Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma
НазваниеRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma
страница1/47
Дата17.10.2012
Размер1.17 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47Rēzeknes Augstskola


Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte


Akadēmiskā maģistra studiju programma

“Filoloģija”
Akreditācijas materiāli
Rēzekne

2007

Latvijas Republika

Izglītības un zinātnes ministrija

RĒZEKNES AUGSTSKOLA


Reģ. Nr. LV 90000011588

Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē, LV-4600

Tālrunis 4623709, Fakss 4625901, e-pasts ra@ru.lv, http://www.ru.lv


Rēzeknē


______________________ Nr. _____________


LR Izglītības un zinātnes ministrijai

Studiju programmu akreditācijas komisijai


iesniegums

lūdzam pieņemt izskatīšanai akadēmiskās maģistra studiju programmas “Filoloģija” akreditācijas materiālus.Programmas nosaukumsakadēmiskā maģistra studiju programma “Filoloģija”


Programmas kods


45 223


Programmas īstenošanas ilgums un apjoms


2 gadi – 2,5 gadi (4 – 5 semestri), 80 KP


Programmas īstenošanas vieta, veids un forma


Rēzeknes Augstskola, pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes studijas

Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi


humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā vai tam pielīdzināma augstākā profesionālā izglītība

Iegūstamas grādshumanitāro zinātņu maģistra grāds filoloģijā


Persona, kas kārto ar akreditāciju saistītos jautājumus

programmas direktore Dr. philol. doc. I.Šuplinska, ilga.suplinska@ru.lv, 46 25841
RA rektors Dr. oec. prof. L. Svarinskis


Saturs
Programmas mērķis, uzdevumi un studiju rezultāti

5Programmas organizācija:

6
2.1. Studiju plāna atbilstība RA mērķiem un uzdevumiem

6
2.2. Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība

7Studiju programmas struktūra

8Vērtēšanas sistēma

11Programmas praktiskā īstenošana

12Programmas perspektīvais novērtējums

14
6.1. Programmas atbilstība valsts akadēmiskās izglītības standartam

6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību sešiem gadiem

15

16Studējošie

16
7.1. Studējošo skaits programmā

16
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits

16
7.3. Absolventu skaits

17
7.4. Studējošos aptaujas un to analīze

17
7.5. Absolventu aptaujas un to analīze

18
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

18Programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla izvērtējums

18
8.1. Akadēmiskā personāla skaits

19
8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības mērķu un uzdevumu īstenošanai

19
8.3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika nākamajiem sešiem gadiem

22
8.4. Akadēmiskā personāla kvalifikācija un kompetence, lai nodrošinātu studējošiem nepieciešamo pētniecisko iemaņu, teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču attīstību

23Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

25
9.1. Bibliotēkas fonds

25
9.2. Studiju materiālā bāze

26Ārējie sakari

27
10.1. Sadarbība ar darba devējiem

27
10.2. Sadarbība ar līdzīgām augstākās izglītības programmām Latvijā un ārvalstīs

28Apliecinājums par studiju turpināšanas iespēju programmas īstenošanas pārtraukšanas gadījumā

31Programmas attīstības plāns


Pielikumi

 1. Augstākās izglītības padomes atzinums par maģistra programmas realizācijas iespējām RA

 2. Studiju plāni

 3. Studiju kursu programmas

 4. Studiju kursu apraksti (tabulā)

 5. Studiju norises hronogramma

 6. Akadēmiskā personāla CV

 7. Darba devēju atsauksmes

 8. Akadēmiskā personāla saraksts (tabulā)

 9. Docētāju publikācijas, līdzdalība konferencēs (2005 – 2007)

 10. Baltu filoloģijas pētnieciskā centra fondi

 11. Studiju programmas nodrošinājums ar mācību literatūru

 12. Vienošanās ar LU par iespēju turpināt studijas RA realizētās programmas pārtraukšanas gadījumā

 13. Diploma un diploma pielikuma paraugs

 14. Metodiski norādījumi tulkošanas praksei
31
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Похожие:

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconRĒzeknes augstskola pedagoģijas fakultāte otrā LĪMEŅa profesionāLĀs augstāKĀS

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconRĒzeknes augstskola

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconDabas zinātņu bakalaura (B. dab zin.) akadēmiskā grāda iegūšanai ģeoloģij ā

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconProfesionāLĀ maģistra studiju

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница