Akadēmiskā bakalaura studiju programma
НазваниеAkadēmiskā bakalaura studiju programma
страница8/59
Дата15.10.2012
Размер4.7 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   59

BibliotēkaEkonomikas jomai atbilstoša literatūra atrodama: DU lasītavā, Sociālo Zinātņu fakultātes Ekonomikas katedrā, Sociālo pētījumu institūtā. DU bibliotēkā un atsevišķās DU katedrās ir pieejami grāmatu un žurnālu fondi, ko studējošie var lietderīgi izmantot studiju procesā. DU bibliotēkas fondā ir 326 863 vienības, to sastāda: grāmatas – 281 367, periodiskie izdevumi – 29 469, pārējie izdevumi – 298, tajā skaitā ekonomikas zinātnē – 4555. DU bibliotēkas pilnveidošanā tiek izmantotas jaunas tehnoloģijas:

 • Interneta pieslēgums;

 • Elektroniskais katalogs ALISE (Advanced Library Information Service);

 • Automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma; kopš 2002.gada ir uzsākts DU bibliotēkas kopprojekts ar Latgales centrālo bibliotēku „Daugavpils reģiona publisko bibliotēku un DU bibliotēkas integrēšana VVBIS”. Projekta ietvaros bibliotēka ir iesaistījusies „Vienotas lasītāja kartes” sistēmā, un no 2002.gada decembra lasītājiem ir iespēja izmantot 13 Latvijas lielāko bibliotēku fondus un pakalpojumus;

 • Elektroniskās datu bāzes EBSCO Publishing (ietver 8 datu bāzes: Academic Search Elite, Business Source Premier, MasterFILE Priemer, Newspaper Source, ERIC, Business Wire News, MEDLINE, Health Source – Consumer Edition, Agrikola).


DU bibliotēkas lasītavās Sociālo Zinātņu fakultātes abonementā, ko var izmantot mūsu programmā studējošie, kopējais fonds ir apmēram 350000 eksemplāru (63000 nosaukumi), no tiem 320000 ir grāmatas, 24000 – žurnāli (500 nosaukumi), 300 – laikrakstu gada komplekti (60 nosaukumi). Sociālo Zinātņu fakultātes abonementā un lasītavā ir pieejams 41000 grāmatu sabiedriskajās un humanitārajās zinātnēs. Ir zināmas problēmas ar specializēto ārzemēs izdoto literatūru ekonomikas zinātnē, taču programma ar katru gadu meklē iespējas rast vairāk līdzekļu jaunu Rietumeiropā, ASV izdoto grāmatu un periodisko izdevumu iegādei.

Programmā izmantojamais ekonomikas zinātnes literatūras fonds sāka veidoties 20.gs. 80.-jos gados, un pašreiz ir reģistrētas 4555 grāmatas ekonomikas nozarē. DU bibliotēka iepērk praktiski visas jaunās grāmatas ekonomikas jomā, kuras izdotas Latvijā, un līdz 2005.gada beigām tiek plānots palielināt ekonomikas literatūras fondu vēl par 200 eksemplāriem. Problēmas rada tas, ka liela daļa grāmatu ir iepirktas 1 – 2 eksemplāros, un praktiski šīs grāmatas studenti var izmantot tikai lasītavās.

Studiju darbā tiek izmantotas programmā iesaistīto docētāju monogrāfijas un publikācijas. Plaši pieejama arī Latvijas izdevniecībās izdotā jaunākā literatūra. Pēdējos gados studiju kursu apgāde ir manāmi pilnveidota ar dažādu zinātnisko konferenču izdevumiem, kas apkopo un interpretē dažādu ārzemju autoru darbus, analizē tos, salīdzina un padara pieejamus studējošajiem. DU studenta apliecība vienlaicīgi ir arī Latvijas Republikas vienotā lasītāja karte, kas dod tiesības studējošajiem izmantot jebkuras valsts bibliotēkas grāmatu krājumus. Nepieciešamības gadījumā papildus iespējas dod Interneta pieslēgums, kas ļauj izmantot universitātes abonētās datu bāzes.


7. AR STUDIJU PROGRAMMU SAISTĪTĀ ZINĀTNISKĀ UN METODISKĀ DARBĪBA
  1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbsIr noteikti Sociālo Zinātņu fakultātes un tajā realizēto studiju programmu pētījumu virzieni, kas būtiski atspoguļo bakalaura studiju programmas zinātniski pētniecisko pamatu. Galvenie virzieni ir sekojoši:


  • 1.

Reģionālā attīstība


Dr.hab.oec. V. Kosiedovskis Dr.oec.A. Nikolajevs

Dr.soc. V. Meņšikovs

Dr.oec.G. Gončarovs

Dr.oec. J. Eglītis

Mag.oec. V. Boroņenko

Mag.oec., Mag.psych. I. Kuņicka


  • 2.

Tautsaimniecības problēmas

Dr.hab.oec. N. Baranovskis

Dr.oec. J. Saulītis

Dr.oec. Ļ. Nikolajeva


  • 3.

Finansu ekonomika


Dr.oec. J. Baltgailis

Dr.oec. G.Gončarovs

Mag. oec. S. Zelča

Mag. oec. D. Sitnika

Mag.oec., Mag.iur. E. Čižo
Mārketinga pētījumi

Dr.phil., Dr.soc.V. Voronovs

Mag.oec.T. BikovskisMācīšanas metodikas problēmas

Dr. psych. V. Dombrovskis

Dr.psych., paed. A. Vorobjovs

Dr. paed. V. Gedroics

Dr.oec.J.Eglītis

Mag.paed. I. Ostrovska
Finansu socioloģija

Dr.soc. V. Meņšikovs

Dr.phil. L. Gorbaceviča

Dr.oec. J. Baltgailis

Dr.oec. Ļ. Nikolajeva

Mag.oec. V. Boroņenko
Sociālekonomiskās problēmas

Dr.soc. O. Peipiņa

Dr.soc. V. Meņšikovs

Dr.oec.A. Nikolajevs

Dr.oec. J. Eglītis

Mag.paed. I. OstrovskaPētnieciskā un studiju darba mijiedarbības veicināšanai tiek veiktas sekojošas aktivitātes:

 1. Līdzdalība starptautiskajās konferencēs un starptautiski atzītu publikāciju izstrāde.

 2. Starptautiskie granti.

 3. Latvijas Zinātņu Akadēmijas granti, Izglītības un Zinātnes ministrijas granti, Daugavpils Universitātes iekšējie granti.

 4. Zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšana, studējot doktorantūrā. 2005./2006.studiju gadā studē 7 darbinieki, 5 gatavojas darbu aizstāvēšanai.

 5. Profesionālā izaugsme – dalība semināros, konferecēs, sadarbības projektos, informatīvajos un pieredzes izvērtēšanas semināros u.c.

 6. Lietišķie pētījumi – sadarbība ar Sociālo Zinātņu fakultātes Sociālo pētījumu institūtu.

Akadēmiskā personāla attīstības kopsavilkumu par 2000.-2005.gadiem skatīt 3. un 4.pielikumā.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   59

Похожие:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconDabas zinātņu bakalaura (B. dab zin.) akadēmiskā grāda iegūšanai ģeoloģij ā

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconInformatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница