Мойсiєнко василь Ґрещук леся ставицька андрiй даниленко микола степаненко анатолiй загнiтко орест ткаченко володимир калашник павло чучка євгенiя карпiловська микола штець
PDF просмотр
НазваниеМойсiєнко василь Ґрещук леся ставицька андрiй даниленко микола степаненко анатолiй загнiтко орест ткаченко володимир калашник павло чучка євгенiя карпiловська микола штець
страница1/74
Дата20.10.2012
Размер0.8 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74
НАУКОВО ТЕОРЕТИЧНИЙ
ЖУРНАЛ IНСТИТУТУ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
НАЦIОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМIЇ НАУК УКРАЇНИ
Заснований у жовтнi 2001 р.
Виходить раз на три мiсяцi
1   2010
Р е д а к ц i й н а   к о л е г i я
 
Головний редактор 
Василь НIМЧУК
Заступники головного редактора  Iван 
ВИХОВАНЕЦЬ
  
Павло 
ГРИЦЕНКО
 Вiдповiдальний 
секретар 
Олександр ЗАДОРОЖНИЙ
Петро БIЛОУСЕНКО
Нiна КЛИМЕНКО
Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Василь ЛУЧИК
Нiна ГУЙВАНЮК
Вiктор МОЙСIЄНКО
Василь ҐРЕЩУК
Леся СТАВИЦЬКА
Андрiй ДАНИЛЕНКО
Микола СТЕПАНЕНКО
Анатолiй ЗАГНIТКО
Орест ТКАЧЕНКО
Володимир КАЛАШНИК
Павло ЧУЧКА
Євгенiя КАРПIЛОВСЬКА
Микола ШТЕЦЬ

УДК 81’1– 811.161.2
З а с н о в н и к и
Нацiональна академiя наук України,
Iнститут української мови НАН України

Видавець
Iнститут Української мови НАН України

Свiдоцтво про державну реєстрацiю друкованого засобу масової
iнформацiї 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007 р. 
(серiя КВ № 12180 — 1064ПР) Мiнiстерством юстицiї України.
Україна. 01001, Київ 1, вул. М. Грушевського, 4
E mail: ium@gilan.uar.net
279 02 96, 279 18 85
У Києвi кореспонденцiю, адресовану редакцiї журналу,
мож на передавати через експедицiю Президiї НАН України
Редагування Марiї Сулими
Комп’ютерне верстання Наталiї Яременко
Здано до набору 14.12.2009. Пiдписано до друку 19.03.2010. Формат 70 108/16.
Папiр офс. № 1. Гарн. Кудряшов. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 13,3.
Обл. вид. арк. 12,22. Тираж 474 прим. Зам. 2645.
Оригiнал макет виготовлено та тираж видруковано 
Видавничим домом “Академперiодика” НАН України,
01004 Київ, вул. Терещенкiвська, 4. 
Свiдоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єкта 
видавничої справи серiї ДК № 544 вiд 27.07.2001 р.
© Iнститут української мови НАН України, 2010

Дослідження
УДК 81'36 
Нiна Гуйванюк (м. Чернiвцi) 
«СКЛАДНЯ» СТЕПАНА СМАЛЬ СТОЦЬКОГО 
КРIЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ 
ПАРАДИГМ

У статті викладено наукові засади „Граматики руської мови” Степана Смаль-Стоцького 
і Федора Ґартнера, відзначено сучасність багатьох наукових поглядів ученого-патріота 
С. Смаль-Стоцького, його надзвичайно важливу роль у розвої синтаксичної науки і особ-
ливо — у витворенні граматичної термінології на національній мовній основі. 

Ключові слова: граматика, синтаксис, граматична термінологія, історія українського 
мовознавства.

Граматичні праці буковинських учених — професорів Черніве цько-
го університету українця Степана Смаль-Стоцького та німця Тео-
дора (Федора) Ґартнера — відіграли надзвичайно важливу роль в 
українському і слов’янському мовознавстві. З їхнього листування зі 
своїм учителем — відомим славістом Францом Міклошичем дізнає-
мося про початок спільної праці авторів над «Руською граматикою». 
У листі, датованому 28 січня 1889 року, С. Смаль-Стоцький пише: 
«...Моя щаслива доля звела мене з доктором Ґартнером, сердечно 
зблизила і з’єднала з ним для спільної роботи. Не потрібно мені тут 
підкреслювати, як багато я протягом трьох років, коли ми щоденно 
працюємо дві години разом, вже навчився і продовжую вчитися в цієї 
незвичайно освіченої людини, яка має всебічні знання, досвід і велику 
ерудицію. Це найкраще можете оцінити Ви, великий маестро, тому що 
знаєте нас обох! Але при цій спільній роботі ми дещо зв’язані прак-
тичною метою, яку тепер поставили перед собою; в усякому разі ми 
напишемо  першу руську граматику, з якої можна навчитися руської 
мови...
 (виділення моє — Н.Г.)» [7: 355]. Це була, мабуть, чи не най-
основніша наукова засада майбутньої граматичної праці С.Смаль-
Стоцького, сформульована ним самим. Високо оцінюючи співавтора 
© Н.В. ГУЙВАНЮК, 2010
ISSN 1682 3540. Українська мова, 2010, № 1
3
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74

Похожие:

Мойсiєнко василь Ґрещук леся ставицька андрiй даниленко микола степаненко анатолiй загнiтко орест ткаченко володимир калашник павло чучка євгенiя карпiловська микола штець iconМикола григорович чумаченко
Микола Григорович Чумаченко. Біобібліографія до 75-річчя / Упоряд. В.І. Дудіна, С. В. Калабухова, І. А. Кузнєцова; Вступ ст. О.І....
Мойсiєнко василь Ґрещук леся ставицька андрiй даниленко микола степаненко анатолiй загнiтко орест ткаченко володимир калашник павло чучка євгенiя карпiловська микола штець iconРобоча група міністерства освіти І науки
Ябченко Микола Якович, спеціаліст зі зв’язків з громадськістю та редагування
Мойсiєнко василь Ґрещук леся ставицька андрiй даниленко микола степаненко анатолiй загнiтко орест ткаченко володимир калашник павло чучка євгенiя карпiловська микола штець iconНауковий керівник ндр іжа Микола Михайлович
Розроблення моделі управління сталим регіональним розвитком на засадах демократичного врядування”
Мойсiєнко василь Ґрещук леся ставицька андрiй даниленко микола степаненко анатолiй загнiтко орест ткаченко володимир калашник павло чучка євгенiя карпiловська микола штець iconКомітет ради вимагає привести регламент чернівецької міськради у рамки закону 12
Прем'єр-міністр україни микола азаров: "хтось україні дефолт пророкує? Не дочекаєтеся, панове!" 4
Мойсiєнко василь Ґрещук леся ставицька андрiй даниленко микола степаненко анатолiй загнiтко орест ткаченко володимир калашник павло чучка євгенiя карпiловська микола штець iconНавчальна програма курсу політична соціологія рекомендовано до друку
Микола Поліщук, кандидат філософських наук, доцент кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка
Мойсiєнко василь Ґрещук леся ставицька андрiй даниленко микола степаненко анатолiй загнiтко орест ткаченко володимир калашник павло чучка євгенiя карпiловська микола штець iconОбговорення законодавства 12
У вівторок, 26 жовтня, у Вінниці побував прем’єр-міністр України Микола Азаров. Він відвідав завод „Кристал”, виробниче об’єднання...
Мойсiєнко василь Ґрещук леся ставицька андрiй даниленко микола степаненко анатолiй загнiтко орест ткаченко володимир калашник павло чучка євгенiя карпiловська микола штець icon1. На Житомирщині службовці завдали збитки державі на понад 345 тис грн
Голова Державного комітету лісового господарства України Микола Шершун збирає керівних працівників галузі на виїзне засідання колегії...
Мойсiєнко василь Ґрещук леся ставицька андрiй даниленко микола степаненко анатолiй загнiтко орест ткаченко володимир калашник павло чучка євгенiя карпiловська микола штець iconРеферат Претенденти на здобуття Державної премії України в галузі науки І техніки за 2011 рік Ткачук Микола Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Теорія І системи автоматизованого проектування механізмів І машин»
«забезпечення технічних І тактико-технічних характеристик високонадійних форсованих двигунів та військової техніки»
Мойсiєнко василь Ґрещук леся ставицька андрiй даниленко микола степаненко анатолiй загнiтко орест ткаченко володимир калашник павло чучка євгенiя карпiловська микола штець iconНа допомогу аспіранту Бібліографічний список База даних: Електронний каталог наукової бібліотеки зну місце зберігання: наукова бібліотека зну
Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень [Текст] : підручник для бакалаврів, магістрантів І аспірантів екон спец вищ навч закл...
Мойсiєнко василь Ґрещук леся ставицька андрiй даниленко микола степаненко анатолiй загнiтко орест ткаченко володимир калашник павло чучка євгенiя карпiловська микола штець iconВолодимир якович (1923 1998)
Максаков Володимир Якович: Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1957-1998 рр
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница