Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
НазваниеPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
страница1/47
Дата18.10.2012
Размер2.52 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
Saturs
LU Reģistrācijas apliecības kopija

LU Latgales Reģistrācijas apliecības kopija

LU Valkas filiāles Reģistrācijas apliecības kopija

Veselības zinātņu bakalaura māszinībās studiju programmas akreditācijas lapas kopija

Studiju programmas licences kopija

LU Valkas filiāles nolikums

LU Latgales filiāles nolikums

Vienošanās starp LU un RSU par studiju iespēju nodrošināšanu

programmas likvidācija gadījumā

Studiju programmas vispārējais raksturojums

Studiju programmas izmaksu aprēķins

Studiju plāns

Pielikumi

Nr.1 Pieprasījums darba tirgū

Nr.2 Absolventu darba vietu sadalījums

Nr.3 ES studiju programmas

Nr.4 Studiju programmas materiāli tehniskais nodrošinājums

Nr.5 Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls

Nr.6 Mācībspēku CV

Nr.7 Akadēmiskā personāla piedalīšanās projektos un galvenās zinātniskās publikācijas, mācību literatūra

Nr.8 Studiju kursu vērtēšanas kritēriji

Nr.9 Metodiskie norādījumi

Nr.10 Studiju kursu apraksti

Nr.11 Atsauksmes par studiju programmu filiālēs

Nr.12 Studentu un absolventu aptaujas rezultāti

Nr.13 Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām filiālēs

Nr.14 LU Latgales filiāles dokumentācija

Nr.15 LU Valkas filiāles dokumentācija

Nr.16 Diploma pielikums

3

4

5

6

7

8

11

15

18

34

37


42

45

47

63

128

133

168

184

191

207

286

290

295

301

338

362Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukumsLatvijas Universitāte


Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons


Šarlotes iela 1 a

Rīga, LV-1001, Latvija

Tālr.: 7370665


Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numursNr. 3341000218


Studiju programmas nosaukums


Veselības zinātņu bakalaura māszinībās grāda iegūšanai, akadēmiskā studiju programma


Studiju programmas kods


43765


Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

3 gadi jeb 6 semestri pilna laika

klātienes studijās

120 kredītpunkti

Prasības, sākot studiju programmas apguvi

Māszinību bakalaura studiju programmā uzņem

medicīnas koledžas absolventus – 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai vidējo profesionālo izglītību - kvalifikācija māsa, un/vai kvalifikāciju - vecmāte, zobārstniecības māsa, biomedicīnas laborants.
Iegūstamais grāds


Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās

Vieta, kurā īsteno studiju programmu


LU medicīnas fakultāte

Šarlotes 1 a, Rīga LV-1001

LU Latgales filiāle, Smilšu 90, Daugavpils, LV-5400

LU Valkas filiāle, Beverīnas 3, Valka, LV-4700

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Inese Paudere

studiju programmas direktore


LU Medicīnas fakultātes dekāns

Paraksts prof.U.Vikmanis

Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās studiju programmas direktore

Paraksts I.Paudere

LATVIJAS UNIVERSITĀTE


MĀSZINĪBU PROGRAMMA

VESELĪBAS ZINĀTŅU BAKALAURS MĀSZINĪBĀS (kods 43765)

BAKALAURA GRĀDA IEGŪŠANAI


Nursing Bachelor’s degree


Programmas direktore:

Inese Paudere,

Māszinību maģistre/Pedagoģijas maģistre


APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Medicīnas nozaru studiju programmu Medicīnas fakultātes

padomes sēdē 14.01.2008. Domes sēdē 14.01.2008.

protokola Nr. 1 protokola Nr. 2840/2

padomes priekšsēdētājs Domes priekšsēdētājs

_______________ _________________

(paraksts) (paraksts)


APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas LU Senāta sēdē

sēdē 08.02.2008. 25.02.2008

lēmums Nr. 4 lēmums Nr. 76

Priekšsēdētājs Senāta priekšsēdētājs

___________________ ____________________ (paraksts) (paraksts)


Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās studiju programmas anotācija


Veselības zinātņu bakalaurs māszinībās studiju programmas darbība uzsāka LU MF 2000 gadā, tās ir turpinošas izglītības programmas māsu akadēmiskajā izglītībā, kuru nepieciešamību noteica pārmaiņas veselības aprūpes sistēmā, veselības aprūpes pārvaldē un izglītībā.

Vadoties no izglītības pakāpju un profesionālās kvalifikācijas līmeņiem, Veselības zinātņu bakalaura māszinībās studiju programmā uzņem reflektantus ar 1. līmeņa profesionālo augstāko vai vidējo profesionālo izglītību kvalifikācija māsa un pielīdzinātās kvalifikācijas vecmāte, zobārstniecības māsa, biomedicīnas laborants.

Medicīnas koledžu (ar 2004 gadu) absolventus, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, uzņem LU noteikumos noteiktā kārtībā, pielīdzinot 60 kredītpunkti no apgūtā kursu apjoma koledžā..

Veselības zinātņu bakalaura studiju programmas apjoms ir 120 kreditpunkti, programmā ir ietverti kursi - māszinību teorijas, pētniecības metodes, aprūpes vadīšana un pedagoģiskās prasmes.


Veselības zinātņu bakalaurs/ maģistrs māszinībās studiju programmas vispārējs raksturojums

Mērķi un uzdevumi

Mērķi:

Nodrošināt akadēmiskas izglītības iegūšanu Veselības zinātņu nozarē māszinībās un ar tām saistītajās humanitārās un sociālās zinātnēs. Attīstīt studentos aktīvu informācijas iegūšanas veidu, zinātniski pētnieciskās prasmes un kritisku teorētisko un praktisko zināšanu izvērtēšanu un pielietošanu. Veicināt profesionālo izaugsmi un intelektuālo potenciālu, attīstot pētniecību māszinībās.

Uzdevumi:

1. Nodrošināt iespēju apgūt akadēmisku izglītību māszinībās

2. Attīstīt filozofisku domāšanu un pētniecību, aplūkojot parādības no dažādiem aspektiem, novērtēt zināšanu saturu un attīstīt spējas izteikt savu viedokli, pamatojoties uz māsu prakses pētījuma datiem.

3. Analizēt veselības aprūpes pārmaiņas Latvijas sabiedrībā un sagatavot akadēmiskās izglītības māsas darbam atšķirīgās veselības aprūpes sfērās.

4. Sniegt zināšanas par nodarbinātību un uzņēmējdarbību veselības aprūpes sistēmā. māsu darba organizēšanu un vadīšanu.

5. Sniegt pedagoģiskās zināšanas veselības aprūpētājiem par sabiedrības , ģimenes un indivīda veselības veicināšanu , uzturēšanu.

Plānotie rezultāti:

Zināšanas

  1. Padziļinātas zināšanas māszinību teorijās vēsturē, teoriju izstrādē un analīzē, māsu prakses filozofijā.

  2. Padziļinātas zināšanas veselības aprūpes darba vadīšanā un organizēšanā. Sabiedrības un indivīda veselības aprūpes un uzturēšanas izglītošanā.

  3. Pētniecības metožu un pētniecības darba organizācijas un realizācijas izpratne;

  4. Zināšanas lietvedības , ekonomikas, tiesību zinātnēs.

Prasmes

  1. Lietot teorētiskās zināšanas māszinību prakses parādību noteikšanā, analīzē, izvērtēšanā un darbību prognozēšanā.

  2. Vadīt un organizēt veselības aprūpes procesu un ar to saistītos praktiskos pasākumus.

  3. Veikt veselības aprūpes darba pētījumus un izmantot savu un cita veikto pētījuma rezultātus veselības aprūpes darbā.

  4. Lietot teorētiskās zināšanas sabiedrības un indivīda izglītošanā veselības aprūpes un uzturēšanas jautājumos.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Похожие:

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconAugstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница