Ģeoloģijas doktora studiju programma
НазваниеĢeoloģijas doktora studiju programma
страница14/16
Дата21.10.2012
Размер0.99 Mb.
ТипДокументы
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Aptaujas rezultātu analīzeAptauja veikta 2002. gada decembrī un 2003. gada janvārī, kopā izdalītas 9 anketas, saņemtas 5. Lai sasniegtu maksimāli iespējamu atklātību, anonīmas anketas izdalījusi Ģeoloģijas nodaļas lietvede, bet respondentiem tika radīti visi apstākļi, lai saglabātu anonimitāti, iesniedzot jau aizpildītas anketas. Aptaujas rezultātu analīze veikta LU Ģeoloģijas nodaļā, neiesaistot sociologus; analīzes rezultāti apspriesti Ģeoloģijas nodaļas personāla sēdē 2003. gada janvārī.

Atbildes uz anketā uzdotiem jautājumiem liecina, ka vairums ģeoloģijas doktora studiju programmas studenti ir minējuši LU kā pirmo augstāko mācību iestādi. Starp respondentiem neapmierināto ar studijām nav, tās tiek vērtētas ar samērā augstu atzīmi vidēji 7 pēc 10 baļļu sistēmas (salīdzin. 3. un 17. jaut.); tomēr jāatzīmē, ka lielākā daļa respondentu vēlētos studēt kādā citā augstskolā, pamatā, kā dā no Rietumeiropas pazīstamām universitātēm un pētniecības centriem, ja tam rastos finansiāli neatkarīga iespēja.

50% respondenti uzskata, ka studiju kvalitāte kopš studiju uzsākšanas ir drīzāk uzlabojusies, bet 50% respondenti uzskata, ka tā nav mainījusies; salīdzinot šos datus ar absolventu aptaujas rezultātiem (8. pielikums), iezīmējas doktora studiju kvalitātes uzlabošanas tendence iepriekšējā periodā. Studenti samēra augstu vērtē ģeoloģijas doktora studiju kursu kvalitāti, struktūru un organizāciju, kā arī studiju programmas kursu sadalījumu starp obligātās un brīvās izvēles daļām un iespējām izvēlēties kursus atbilstoši viņu interesēm. Tāpat samērā augstu novērtēta studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskā un pedagoģiskā kompetence, to pieejamība studiju nolūkos.

Ģeoloģijas doktora studenti uzskata referātu un publikācju gatavošanu par laika ziņā viietilpīgāko (30%), tikai nedaudz zemāks vērtējums darbam bibliotekās (25%) un semināru nodarībām (20%), savyk’;art tradicionālām lekciju nodarbībām aizņem 15%, bet gatavošanās zinātniskam semināram tikai 10% laika. Minētais uzskatāms par pozitīvu doktorantu pašiniciātīvas un studēt vēlmes indikatoru, kas šo studiju līmeni nozīmigi nošķir no maģistru studijām.

LU, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes un Ģeoloģijas nodaļas nodrošinājums ar datoriem, programmatūru un to pieejamība, kā arī bibliotēku kapacitāte tiek vērtēti kritiski zinātniskā drba izstrādei un sagatavošani. Atzīmēts drīzāk neapmierinošs stāvoklis ar iespieddarbu esamību un pieejamību (60%), neapmierinoša pieeja Internet datu bāzēm (70%), zema personāla kompetence (20%), nodrošinājums ar telpām un bibliotēku darba laiks kopumā (50%). Vērtējot Ģeoloģijas nodaļas nodrošinājumu ar datoriem, tikai 30% respondentu drīzāk nav apmierināti ar datoru pieejamību vai jaudu studiju laikā, bez tam studentiem ir pieejama ar jauniem datoriem aprīkota ĢZZF ĢIS laboratorija.

Visi respondenti gribētu turpmāk strādāt ar ģeoloģijas atbilstošo apakšnozari tieši saistītā darbā, gan arī patreiz strādā ar ģeoloģiju pilnīgi (20%) vai daļēji (60%) saistītā darbā.

Atsevišķi akcentējami doktorantūras patreizējo studentu ieteikumi un vēlmes, kas pastarpināti norāda uz iespējām pilnveidot programmu nākotnē. Visbiežāk tiek norādīts uz:

    • nepieciešamību pagarināt studiju laiku doktorantūrā vismaz par vienu gadu, jo nav iespējams ievākt un apstrādāt nepieciešamo pētījumu materiālu;

    • doktorantu studijām nepieciešama atsevišķa darba telpa fakultātē;

    • studiju pētījumu veikšanai vairums no laboratorijas darbiem patreiz ir veicami ārpus LU, kas būtiski apgrūtina pētījuma realizāciju, fakultātē nav pietiekoši attīstītas laboratorijas zinātnisko pētījumu veikšanai;

    • pētījumu publicēšanas iespējas ir ierobežotas un tās ir neatbilstošas doktora studiju programmas ilgumam.
8. pielikums


ABSOLVENTU APTAUJAS ANKETAS UN TO ANALīze


Doktora studiju programmas absolventu aptaujas rezultāti1.1. Vai LU ir pirmā un vienīgā augstākā mācību iestāde, kurā Jūs mācījāties?

100%

0%2. Kopumā vērtējot, vai Jūs esat apmierināts/ apmierināta ar to, ka studējāt tieši Latvijas Universitātē?
Pilnīgi apmierināts/ apmierināta

0%
Drīzāk apmierināts/ apmierināta

50%
Drīzāk neapmierināts/ neapmierināta

50%
Pilnīgi neapmierināts/ neapmierināta

0%


3.1. Ja Jums būtu dota pilnīgi brīva, finansiāli neatkarīga iespēja, vai Jūs vēlētos studēt kādā citā augstākajā mācību iestādē?66%

34%3.2. Ja JĀ, tad kuru augstāko mācību iestādi Jūs izvēlētos?
Universitāti Ziemeļeiropā vai ASV -2
4. Cik lielā mērā Jūs esat apmierināts / apmierināta ar Jūsu studiju programmas ietvaros piedāvātajiem studiju kursiem –

to kvalitāti, struktūru, organizāciju?
 

Pilnīgi apmierināts/ apmierināta

Drīzāk apmierināts/ apmierināta

Drīzāk neapmierināts/ neapmierināta

Pilnīgi neapmierināts/ neapmierinātaKursu kvalitāte (kursu viela, atbilstība programmai):

0%

66%

34%

0%Kursu struktūra (lekcijas, semināri, patstāvīgais darbs):

0%

66%

34%

0%Kursu organizācija (laiks, vieta, telpas):

0%

66%

34%

0%

5. Cik lielā mērā Jūs esat apmierināts / apmierināta ar studiju programmas struktūras A (obligātās) daļas un
B (obligātās izvēles) sekojošiem rādītājiem:
 

Pilnīgi apmierināts/ apmierināta

Drīzāk apmierināts/ apmierināta

Drīzāk neapmierināts/ neapmierināta

Pilnīgi neapmierināts/ neapmierinātaKursu proporcionālais sadalījums starp A un B daļām

0%

34%

66%

0%Studiju programmas noteiktie A daļas kursi

0%

66%

34%

0%Izvēles iespējas starp B daļas kursiem

0%

34%

66%

0%
6. Kā Jūs domājat, vai vairums studiju programmas pasniedzēju ir pietiekami kompetenti gan kā savas jomas speciālisti,

gan arī kā pasniedzēji?
Kompetenti gan kā speciālisti, gan kā pasniedzēji

 

66%


Kompetenti tikai kā speciālisti

 

 

0%


Kompetenti tikai kā pasniedzēji

 

 

34%


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Похожие:

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconDoktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Ģeoloģijas doktora studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница