Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003
НазваниеПроектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003
страница1/9
Дата15.10.2012
Размер0.85 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПРОЕКТУВАННЯ

СКЛАД І ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС) ПРИ ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ ПІДПРИЄМСТВ, БУДИНКІВ І СПОРУД

ДБН А.2.2-1-2003

Видання офіційне


Держбуд України

Київ 2004


РОЗРОБЛЕНІ:

Українським державним головним науково-дослідним і виробничим інститутом інженерно-технічних і екологіч­них вишукувань (канд. техн. наук Чуніхін B.Г - керівник);

Харківським державним відділенням комплексних досліджень та оцінки впливу на навколишнє середовище інституту УкрНДІІНТВ (канд. геол.-мін. наук Абрамов І.Б. -відповідальний виконавець);

Управлінням інженерного захисту територій та промис­лової забудови Держбуду України (інж. Крищук А.Б., інж. Іськов В.Л., інж. Перекута Г.О.);

Управлінням екологічного аудиту, експертизи та страху­вання Мінекоресурсів України (інж. Калиновський С.В.,

інж. Матвєєва Є.Ф., інж. Л.І. Побоченко Л.І.);

Міністерством охорони здоров'я (лікар Ситенко М.А., лікар Махнюк В.М.);

Центральною службою "Укрінвестекспертиза"

(арх. Кур'ято В.А., арх. Сарнацький Ю.А.);

Науково-дослідним інститутом теорії та історії архітектури і містобудування (д-р арх. Дьомін М.М., д-р біол. наук Солуха Б.В.);

Інститутом гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва

АМН України (д-р мед. наук Кіреєва І.С.).


ВНЕСЕНІ Управлінням промислової забудови, будівництва у складних

ТА ПІДГОТОВЛЕНІ інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС.

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ЗАТВЕРЖЕНІ Наказом Держбуду України від 15.12.2003 р. № 214 та введені в

дію з 01.04.2004 р.


Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражу­вати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без дозволу Державного комітету з будівництва та архі­тектури заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Державного комітету з будівництва та архітектури.


Офіційний видавець нормативних документів

у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Держбуду України

Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Проектування ДБН А.2.2-1-2003


Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє На заміну середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві ДБН А.2.2-1-95 підприємств, будинків і споруд

Дані будівельні норми встановлюють порядок розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів про­мислового та цивільного призначення (далі - планована діяльність), основні вимоги до складу й змісту цих матеріалів.

Додаткові вимоги щодо складу матеріалів ОВНС об'єктів зі специфічними умовами будівництва, а також при ліквідації наслідків аварій і катастроф, консервації й лікві­дації підприємств, будинків і споруд визначаються в окремих відомчих нормативних документах.

Норми є обов'язковими для органів державного управління, контролю і експертизи, місцевого й регіонального самоврядування, підприємств, організацій і установ неза­лежно від форм власності і відомчої належності та фізичних осіб, котрі здійснюють свою діяльність у межах України.

Основні терміни та їх визначення наведені у додатку А.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Метою ОВНС є визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності і обгрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

1.2 Матеріали ОВНС надаються у складі проектної документації уповноваженим державним органам для експертної оцінки і повинні всебічно характеризувати ре­зультати оцінки впливів на природне, соціальне, включаючи життєдіяльність насе­лення, і техногенне середовище (далі - навколишнє середовище) та обґрунтовувати допустимість планованої діяльності.

1.3 Основними завданнями ОВНС є:

- загальна характеристика існуючого стану території району і майданчика (траси) будівництва або їх варіантів, де планується здійснити плановану діяльність;

- розгляд і оцінка екологічних, соціальних і техногенних факторів, санітарно-епі­демічної ситуації конкурентно-можливих альтернатив (у тому числі технологічних і територіальних) планованої діяльності та обгрунтування переваг обраної альтернативи та варіанта розміщення;

- визначення переліку можливих екологічно небезпечних впливів (далі - впливів) і зон впливів планованої діяльності на навколишнє середовище за варіантами роз­міщення (якщо рекомендується подальший розгляд декількох);

- визначення масштабів та рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє середовище;

- прогноз змін стану навколишнього середовища відповідно до переліку впливів;

- визначення комплексу заходів щодо попередження або обмеження небезпечних впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, необхідних для дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавств і інших законодавчих та нор­мативних документів, які стосуються безпеки навколишнього середовища;
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconПравила атестації зварників Обов`язкові для всіх міністерств, відомств, об`єднань, організацій, підприємств (незалежно від їх відомчої належності та форм власності), юридичних та фізичних осіб. Передмова
Внесені Управлінням по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconПроекту
Вивчити хімічний склад синтетичних миючих засобів та косметичних засобів, їх використання жителями с. Сербичани, а також виявити...
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconЗміст
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Безпека праці в будівництві” (для студентів спеціалізації 092100 “Охорона праці...
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconЕлектрична кабельна система опалення
Та інженерних систем будинків І споруд житлово-цивільного призначення держбуду україни
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconДаценко І.І., Габович Р. Д. Загальна гігієна з основами екології
Предмет гігієни. Навколишнє середовище та профілактика здоров’я. Гігієнічне нормування
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconА. 1 Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация и метрология
Дбн а 1-1-93. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconПравила будови І безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (зі змінами та доповненнями) Київ 1998 державний нормативний акт про охорону праці
Управлінням по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconВступ
...
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 icon[Документов 8212] Все документы базы данных
Дбн а 1-1-93. Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення
Проектування склад І зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні І будівництві підприємств, будинків І споруд дбн а 2-1-2003 iconРозвиток І ефективне функціонування підприємств на ринку яловичини зміст
Розділ теоретико методологічні основи ринку яловичини та функціонування на ньому підприємств
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница