Akadēmiskā bakalaura studiju programma
НазваниеAkadēmiskā bakalaura studiju programma
страница9/59
Дата15.10.2012
Размер4.7 Mb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   59

LZA piešķirtie granti un starptautiskās zinātniskās aktivitātesStudiju programma ir integrēta DU Sociālo Zinātņu fakultātes struktūrā, un tās attīstība ir saistīta ar fakultātes docētājiem piešķirtajiem grantiem un starptautiskajām zinātniskajām aktivitātēm.


Vietējā mēroga projekti:

sadarbĪbas programma

(LZP № 01.0016)

“Latgales ekonomiskās un sociālās attīstības optimizācija”

Vadītājs:

Dr.soc.V. Meņšikovs

Izpildītāji:

Dr.soc.O.Peipiņa

Dr.oec.A.Nikolajevs

Mag. oec. V. Boroņenko

Mag. paed. I.Ostrovska


Zinātniskais projekts

(LZP Grants № 01.0367 )


“Finansu socioloģija (teorētiskais, metodoloģiskais un praktiskais aspekts)”


Vadītājs:

Dr.soc.V. Meņšikovs

Izpildītāji:

Dr.phil.L.Gorbaceviča

Dr.oec.J.Baltgailis

Dr. oec. Ļ.Nikolajeva

Mag. oec. V. Boroņenko


Zinātniskais projekts

(LZP Grants № 01.0367 )

Pilsētas socioloģija”


Vadītājs:

Asoc. prof.V. Meņšikovs

Izpildītāji:

Mag. oec. V. Boroņenko

Mag. filol. J. Semeņeca


ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

(LR IZM projekts TOP 12/02 )

“Jaunatnes pāreja no izglītības uz nodarbinātību darba tirgū”


Vadītājs:

Mag. paed. I. Ostrovska

Izpildītāji:

Dr.soc. V. Meņšikovs

Mag.oec. V.BoroņenkoZinātniskais projekts

(Grants Nr. 04.1232)

„Laika vadīšana un organizēšana uzņēmumā”

Vadītājs:

Doc.L.Gorbaceviča

Izpildītāji:

Mag. oec. V.Boroņenko

Mag.paed. I.Ostrovska

Mag. paed. G.Klodāne


Zinātniskais projekts

(LZP Grants)

„Personības socializācijas ekoloģiskās virzības koncepcija”


Vadītājs:

Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. A.Vorobjovs

Izpildītāji:

Mag.psych. A.Ruža


Zinātniskais projekts

(LZP Grants )

„Latgales iedzīvotāju Latvijas un Eiropas psiholoģiskās kartes” (Psychological concepts of Latvia and Europa of Latgalian inhabitants)

Vadītājs:

Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. A.Vorobjovs

Izpildītāji:

Mag.psych. A.RužaZinātniskais projekts

(LZP Grants)

„Personības selektīvās aktivitātes īpatnības multikulturālā un multinacionālā vidē”


Vadītājs:

Dr.habil.paed., Dr.habil.psych. A.Vorobjovs

Izpildītāji:

Mag.psych. A.RužaZinātniskais projekts

„Tolerances psiholoģiskie un pedagoģiskie aspekti”


Vadītāji:

Dr.phych.V. Makarevičs

Dr.soc.O.Peipiņa


Zinātniskais projekts

(Unibankas pasūtījums)

„Klienta un banku darbinieka savstarpējā komunikācija un sadarbība”


Vadītājs:

Dr.soc.V. Meņšikovs

Izpildītāji:

Dr.soc.O.Peipiņa

Dr.oec.A.Nikolajevs

Mag. oec. V. Boroņenko

Mag. paed. I.Ostrovska


Zinātniskais projekts

(Daugavpils pilsētas domes pasūtījums Nr.DPD 2004/26)

„Pilsētas stratēģijas plāna izstrāde un procedūru apkalpošana”


Vadītājs:

Dr.soc.V. Meņšikovs

Izpildītāji:

Dr.oec.A.Nikolajevs

Mag. oec. V. Boroņenko


Zinātniskais projekts

(Hipotēku un Zemes bankas pasūtījums Nr.01-46/2004-135)

„Bankas pakalpojumu pieejamība Daugavpils iedzīvotāju vidū”

Vadītājs:

Dr.soc.V. Meņšikovs

Izpildītāji:

Dr.soc. V.Volkovs

Mag. oec. V. Boroņenko


DU SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTES Sociālo pētījumu institūta projekts

„Daugavpils izglītotā jaunatne vietējā un Eiropas darba tirgū”


Vadītājs:

Dr.soc.V. Meņšikovs

Izpildītāji:

Dr.soc. V.Volkovs

Mag. oec. V. Boroņenko

Mag. paed. I.Ostrovska

Mag.hist. D.Oļehnovičs


DU SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTES Sociālo pētījumu institūta projekts

„Cilvēka drošība un pilsētas attīstība”Vadītājs:

Dr.soc.V. Meņšikovs

Izpildītāji:

Dr.soc. V.Volkovs

Mag. oec. V. Boroņenko

Mag. paed. I.Ostrovska

Mag.hist. D.Oļehnovičs


Zinātniskais projekts

„Saliena 2004”

(DU iekšējais grants, Zinātņu daļa)
Īsteno: DU HF Vēstures katedras Mutvārdu vēstures Centra darbinieki, t.sk.

Mag.hist. D.OļehnovičsStarptautiskā mēroga projekti:

Zinātniskais projekts (Polijas zinātņu komitejas grants Nr.5H02CO222)

“Reģiona konkurētspēja”

(Starptautisks salīdzinošais pētījums: Polija, Latvija, Lietuva, Baltkrievija)

Vadītāji:

Dr.hab.oec.V.Kosiedovskis (Polija)

Dr.soc.V. Meņšikovs


Zinātniskais projekts

(The Leverhulme Trust (Lielbritānija) )

Kolaboracionisma un pretošanās dilemmas. Daugavpils, 1940 – 1946 “ īstenošanā””


Vadītājs:

Prof. G.Swain (Apvienotā karaliste);

Koordinātors Latvijā:

Mag.hist. D.Oļehnovičs


ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

(United States Holocaust Memorial Museum )

“Upuri, Glābēji, Liecinieki, Kolaboracionisti un Vainīgie”=”Victims, Rescuers, Witness, Collaborators and Perpetrators”

Vadītājs:

Nathan Beyrak (USAHM European Project Director)

Koordinātors Latvijā:

Mag.hist. D.Oļehnovičs


Zinātniskais projekts

(European Standing Conference of History Teacher’s Associations (projekts Nr. 962,07.08.2003.))

„Novada vēstures mācīšana skolā”


Koordinātors Latvijā:

Mag.hist. D.Oļehnovičs


Zinātniskais projekts

(Latvijas valsts Vēstures arhīva administrācija, Latvijas Kultūrkapitāla fonds, Vehtas Universitāte )

„Moscowitica – Ruthenica Latvijas Valsts vēstures arhīvā”

(sadarbība ar Vācijas, Polijas augstskolām)


Vadītājs:

Prof. A.Kuzņecovs

Asoc.prof. A.Ivanovs

Prof. B.U.Hukers (Vehtas Universitāte, Vācija)

A.Ziemļevska (N.Kopernika Toruņas Universitāte, Polija)


Zinātniskais projekts

Augstākās izglītības kvalitātes sociāli ekonomiskie aspekti

(LR IZM projekts Nr.05-21/1)

Vadītājs:

Dr.phil. L.Gorbaceviča

Izpildītāji:

Mag.oec. V.Boroņenko

Bac.oec. L.Paņina

I.Žogota


DU ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

Augstākās izglītības attīstības stratēģija un perspektīvas

(Nr.05.07.)


Vadītājs:

Dr.soc.V. Meņšikovs

Izpildītāji:

Mag.oec. V.Boroņenko

Mag.paed. I.Ostrovska

Bac.oec. L.Paņina


Reģionālās ekonomikas konkurētspējas paaugstināšana un aktīvā adaptācija globalizācijas apstākļos

(LR IZM projekts Nr.05-21/2)


Vadītājs:

Dr.phil., Dr.soc. V.Voronovs

Izpildītāji:

Mag.oec. I.Petrova

Bac.oec. E.Teivāne


Iiesniegtie pieteikumi projektiem:

Zinātniskais projekts

“Transition, Restructuring and Development of North – East boderland of Enlarged Europena Union. Experienves and perspectives”

(sadarbība ar Baltijas valstu, Polijas, Baltkrievijas augstskolām)

Vadītāji:

Dr.hab.oec.V.Kosiedovskis (Polija)

Dr.soc.V. Meņšikovs


Zinātniskais projekts

(pieteikuma ESF ident.Nr.VPD1/ESF/NVA/04/APK/3.1.5.2./0012/3 )

Darba vieta un darbinieks informācijas sabiedrībā socioloģijas un ekonomikas skatījumā”

( Sadarbībā ar Daugavpils Pilsētas domi un Latgales nodarbinātības dienestiem)


Vadītājs:

Dr.soc. V. Meņšikovs

Izpildītāji:

Mag. oec. V. Boroņenko

Mag. paed. I.OstrovskaZINĀTNISKAIS PROJEKTS

(pieteikuma kods 3153 )

“Ilgstošie bezdarbnieki un brīvās darba vietas Daugavpilī: pretrunu socioloģiskais aspekts”

(sadarbībā ar LU SZF un Daugavpils nodarbinātības dienestu)


Vadītājs:

Asoc. prof.,Dr.sc.pol. F.Rajevska

Izpildītāji:

Mag. paed. I. Ostrovska

Mag.oec. V.Boroņenko

Bac.oec. L.Paņina


ZINĀTNISKAIS PROJEKTS

ANO attīstības programmas projekts Latvijā: Drošība un tautas attīstība

(Sadarbībā ar ANO pārstavniecību latvijā)Līdzautors:

Dr.soc. V.Meņšikovs


ANO Attīstības programmas (UNDP)

Latvijas tautas attīstības izpēte (jauna tautas attīstības pārskata sagatavošana)

(sadarbībā ar LU Sociālo un politisko pētījumu institūtu un citiem partneriem)


Vadītāji:

Dr.sc.pol. Ž.Ozoliņa

Dr.soc. V.Meņšikovs
Zinātniskais projekts

“Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas”

Eiropas Savienības Struktūrfondu nacionālās programmas “Darba tirgus pētījumi”

projekta “Labklājības ministrijas pētījumi” ietvaros Nr.VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0003

(sadarbībā ar LLU, RSU, VeA, ViA)


Vadītājs:

Prof. P.Rivža

Izpildītāji:

Dr.soc. V.Meņšikovs

Mag.hist. D.Oļehnovičs

Mag.oec. V.Boroņenko

Bac.oec. L.Paņina


Akadēmiskā personāla attīstības pilnīgs kopsavilkumu par 2000.-2005.gadam skatīt 4.pielikumā.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   59

Похожие:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconDabas zinātņu bakalaura (B. dab zin.) akadēmiskā grāda iegūšanai ģeoloģij ā

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconInformatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница