2. 12. Guia d’ambientalització de pfcs I tfcs 13. Assignatures optatives I certificats d’especialització marítima 14. Intensificació en Organització d'Empreses
Название2. 12. Guia d’ambientalització de pfcs I tfcs 13. Assignatures optatives I certificats d’especialització marítima 14. Intensificació en Organització d'Empreses
страница3/63
Дата08.10.2012
Размер5.77 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63

TÍTOL DE LLICENCIATURA EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIMCapità de la Marina Mercant


Capità de la Marina Mercant

TÍTOL DE LLICENCIATURA EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM
VIA 2
TÍTOL DE DIPLOMAT EN NAVEGACIÓ MARÍTIMA


Q1,Q2,Q3 i Q4 (2 anys)

LLICENCIATURA EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM


12 mesos embarc com a alumne en pràctica

12 mesos embarc com a oficial de pont


Atribucions:

-oficial de pont en vaixells civils de fins 3000 GT

-capità o capitana de vaixells civils d’ arqueo bruto no superior a 500 GT

Pilot 2ª classe de la Marina Mercant


Pilot 1ª classe de la Marina Mercant


12 mesos embarc com a 1er oficial de pont o capità


Capità o Capitana de la Marina Mercant

Q1,Q2,Q3,Q4,Q5 i Q6 (3 anys)

DIPLOMATURA NAVEGACIÓ MARÍTIMA

TÍTOL DE LLICENCIATURA EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM

12 mesos embarc com a 2º oficial de pont

Pilot 1ª classe de la Marina Mercant


3

24 mesos embarc com a 2º oficial de pont

Capità o Capitana de la Marina Mercant


Atribucions:

-oficial de pont en vaixells civils sense limitacions

-capità de vaixells civils amb arqueo brut no superior a 5000 GT


Atribucions:

-sense límits en vaixells civils1.2.3. ALTRES REQUISITS NO ACADÈMICS


Aquests requisits no són exigibles per formalitzar la matrícula dels diferents cursos, però sí que ho seran per realitzar les pràctiques de mar, necessàries tant per obtenir els títols acadèmics com els professionals.


Reconeixement mèdic d'aptitud física

Es comunica a l'alumne/a que, quan arribi el moment d'enrolar-se com a tripulant, haurà de passar un RECONEIXEMENT MÈDIC, en el qual es valorarà la seva aptitud per embarcar-se.(O.M. de Presidència de 1 de març de 1973. BOE núm. 56 de 6 de març).


Aquests reconeixements mèdics s'efectuaran als centres de seguretat marítima de l'Institut Social de la Marina (ISM), regint-se pel "Quadre d'incapacitats elaborat pel Servei de Sanitat Marítima" (Circular de l'ISM núm. 12/93.19).


L'alumne/a haurà de valorar el fet que haurà de superar l'esmentat reconeixement mèdic, al enrolar-se, la qual cosa és imprescindible per obtenir els títols acadèmics i professionals.


1.2.4. SORTIDES PROFESSIONALS DELS TITULATS EN DIVERSOS ENSENYAMENTS NÀUTICS


1. Diplomatura en Navegació Marítima


Estudis conduents a la formació d'oficials en vaixells de la marina mercant, així com el treball en instal·lacions portuàries i control duaner. Estudis sorgits a partir de la reforma universitària i que provenen de l'antiga Llicenciatura en Marina Civil.


Activitats professionals més habituals:

Pilot de la Marina Mercant

Empreses navieres

Reserva Naval

Ensenyament

Servei de vigilància duanera

Controlador aeri radarista

Tècnic o Planer en Empreses Estibadores


2. Enginyeria Tècnica en Propulsió i Serveis del Vaixell


Disseny

Optimització i manteniment en instal·lacions marítimes

Manteniment industrial

Tècnic de seguretat i contaminació

Drassanes

Construcció naval

Comissari d’avaries

Ensenyament

Inspector de seguretat i contaminació.


3. Diplomatura en Màquines Navals


Estudis conduents a la formació d'oficials de màquines en vaixells de la marina mercant. Estudis sorgits a partir de la reforma universitària i que provenen de l'antiga Llicenciatura en Marina Civil.


Activitats professionals més habituals:

Oficial de màquines de la Marina Mercant

Operació, optimització i manteniment en centrals tèrmiques i nuclears

Manteniment industrial

Fred industrial i climatització

Tècnic de seguretat

Comissari d'avaries

Ensenyament

Reserva Naval

Inspectors de seguretat i contaminació

Empreses navieres

Servei de vigilància duanera

Controlador aeri radarista


4. Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim


Estudis conduents a la formació d'oficials en vaixells de la marina mercant, així com el treball en instal·lacions portuàries i control duaner. Estudis sorgits a partir de la reforma universitària i que provenen de l'antiga Llicenciatura en Marina Civil. Aquesta titulació és la continuació de la Diplomatura en Navegació Marítima. Són estudis de segon cicle.


Activitats professionals més habituals:

Capità de la marina mercant

Pilot de la marina mercant

Pràctic de port

Director de port esportiu

Inspector de vaixells i pesca

Controlador del tràfic marítim

Pèrit judicial en temes marítims

Consignatari

Capità marítim

Ports de l'Estat

Funciones pròpies en drassanes

Ensenyament

Reserva Naval

Empreses d'assegurances del sector

Inspector de seguretat

Assessor tècnic laboral marítim

Tècnic o Planer en Empreses Estibadores


5. Llicenciatura en Màquines Navals


Estudis conduents a la formació d'oficials de màquines de vaixells de la marina mercant. Estudis sorgits a partir de la reforma universitària i que provenen de l'antiga Llicenciatura en Marina Civil. Aquesta titulació és la continuació de la Diplomatura en Màquines Navals. Són estudis de segon cicle.


Activitats professionals més habituals:

Cap de Màquines

Oficial de Màquines de la marina mercant

Cap de manteniment

Comissari i liquidador d'avaries

Expert en electricitat i mecànica naval

Perit judicial en temes marítims

Inspector de seguretat

Capità marítim

Operació, optimització i manteniment en centrals tèrmiques i nuclears

Manteniment industrial

Fred industrial i climatització

Tècnics de seguretat

Ports de l'Estat

Inspectors de seguretat i contaminació

Drassanes

Empreses d'assegurances del sector

Ensenyament

Assessor tècnic laboral marítim


1.3. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

1.3.1. DIRECCIÓ

Adreça postal:

FACULTAT DE NÀUTICA DE BARCELONA

Pla del Palau, 18

08003 Barcelona

Telèfon: 401 79 36

Fax: 401 79 10

Metro: Barceloneta (línia groga)

BUS: 17, 59, 45, 39, 64, 57, 51, 40, 14, 36Equip de Direcció


Equip directiu


Ricard Marí Sagarra

Capità de la Marina Mercant

Doctor en Ciències del Mar


Degà

CEN

Santiago Ordás Jiménez

Llicenciat en Marina Civil, secció Màquines


Vicedegà Cap d’Estudis

CEN

Julio García Espinosa

Enginyer Naval

Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports


Vicedegà de Projectes d’R+D+i i Enginyeries

CEN

Claudia Barahona Fuentes

Llicenciada en Filologia Anglesa

Màster en Llengua Anglesa


Vicedegana de Relacions Internacionals

PE

Marcel·la Castells Sanabra

Llicenciada en Nàutica i Transport Marítim

Enginyera Tècnica Naval


Vicedegà de Relacions Institucionals


CEN

Alexandre Monferrer de la Peña

Llicenciat en Marina Civil, secció Radioelectrònica

Doctor en Ciències del Mar


Vicedegà de Planificació Estratègica

ESAII

Jordi Torralbo Gavilán

Llicenciat en Marina Civil, secció Màquines


Secretari acadèmic

PAS

José Miguel Quiñones Ruiz

Llicenciat en Ciències del TreballAdministrador

PAS

Coordinadors


Julio García Espinosa

Enginyer Naval

Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports


Coordinador-Director de l’Aula FNB-CIMNE

CEN

Ricardo González Blanco

Llicenciat en Marina Civil, secció Nàutica

Coordinador de la titulació Diplomatura en Navegació Marítima


CEN

Manolo Rodríguez Castillo

Llicenciat en Marina Civil

Coordinador de la titulació Diplomatura en Màquines Navals i ETPSV

Coordinador d’Estudis


CEN

Alejandro Rodriguez de Torres

Enginyer Industrial

Doctor Enginyer Industrial

Coordinador de la titulació Enginyeria Tècnica en Propulsió i Serveis del

Vaixell i DMN

Coordinador de Projectes


CEN

Ricardo Rodriguez-Martos Dauer

Llicenciat en Marina Civil, secció Nàutica

Doctor en Ciències del Mar

Coordinador de la titulació Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim


CEN

Joaquim Verdiell Marcos

Llicenciat en Marina Civil,secció Màquines


Coordinador de la titulació Llicenciatura en Màquines Navals

CEN

Joan Martín Mallofré

Llicenciat en Marina Civil, secció Nàutica

Doctor en Marina Civil


Coordinador d'Activitats Nàutiques

CEN

Santiago Ordás Jimenez

Llicenciat en Marina Civil

secció Màquines

Coordinador d’Ambientalització Curricular


CEN

Jaime Rodrigo de Larrucea

Llicenciat en Dret

Doctor en Dret


Coordinador d’Area Legal i Dret Marítim

CEN

Santiago Ordás Jimenez

Llicenciat en Marina Civil

secció Màquines

Coordinador d’Ensenyaments Semipresencials


CEN

Jordi Torralbo Gavilán

Llicenciat en Marina Civil, secció Màquines


Coordinador d’Equipaments i Embarcacions NT2

PAS

Marcel·la Castells Sanabra

Llicenciada en Nàutica i Transport Marítim

Enginyera Tècnica Naval


Coordinador d’Intensificació en Organització d’EmpresesCEN

Francesc Solé Parellada

Enginyer Industrial

Doctor Enginyer Industrial


Coordinador de Relacions Internacionals

OE

Agustí Martí Mallofré

Llicenciat de la Marina Civil, secció Nàutica

Doctor en Marina Civil


Coordinador de Seguretat i Salut

CEN

Alexandre Monferrer de la Peña

Llicenciat en Marina Civil, secció Radioelectrònica

Doctor en Ciències del Mar


Coordinador de Sistemes Informàtics

ESAII1.3.2. UNITATS D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Secretària de Direcció Concepció Girona Vázquez 401 79 11 Suport a Direcció Kira Blanc Fité

Piedad Requena BarruzCap de Gestió Acadèmica Juan Antonio Macías Mateos 401 79 31

Tècnica de Gestió Acadèmica Inmaculada Cabezas González 401 79 33

Administrativa G. Acadèmica Ema García García 401 79 40

Administrativa G. Acadèmica Luz Ortiz Caules 401 79 40


Cap de Gestió Econòmica Rosario González Rodríguez 401 79 30

Consergeria Enric Millán Meca 401 79 36

Miguel Fuentes Martínez

José Luis Becerra Mellado


Tècnic de Manteniment Juan Sancho Carbonell


Centre de Càlcul

Cap del Centre de Càlcul Santiago Menéndez Guillén 401 79 28

Tècnic Informàtic Diego Campanario Rodríguez 401 79 28

Dependències NT2 David Albiol 221 85 51

Biblioteca

(Cap de la Biblioteca) Carme Urgell Rull 401 79 34

Tècnic especialista de Biblioteques Charo Piera Lluch

Bibliotecari Manel Mendoza García


SERVEIS

Punt d'Informació 401 79 41

Delegació d'Estudiants 401 79 44

Edifici NT2 221 85 51

Bar NT1 Servei de Reprografia C.G.C. 423 03 50


1.3.3. BIBLIOTECA


La Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona forma part de la xarxa de Biblioteques de la Universitat Politècnica de Catalunya. Està situada a la planta baixa de l’edifici.


FONS

El fons de la biblioteca està especialitzat en temes nàutics, i orientat de cara al desenvolupament de les tasques docents, d’estudi i de recerca de la Facultat:

Astronomia nàutica, Construcció naval, Dret marítim, Estiba, Maniobra, Màquines i Motors marins, Meteorologia, Oceanografia, Seguretat marítima, ...


Està format bàsicament per:


 • Llibres de bibliografia de la Guia docent de la FNB


La biblioteca té un exemplar com a mínim dels llibres citats dins de la bibliografia de cada assignatura.


 • Llibres especialitzats en les àrees de coneixement impartides actualment a la Facultat
 • Obres de ReferènciaCom Enciclopèdies i Diccionaris nàutics, Atlas, Taules i Almanacs nàutics, Anuaris de marees, societats de classificació de vaixells


 • Literatura i Història de la navegació
 • Treballs de fi de carrera


El fons conté una selecció dels treballs que s’han presentat a la Facultat de Nàutica i que han obtingut les notes més altes.

Per a la seva consulta cal adreçar-se al taulell amb el carnet UPC.


 • Revistes especialitzades


La col.lecció de revistes està ordenada alfabèticament pel títol.

A la sala només es guarden els números dels dos o tres últims anys. Per a consultar números anteriors cal sol.licitar-ho al taulell.


 • Normes IMO


La Biblioteca conté una important col.lecció de les publicacions editades per la International Maritime Organization: convenis, codis, recomanacions, directrius, ...i altres textos publicats de cara a fomentar la seguretat marítima i la prevenció de la contaminació del mar.


 • Cartes nàutiques


La biblioteca té una important col.lecció de Cartes Nàutiques: des de cartes antigues fetes a mà pels primers alumnes a principis del segle XIX, fins a cartes nàutiques actuals com la col.lecció completa de cartes espanyoles, i diferents tipus de cartes d’altres dipòsits hidrogràfics.

Aquesta col.lecció no està inclosa dins el Catàleg Col.lectiu de Biblioteques UPC.

Les cartes no són d’accés directe. Estan guardades dins les planoteques i per a la seva consulta cal dirigir-se al taulell d’informació.


 • Vídeos especialitzats
 • Enunciats d’exàmens


A la biblioteca hi ha dipositats, per a la seva consulta, els enunciats d’exàmens realitzats en cursos anteriors. Els realitzats a partir de l’any 2000 es poden consultar des de la pàgina web de la biblioteca


 • Documents electrònics i digitals que es poden consultar des dels ordinadors instal·lats a la biblioteca: Enciclopèdia Encarta, Atlas Encarta, Megastar, Lucha contra incendios, Supervivència en la mar, Patrón de navegación básica, etc.
 • Material d’autoaprenentatge d’ idiomes, ofimàtica, etc. (llibres, vídeos, cd-roms, …) : Speak-up, Marlins English language test, Divercat, Windows, i altres.
 • També conté un important Fons històric especialitzat en ciències nàutiques que recull uns 5000

documents antics (llibres, revistes, cartes nàutiques, plànols de vaixells,...) publicats des del segle XVII fins a 1950. Aquest fons representa la història dels ensenyaments nàutics a Catalunya.

L’ accés al fons està restringit. Per a la seva consulta cal primer concertar-ho amb el personal de la biblioteca.


Serveis


La Biblioteca ofereix els següents serveis:


 • Informació i referència


El Servei d’Informació està obert a qualsevol consulta sobre els Serveis que ofereix la biblioteca, sobre la consulta del Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques UPC, sobre la consulta de bases de dades i Internet i altres necessitats d’informació bibliogràfica.


 • Consulta a la sala
 • La biblioteca consta de 57 seients

 • La majoria del fons és de lliure accés, tret dels Treballs de fi de Carrera, les Cartes nàutiques, la col.lecció de Fons antic, els CD-Roms,i els llibres i núms. de revista guardats al magatzem.

 • Els llibres a la sala estan ordenats seguint la Classificació Decimal Universal (CDU) que els agrupa per temes. Per a la seva consulta només cal trobar la localització del document consultant el catàleg des dels ordinadors de la biblioteca, i dirigir-se al prestatge corresponent.

 • La col.lecció de revistes està ordenada alfabèticament pel títol.

A la sala només es guarden els números dels dos o tres últims anys. Per a consultar números anteriors cal sol·licitar-ho al taulell.

 • Els vídeos es poden endur en préstec, i també es poden consultar a la sala. Per a la seva visualització la biblioteca disposa d’un aparell de televisió, un reproductor de vídeo i uns auriculars.
 • Recursos d’informació


La biblioteca disposa de sis ordinadors connectats a la pàgina web de les Biblioteques de la UPC (http://bibliotiotècnia.upc.es) des d’on es pot consultar: el fons del Catàleg de les Biblioteques de la UPC i altres catàlegs de biblioteques nacionals i estrangeres, Bases de dades documentals, Revistes electròniques, i altres recursos disponibles des de la xarxa Internet.

La Biblioteca té la seva pròpia pàgina web des d’on es pot consultar els diferents Serveis oferts, Recursos d’informació de temes nàutics, Noves adquisicions, Apunts, enunciats d’ exàmens i altre material docent, etc.


 • Préstec


Permet als usuaris disposar de la majoria del fons bibliogràfic de la UPC.

Per accedir a aquest servei cal presentar el carnet de la UPC.

 • En general es pot tenir prestats fins a quatre documents alhora, per un període de 10 dies cadascun.

 • Hi ha alguns documents que només es presten els Caps de Setmana. Per a distingir-los estan marcats amb una línia groga.

 • Es poden fer reserves de documents que estiguin prestats.

 • Els documents es poden renovar fins a quatre vegades, personalment, per telèfon o a través de la pàgina web.

 • Els documents, que no siguin de cap de setmana , es poden tornar a qualsevol Biblioteca de la UPC.

 • Els materials exclosos de préstec són: obres de referència, llibres del fons antic, Treballs de fi de carrera, tesis no publicades, normes, cartes nàutiques i revistes. També estan exclosos els documents marcats amb una línia vermella.
 • Fotocòpies


La biblioteca no disposa de fotocopiadora.

Es poden fer fotocòpies del fons de la biblioteca en el Servei de Fotocòpies de la Facultat, deixant el carnet UPC i omplint una papereta de sol·licitud.

Les fotocòpies s’han de fer sempre dins del marc legal, tal i com estableix la Llei de Propietat Intel.lectual

No es poden fotocopiar: documents complerts, ni tesis, ni projectes de fi de carrera, ni llibres del Fons antic • Servei d’Obtenció de Documents


A través del SOD podem accedir a documents que no es troben al fons de la UPC, obtenint els documents originals en préstec o una còpia.


 • Sessions de formació


La biblioteca organitza sessions de formació per a donar a conèixer els seus recursos i serveis. Es pot sol.licitar o bé per telèfon, o bé omplint el formulari de petició de formació de la pàgina web de la biblioteca:

 • Sessions d’acollida: per donar a conèixer els principals serveis que ofereixen les Biblioteques de la UPC, i les eines bàsiques per a la recerca d’informació: Catàleg de Biblioteques de la UPC i altres catàlegs de biblioteques, xarxa d’Internet, etc.

 • Sessions de formació temàtiques: per donar a conèixer els recursos d’informació disponibles sobre temes nàutics o altres temes més específics

 • Sessions de formació amb reconeixement de crèdits: “Cerca d’informació i metodologia per al teu treball acadèmic (PFC, TFC o d’un projecte científic)”. Activitat de 30 hores amb un reconeixement de 3 crèdits de lliure elecció i matrícula gratuïta.

 • Sessions de formació a mida: s’ofereix la possibilitat de realitzar sessions en funció de les necessitats d’informació del sol.licitant
 • Noves adquisicions

La biblioteca exposa durant un parell de setmanes les publicacions que ha adquirit recentment i que són d’interès. La mostra de Novetats es fa a la vitrina de l’entrada a la Biblioteca.

Trimestralment també es fa un llistat de les noves publicacions que han estat incorporades dins del catàleg, i que està accessible des de la pàgina web de la biblioteca


Personal


Per a qualsevol consulta adreceu-vos al personal de la biblioteca estem a la teva disposició per informar i ajudar-te i sobre tot allò que necessitis • matins:Charo Piera (Tècnic especialista de biblioteques)

e-mail: rosario.piera@upc.edu


Carme Urgell (Cap de la Biblioteca)

e-mail: carme.urgell@upc.edu


 • tardes:

Manel Mendoza (Bibliotecari)

e-mail: manel.mendoza@upc.edu


Horari, adreça i telèfon

Horari: De dilluns a divendres de 9h a 21h

Adreça: Pla de Palau, 18

08003 Barcelona Tel.: (93) 401 79 34


Correu electrònic: biblioteca.fnb@upc.edu

http://bibliotecnica.upc.es/bib280


1.3.4 DELEGACIÓ D'ESTUDIANTS


És un servei que ofereixen els alumnes d'aquesta Facultat i funciona com un grup de coordinació i informació de tota l'activitat universitària. Els objectius principals són:

- Informar i assistir els estudiants.

- Col·laborar en la qualitat i la millora de la implantació del nou pla d'estudis.

- Difondre les inquietuds i propostes dels estudiants a través de les seves publicacions.

La Delegació està atesa per dos alumnes becaris.


Per a qualsevol informació:

Telèfon i Fax: 93-401.79.44

Adreça mail: delegació@est.fnb.upc.es

Pàgina web: http://www.fnb.upc.es/delegacio/


1.4 DEPARTAMENTS

Són 10 els departaments de la UPC que tenen assignada docència a la Facultat de Nàutica, dels quals només el Departament de Ciència i Enginyeria Nàutica té seu a la Facultat.


Departament d'ENGINYERIA ELÈCTRICA

Cap de Secció: Ricard Bosch Tous Tel. 401 79 13


Professorat: Ricard Bosch Tous

Hermenegildo Altelarrea Soria

Pau Casals Torrens

Joaquim Lloberas Valls

Docència:Codi Assignatura A/Q Curs Secció

17342 Electrotècnia Q Q4 Nav.Marítima

17354 Electrotècnia Q Q2 Màq.Navals.

17378 Electrotècnia Q Q2 Enginyeria

17366 Màquines e Instal·lacions elèctric. Q Q4 Màq. Navals

17390 Màquines e Instal·lacions elèctric. Q Q4 Enginyeria

17417 Sistemes Elèctrics del Vaixell Q Q1 Llic. Màquines N.


Departament d'ENGINYERIA ELECTRÒNICA

Cap de Secció: Lluis Closas Torrente Tel. 401 79 16


Professorat: Lluis Closas Torrente

Josep Maria Torrents Dolz

Docència-Codi Assignatura A/Q Curs Secció

17344 Electrònica Naval Q Q5 Nav. Marítima

17368 Electrònica Naval Q Q5 Màq. Navals

17392 Electrònica Naval Q Q5 Enginyeria

17421 Sistemes Electrònics Vaixell Q Q2 Llic. Màquines N.


Departament d'ENGINYERIA QUÍMICA


Cap de Secció: Carles Aleman LlansóProfessorat: Carles Aleman Llansó

Miquel Villalobos Galindo Tel. 401 79 15

Fco. David Zapata Navarro


Docència-Codi Assignatura A/Q Curs Secció

17336 Química Q Q3 Naveg. Marítima

17353 Ciència i Tec. Dels Mat. Q Q1 Màq Navals

17377 Ciència i Tec. Dels Mat. Q Q1 Enginyeria.
Departament de FÍSICA APLICADA

Cap de Secció: Antoni Isalgué Buxeda Tel. 401 79 14

Professorat: José Domínguez

Antoni Isalgué Buxeda

Josep Sala Colom


Docència:Codi Assignatura A/Q Curs Secció

17350 Fonaments Físics Q Q1 Màquines

17374 Fonaments Físics de la Eng. Q Q1 Enginyeria Tècnica 17330 Fonaments Físics Q Q1 Naveg. Marítima


Departament de MATEMÀTICA APLICADA II

Cap de Secció: Ramon Macià Jové Tel. 401 79 12

Professorat: Ramon Macià Jové

Josep Grané Manlleu

Miquel Noguera Batlle

Montserrat Vela

Joan Carles Lario

Fernando Martínez Saenz


Docència: Codi Assignatura A/Q Curs Secció

17326 Àlgebra i Geometria Q Q1 Nav. Marítima

17351 Fonaments Matemàtics Q Q1 Maq. Navals.

17375 Matemàtiques Q Q1 Enginyeria

17331 Càlcul i Estadística Q Q2 Nav. Marítima

17357 Mètodes matemàtics i Estadíst. Q Q2 Màquines

17380 Mètodes matemàtics i Estadíst. Q Q2 Enginyeria

17414 Mètodes Numèrics Q Q1 Llic. Màquines Navals
Departament de PROJECTES D'ENGINYERIA

Cap de Secció: Josep-Lluís Hernández González Tel. 401 79 19


Professorat: Josep Lluís Hernández González

Claudia Barahona Fuentes

Docència:Codi Assignatura A/Q Curs Secció

17398 Anglès Tècnic Marítim Q Q1 Llic. Nàutica


Departament d'ENGINYERIA DE SISTEMES, AUTOMÀTICA I

INFORMÀTICA INDUSTRIALCap de Secció: Eduard Montseny Masip Tel. 401 79 11

Professorat: Juan Carlos Aguado Chao

Joaquín Blesa Izquierdo

Josep Maria Fuertes Armengol

Alexandre Monferrer de la Peña

Eduard Montseny Masip

Sergio Romero Lafuente

Xavier Aymerich Mart-inez


Docència:Codi Assignatura A/Q Curs Secció

17334 Introducció a la Informàtica Q Q2 Nav. Mª

17337 Introducció a l’Automàtica Q Q3 Nav. Mª

17355 Fonaments d’Informàtica Q Q2 Màq.

17379 Fonaments d’Informàtica Q Q2 Enginyeria.

17359 Fonaments d’Automàtica Q Q3 Màq.

17383 Fonaments d’Automàtica Q Q3 Enginyeria

17399 Automatització Naval Q Q1 Llic. Nàutica

17405 Informàtica i Xarxes de Comunic. Q Q2 Llic. Nàutica

17413 Informàtica Aplicada Q Q1 Llic. Màquines N.

17420 Regulació i Control de Màq. Nav. Q Q2 Llic. Màquines N.


Departament d’INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS I DEL TERRITORI


Cap de Secció: Francesc Robusté Antón Tel. 401 71 04


Professorat: Francesc Robusté Antón

José Magín Campos Cacheda

Sergi Sauri Marchant


Docència: Codi Assignatura A/Q Curs Secció

17406 Organització i Planificació del Q Q2 Llicenciatura Nàutica

Transport i la Navegació


Departament d’ORGANITZACIÓ D’EMPRESES


Cap de Secció: Francesc Solé Parellada Tel. 401 17 31


Professorat: Francesc Solé Parellada

Alejandro Besednjak

Carme Manzanares Puig

Romà Puiggermanal Estival

Vicente María Sáenz Marín

Anna Sánchez Granados
Docència: Codi Assignatura A/Q Curs Secció

17422 Gestió Empresarial Q Q3 Llicenciatura Màq. Navals


Departament de CIÈNCIA I ENGINYERIA NÀUTICA

Cap de Dept.: Ricard Rodríguez-Martos Dauer Tel. 401 79 20

Professorat: Francisco Arrazola

Luis Berenguer Comas

Laureano Carbonell Relat

Jordi Corbera Simón

Mohammed Chakkor Reda

Javier de Balle de Dou

Ignacio Echevarrieta Sazatornil

Isidro Galobart Regas

Julio García Espinosa

Víctor García Carcellé

Severino García Posada

Ricardo González Blanco

Ramon Grau Mur

Francesc Lleal Galceran

Ricard Marí Sagarra

Joan Martín Mallofré

Agustí Martín Mallofré

F. Xavier Martínez de Osés

Germán de Melo Rodríguez

Juan Antonio Moreno Martínez

Juan Manuel Murcia

José Manuel de la Puente

Juan Olivella Puig

Santiago Ordás Jiménez

Jaime Rodrigo de Larrucea

Alejandro Rodríguez de Torres

Manuel Rodríguez Castillo

Ricard Rodríguez-Martos Dauer

Joaquim Verdiell Marcos

Daniel Yebra Folgueral


Tècnic Grup II Jordi Torralbo Gavilán

Tècnic Grup II Jordi Mateu Llevadot

Secretària Dept Montserrat Margalef Calventos

Mireia Sala Gorgas


Docència:Codi Assignatura A/Q Curs Secció

17327 Comunicacions Marítimes, Dret marítim i Adm. Q Q1 Navegació

17329 Expressió Gràfica Q Q1 Navegació

17328 Economia Marítima Q Q1 Navegació

17332 Fonaments de Teoria del Vaix. Q Q2 Navegació

17335 Navegació d'Estima i Costanera Q Q2 Navegació

17333 Hidrostàtica i Estabilitat Q Q2 Navegació

17338 Radiocomunicacions Q Q3 Navegació

17339 Seguretat del vaixell i Prevenció de la Contam. Q Q3 Navegació

17340 Astronomia de Posició i Nav. Ast. Q Q4 Navegació

17341 Dret de la Navegació Q Q4 Navegació 17343 Maniobra , Codis i Reglaments Q Q4 Navegació

17347 Meteorologia marítima i Oceanografia Q Q5 Navegació

17345 Estiba Q Q5 Navegació

17346 Instrumentació i Equip. per Nav. Q Q5 Navegació

17348 Pràctiques en Vaixell Q Q6 Navegació

17427 Treball Fi de Carrera Q Q6 Navegació

17401 Teoria del Vaixell Q Q1 Llic. Nàutica

17400 Navegació Marítima Q Q1 Llic. Nàutica

17402 Transports Marítims Especials i Estiba Q Q1 Llic. Nàutica

17407 Reglamentació del Vaixell i la seva Explotació Q Q2 Llic. Nàutica

17403 Construcció Naval i Mecànica Aplicada al Vai. Q Q2 Llic. Nàutica

17404 Dinàm. De Vehicles Marins Q Q2 Llic. Nàutica

17406 Organització i Planificació del Trans. i la Nav. Q Q2 Llic. Nàutica

17408 Anàlisi i Predicció Meteorològiques Q Q3 Llic. Nàutica

17409 Maniobra Aplicada Q Q3 Llic. Nàutica 17410 Sistemes Radioelèctrics d’ajuda a la navegació Q Q3 Llic. Nàutica

17411 Seguretat Marítima i Preven. De la Contamin. Q Q3 Llic. Nàutica

17431 Hidrodinàmica, Resistència i Propulsió Marina Q Q3 Llic. Nàutica

17412 Pràctiques en Vaixell Q Q4 Llic. Nàutica

17429 Projecte Fi de Carrera Q Q4 Llic. Nàutica


17349 Expressió Gràfica Q Q1 Màquines.

17352 Mecànica, Cinemàtica i Din. Màq. Q Q1 Màquines.

17356 Fonaments de la Teoria del Vaixell Q Q2 Màquines.

17358 Termodinàmica Q Q2 Màquines.

17363 Turbines de Vapor i Gas Q Q3 Màquines

17361 Tecnologia i Processos Mecànics Q Q3 Màquines

17362 Termotècnia i Mec. de Fluids Q Q3 Màquines.

17360 Fonaments de Const. Naval i Propulsors Q Q3 Màquines

17364 Legislació Marítima Q Q4 Màquines

17367 Motors de Combustió Interna Q Q4 Màquines.

17365 Generadors de Vapor Q Q4 Màquines.

17370 Manteniment i Sistemes Auxiliars del Vaixell Q Q5 Màquines 17369 Instal·lacions Frigorífiques Q Q5 Màquines

17371 Seguretat del Vaixell i Prevenció de la Contam. Q Q5 Màquines.

17372 Pràctiques en Vaixell Q Q6 Màquines

17428 Treball Fi de Carrera Q Q6 Màquines


17415 Tecnologia del Manteniment Q Q1 Llic. Màquin

17416 Seguretat marítima i Prevenció de la Contam. Q Q1 Llic. Màquin

17418 Instal·lacions Marítimes Auxiliars Q Q2 Llic. Màquin

17419 Mecànica de Fluids i Turbomàquines Tér. i Hid. Q Q2 Llic. Màquin

17424 Organització i Manteniment del vaixell Q Q3 Llic. Màquin

17423 Motors Tèrmics Q Q3 Llic. Màquin

17425 Tècniques Energètiques en el Vaixell Q Q3 Llic. Màquin

17426 Pràctiques en Vaixell Q Q4 Llic. Màquin

17430 Projecte Fi de Carrera Q Q4 Llic. Màquin


17373 Expressió Gràfica Q Q1 Enginyeria.

17376 Mecànica, Cinemàtica i Din. Màq. Q Q1 Enginyeria.

17381 Teoria d’Estructures Q Q2 Enginyeria.

17382 Termodinàmica Q Q2 Enginyeria.

17387 Turbines de Vapor i Gas Q Q3 Enginyeria.

17385 Tecnologia Mecànica Q Q3 Enginyeria.

17386 Termotècnia i Mec. de Fluids Q Q3 Enginyeria.

17384 Fonaments de Const.Naval i P Q Q3 Enginyeria.

17388 Dret Marítim i Administratiu Q Q4 Enginyeria.

17391 Motors de Combustió Interna Q Q4 Enginyeria.

17389 Generadors de Vapor Q Q4 Enginyeria.

17394 Manteniment i Sistemes Auxiliars del Vaixell Q Q5 Enginyeria.

17393 Instal·lacions Frigorífiques Q Q5 Enginyeria.

17395 Projectes Q Q5 Enginyeria.

17396 Seguretat Marítima Q Q6 Enginyeria.

17397 Projecte Fi de Carrera Q Q6 Enginyeria.


1.5 CALENDARI ACADÈMIC DEL CURS 2007/2008
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63

Похожие:

2. 12. Guia d’ambientalització de pfcs I tfcs 13. Assignatures optatives I certificats d’especialització marítima 14. Intensificació en Organització d\Lista Mundial de Ufólogos Guia de la Internacional Ufológica

2. 12. Guia d’ambientalització de pfcs I tfcs 13. Assignatures optatives I certificats d’especialització marítima 14. Intensificació en Organització d\Lista Mundial de Ufólogos Guia de la Internacional Ufológica

2. 12. Guia d’ambientalització de pfcs I tfcs 13. Assignatures optatives I certificats d’especialització marítima 14. Intensificació en Organització d\Todos nuestros articulos se envian por internet, para ello se te da el link y la guia de descaga, asi tendras tu material inmediatamente realices el pago

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница