 2002, p. 78-79.

Ulvinen, Tauno Lähteiköt. - Suomen sammalet - levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus. Ed. T. Ulvinen; K. Syrjänen & S. Anttila. Suomen ympäristö nro 560. Helsinki, Suomen ympäristökeskus 2002, p. 54-55.

Ulvinen, Tauno Suomen sammalten levinneisyyden tuntemus. - Suomen sammalet - levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus. Ed. T. Ulvinen; K. Syrjänen & S. Anttila. Suomen ympäristö nro 560. Helsinki, Suomen ympäristökeskus 2002, p. 12-16.


Year 2003


Aalto, J.; Mäki-Petäys, Hannaleena & Orell, Markku Metson (Tetrao urogallus) soidinalueiden suojelu - geneettisten menetelmien soveltaminen. - Koillismaan luoto ja luonnonvarat tutkimuskohteena. Ed. P. Siikamäki. Naturpolis Kuusamo, koulutus- ja kehittämispalvelut. Tutkimuksia nro 2. Kuusamo, 2003, p. 43-55.

Itämies, Juhani Hirvikärpänen. - Riistapäivät 2003, Teema: riistamaailman epätoivotut - taudit, loiset, tulokaslajit. Riistantutkimuksen tiedote nro 184. Helsinki. 2003, p. 26-28.

Jaakola, Laura; Määttä-Riihinen, K. & Hohtola, Anja Mustikan flavonoidit. - Koillismaan luoto ja luonnonvarat tutkimuskohteena. Ed. P. Siikamäki. Naturpolis Kuusamo, koulutus- ja kehittämispalvelut. Tutkimuksia nro 2. Kuusamo, 2003, p. 9-19.

Junnila, E-M.; Törn, Anne; Kälkäjä, T.; Siikamäki, Pirkko & Tolvanen, Anne Kestävä luontomatkailu. - Koillismaan luoto ja luonnonvarat tutkimuskohteena. Ed. P. Siikamäki. Naturpolis Kuusamo, koulutus- ja kehittämispalvelut. Tutkimuksia nro 2. Kuusamo, 2003, p. 71-84.

Kuusela, J.; Holopainen, R. & Lumme, Jaakko Koillismaa vesieliöiden historiallisena kohtauspaikkana. - Koillismaan luoto ja luonnonvarat tutkimuskohteena. Ed. P. Siikamäki. Naturpolis Kuusamo, koulutus- ja kehittämispalvelut. Tutkimuksia nro 2. Kuusamo, 2003, p. 31-42.

Lampila, Petri; Markkola, Juha; Tolvanen, P.; Timonen, S.; Aarvak, T.; Øien, I.; Pynnönen, J. & Kaartinen, R. Kiljuhanhen suojelu 2001-2002. - Linnut-vuosikirja 2002, 2003:4-12.

Marjakangas, Arto Metsäojitus teeripoikueille kohtalokasta. - Käytännön riistanhoito. Ed. J. Malinen & V-M. Väänänen. Metsälehti 2003, p. 36.

Marjakangas, Arto Teerinaaras ei kahta vaihda: toinen on perimäreviiri ja toinen.. - Käytännön riistanhoito. Ed. J. Malinen & V-M. Väänänen. Metsälehti 2003, p. 35.

Markkola, Juha & Tunturi, K. Maakotkan satelliittiseuranta. - Maakotka 2000. 2003, p. 51-84.

Mönkkönen, Mikko; Hurme, Eija; Sippola, A-L.; Hanhimäki, P. & Ukkola, M. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen talousmetsissä. - Koillismaan luoto ja luonnonvarat tutkimuskohteena. Ed. P. Siikamäki. Naturpolis Kuusamo, koulutus- ja kehittämispalvelut. Tutkimuksia nro 2. Kuusamo, 2003, p. 85-97.

Pihlajaniemi, Henna; Siuruainen, Mirja; Rautio, Pasi; Laine, Kari & Huttunen, Satu Puuvartisten koristekasvien menestyminen pohjoisessa. - Koillismaan luoto ja luonnonvarat tutkimuskohteena. Ed. P. Siikamäki. Naturpolis Kuusamo, koulutus- ja kehittämispalvelut. Tutkimuksia nro 2. Kuusamo, 2003, p. 21-30.

Ruuttula-Vasari, A. & Hurme, Eija Biologin ja historioitsijan kohtaaminen Pohjois-Taivalkosken liito-oravametsissä. - Olaus Magnuksen jäljillä. Oulun Historiaseuran 70-vuotisjuhlakirja. Ed. H. Turunen. Scripta Historica nro 30. Oulu, Oulun Historiaseura 2003, p. 151-163.

Ryömä, R. & Virtanen, Risto Sammalet. - Ylläs-Aakenuksen alueen luonto. Ed. A. Kuusisto. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A nro 141. 2003, p. 65-81.


Year 2004


Huttunen, Antti Soiden kasvillisuus ja suojelu. - Suo 2004, 55:76-77.

Hyvärinen, Marko & Siikamäki, Pirkko Merenrannat ja jokivarret muuttuvina elinympäristöinä. - Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Ed. M. Walls & P. Rönkä. Helsinki. Edita 2004, p. 65-67.

Itämies, Juhani Tunturin sääsket. - Suurtuntureiden luonto. Kilpisjärven biologisen aseman 40-vuotisjuhlakirja. Ed. A. Järvinen & S. Lahti. Helsinki. Palmenia 2004, p. 187-188.

Itämies, Juhani; Kuusela, Kalevi; Ohenoja, Esteri & Siira, J. Vuotoksen suunnitellun allasalueen luonnon tutkimukset vuonna 1994. - Vuotoksen alueen luonto. Ed. T. Lindholm. Suomen ympäristö nro 635. Helsinki, 2003. p. 7-24.

Järvilehto, Matti & Kaakinen, Mika Urakirjosta uravalintaan - moniulotteinen karttakuvaus uravalinnan tukena. - Tuella ja taidolla - ohjauksella energiaa opintopolulle. Ed. M. Maikkola & T. Olkkonen. Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja nro 6. Oulu 2004, p. 156-166.

Kuuluvainen, T.; Mönkkönen, Mikko; Keto-Tokoi, P.; Kuusinen, M.; Aapala, K. & Tukia, H. Metsien monimuotoisuuden turvaamisen perusteet. - Metsän kätköissä. Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Ed. T. Kuuluvainen et al. Helsinki. Edita 2004, p. 142-191.

Liukkonen-Anttila, Tuija Geenipankki suomalaiselle peltopyylle. - Jahtimailla. Osa :Riistalinnut. 2004, p. 248.

Marjakangas, Arto Teeri - kaskikoivikoiden lyyrapyrstö. - Jahtimailla. Osa :Riistalinnut. 2004, p. 158-163.

Muotka, Timo; Heino, J.; Meissner, Kristian & Paavola, R. Virtavesien luonnon monimuotoisuus. - Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Ed. M. Walls & M. Rönkä. Helsinki. Edita 2004, p. 47-54.

Muotka, Timo; Hyvärinen, Marko & Siikamäki, Pirkko Virtavesiekosysteemien rakenne ja toiminta. - Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Ed. M. Walls & M. Rönkä. Helsinki. Edita 2004, p. 44-46.

Mönkkönen, Mikko Suomen metsäluonto - osa globaalia monimuotoisuutta. - Metsän kätköissä. Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Ed. T. Kuuluvainen et al. Helsinki. Edita 2004, p. 19-47.

Paavola, R.; Kuusela, Kalevi & Itämies, Juhani Vuotoksen alueen vesien selkärangattomat. - Vuotoksen alueen luonto. Ed. T. Lindholm. Suomen ympäristö nro 635. Helsinki, 2003. p. 477-500.

Pakonen, Minna; Tolonen, A.; Laine, Kari & Hohtola, Anja Ruusujuuren (Rhodiola rosea L.) vaikuttavista aineista ja niiden analysoinnista. - Adaptogeenikasvien viljelytutkimus ja käyttö Suomessa. Ruusujuuriseminaari, Mikkeli 18.6.2002. Ed. B. Galambosi. Maa- ja elintarviketalous nro 37. Mikkeli. 2003. p. 26-32.

Putaala, Ahti Peltopyy - muninnan mestari. - Jahtimailla. Osa: Riistalinnut. 2004, p. 180-183.

Siikamäki, Pirkko & McWhirr, Taina Mäkikeltano ja muita Kitisen varren kasveja. - Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Ed. M. Walls & M. Rönkä. Helsinki. Edita 2004, p. 53.

Siikamäki, Pirkko; McWhirr, Taina; Jormola, J. & Harjula, H. Ihminen muuttaa jokiluontoa. - Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Ed. M. Walls & M. Rönkä. Helsinki. Edita 2004, p. 127-129.

Siuruainen, Mirja; Alanko, P.; Laine, Kari & Pihlajaniemi, Henna Tieteellisten puutarhojen kokoelmat viherrakentamisen käyttökasvivalikoiman monipuolistajina. - Maataloustieteen Päivät 2004, 12.-13.1.2004, Viikki, Helsinki. Ed. A. Hopponen & M. Rinne. Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote nro 19. 2004, p. 1-4.


Year 2005


Huttunen, Antti Soiden kasvillisuus ja suojelu. - Suo 2004, 55:76-77.

Hyvärinen, Marko & Siikamäki, Pirkko Merenrannat ja jokivarret muuttuvina elinympäristöinä. - Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Ed. M. Walls & P. Rönkä. Helsinki. Edita 2004, p. 65-67.

Itämies, Juhani Tunturin sääsket. - Suurtuntureiden luonto. Kilpisjärven biologisen aseman 40-vuotisjuhlakirja. Ed. A. Järvinen & S. Lahti. Helsinki. Palmenia 2004, p. 187-188.

Itämies, Juhani; Kuusela, Kalevi; Ohenoja, Esteri & Siira, J. Vuotoksen suunnitellun allasalueen luonnon tutkimukset vuonna 1994. - Vuotoksen alueen luonto. Ed. T. Lindholm. Suomen ympäristö nro 635. Helsinki, 2003. p. 7-24.

Järvilehto, Matti & Kaakinen, Mika Urakirjosta uravalintaan - moniulotteinen karttakuvaus uravalinnan tukena. - Tuella ja taidolla - ohjauksella energiaa opintopolulle. Ed. M. Maikkola & T. Olkkonen. Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja nro 6. Oulu 2004, p. 156-166.

Kuuluvainen, T.; Mönkkönen, Mikko; Keto-Tokoi, P.; Kuusinen, M.; Aapala, K. & Tukia, H. Metsien monimuotoisuuden turvaamisen perusteet. - Metsän kätköissä. Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Ed. T. Kuuluvainen et al. Helsinki. Edita 2004, p. 142-191.

Liukkonen-Anttila, Tuija Geenipankki suomalaiselle peltopyylle. - Jahtimailla. Osa: Riistalinnut. 2004, p. 248.

Marjakangas, Arto Teeri - kaskikoivikoiden lyyrapyrstö. - Jahtimailla. Osa: Riistalinnut. 2004, p. 158-163.

Muotka, Timo; Heino, J.; Meissner, Kristian & Paavola, R. Virtavesien luonnon monimuotoisuus. - Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Ed. M. Walls & M. Rönkä. Helsinki. Edita 2004, p. 47-54.

Muotka, Timo; Hyvärinen, Marko & Siikamäki, Pirkko Virtavesiekosysteemien rakenne ja toiminta. - Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Ed. M. Walls & M. Rönkä. Helsinki. Edita 2004, p. 44-46.

Mönkkönen, Mikko Suomen metsäluonto - osa globaalia monimuotoisuutta. - Metsän kätköissä. Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Ed. T. Kuuluvainen et al. Helsinki. Edita 2004, p. 19-47.

Orell, M., Hohtola, E., Saarela, S., Kvist, L., Lumme, J., Broggi, J. & Laurila M. 2005. Postglacial faunal components and adaptation in northern environment. ­ In: Heininen, L., Strand, K. & Taulavuori, K. (eds.) 2005. Northern Sciences Review. Northern Dimensions and Environment, pp. 237-246.

Paavola, R.; Kuusela, Kalevi & Itämies, Juhani Vuotoksen alueen vesien selkärangattomat. - Vuotoksen alueen luonto. Ed. T. Lindholm. Suomen ympäristö nro 635. Helsinki, 2003, p. 477-500.

Pakonen, Minna; Tolonen, A.; Laine, Kari & Hohtola, Anja Ruusujuuren (Rhodiola rosea L.) vaikuttavista aineista ja niiden analysoinnista. - Adaptogeenikasvien viljelytutkimus ja käyttö Suomessa. Ruusujuuriseminaari, Mikkeli 18.6.2002. Ed. B. Galambosi. Maa- ja elintarviketalous nro 37. Mikkeli, 2003, p. 26-32.

Putaala, Ahti Peltopyy - muninnan mestari. - Jahtimailla. Osa: Riistalinnut, 2004, p. 180-183.

Siikamäki, Pirkko & McWhirr, Taina Mäkikeltano ja muita Kitisen varren kasveja. - Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Ed. M. Walls & M. Rönkä. Helsinki. Edita 2004, p. 53.

Siikamäki, Pirkko; McWhirr, Taina; Jormola, J. & Harjula, H. Ihminen muuttaa jokiluontoa. - Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Ed. M. Walls & M. Rönkä. Helsinki. Edita 2004, p. 127-129.

Siuruainen, Mirja; Alanko, P.; Laine, Kari & Pihlajaniemi, Henna Tieteellisten puutarhojen kokoelmat viherrakentamisen käyttökasvivalikoiman monipuolistajina. - Maataloustieteen Päivät 2004, 12.-13.1.2004, Viikki, Helsinki. Ed. A. Hopponen & M. Rinne. Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote nro 19. 2004, p. 1-4.


Year 2006


Halmeenpää, R.; Itämies, Juhani & Välimäki, Panu Metsälaidunnuksen vaikutukset maakiitäjäisten (Coleoptera: Carabidae) ja juoksuhämähäkkien (Araneae: Lycosidae) yhteisörakenteeseen Taivalkoskella. - LUMOLAIDUN Maisemalaiduntaminen luonnon monimuotoisuuden lisääjänä - tasapaino monimuotoisuuden ja tuottavuuden välillä. Arto Huuskonen. Maa- ja elintarviketalous nro 79, 2006, p. 346-375.

Hurme, Eija; Mönkkönen, M.; Kurttila, M.; Heinonen, T.; Pukkala, T.; Nikula, A.; Nivala, V.; Reunanen, Pasi; Heikkinen, T. & Ukkola, M. Liito-oravelle soveltuvien metsien arviointi tänään ja tulevaisuudessa. - Metson jäljillä - Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti, 2006, p. 170-172.

Hurme, Eija; Mönkkönen, M.; Sippola, A-L.; Ylinen, H. & Pentinsaari, M. Löytyykö liito-oravan asuttamista kuusivaltaisista metsistä myös muita uhanalaisia lajeja. - Metson jäljillä - Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti, 2006, p. 167-169.

Järvilehto, Matti Luonnontieteellinen ihmiskäsitys. - Kutsu Oulun Yliopiston seitsemänteen promootioon, 2006, p. 27-30.

Karppinen, Katja; György, Zsuzsanna; Tolonen, A.; Neubauer, Peter; Jalonen, J. & Hohtola, Anja Comparison of various culture systems on growth and accumulation of hypericins in Hypericum perforatum shoot cultures. - FinMed 2006 Proceedings of the 2nd International Conference on Bioreactor Technology in Cell, Tissue Culture and Biomedical Applications Saariselkä, Lapland, Finland 27-31 March 2006, Eds. S. Sorvari & O. Toldi, 2006, p. 96-101.

Pamilo, Pekka Hyönteisten sosiaalisuuden genetiikka. - SPHINX. Årsbok - vuosikirja - yearbook 2005-2006, Societas Scientiarum Fennica, 2006, p. 59-67.

Siikamäki, Pirkko & Kangas, Katja Luonnonsuojelualueet luontomatkailun kohdealueina. - Matkailukehityksestä aluekehitykseen. Naturpolis Kuusamo, koulutus- ja kehittämispalvelut. Tutkimuksia nro 1/2006, Kuusamo, 2006, p. 43- 67.

Siikamäki, Pirkko; Tolvanen, Anne; Törn, Anne & Kangas, Katja Metsät virkistys- ja matkailukäytön kohteina. - METSOn jäljillä - Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti. Ed. P. Horne et al, 2006, p. 336- 338.

Vuori, Kari-Matti & Wahlgren, A. Vesi- ja rantaluonnon sekä vesimaiseman suojelu. - Vesiensuojelun tavoitteet vuoteen 2005 - toteutumisen arviointi vuoteen 2003 asti. Ed. J. Leivonen. Suomen Ympäristö nro 811, 2006, p. 56-58.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28

Похожие:

1. Staff 1a. Statistics on all staff of the Department of Biology during the period 2001-2006 iconAcademic staff and researh areas 4 students of industrial electronic department 4 facilities 4

1. Staff 1a. Statistics on all staff of the Department of Biology during the period 2001-2006 icon1 staff 4 Teaching Staff 4

1. Staff 1a. Statistics on all staff of the Department of Biology during the period 2001-2006 iconFor the second year running, extreme wet weather and flood events presented challenges to the department and its staff. While the rainfall kept water storages

1. Staff 1a. Statistics on all staff of the Department of Biology during the period 2001-2006 iconPublications of observatory staff members in 2001–2002
Альтарак С. и др. (Altarac S., Berlioz-Arthaud P., Thiébaut E., Foy R., Balega Yu. Yu., Dainty J. C., Fuensalida J. J.): 2001, Effect...
1. Staff 1a. Statistics on all staff of the Department of Biology during the period 2001-2006 iconA Welcome to Food Science Theory Session 2006/7 Semester autumn Details of the Staff teaching team

1. Staff 1a. Statistics on all staff of the Department of Biology during the period 2001-2006 icon1. List of Departments and Staff Members 9

1. Staff 1a. Statistics on all staff of the Department of Biology during the period 2001-2006 iconInformation for Academic Staff on Employability

1. Staff 1a. Statistics on all staff of the Department of Biology during the period 2001-2006 iconAppendix 4 List of Staff of iept

1. Staff 1a. Statistics on all staff of the Department of Biology during the period 2001-2006 iconList of Publications by Academic Staff

1. Staff 1a. Statistics on all staff of the Department of Biology during the period 2001-2006 icon1. List of Departments and Staff Members 9

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница