Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
страница1/30
Дата21.10.2012
Размер2.78 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛИСТ


від 01.06.2012 р. N 1/9-426


Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінню освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, Інституту післядипломної педагогічної освіти


Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін


Міністерство освіти і науки надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2012/2013 навчальному році.


Просимо довести їх до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів.


Заступник Міністра

Б. М. Жебровський


Додаток


ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2012/2013 навчальному році

Біологія. Екологія. Природознавство


У 2012 - 2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами:

Природознавство

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство 5 - 6 клас. - К.; Ірпінь: Перун, 2005.


Біологія

7 - 9 класи - Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7 - 11 класи. - К.: Ірпінь: Перун, 2005.

10 - 11 класи - Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. - Тернопіль: Мандрівець, 2011.


Поглиблене вивчення біології

8 - 9 класи - програма для 8 - 9 класів з поглибленим вивченням біології (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. - К.: Вікторія, 2009).

10 - 11 класи - програма для профільного рівня (Збірник програм для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. - Тернопіль: Мандрівець, 2011).


Екологія

Навчальна программа для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень.

Навчальна программа для 10 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень.


Кількість годин, передбачених програмами для вивчення тем або розділів, є орієнтовною і може бути змінена вчителем. Резервні години можуть бути використані для повторення, систематизації, узагальнення навчального матеріалу, коригування знань, контролю навчальних досягнень учнів. Навчальні програми передбачають проведення шкільних екскурсій. Учитель має право самостійно обирати час їх проведення, використовуючи для цього резервні години або години навчальної практики.


Програми факультативів та курсів за вибором з біології та екології, рекомендовані Міністерством для використання у загальноосвітніх навчальних закладах:


7 - 11 класи - Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчання. - Кам'янець-Подільській: Аксіома, 2009.


Зміст програм курсів за вибором і факультативів як і кількість годин, що передбачена у програмах, є орієнтовним. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи інтереси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчально-матеріальної бази школи.


Слід зазначити, що навчальні програми курсів за вибором можна використовувати також для проведення факультативних занять і навпаки, програми факультативів можна використовувати для викладання курсів за вибором. Курс за вибором (факультатив), програма якого розрахована на 35 годин і більше, може вивчатися упродовж двох років.


Навчання біології, екології, природознавства в 2012 - 2013 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до типових навчальних планів, затверджених наказами Міністерства освіти і науки (від 05.02.2009 N 66 "Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 N 132 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи" та від 27.08.2010 N 834 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня").


Основна школа:

Предмет

Клас

Тижневе навантаження


Природознавство

5

1


6

1


Біологія

7

2


8

2


9

3 (у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов - 2,5*)


Поглиблене вивчення біології

8

4


9

4


____________

* Орієнтовне тематичне планування вивчення біології в 9-х класах спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов міститься у методичних рекомендаціях щодо вивчення біології у 2009 - 2010 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 N 1/9-353).


Звертаємо увагу, що зміст навчальної програми з біології для 9-го класу розраховано на 105 годин і покладено в основу державної підсумкової атестації з біології у 9-х класах, тому обсяг часу на вивчення біології в 9 класі має відповідати визначеному в інваріантній складовій типових навчальних планів, тобто не менше як 2,5 години на тиждень у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов і 3 години на тиждень в усіх інших школах.


У старшій школі кількість годин на тиждень для вивчення біології та екології за різними рівнями змісту становить:

Рівень змісту

Біологія

Екологія


10 клас

11 клас

10 клас

11 клас


Рівень стандарту

1,5

1,5

-

0,5


Академічний рівень

1,5

1,5


Профільний рівень

5

5

2

2


Рівень змісту освіти, на якому вивчається біологія, визначається профілем навчання. Таблицю відповідності рівня змісту біологічної освіти і профілю навчання наведено у методичних рекомендаціях щодо вивчення біології у 2010 - 2011 навчальному році (лист МОН від 21.08.2010 N 1/9-580).


З метою забезпечення умов для опанування учнями 10 - 11 класів змісту біології на академічному рівні навчальний заклад може виділити додатково 0,5 години на вивчення біології за рахунок варіативної складової. У такому разі вчитель використовує програму академічного рівня, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем програми. Орієнтовний розподіл годин між темами для такого варіанту навчання біології на академічному рівні міститься у методичних рекомендаціях щодо вивчення біології у 2011 - 2012 навчальному році (лист МОН від 09.06.2011 N 1/9-454).


Звертаємо увагу на необхідність узгодженого вивчення біології та екології в 11 класі. Зміст навчального матеріалу з біології враховує, що учні 11 класів, які навчаються біології на академічному рівні та рівні стандарту, вивчатимуть окремий предмет "Екологія". Водночас зміст програми з екології базується на принципах неперервності і наступності шкільної екологічної освіти, її інтеграції з іншими природничими дисциплінами на основі внутрішньопредметних і міжпредметних зв'язків. З метою реалізації зазначеного принципу, враховуючи зміст і структуру навчальних програм з природничих дисциплін, зокрема біології та хімії, рекомендуємо запланувати вивчення екології у другому семестрі (1 година тижневого навантаження). На вивчення біології рекомендуємо виділити у I семестрі 2 години, а у II семестрі - 1 годину на тиждень.


Важливою складовою навчання біології є формування в учнів практичних умінь і навичок під час проведення лабораторних і практичних робіт. Оцінювання практичних і лабораторних робіт з біології здійснюється на розсуд учителя і в залежності від способу виконання (демонстраційне, фронтальне, групою, індивідуальне) або у всіх учнів класу, або вибірково у окремих учнів.


Лабораторні і практичні роботи оформляються в робочих зошитах. У навчальному процесі можуть використовуватись робочі зошити або зошити для лабораторних і практичних робіт з друкованою основою, які мають гриф "Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах", якщо від дати надання грифу даному посібникові минуло не більше п'яти років.


Під час проведення занять в кабінеті біології особливої уваги потребує дотримання правил безпеки життєдіяльності. Вимоги безпеки наведено в інструктивно-методичних матеріалах "Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів" (лист МОНмолодьспорту 01.02.2012 N 1/9-72).


У зазначених матеріалах перелічено нормативно-правові документи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальних закладах системи загальної середньої освіти; описано загальні положення щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, особливості безпеки під час проведення робіт з біології, порядок проведення, тематика та організація проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів. Також в інструктивно-методичних матеріалах наведено зразок журналу реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів та орієнтовні "Паспорт кабінету" і "Акт дозволу на проведення занять у кабінеті".


З повним текстом інструктивно-методичних матеріалів можна ознайомитись на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту - www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти - www.iitzo.gov.ua.


Повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1392 затверджено новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Відповідно до типових навчальних планів, розроблених до нового Державного стандарту, природознавство вивчатиметься у 5 класі (2 години на тиждень), а біологія в 6 - 9 класах (по 2 години на тиждень).


Звертаємо увагу, що згідно з постановою зазначений Державний стандарт впроваджується в частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 року. Першими перейдуть на навчання за новими програмами учні 5 класів у 2013/2014 навчальному році. Вивчення біології за програмою, розробленою до нового Державного стандарту розпочнеться у 2014/2015 навчальному році.

Географія


Вивчення географії у 2012 - 2013 навчальному році буде здійснюватись за збірниками програм:


Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6 - 11; видавництво Перун. 2005, 2006 рр.


Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. видавництво Навчальна книга; 2005.


Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Географія України. видавництво Вікторія; 2008.


Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 - 11 класи Географія. Економіка. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. - Київ, 2010.


Географічні курси вивчатимуться в уже традиційному порядку:


6 клас - "Загальна географія" закладає основи формування у школярів понятійно-термінологічного апарату фізичної географії, через розгляд на доступному віковому рівні знань про географічну оболонку, закономірності її будови і розвитку. Вивчення спрямоване на формування планетарних уявлень про Землю, взаємодію і взаємопроникнення компонентів природи в межах географічної оболонки. Основні підручники, що можуть бути використані при вивчені зазначеного курсу це:


Географія. 6 кл. Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш. Ґенеза. 2006


Загальна географія. 6 кл. Бойко В. М., Міхелі С. В. Педагогічна преса. 2006


Географія. 6 кл. Скуратович О. Я. та інш. Педагогічна преса. 2006


Загальна географія. 6 кл. Булава Л. М., Мащенко О. М., Ільченко В. Р. Довкілля-К. 2006


Географія. 6 кл. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Навчальна книга. 2006


7 клас - "Географія материків і океанів" навчальний предмет, який розкриває знання про диференціацію і цілісність природи Землі, розширює і конкретизує уявлення учнів походження материків і океанів, просторову неоднорідність Землі, прояв географічних закономірностей на глобальному і регіональному рівнях, особливості життя та діяльності людей у різних географічних умовах, закріплюються навички роботи з загальногеографічними та тематичними картами. Основні підручники, що можуть бути використані при вивчені зазначеного курсу це:


Географія материків і океанів. 7 кл. Бойко В. М., Міхелі С. В. Зодіак-ЕКО. 2007


Географія материків і океанів. 7 кл. Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш. Ґенеза. 2007


Географія материків і океанів. 7 кл. Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Навчальна книга. 2007


8 клас - "Фізична географія України" навчальний предмет, який забезпечить вивчення особливостей природи як умови життя та господарської діяльності людини. На початку вивчення курсу пропонується ознайомлення з адміністративно-територіальним поділом України, тому що при вивченні майже всіх фізико- та економіко-географічних об'єктів доводиться постійно звертатися до адміністративних одиниць, знаходячи ці об'єкти на карті. Географія 8-го класу є завершальним для шкільної природничо-географічної освіти, тому значна увага під час його викладання приділяється, крім вивчення нових понять і закономірностей, поглибленню й узагальненню теоретичних знань з фізичної географії. Підручники, що можуть бути використані при вивчені зазначеного курсу це:


Фізична географія України. 8 кл. Шищенко П. Г., Муніч Н. В. Зодіак-Еко. 2008


Фізична географія України. 8 кл. Дідчук І. Л., Заставецька О. В., Брущенко І. В. Прем'єр. 2008


Фізична географія України. 8 кл. Булава Л. М. та ін. АН ГРО ПЛЮС. 2008


Фізична географія України. Пестушко В. Ю. Ґенеза. 2008


9 клас - "Економічна і соціальна географія України", навчальний предмет, в якому розкриваються питання населення і трудових ресурсів держави, розвитку і розміщення господарства. Географії України в 9-му класі відводиться роль завершального для основної та пропедевтичного для старшої школи. Розглядається питання про історико-географічне формування території. Значна увага приділяється вивченню проблем розміщення населення, його природного і механічного руху, національного складу. Детально аналізується географія галузей господарства країни, зовнішньоекономічних зв'язків та економічних районів України. У цьому курсі розглядаються проблеми сталого розвитку та їх прояв на території України, показано місце України в світі. Цей навчальний предмет є також початковим етапом економічної освіти школярів, сприяє їхній адаптації до життя в умовах ринкової економіки, тому програма містить питання про економічну систему України, країни, типи підприємств за формами власності, аналізуються складові економічного потенціалу країни. Підручники, що можуть бути використані при вивчені зазначеного курсу це:


Географія. 9 кл. Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш. Генеза. 2009


Географія. 9 кл. Садкіна В. І., Гончаренко О. В. Оберіг. 2009


Географія. 9 кл. Гілецький Й. Р. Підручники і посібники. 2009


Географія. 9 кл. Надтока О. Ф., Топузов О. М. Світ знань. 2009


Як і в попередні роки, вивчення географії України у 8-му та 9-му класах рекомендуємо завершувати викладанням 17-годинних курсів (за рахунок годин варіативної складової навчального плану) "Фізична географія своєї області" та "Економічна та соціальна географія своєї області". Завдяки такому підходу, спираючись на краєзнавчий принцип, вчитель дає наукові географічні поняття на основі вивчення своєї місцевості та допомагає наочно допомогти учневі у вивченні господарської діяльності населення рідного краю. Здобуті знання сприятимуть прищепленню учням любові до рідної землі, створять підґрунтя для того, щоб у подальшому учень орієнтувався на географічну освіту. При викладанні географії своєї області можна використовувати географічні атласи областей України "Моя мала батьківщина", створені колективом видавництва "МАПА-Київ". Викладання такого курсу має здійснюватись відповідно програми "Рідний край". Для викладання такого курсу підготовлено навчально-методичне забезпечення: бібліотека краєзнавчих підручників та програм по кожному регіону. Це "Київщинознавство. 1 - 11 класи" (навчальна програма курсу за вибором) Довгань А. І. та ін. Київський ІПОПК; 2009; "Київщинознавство. 3 - 11 класи" (навчально-методичний комплект) Довгань А. І. та ін. Київський ІПОПК; 2009; "Рідний край. Одещина"; "Рідний край. Полтавщина"; "Рідний край. Хмельниччина."; "Рідний край. Кіровоградщина"; "Рідний край. Черкащина"; "Рідний край. Луганщина", а також великий перелік програм і посібників, підготованих і схвалених до використання предметною комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти МОНмолодьспорт України для окремих регіонів країни, районів, а подекуди окремих міст і сіл.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни лист
Про переліки навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconНаціональна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України
Перспективи застосування клітинних та генних технологій в регенеративній медицині
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Міністерства освіти І науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconДодатковий перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту для використання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconДодатковий перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту для використання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році Информатика
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція здоров’язберігаючі технології в знз та внз україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту україни
Всі номери, що починаються з цифр «3», «6», «7» та «8», мають вихід у місто через «9»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
П. Ю. Гриценко, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconНавчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconНавчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница