Ģeoloģijas doktora studiju programma
НазваниеĢeoloģijas doktora studiju programma
страница6/16
Дата21.10.2012
Размер0.99 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Akadēmiskie kursi


no 1999

Vides ģeomorfoloģija, GeogM

64 akad.st.

no 2002

Glaciālā ģeoloģija, GeolM

96 akad. st.

no 1996

Ģeomorfoloģija, GeolM

64 akad. st.

no 2002

Latvijas (kvartār)ģeoloģija un ģeomorfoloģija, GeolB,GeogB

16 akad. st.

no 2002

Latvijas dabas ģeogrāfija, modulis Ģeoloģiskā uzbūve un reljefs, ĢeogSk

48 akad. st.

no 1990

Ģeomorfoloģija, GeogB, GeolB, VidZB

48 akad. st.

Goda nosaukumi un prēmijas:

no 2000. LZA korespondētājloceklis

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

Līdzdalība starptautiskās zinātniskajās organizācijās:

  1. INQUA Commission on Glaciation viceprezidents.

  2. INQUA Geospatial Analyses of Glacial Environment loceklis.

  3. INQUA Peribaltic Group un Association Friends of the Baltic Quaternary loceklis.

  4. Žurnāla “Igaunijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” ģeoloģijas redkolēģijas loceklis.

Latvijā:

  1. Latvijas Zinātnes 6. NEK ģeoloģijas nozares eksperts.

  2. Latvijas kvartāra pētniecības asociācijas un Latvijas nacionālās INQUA komitejas priekšsēdis.

  3. Latvijas Ģeogrāfijas biedrības īstenais loceklis.

  4. Latvijas Universitātes Rakstu Zemes un vides zinātņu sērijas galvenais redaktors.

Konferenču organizēšana un vadīšana: kopā 18, t.sk. 9 starptautiskās

2002. The 6th International Drumlin Symposium, June 17-23, 2001, Nicholas Copernicus University, the INQUA Commision on Glaciation. Organizācijas komitejas loceklis.

2001. II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 2001. gada 14.-15. augusts. Sekcijas “Ģeoloģija un ģeogrāfija” vadītājs.

INQUA Commission on Glaciations, Peribaltic Group Field Symposium on Glacial Processes and Quaternary Environment, Latvia, May 25-31, 1998.

XIV INQUA post-Congress Excursion C3 Baltic Traverse. Latvia, August 17-18, 1995.

Starptautiskā sadarbība studiju procesa pilnveidošanā un un pieredzes apmaiņā


2001

Viesprofesors, Department of Physical Geography and Quaternary Geology, Stockholm University. Symposium and Research course: Till ­ genesis and morphology, May 11-17, 2001

2000

PAGES grants EPILOG darba apspriedes "Ledus vairogi un Pasaules okeāna līmenis pēdējā apledojuma maksimuma laikā" apmeklēšanai.

1999 – 2002

Darba vizīte Polijas Ģeoloģijas institūtā Latvijas un Polijas Zinātņu Akadēmijas apmaiņas programmas ietvaros

1996 – 1998

Plimutas Universitātes zemes zinātņu bakalaura studiju programmas studentu lauku kurss Latvijas ģeogrāfijā, Rīgas, Cēsu un Valmieras rajoni

1997

Lauku pētniecības kurss Baltijas ģeoloģijā Bernes Universitātes (Šveice) Ģeoloģijas institūta doktorantūras, maģistratūras studentiem un licenciātiem. Sadarbībā ar Igaunijas Ģeoloģijas institūtu un Lietuvas Ģeoloģijas institūtu

Starptautisko pētījumu projektu dalībnieks vai vadītājs:

2000 – 2004

Sadarbības projekts: “Skandināvijas ledusvairoga dienvidu malas deglaciācijas gaitas izpēte ar jaunākajām ģeohronoloģiskajām metodēm” (Collaborative Reasearch: Developing an improved chronology of the southern margin of the Scandianvian ice sheet). ASV Nacionālā pētniecības fonda (USA NSF) finansējums. Projekta līdzvadītājs.

2000 – 2003

Starptautiskās kvartārpētniecības savienības Apledojumu komisijas Baltoskandijas darba grupas (INQUA Peribaltic Group) projekts: “Ledāja plūsmas virzieni Baltoskandijas teritorijā Vislas apledojuma laikā” (Ice flow directions in the Peribaltic area during the Weichselian Glaciation). INQUA finansējums. Nacionālais koordinators.

1999 – 2001

Starptautiskās kvartārpētniecības savienības Apledojumu komisijas darba grupas Kvartāra apledojumi – izplatība un hronoloģija (INQUA Work Group on Quaternary glaciations – Extent and Chronology) projekts: “Pleistocēna pēdējā apledojuma deglaciācija”(Deglaciation of the Last Pleistocene Glaciation). INQUA finansējums. Nacionālais koordinators.

1996 – 2000

Starptautiskās kvartārpētniecības savienības Apledojumu komisijas Glaciālās vides ģeotelpiskās analīzes darba grupas (GAGE Work Group of the INQUA Commission on Glaciations) projekts: “Centrālās un Austrumeiropas glaciotektoniskā karte un datubāze” (Glaciotectonic map and database of Central and Eastern Europe). INQUA finansējums. Nacionālais koordinators.

LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu vai programmu dalībnieks vai vadītājs:

no 2001

Ledāja dinamika pēdējā apledojuma laikā Latvijā (projekta nr. 01.0300). Latvijas Zinātnes padome. Projekta vadītājs.

1997 – 2000

Latvijas glaciotektoniskā karte (projekta nr. 96.0299). Latvijas Zinātnes padome. Projekta vadītājs.


Rīga, 2003.gada februāris Vitālijs Zelčs

Aleksis DREIMANIS CURRICULUM VITAE

Vārds, Uzvārds: Aleksis DREIMANIS Personas kods: 130813-13002

Dzimšanas vieta: Latvijas Republika, Valmiera

Adrese: 287 Neville Drive, London, Ontario, N6G 1C2, Canada

Tālrunis: 01 519 672 6865 Fakss: 01 519 661 3198 e-pasts: tmcnamar@uwo.ca

Nodarbošanās: Western Ontario (Kanāda) Universitātes emeritētais profesors

Svešvalodas: angļu valoda, vācu valoda, krievu valoda

Izglītība:

1938.

Latvijas Valsts Universitāte, Ģeoloģijas un Paleontoloģijas institūts, dabas zinātņu maģistrs (Mag. rer. nat.)

1942.

Latvijas Valsts Universitāte, Dabas zinātņu un matemātikas fakultāte, habilitācija
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconDoktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница