Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003
НазваниеПроектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003
страница3/9
Дата15.10.2012
Размер0.85 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ДБН А.2.2-1-2003 С.13


Додаток А (обов'язковий)

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни


Визначення


Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)


Визначення масштабів і рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, заходів щодо запобігання або зменшення цих впливів, прийнятності проектних рішень з точки зору безпеки навколишнього середовища

Навколишнє середовище


Сукупність природних, соціальних (включаючи середовище життєдіяльності людини) і техногенних умов існування людського суспільства

Навколишнє природне середовище

Сукупність природних чинників і об'єктів навколишнього середовища, що мають природне походження або розвиток

Навколишнє соціальне середовище


Сукупність соціально-побутових умов життєдіяльності населення, соціально-економічних відносин між людьми, групами людей, а також між ними і створюваними ними матеріальними і духовними цінностями

Середовище життєдіяльності людини

Навколишнє середовище території населених пунктів, курортних та рекреаційних зон, водні об'єкти, призначені для господарсь­ко-питного та рекреаційного використання, землі сільгоспугідь

Навколишнє техно­генне середовище

Штучно створена частина навколишнього середовища, що складається з технічних і природних елементів

Об'єкти впливу (реципієнти)

Об'єкти і компоненти навколишнього середовища чи їх окремі елементи, на які здійснюється вплив планованої діяльності

Джерела впливу

Техногенні та природні об'єкти (або їх складові частини), процеси і явища, що впливають на навколишнє середовище

Вплив


Привнесення в навколишнє середовище чи вилучення з нього будь-якої матеріальної субстанції або інші дії, що викликають зміни його стану

Вплив нормативний


Вплив на навколишнє середовище, що здійснюється в припустимих межах і не викликає понаднормативних змін

Стан нормативний


Стан території (акваторії), за якого кількісні і якісні характеристики компонентів навколишнього середовища відповідають існуючим нормам і вимогам

Фон прогнозований


Прогнозна оцінка стану навколишнього середовища на розрахунковий період із урахуванням змін інфраструктури території, але без урахування планованої діяльності

Стан прогнозований


Прогнозна оцінка стану навколишнього середовища на розрахунковий період із урахуванням змін інфраструктури території та реалізації планованої діяльності

Ризик


Ступінь імовірності певного негативного впливу на навколишнє середовище, який може відбутись в певний час або за певних обставин від планованої діяльності


ДБН А.2.2-1-2003 С. 14

Додаток Б

(довідковий)

ЗАКОНИ ТА КОДЕКСИ УКРАЇНИ, МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ ТА УГОДИ, ЯКІ РАТИФІКОВАНІ УКРАЇНОЮ, ЩОДО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Закони України:

Про охорону навколишнього середовища від 25.06.1991 р. № 1264

Про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 р. № 2707

Про охорону земель від 19.06.2003 р. № 0962

Про природно-заповідний фонд України від 16.06.1992 р. № 2456

Про рослинний світ від 09.04.1999 р. № 0591

Про тваринний світ від 03.03.1993 р. № 3041;

і від 13.12.2001 р. № 2894

Про екологічну експертизу від 09.02.1995 р. № 0045

Про захист рослин від 14.10.1998 р. № 0180

Про зону надзвичайної екологічної ситуації від 13.07.2000 р. № 1908

Про Загальнодержавну програму формування

національної екологічної мережі України

на 2000-2015 роки від 21.09.2000 р. № 1989

Кодекси України:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-14

Водний кодекс України від 06.06.1995 р. № 213/95

Повітряний кодекс України від 04.05.1993 р. № 3167-12

Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. № 132/94

Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. № 3852-12

Міжнародні конвенції та угоди:

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і

природних середовищ існування в Європі від 29.10.1996 р. № 436/96

Конвенція про біологічне різноманіття від 29.11.1994 р. № 257/94

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають

міжнародне значення,головним чином як

середовища існування водоплавних птахів від 29.10.1996 р. № 437/96

Конвенція про приєднання озер від 01.07.1999 р. № 801-14

Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй

про зміну клімату від 29.10.1996 р. № 435/96

Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції

про біологічне різноманіття від 12.09.2002 р. № 152-ІV

СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Закони України:

Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 р. № 2801

Про забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення від 24.02.1994 р. № 4004

Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 р. № 280/97

Про об'єднання громадян від 16.06.1992 р. № 2460-12ДБН А.2.2-1-2003 С.15

Закінчення додатка Б


Про власність від 07.02.1991 р. № 0697

Про підприємництво від 07.02.1991 р. № 0698

Про звернення громадян від 02.10.1996 р. № 393/96

Про інформацію від 02.10.1992 р. № 2657

Про державну таємницю від 21.01.1994 р. № 3855-12

Міжнародні конвенції та угоди:

Конвенція про доступ до інформації, участь

громадськості в процесі прийняття рішень та доступ

до правосуддя з питань, що стосуються довкілля від 06.07.1999 р. № 832-12

ТЕХНОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Закони України:

Про основи містобудування від 16.11.1992 р. № 2780

Про землеустрій від 22.05.2003 р. № 0858

Про використання земель оборони від 27.11.2003 р. № 1345

Про меліорацію земель від 14.01.2000 р. № 1389

Про пестициди і агрохімікати від 02.03.1995 р. № 0086

Про відходи від 05.03.1998 р. № 0187

Про металобрухт від 05.05.1999 р. № 0619-ХІV

Про об'єкти підвищеної небезпеки від 18.01.2001 р. № 2245

Про пожежну безпеку від 17.12.1993 р. № 3745

Про захист населення і територій від надзвичайних

ситуацій техногенного та природного характеру від 08.06.2000 р. № 1809-ІІІ

Про використання ядерної енергії та радіаційну

безпеку від 08.02.1995 р. № 0039

Про поводження з радіоактивними відходами від 30.06.1995 р. № 0255

Про Загальнодержавну програму поводження з

токсичними відходами від 14.09.2000 р. № 1947

Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію,

знищення або подальше використання неякісної

та небезпечної продукції від 14.01.2000 р. № 1393

Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо відходів від 07.03.2002 р. № 3073

Міжнародні конвенції та угоди:

Конвенція про заборону розробки, виробництва,

накопичення, застосування хімічної зброї та про її

знищення від 16.10.1996 р. № 187

Угода про співробітництво в галузі вивчення, розвідки

і використання мінерально-сировинних ресурсів від 16.01.1998 р. № 38/98

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє

середовище у транскордонному контексті від 19.03.1999 р. № 534-14

Конвенція про ядерну безпеку від 17.12.1997 р. № 736/97

Об'єднана конвенція про безпеку поводження

з відпрацьованим паливом та про безпеку

поводження з радіоактивними відходами від 30.04.2000 р. № 1688-ІІІ

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconПравила атестації зварників Обов`язкові для всіх міністерств, відомств, об`єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності та форм власності), юридичних та фізичних осіб. Передмова
Внесені Управлінням по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconПроекту
Вивчити хімічний склад синтетичних миючих засобів та косметичних засобів, їх використання жителями с. Сербичани, а також виявити...
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconЗміст
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Безпека праці в будівництві” (для студентів спеціалізації 092100 “Охорона праці...
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconЕлектрична кабельна система опалення
Та інженерних систем будинків І споруд житлово-цивільного призначення держбуду україни
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconДаценко І.І., Габович Р. Д. Загальна гігієна з основами екології
Предмет гігієни. Навколишнє середовище та профілактика здоров’я. Гігієнічне нормування
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconА. 1 Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация и метрология
Дбн а 1-1-93. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconПравила будови І безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (зі змінами та доповненнями) Київ 1998 державний нормативний акт про охорону праці
Управлінням по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconВступ
...
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 icon[Документов 8212] Все документы базы данных
Дбн а 1-1-93. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconРозвиток І ефективне функціонування підприємств на ринку яловичини зміст
Розділ теоретико методологічні основи ринку яловичини та функціонування на ньому підприємств
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница