Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada novembrī
Скачать 292.12 Kb.
НазваниеRa bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada novembrī
страница1/6
Дата12.10.2012
Размер292.12 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6
RA bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada novembrī

Vispārīgā nodaļa (udk 0)

Pīrsija, Robina. Informācijas menedžments : kā taupīt laiku un efektīvi arhivēt dokumentus gan birojā, gan mājās / Robina Pīrsija ; No angļu val.tulk.M.Pomahs. - Rīga : Jumava, 2006. - 255 lpp. : il.
ISBN 978-9984-380-71-1. - ISBN 9984-380-71-8.
Menedžments -- Informācijas izvietojumsArhīvzinātne -- Dokumenti.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 005
Fonds: AB1, HP, L. Plaukta indekss: 005(035)

Herbsts, Dīters. Komunikācija uzņēmumā / Dīters Herbsts ; no vācu val. tulk. Silvija Ģibiete ; Georga Folka iev. ; red. Vintra Dižpētere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007 (a/s "Poligrāfists").). - 119, [1] lpp. : il., tab. ; 21 cm. - (Profesionāļa 1x1). - Rād.: 119 lpp. - Oriģ. nos.: Interne Kommunikation / Dieter Herbst, 2004.
ISBN 978-9984-400-83-9.
Komunikācija organizācijās. Komunikācija. Verbālā komunikācija. Rakstveida saziņa. Starppersonu saziņa. Darba sanāksmes. Videokonferences. Menedžments.
Menedžments -- Komunikācija.
Fonds: AB1, HP, L. Plaukta indekss: 005

Templers, Ričards. Veiksmīgas karjeras likumi : personiskās veiksmes formula / Ričards Templers ; no angļu val. tulk. Elita Līdumniece ; red. Ināra Vjacira ; priekšv., 10.-11. lpp., aut. Entonijs Džejs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007] (a/s "Poligrāfists"). - 238, [1] lpp. ; 22 cm. - (Starptautisks bestsellers). - Oriģ. nos.: The rules of work.
ISBN 978-9984-401-50-8.
Dzīves veidošana. Karjeras attīstība. Panākumi.
Biznesa ētika, kultūra -- Profesionālā ētika.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 005
Fonds: AB1. Plaukta indekss: 174

Barets, Ričards. Vērtīborientētas organizācijas izveide: visas sistēmas kultūras transformācijas koncepcija / Ričards Barets ; no angļu val. tulk. Kristīne Lielause ; lit. red. Aija Laicāne ; priekšv. sarakst. Deivids Kārters. - Rīga : Biedrība "Domas spēks", 2008 (Rēzekne : SIA "Latgales druka"). - XXII, 227, [1] lpp. : diagr., tab. ; 23 cm. - Bibliogr. norādes parindēs. - Oriģ. nos.: Building a values-driven organization. A whole system approach to cultural transformation.
ISBN 978-9984-99611-0.
Uzņēmējdarbības sociālā atbildība. Uzņēmējdarbības menedžments - Sociālie aspekti. Biznesa ētika. Vērtības.
Menedžments -- Uzņēmējdarbības stratēģija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 005
Fonds: AB1, L. Plaukta indekss: 658

Kristapsone, Silvija. Zinātniskā pētniecība studiju procesā : mācību grāmata augstskolu sociālo zinātņu studiju programmu studentiem / Silvija Kristapsone ; red. Andris Mukāns. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2008 (SIA "Jelgavas tipogrāfija"). - 349, [1] lpp. : diagr., tab. ; 20 cm. - (Uzņēmējdarbības bibliotēka ; 54). - Bibliogr.: 323.-330. lpp. (83 nos.). - S. Kristapsones mācību līdzekļa mērķis ir izskaidrot zinātniskās pētniecības metodoloģijas jautājumus sociālo zinātņu nozarēs. Grāmata adresēta studentiem, maģistriem un interesentiem, dodot iespēju studēt apkopotus un sistematizētus materiālus par šiem jautājumiem. Pēc autores domām, mācību grāmata noderīga arī vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, izstrādājot savus pirmos zinātniskos darbus.
ISBN 978-9984-8280-0-8.
Pētniecība - Mācību līdzekļi augstskolām. Sociālās zinātnes - Pētniecība - Mācību līdzekļi augstskolām - Metodoloģija. Sociālās zinātnes - Pētniecība - Mācību līdzekļi augstskolām - Statistiskās metodes. Pārskata rakstīšana - Mācību līdzekļi augstskolām. Augstskolas - Nobeiguma darbi - Mācību līdzekļi augstskolām.
Zinātniskā darba vispārīgā metodoloģija -- Pētnieciskais darbs.
Fonds: AB, AB1, HP, L. Plaukta indekss: 001

Gladding, Samuel T. Counseling : a comprehensive profession / Samuel T. Gladding. - 6th ed. - Upper Saddle River, N.J. : Merrill/Pearson, 2009. - xvi, 583 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references (p. 527-564) and indexes.
ISBN 978-0-13-243456-0. - ISBN 0-13-243456-3.
Psiholoģija, organizāciju -- Profesionālā kompetence -- Profesionālā ētika. -- Profesionālā kvalifikācija -- Profesionālā orientācija. -- Profesionālā ētika -- Konsultēšana.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 005

Шнейдер, Л. Б.(Лидия Бернгардовна). Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг : учеб. пособие / Л. Б. Шнейдер; Рос. акад. образования, Моск. психолого-социал. ин-т. - М. : Изд-во Моск. психолого-социал. ин-та ; Воронеж : Изд-во НПО "МОДЭК", 2004. - 599 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 569-592 (501 назв.). - В книге раскрывается сущность и динамика профессиональной идентичности, выявляются механизмы порождения, реализации, описания и репрезентации идентичности.
ISBN 978-5-89502-504-8.
Psiholoģija -- Profesionālā terminoloģija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 005

Могилевкин, Е. А.(Евгений Александрович). Карьерный рост : диагностика, технологии, тренинг : [монография] / Е. А. Могилевкин. - Санкт-Петербург : Речь, 2007. - 335, [1] с. : ил., табл. ; 23 см. - Библиогр. в конце кн.
ISBN 978-5-926805-99-1.
Personāla menedžments -- Karjera. Salīzināmā psiholoģija. -- Biznesa tehnoloģijas.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 005

Gerberich, Claus W., 1946-. Salīdzināšana jeb benchmarking : rokasgrāmata / Prof.Dr.Klauss V.Gerberihs; No vācu val.tulk. Zigrīda Āre. - Rīga : DeNovo, [2008]. - 128 lpp. : tab.,diagr. - (Rokasgrāmata).
ISBN 978-9984-96836-0. - ISBN 9984-96836-7.
Informācijas sistēmu menedžments -- Salīdzinājuma akts. Projektēšana -- Konkurence. Psiholoģija, organizāciju -- Salīdzinošā pedagoģija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 005

Boitmane, Ilze. Personāla atlase un novērtēšana / Ilze Boitmane ; lit. red. Regīna Janmane ; rec. aut. Solvita Vektere. - Atkārt. un papild. izd. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 186 lpp. : tab. ; 22 cm. - (Mazās un vidējās uzņēmējdarbības bibliotēka). - Bibliogr.: [183.]-186. lpp. (81 nos.). - I. Boitmanes grāmatas uzdevums ir iepazīstināt lasītāju ar svarīgākajiem uzņēmuma darbinieku meklēšanas, atlases un novērtēšanas pamatprincipiem, kā arī sniegt praktiskus padomus un idejas, kā organizēt personāla darbu uzņēmumā un motivēt un prēmēt darbiniekus. Tā adresēta personāla vadītājiem, uzņēmējiem, kā arī humanitāro un ekonomisko zinātņu studentiem. 1. izdevums iznāca 2006. gadā.
ISBN 978-9984-8260-0-4.
Personāla vadība. Personāls - Atlase.
Personāla menedžments -- Personāla atlase -- Personāla novērtēšana.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 005

Bolles, Richard Nelson. What color is your parachute? for teens : discovering yourself, defining your future / Richard Nelson Bolles and Carol Christen, with Jean M. Blomquist. - Berkeley, Calif. : Ten Speed Press, 2006. - viii, 167 p. : ill. ; 23 cm. - (The Parachute library). - Includes bibliographical references and index.
Part I. Discovering Your Dream Job. -- What You Love to Do: Your Favorite Interests and Best Skills -- Who You Love to Work With: Your Favorite Types of People -- Where You Love to Be: Your Ideal Work Environment -- Putting the Pieces Together: Identifying Your Potential Dream Jobs -- Part II. On the Way to Your Future. -- What Do I Do Now?: Making the Most Out of High School -- What Do I Do Next?: Making the Most Out of College -- A Tool to Shape Your Future: Setting Goals --Part III. Landing Your Dream Job . . . And More. -- How to Search for and Find Your Dream Job -- The Top 10 Mistakes Job Hunters Make and How You Can Avoid Them -- Beyond Your Dream Job: Creating the Life You Want -- Appendix: More Information Interviews -- Index.
ISBN 978-1-580-08713-1. - ISBN 1-580-08713-2.
Profesionālā orientācija. Darbs. Darba ekonomika -- Profesijas izvēle.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 005

Harris-Bowlsbey, Joann. The internet : a tool for career planning / JoAnn Harris-Bowlsbey, Margaret Riley Dikel, James P. Sampson, Jr. - 2nd ed. - Tulsa, Okla. : National Career Development Association, 2002. - xii, 88 p. ; 22 cm. - Includes index.
APPENDIX AInformation and career decision making / JoAnn Harris-Bowlsbey. Online resources for career counseling / Margaret Riley Dikel. Developing a comprehensive virtual career center ; Potential problems and ethical concerns / James P. Sampson, Jr. Models of use of the Internet in career planning services / JoAnn Harris-Bowlsbey. Guidelines for Internet use ; Standards for the ethical practice of webcounseling ; NCDA guidelines for the use of the Internet.
ISBN 1-88533-310-2.
Internets -- Karjera.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 005

Gysbers, Norman C. Developing & managing your school guidance and counseling program / by Norman C. Gysbers, Patricia Henderson. - 4th ed. - Alexandria, Va. : American Counseling Association, 2006. - xvi, 513 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical references and index.
The evolution of comprehensive guidance and counseling programs : from position to services to program -- A comprehensive school guidance and counseling program : getting organized to get there from where you are -- A comprehensive guidance and counseling program : theoretical foundation and organizational structure -- Assessing your current guidance and counseling program -- Designing the comprehensive guidance and counseling program -- Planning the transition to a comprehensive guidance and counseling program -- Making the transition to a comprehensive guidance and counseling program -- Managing the new program -- Ensuring school counselor competency -- Evaluating your comprehensive guidance and counseling program, its personnel, and its results -- Redesigning your comprehensive guidance and counseling program based on evaluation.
ISBN 978-1-556-20243-8. - ISBN 1-556-20243-1.
Audzināšana -- Audzināšanas sistēmas.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 005

King, Gail, 1949-. Counselling skills for teachers : talking matters / Gail King. - Buckingham [England] : Open University Press ; Philadelphia, 1999. - x, 138 p. ; 22 cm. - (Counselling skills). - Includes bibliographical references (p. [131]-134) and index.
ISBN 978-0-335-20000-9. - ISBN 0-335-20000-1.
Vispārizglītojošā skola -- Mācību process -- Skolotājs.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 005

Figler, Howard. The career counselor's handbook / Howard Figler and Richard Nelson Bolles. - 2nd ed. - Berkeley, CA : Ten Speed Press, 2007. - x, 308 p. : ill. ; 23 cm. - (The parachute library). - Includes index.
ISBN 978-1-580-08870-1. - ISBN 1-580-08870-8.
Darbs. Darba ekonomika -- Profesionālā kompetence. Personāla menedžments -- Karjera.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 005

Wolters, Ursula, 1949-. Losungsorientierte Kurzberatung : was auf schnellem Wege Nutzen bringt / Ursula Wolters. - 3. Auflage. - Rosenberger : Fachverlag Leonberg, 2006. - 185 S. : Il.
ISBN 978-3-931085-24-7. - ISBN 3-931085-24-4.
Personāla menedžments.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 005

Patrick, Pamela K. S. Contemporary issues in counseling / Pamela K. Patrick. - Boston : Pearson/Allyn and Bacon, 2007. - xiv, 354 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references and index.
ISBN 978-0-205-48503-1. - ISBN 0-205-48503-0.
Psiholoģija, organizāciju -- Praktiskā psiholoģija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 005

Nystul, Michael S. Introduction to counseling : an art and science perspective / Michael S. Nystul. - 3rd ed. - Boston : Pearson/Allyn & Bacon, 2006. - xx, 532 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical references (p. 456-502) and indexes.
ISBN 0-205-46410-6. - ISBN 978-0-205-46410-4.
Psiholoģija, organizāciju -- Praktiskā psiholoģija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 005

Gibson, Robert L.(Robert Lewis), 1927-. Introduction to counseling and guidance / Robert L. Gibson, Marianne H. Mitchell. - 7th ed. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Merrill/Prentice Hall, 2008. - xviii, 523 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical references and indexes.
ISBN 978-0-13-173821-8. - ISBN 0-13-173821-6.
Psiholoģija, organizāciju -- Praktiskā psiholoģija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 005

Karjeras un izglītības iespējas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē [Elektroniskais resurss] : DVD-ROM / ESF projekts "Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā". - RīgA : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2008. - 1 DVD. - (Iepazīsti izglītības un darba pasauli "Atrodi savu ceļu").
Profesionālā orientācija -- Metālapstrāde. Inženierzinības -- Karjera -- Elektroniskais resurss.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 37

Career counselling : constructivist approaches / [edited by] Mary McMahon & Wendy Patton. - London : Routledge, 2006. - 210 p. - Includes bibliographical references and index.
ISBN 978-0-415-38563-3. - ISBN 0-415-38563-6.
Profesionālā orientācija -- Konsultēšana.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 005

Karjeras attīstības atbalsts : rokasgrāmata politikas veidotājiem / OECD(Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija).Eiropas komisija ; ESF. - Rīga : Valsts izglītības attīstības aģentūra, 2007. - 72 lpp.
Profesionālā orientācija -- Karjera. Personāla menedžments.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 005

Марков, Б. В.(Борис Васильевич). Культура повседневности : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 031401. 65 "Культурология" / Б. В. Марков. - Москва [и др.] : Питер, 2008. - 352 с. ; 21 см. - Библиогр.: с. 349-350. - Фактическая дата выхода кн. в свет : 2007 г.
ISBN 978-5-911801-80-9.
Kultūras vēsture.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 008

Гришаева, Л. И.(Людмила Ивановна). Введение в теорию межкультурной коммуникации : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям : "Теория и методика преподавания иностр. яз. и культур", "Перевод и переводоведение", "Теория и практика межкультур. коммуникации" направления "Лингвистика и межкультур. коммуникация" / Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова. - 3-е изд., испр. - Москва : Academia, 2006. - 331, [2] с. : ил., табл. ; 22 см. - Библиогр.: с. 320-331.
ISBN 978-5-7695-2753-1.
Kultūras vēsture -- Komunikācija.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 008

Левин, Александр(Александр Шлемович). Самоучитель работы на ноутбуке : [Windows XP и Vista, устройство ноутбука, настройка и обслуживание ноутбука, работа в Word и Excel, обработка цифровых фотографий, музыка и видео на ноутбуке, интернет, электронная почта и общение в Сети] / Александр Левин. - Москва [и др.] : Питер, 2008. - 682 с. : ил., табл. ; 23 см. - Указ.
ISBN 978-5-911808-60-0.
Portatīvie datori. Internets. Elektroniskais pasts.
Datorzinātne -- Dators.
Fonds: AB. Plaukta indekss: 004

Мак-Федрис, Пол. Microsoft® Windows® Vista™ : полное руководство / Пол Мак-Федрис ; пер. с англ. Я. П. Волковой, Д. Я. Иваненко. - Москва [и др.] : Вильямс, 2007. - 862 с. : ил. ; 24 см. - Пер.: McFedries, Paul. Microsoft® Windows® Vista™, Indianapolis,Ind. : SAMS, 2007 (cop.). - Указ.
ISBN 978-5-8459-1302-9.
Operētājsistēmas (datori).
Datorzinātne -- Microsoft -- Windows -- Windows Vista.
Fonds: AB. Plaukta indekss: 004

Маслова, В. А.(Валентина Авраамовна). Лингвокультурология : учеб. пособие : для студентов вузов / В. А. Маслова. - 2-е изд., стер. - М. : Academia, 2004 (ГУП Сарат. полигр. комб.). - 202, [2] с. ; 22 см. - Библиогр. в конце кн. - Показано, как культура формирует и организует мышление языковой личности, языковые категории и концепты, каким образом осуществляется одна из фундаментальных функций языка - быть орудием создания, развития, хранения и трансляции культуры.
ISBN 978-5-7695-2071-6.
Kultūra. Lingvistika.
Fonds: HP. Plaukta indekss: 008


  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada novembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi no 2008. gada jūnija līdz 2008. gada septembrim

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada novembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada oktobrī

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada novembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2006. gada novembrī
Соломенчук Валентин. Аппаратные средства персональных компьютеров : самоучитель / В. Соломенчук. Спб. Бхв-петербург, 2003. 502 с...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada novembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi no 2006. gada jūnija līdz 2006. gada septembrim
Курбатов Владимир. Загадки, коды и пророчества Библии / В. Курбатов. Москва : Эксмо. Ростов-на-Дону : Наука-Пресс, 2006. 351 с ил....
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada novembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada janvārī
И. Ануфриев; А. Смирнов, Е. Смирнова. Спб. Бхв-петербург, 2005. 1082 с ил. Библиогр.: с. 1082 (6 назв.). + Cd rom "matlab 7 в подлиннике...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada novembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumi 2007. gada septembrī
Музейный климат / Г. Томсон; пер с англ. А. Варсопко. Спб. Скифия, 2005. 288 с ил. Библиогр.: с. 270-280 321 назв. Алфавит указ.:...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada novembrī iconBsa bibliotēkas jaunieguvumi
Путеводитель по прецедентной практике Европейского Суда по правам человека за 2005 год / ред. Ю. Ю. Берестнев, М. В. Виноградов;...
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada novembrī iconRa bibliotēkas jaunieguvumu saraksts no 2007. gada jūnija līdz septembrim
С# и платформа. Net / Эндрю Троелсен; пер с англ. Спб. Питер, 2007. 795 с ил. (Библиотека программиста). Алфавит указ.: с. 782-795....
Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada novembrī iconValmieras integrētās bibliotēkas

Ra bibliotēkas jaunieguvumi 2008. gada novembrī iconInformatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница