Ģeoloģijas doktora studiju programma
НазваниеĢeoloģijas doktora studiju programma
страница16/16
Дата21.10.2012
Размер0.99 Mb.
ТипДокументы
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Aptaujas rezultātu analīzeAptauja veikta 2002. gada decembrī un 2003. gada janvārī, kopā izdalītas 5 anketas, saņemtas 3. Lai sasniegtu maksimāli iespējamu atklātību, anonīmas anketas izdalījusi Ģeoloģijas nodaļas lietvede, bet respondentiem tika radīti visi apstākļi, lai saglabātu anonimitāti, iesniedzot jau aizpildītas anketas. Aptaujas rezultātu analīze veikta LU Ģeoloģijas nodaļā, neiesaistot sociologus; analīzes rezultāti apspriesti Ģeoloģijas nodaļas personāla sēdē 2003. gada janvārī.

Spriežot pēc atbildēm uz anketā uzdotiem jautājumiem, visi ģeoloģijas doktora studiju programmas absolventi ir minējuši LU kā pirmo augstāko mācību iestādi. Starp respondentiem neapmierināto ar studijām nav, tās tiek vērtētas ar samērā augstu atzīmi vidēji 6,6 pēc 10 baļļu sistēmas (skat. 2. un 16. jaut.); tomēr jāatzīmē, ka vienlaikus visi respondenti vēlētos studēt kādā no ārzemju augstskolām, ja rastos finansiāli neatkarīga iespēja. 34% respondenti uzskata, ka studiju kvalitāte kopš studiju uzsākšanas ir uzlabojusies vai drīzāk uzlabojusies, un tomēr dominē uzskats par studiju kvalitātes noturību un nemainību. Absolventi pozitīvi un augstu vērtē ģeoloģijas doktora studiju kursu kvalitāti, struktūru un organizāciju, kā arī studiju programmas kursu sadalījumu starp obligātās un brīvās izvēles daļām un iespējām izvēlēties kursus atbilstoši viņu interesēm. Ļoti augstu novērtēta studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskā un pedagoģiskā kompetence, to pieejamība studiju nolūkos.

LU, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes un Ģeoloģijas nodaļas tādas infrastruktūras sastāvdaļas kā bibliotēku kapacitāte, nodrošinājums ar datoriem, programmatūru un to pieejamība tiek vērtēti vēl kritiskāk, nekā patreiz studējošo anketās. Tas noteikti ir tieši saistīts ar absolventu turpmāko pieredzi darba vietās un ļoti augstām prasībām zinātnisko pētījumu realizācijā dabas zinātnēs. Tiek atzīmēts neapmierinošs stāvoklis ar iespieddarbu esamību un pieejamību (67%), neapmierinoša pieeja Internet datu bāzēm (67%), zema personāla kompetence (67%) arī nodrošinājums ar telpām un bibliotēku darba laiks tiek vērtēts kā drīzāk neapmierinošs (67%). Tas vērtējams pozitīvi kā augstas doktorantu prasības attiecībā uz pieejamo informāciju un tās kvalitāti un, saprotama ir patreizējā situācija, kurā dabas zinātnēs nepieciešamā literatūra mūsu valstī joprojām ir pieejama visai ierobežoti. Salīdzinot studentu un absolventu aptaujas rezultātus, iezīmējas bibliotēku darba uzlabošanās tendence. Vērtējot Ģeoloģijas nodaļas nodrošinājumu ar datoriem, 34% respondentu nav apmierināti ar datoru pieejamību studiju laikā, kas izskaidrojams ar straujāku Ģeoloģijas nodaļas datorizāciju tikai 2002. gada beigās (pašlaik nodaļā atrodas 9 datori), doktorantiem ir pieejama arī ar jaudīgiem datoriem aprīkota ĢZZF ĢIS laboratorija. Un tomēr, nenoliedzama ir doktorantu vēlme pēc atsevišķas studiju un darba telpas tieši šī līmeņa studentiem.

Visi respondenti strādā vai turpina darba attiecības ar darba devējiem ar studijām saistītajā (100%) jomā, strādājot Latvijas Universitātē.

9. pielikums


Vienošanās par studiju turpinājumu programmas likvidācijas gadījumā

LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Alberta ielā 10, Rīga, LV-1010, fakss 7332704, tālr. 7332704
 


Rīgā


2003.g. 15. februārī_ Nr. _____________

Vienošanās protokols


Sastādīts Rīgā, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē 2003. gada 5. martā


Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļa no vienas puses un LU ĢZZF Ģeogrāfijas nodaļa no otras puses noslēdz vienošanos par studiju turpinājuma nodrošinājumu ģeoloģijas doktora studiju programmas likvidācijas gadījumā.


Saskaņā ar šo vienošanos gadījumā, ja ģeoloģijas doktora studiju programma tiek likvidēta, šajā programmā studējošiem pēc viņu vēlēšanās tiek nodrošināta iespēja turpināt studijas ģeogrāfijas doktora studiju programmā. Valsts budžeta finansētajiem studentiem pēc ģeoloģijas doktora studiju programmas likvidācijas tiek saglabāts valsts budžeta finansējums.


Asoc. prof., Dr. geogr. Pēteris Šķiņķis

LU ĢZZF Ģeogrāfijas nodaļas vadītājs


Asoc. prof., Dr. geol. Ervīns Lukševičs

LU ĢZZF Ģeoloģijas nodaļas vadītājs


10. pielikums


Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Похожие:

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconDoktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница