Akadēmiskā bakalaura studiju programma
НазваниеAkadēmiskā bakalaura studiju programma
страница1/59
Дата15.10.2012
Размер4.7 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE


SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE


AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA

EKONOMIKA”


Programmas direktore: Mag.oec., Mag.psych. lektore Ilona Kuņicka


APSTIPRINĀTA

DU Senāta sēdē

2005.gada 31.oktobrī


Protokola Nr.7


Senāta priekšsēdētājs:


................................V.Paškevičs


AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA


“EKONOMIKA”


REAKREDITĀCIJAS ZIŅOJUMS • programmas kods – 4331003;

 • programmas īstenošanas ilgums :

  • pilna laika: 120 KP 3 gadi;

  • nepilna laika: 120 KP 4 gadi;

  • pārejas laiks: 160 KP (pilna laika studijas 4 gadi, nepilna laika studijas 5 gadi).

 • prasības uzsākot studijas – pilna laika studijās centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodā un literatūrā, pirmajā svešvalodā, papildus punkti tiek piešķirti par CE: matemātikā, nepilna laika studijām – atestātu konkurss (matemātikā);

 • iegūstamais grāds – sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā (Bac.oec.);

 • programmas īstenošanas vieta – Daugavpils Universitāte;

 • programmas īstenošanas veids – pilna laika studijas , nepilna laika studijas;

 • programmas direktore – Mag.oec., Mag.psych. lektore Ilona Kuņicka.
1. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS 4

1.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 4

1.2. Studiju procesa organizācija un vadība 4

1.3. Studiju procesa ilgums 5

1.4. Studiju programmas īstenošana 5

1. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI 5

2. STUDIJU PROGRAMMAS STRUKTŪRA 6

3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS 8

1.5. Studiju programmas esošais saturs 8

1.6. Studiju programmas satura kvalitatīvās izmaiņas 10

4. STUDIJU PROGRAMMĀ STUDĒJOŠIE 13

1.7. Studējošie 13

1.8. Absolventi 14

5. STUDIJU PROGRAMMAS NODROŠINĀJUMS 14

1.9. Akadēmiskais personāls 14

6.2. Finansu resursi 16

6.3. Materiāli tehniskā bāze 16

6.4. Bibliotēka 17

7. AR STUDIJU PROGRAMMU SAISTĪTĀ ZINĀTNISKĀ UN METODISKĀ DARBĪBA 18

7.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs 18

7.2. LZA piešķirtie granti un starptautiskās zinātniskās aktivitātes 20

7.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā 24

7.4. Sadarbība ar līdzīgam studiju programmām savā valstī un ārvalstīs 24

8. ZINĀŠANU VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 25

9. PROGRAMMAS SALĪDZINĀJUMS AR CITU AUGSTSKOLU LĪDZĪGĀM PROGRAMMĀM 25

10. KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMA 27

11. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 29

PIELIKUMI:

1. Studiju programmas studiju plāns

2. Studiju kursa anotācijas

3. Studiju programmā strādājošā akadēmiskā personāla CV

4. Akadēmiskā personāla attīstības kopsavilkums par 2000.-2005.studiju gadu.

5. Pašizvērtējuma ziņojumi

6. Studiju maksas aprēķins

7. 2004./2005. studiju gadā aizstāvēto bakalaura darbu tēmas
 1. STUDIJU PROGRAMMAS VISPĀRĪGAIS RAKSTUROJUMS
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Похожие:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconDabas zinātņu bakalaura (B. dab zin.) akadēmiskā grāda iegūšanai ģeoloģij ā

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconInformatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница