Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003
НазваниеПроектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003
страница4/9
Дата15.10.2012
Размер0.85 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ДБН А.2.2-1-2003 С. 16


Додаток В (довідковий)

ВИКОНАННЯ ОВНС У СХЕМІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ БУДІВНИЦТВА
Етап
Зміст етапу проектування і будівництва

Зміст етапу ОВНС

Прийняття інвестором рішення про будівництво
Передінвестиційні дослідження

1


Підготовка вихідних даних щодо об'єкта, наміченого до будівниц­тва; визначення виробничої програми, інвестиційних намірів, потреб у сировині, енергоресур­сах і кадрах тощо; передпроектні розроблення.

Складання Заяви про наміри (додаток Г). Попередня оцінка впливу об'єкта проекту­вання на навколишнє середовище.


2


Розроблення варіантів розміщен­ня об'єкта з урахуванням стану навколишнього середовища й інженерної підготовки території.

Складання короткої ОВНС до матеріалів вибору і відведення земельної ділянки майданчика (траси) будівництва.


3


Складання і узгодження завдання на розроблення ТЕО інвестицій, ЕП.

Складання завдання на розроблення мате­ріалів ОВНС (додаток Д) у складі завдання на розроблення ТЕО інвестицій, ЕП.

4


Розроблення ТЕО інвестицій, ЕП в обсязі, встановленому нормативними документами.

Розроблення матеріалів ОВНС у складі ТЕО інвестицій, ЕП і проведення громадських слухань для об'єктів, наведених у додатку Е. Складання Заяви про екологічні наслідки діяльності.

5


Узгодження і затвердження ТЕО інвестицій, ЕП.


Комплексна державна експертиза й узгод­ження матеріалів ОВНС у складі ТЕО інвес­тицій або ЕП. Передача Заяви про екологічні наслідки діяльності в місцеві органи влади.
Проектування

6


Складання і узгодження завдання на розроблення проекту (робочого проекту).


Підготовка завдання на розроблення матеріалів ОВНС у складі завдання на розроблення проекту (робочого проекту) з урахуванням змін проектних рішень проти прийнятих у ТЕО інвестицій, ЕП або змін у містобудівній ситуації.

7


Розроблення проекту (робочого проекту).


Виконання ОВНС у повному обсязі, якщо вона не проводилася на попередніх етапах, або уточнення ОВНС відповідно до складу проекту (робочого проекту).

8


Узгодження і затвердження проекту (робочого проекту).


Комплексна державна експертиза та узгодження матеріалів ОВНС відповідно до вимог чинного законодавства.

9


Розроблення робочої документації.


Уточнення матеріалів ОВНС при змінах тех­нології виробництва і проекту виконання будівельно-монтажних робіт тощо, представ­лення їх на узгодження та державну експертизу.ДБН А.2.2-1-2003 С.17


Закінчення додатка В
Етап
Зміст етапу проектування і будівництва

Зміст етапу ОВНС

Будівництво

10


Будівництво об'єкта.


Отримання дозволу на будівництво. Реалі­зація заходів згідно з матеріалами ОВНС.
Експлуатація

11


Освоєння проектної потужності (післяпроектний аналіз).

Оцінка ефективності природоохоронних і захисних заходів згідно з матеріалами ОВНС, уточнення матеріалів ОВНС та проведення після проектного аналізу за необхідності.ДБН А.2.2-1-2003 С. 18

Додаток Г (обов'язковий)

ПОГОДЖЕНО*

м.п.________________________

(орган місцевого самоврядування, посада, ініціали, прізвище керівника, дата)

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник) _____________________________________________________

Поштова і електронна адреса _______________________________________________

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) _________________

________________________________________________________________________

3. Характеристика діяльності (об'єкта) _______________________________________________

(орієнтовно за об'єктами-аналогами, належність

_________________________________________________________________________________________________

до об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, наявність транскордонного впливу)

Технічні і технологічні дані ______________________________________________________________

(види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації)

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності ___________________________

_______________________________________________________________________________

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних _______________________________________________________________

(площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид використання)

сировинних _____________________________________________________________________

(види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання)

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) ________________________________________

(види, обсяги, джерела)

водних _________________________________________________________________________

(обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення )

трудових_______________________________________________________________________

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) ___________________________

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами _____________________

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами _______________

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на нав­колишнє середовище:

клімат і мікроклімат_______________________________________________________________

повітряне ______________________________________________________________________

водне _________________________________________________________________________

грунт___________________________________________________________________________

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти _________________________________________

навколишнє соціальне середовище (населення) ______________________________________

навколишнє техногенне середовище ________________________________________________

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, зне­шкодження або безпечного захоронения ______________________________________________________

11. Обсяг виконання ОВНС _______________________________________________________

12. Участь громадськості _________________________________________________________

(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами проекту і ОВНС,

подачі пропозицій)

Замовник ______________________ Генпроектувальник ___________________

______________

* Примітка. Для об'єктів, наведених у додатку Е, необхідне додаткове узгодження з органами державного еко­логічного та санітарного нагляду.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconПравила атестації зварників Обов`язкові для всіх міністерств, відомств, об`єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності та форм власності), юридичних та фізичних осіб. Передмова
Внесені Управлінням по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconПроекту
Вивчити хімічний склад синтетичних миючих засобів та косметичних засобів, їх використання жителями с. Сербичани, а також виявити...
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconЗміст
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Безпека праці в будівництві” (для студентів спеціалізації 092100 “Охорона праці...
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconЕлектрична кабельна система опалення
Та інженерних систем будинків І споруд житлово-цивільного призначення держбуду україни
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconДаценко І.І., Габович Р. Д. Загальна гігієна з основами екології
Предмет гігієни. Навколишнє середовище та профілактика здоров’я. Гігієнічне нормування
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconА. 1 Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация и метрология
Дбн а 1-1-93. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconПравила будови І безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (зі змінами та доповненнями) Київ 1998 державний нормативний акт про охорону праці
Управлінням по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconВступ
...
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 icon[Документов 8212] Все документы базы данных
Дбн а 1-1-93. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconРозвиток І ефективне функціонування підприємств на ринку яловичини зміст
Розділ теоретико методологічні основи ринку яловичини та функціонування на ньому підприємств
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница