Про затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287
НазваниеПро затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287
страница1/4
Дата02.09.2012
Размер0.74 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
Начало формы
Про затвердження Правил атестації зварників

Наказ Державного комітету України по
нагляду за охороною праці
від 19 квітня 1996 року N 61


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 травня 1996 р. за N 262/1287На підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 19 березня 1996 р. про розгляд остаточної редакції проекту державного міжгалузевого нормативного акта про охорону праці (ДНАОП) Правила атестації зварників та доцільність їх затвердження НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила атестації зварників, що додаються.

1.1. Установити, що зазначені Правила набирають чинності з 1 вересня 1996 р. і поширюються на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та галузевої належності.

1.2. З вступом в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України "Правила атестації зварювальників" затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 22.06.71 р., ДНАОП 0.00-1.16-71.

2. Управлінням (відділам) Комітету разом з відповідними міністерствами, відомствами:

2.1. До 30 квітня 1996 р. визначити потреби підприємств, установ і організацій у зазначених Правилах.

2.2. Управлінню по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду разом із Українським атестаційним комітетом зварників до 1 серпня 1996 р. організувати видання та розповсюдження Правил.

2.3. Вжити заходи щодо вивчення вимог Правил державними інспекторами, експертами Експертно-технічних центрів та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, працівниками підприємств, установ, організацій, апарату міністерств (відомств) у трьохмісячний термін від дня їх одержання.

2.4. Установити постійний контроль за виконанням вимог Правил з боку власників (уповноважених ними органів), посадових осіб і працівників, яких це стосується.

3. Начальнику управління по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду Мокроусову Г. О. після реєстрації в Мін'юсті України подати управлінню нормативно-правового забезпечення Комітету відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Штефана П. Т. 

 

 

Голова Комітету

С. П. Ткачук 
 

 

 

 

 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 19 квітня 1996 р. N 61  

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 травня 1996 р. за N 262/1287  

ПРАВИЛА
АТЕСТАЦІЇ
ЗВАРНИКІВ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Правила атестації зварників (далі - Правила) обов'язкові для підприємств, організацій і громадян незалежно від відомчої належності та форм власності, які проводять зварювальні роботи при виготовленні, монтажі, реконструкції і ремонті об'єктів та обладнання згідно з Правилами Держнаглядохоронпраці України, Державними будівельними нормами України (далі - ДБН, СНиП), а також у всіх інших випадках, коли нормативною документацією передбачено атестацію як засіб забезпечення якості зварювальних робіт.

1.2. Правила регулюють взаємодію атестаційних органів та їх компетенцію, порядок проведення і оформлення результатів атестації зварників (у тому числі операторів зварювальних установок) на допуск до виконання робіт по зварюванню об'єктів та обладнання, передбачених Правилами охорони (безпеки) праці, безпечної експлуатації та іншими, затвердженими Держнаглядохоронпраці України (далі - Правила Держнаглядохоронпраці).

1.3. Терміни і визначення

1.3.1. Зварник - особа, яка виконує зварювання металів. Загальне поняття для електрозварника ручного зварювання, електрогазозварника, газозварника і електрозварника на напівавтоматичних і автоматичних машинах.

1.3.2. Український атестаційний комітет зварників (далі УАКЗ) - незалежна компетентна організація, уповноважена Держнаглядохоронпраці України керувати підготовкою і проведенням атестації зварників згідно з цими Правилами.

1.3.3. Атестаційний центр - компетентна організація, незалежна від підприємства (організації), де працює зварник, уповноважена Українським атестаційним комітетом зварників організовувати та координувати роботи щодо підготовки та проведення атестації зварників згідно з цими Правилами.

1.3.4. Атестаційна комісія - група спеціалістів, уповноважених проводити випробування зварників, в результаті яких визначається кваліфікація зварника, необхідна для виконання певного виду робіт, а також видавати посвідчення про атестацію.

1.3.5. Експерт - висококваліфікований спеціаліст, атестований УАКЗ як керівник робіт з атестації зварників, який несе відповідальність за об'єктивність і достовірність результатів атестації.

1.3.6. Поширення атестації - обсяг визнання основних величин і параметрів випробовувань.

1.3.7. Зразок - зварена деталь, яка використовується для випробувань.

1.3.8. Проба - частина зразка, яка використовується для проведення руйнівного випробування.

1.3.9. Атестація - сукупність дій щодо визначення кваліфікації зварника і встановлення допуску до виконання конкретного виду зварювальних робіт.

1.4. Атестація зварників включає перевірку теоретичних знань і практичних навичок з конкретних способів зварювання і визначеного виду робіт із використанням стандартних зразків, проведення їх випробовувань, складання протоколу і оформлення посвідчення зварника.

При перевірці теоретичних знань зварники складають екзамен атестаційній комісії.

При перевірці практичних навичок зварники виконують контрольні зварні з'єднання.

1.5. Атестація зварників здійснюється атестаційними комісіями, які створюються на підприємствах, в навчальних закладах, спеціалізованих організаціях та установах, що мають кваліфікованих спеціалістів по зварюванню, а також необхідну для підготовки і проведення перевірок зварників учбово-випробувальну базу.

1.6. До складу атестаційної комісії входять:

- керівник зварювальних робіт підприємства (організації), атестований як експерт УАКЗ, - голова комісії;

- спеціалісти служби зварювальних робіт підприємства, відповідальні за організацію атестації зварників;

- представники служби технічного контролю, відповідальні за контроль зварювання;

- представник служби охорони праці підприємства.

Склад комісії затверджується наказом по підприємству.

1.7. Дозвіл на роботу атестаційної комісії видають територіальні управління Держнаглядохоронпраці України на підставі спільного висновку УАКЗ та експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці (далі - ЕТЦ). Термін дії дозволу - 3 роки.

1.8. Для підготовки висновку необхідно здійснити:

1.8.1. Перевірку учбово-випробовувальної бази комісією, складеною з фахівців УАКЗ і ЕТЦ.

1.8.2. Атестацію голови атестаційної комісії як експерта УАКЗ.

1.8.3. Перевірку знання нормативної документації (далі - НД) щодо атестації зварників у членів комісії, яка проводиться у порядку, встановленому Держнаглядохоронпраці України.

1.9. Нормативні посилання

У даних Правилах використані діючі в Україні такі нормативні документи, котрими передбачено атестацію зварників:

N п/п

Скорочене позначення

Назва нормативного документа

1

2

3

1

ДНАОП 0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

2

ДНАОП 0.00-1.11-90

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

3

ДНАОП 0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

4

ДНАОП 0.00-1.20-90

Правила безпеки у газовому господарстві

5

ДНАОП 0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

6

СНиП 3.05.02-88

Строительные нормы и правила. Газоснабжение

7

СНиП 3.05.03-85

Строительные нормы и правила. Тепловые сети

8

СНиП 3.05.05-84

Строительные нормы и правила.
Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

9

СНиП 3.05.04-85

Строительные нормы и правила. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

10

СНиП 3.03.01-87

Строительные нормы и правила. Несущие и ограждающие конструкции

11

СНиП III-18-75

Строительные нормы и правила. Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ

12

СНиП III-42-80

Строительные нормы и правила. Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ

2. ПОРЯДОК ДОПУСКУ ЗВАРНИКІВ ДО АТЕСТАЦІЇ


2.1. Атестація зварників поділяється на первинну, додаткову, періодичну і позачергову.

2.2. До первинної атестації допускаються зварники, не молодші за 18 років, які раніше не проходили перевірку на допуск до зварювання об'єктів та обладнання, згідно з п. 1.1, мають документ про присвоєння кваліфікації зварника і виробничий стаж виконання зварювальних робіт за присвоєною кваліфікацією не менше 6 місяців, а також пройшли спеціальну теоретичну і практичну підготовку за програмами, складеними окремо для кожного виду робіт і для кожного способу зварювання з урахуванням специфіки зварювальних робіт, за якими зварник підлягає атестації.

Розробка програм спеціальної теоретичної та практичної підготовки зварників здійснюється УАКЗ або атестаційною комісією. Програми, розроблені атестаційною комісією, підлягають узгодженню в УАКЗ.

2.3. Додаткова атестація зварників, що пройшли первинну атестацію, проводиться перед допуском до виконання зварювальних робіт не зазначених в їхніх посвідченнях, а також після перерви у виконанні відповідних зварювальних робіт понад 6 місяців.

2.4. Періодичну атестацію проходять усі зварники з метою підтвердження рівня їхньої професійної кваліфікації і продовження терміну дії посвідчення на допуск до виконання відповідних зварювальних робіт.

Термін періодичної атестації - не рідше одного разу на 2 роки.

2.5. Позачергову атестацію проходять зварники перед допуском до виконання зварювальних робіт після тимчасового усунення від роботи за незадовільну якість робіт і порушення технології зварювання.

2.6. При додатковій, періодичній та позачерговій атестації обсяги спеціальної теоретичної та практичної підготовки визначаються атестаційною комісією.

3. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБІТ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ПРИ АТЕСТАЦІЇ ЗВАРНИКІВ


3.1. Атестація зварників проводиться окремо за кожним видом робіт згідно з вимогами щодо якості зварних з'єднань, передбачених Правилами Держнаглядохоронпраці, ДБН або іншою нормативною документацією.

3.2. При атестації необхідно враховувати такі характеристики зварних з'єднань:

- спосіб зварювання;

- тип шва, вид і умови виконання зварного з'єднання;

- групу зварюваних матеріалів;

- вид і розміри зварюваних деталей;

- положення при зварюванні.

3.2.1. Атестація проводиться окремо для кожного із таких способів зварювання (умовне цифрове позначення способів зварювання відповідає ISO 4063-78):
- ручне дугове зварювання покритим електродом (РЗЕ) - 111
- дугове зварювання порошковим дротом (ЗП) - 114
- дугове зварювання під флюсом дротяним електродом
(ЗФ) - 121
- дугове зварювання металевим (плавким) електродом
в інертних газах (МІГ) - 131
- дугове зварювання металевим (плавким) електродом
в активних газах (МАГ) - 135
- дугове зварювання порошковим дротом із захистом
активним газом (ПАГ) - 136
- дугове зварювання порошковим дротом в інертних
газах (ПІГ) - 137
- дугове зварювання вольфрамовим електродом
в інертних газах із присадним дротом чи без
нього (ВІГ) - 141
- плазмове зварювання (ПЗ) - 15
- газове зварювання (ГЗ) - 311

3.2.2. При атестації слід враховувати тип зварного шва, вид і умови виконання зварного з'єднання:
стиковий шов .......................................... BW
кутовий шов ........................................... FW
одностороннє зварне з'єднання ......................... ss
двостороннє зварне з'єднання ......................... bs
із підкладкою ......................................... mb
без підкладки ......................................... nb
із зачищенням кореня шва .............................. gg
без зачищення кореня шва .............................. ng
із присадним матеріалом ............................... wm
без присадного матеріалу .............................. nm

3.2.3. Для зменшення технічно рівнозначних перевірок зварювальні матеріали, що мають подібні металургійні та зварювально-технологічні характеристики, об'єднані в групи, викладені в таблиці 1, і атестація зварників проводиться на допуск до зварювання визначеної групи матеріалів. При випробуванні зварних з'єднань із будь-якого одного матеріалу групи зварнику надається право на зварювання всіх інших матеріалів, що входять до цієї групи.


Таблиця 1

  1   2   3   4

Похожие:

Про затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287 iconПро затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року №15 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до вимог статті 18 Закону України "Про охорону праці", з метою встановлення вимог щодо організації навчання І перевірки...
Про затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287 iconНаказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня 2010 року №65 Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
Про затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287 iconПро затвердження Правил будови І безпечної експлуатації ліфтів Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1 вересня 2008 року n 190 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Затвердити Правила будови І безпечної експлуатації ліфтів (далі Правила), що додаються
Про затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287 iconПро затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні Наказ Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року n 363 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Л. М. Костюченка
Про затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287 iconДля вступного інструктажу з питань охорони праці І пожежної безпеки Розробив
Днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці". Затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці...
Про затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287 iconПро затвердження Правил пожежної безпеки в Україні Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року n 126 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Мнс україни, начальнику Вінницького училища професійної підготовки працівників Державної пожежної охорони мнс україни довести до...
Про затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287 iconМісячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної, переробної промисловості, виробництва І розподілення електроенергії, газу, тепла та води”
Затверджено наказом Державного комітету статистики України 25. 11. 2005 №380 (у редакції наказу Державного комітету статистики України...
Про затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287 iconПро затвердження Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Про затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287 iconПро затвердження Правил охорони праці на автомобільному транспорті
Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій...
Про затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287 iconНаказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 8 вересня 1999 року n 204 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 27. 07. 99 N інд. 33, 16927/16 з метою вдосконалення діяльності служби екологічного...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница