2. 12. Guia d’ambientalització de pfcs I tfcs 13. Assignatures optatives I certificats d’especialització marítima 14. Intensificació en Organització d'Empreses
Название2. 12. Guia d’ambientalització de pfcs I tfcs 13. Assignatures optatives I certificats d’especialització marítima 14. Intensificació en Organització d'Empreses
страница1/63
Дата08.10.2012
Размер5.77 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63


Guia docent 2007-08


Facultat de Nàutica de Barcelona

Aquesta Guia docent té per objecte oferir informació útil sobre els ensenyaments que s'imparteixen a la Facultat i sobre com estan organitzats, a més d'altres informacions acadèmiques i professionals. S'adreça a tots els qui vulguin estudiar o estiguin estudiant a la Facultat, i també a tota la comunitat universitària, perquè en prengui coneixement.

Esperem les idees i els suggeriments de tots per millorar la informació recollida fins ara i aconseguir un document d'utilitat per als estudiants actuals i futurs.


D’altra banda la facultat disposa d’informació a la xarxa internet a les pàgines WWW. La nostra adreça per connectar-hi és: http://www.fnb.upc.edu/


ÍNDEX

1. Informació general

1.1 Orígens de la Facultat de Nàutica

1.2. Estudis de Nàutica

1.2.1. Plans d'estudis de 2000

1.2.2. Títols professionals

1.2.3. Altres requisits no acadèmics

1.2.4. Sortides professionals dels titulats

1.3. Organització del centre

1.3.1. Direcció

1.3.2. Unitats d'administració i serveis

1.3.3. Biblioteca

1.3.4. Delegació d'Alumnes

1.4. Departaments

1.5. Calendari acadèmic

1.6. Horaris de classe

  1. Calendari d'exàmens

  2. Horaris de classe d’assignatures optatives I ALEs proposades


2. Plans d’estudis 2000

2.1. Assignatures plans d’estudis 2000:

Diplomatura en Navegació Marítima

Diplomatura en Màquines Navals

Llicenciatura en Nàutica i Transport Marítim

Llicenciatura en Màquines Navals

Enginyeria Tècnica en Propulsió i Serveis del Vaixell.

2.2. Programes d’assignatures Plans 2000

2.3. Quadres de convalidacions entre titulacions

2.4. Normativa de fase selectiva; Normativa de fase no selectiva i blocs curriculars 2on cicle. Comissions

2.5. Normativa dels actes d'avaluació

2.6. Normativa de pràctiques acadèmiques

2.7. Normativa de permanència de fase no selectiva

2.8. Reconeixement de crèdits de lliure elecció.

2.9. Normativa TFC i PFC

2.10. Normativa d'accés a segon cicle

2.11. Normativa d'exàmens sense docència

2.12. Guia d’ambientalització de PFCs i TFCs

2.13. Assignatures optatives i certificats d’especialització marítima

2.14. Intensificació en Organització d'Empreses

2.15. Certificats d’Especialització marítima


3. Altres informacions

3.1. Reglament de la FNB

3.2. UNIVERS: UPC

3.3. Reglament CRUE


Anuncis1. INFORMACIÓ GENERAL1.1 ELS ORÍGENS DE LA FACULTAT DE NÀUTICA


L'any 1769, nou anys després que es constituís la Junta de Comerç, es va crear l'Escola de Nàutica de Barcelona. La represa de la tradició marítima totalment perduda era una exigència del refloriment comercial, i calia formar pilots i capitans que la fessin possible.


El primer director va ser Sinibald de Mas, home de mar nascut a Torredembarra l'any 1736. Havia començat a navegar als catorze anys.


L'any 1768, després de llargues i accidentades navegacions, va obtenir el títol de primer pilot d'altura. Amb aquesta titulació a la mà va presentar-se a Barcelona per plantejar a la Junta de Comerç la seva proposta d'una escola de nàutica. La Junta de Comerç va establir l'Escola de Nàutica pel seu compte, i va fixar que després d'un nombre d'anys prudencials ningú que no hagués passat l'examen no podria comandar embarcacions.


Sinibald de Mas es va comprometre a ensenyar les regles geomètriques i cosmogràfiques, el maneig de totes les operacions de navegació, astronomia aplicada, etc. A canvi del seu professorat, la Junta va assignar-li un sou durant quatre anys, a més de pagar el lloguer del local per establir l'Escola i de comprometre´s a adquirir els instruments necessaris per a l'ensenyament.


Inicialment es va fixar en vint el nombre d'alumnes, repartits proporcionalment respecte al nombre d'inscrits a cada matrícula marítima. Van haver-hi quatre per a la de Barcelona, sis per a la de Mataró, quatre per a la de Sant Feliu de Guíxols, quatre per a la de Tarragona i dos per la de Tortosa. Però, anunciada l'admissió, només es van presentar sollicituds de barcelonins, i van poder-hi entrar tots els peticionaris. Això no obstant, la fama de l'Escola es va estendre ràpidament i abans d'acabar l'any ja hi havia alumnes de tota la costa.


El reglament va ser aprovat per la Junta General de Comerç i Moneda de Madrid el 1770. La Junta de Comerç va dotar l'Escola amb instruments adquirits a Marsella i a Gènova.


L'edifici on es va instal·lar l'Escola primerament estava situat a la Barceloneta, però aviat va quedar petit. D'allà va traslladar-se al carrer Viladecols i posteriorment a la mateixa Llotja.


L'any 1847, l'Escola havia passat a ocupar l'edifici de l'antic temple de Sant Sebastià, situat al costat de la Llotja. D'aquesta ubicació el curs 1918-19, va passar a un pis dels pòrtics d'en Xifré, i finalment, l'any 1932, va ocupar l'edifici del Pla del Palau, construït especialment per a l'Escola de Nàutica, lloc que continua ocupant actualment.


El 1770 ja s'havien expedit permisos a alguns alumnes per fer la ruta d'Amèrica. L'any 1775, dos alumnes van arribar fins a Arkhàngel'sk, al fons de la mar Blanca, on van ser rebuts com a hostes d'honor pels russos.


Ja des del 1787 hi van haver nombrosos conflictes entre la Junta i la superioritat del departament marítim de Cartagena, que exigia la submissió de l'Escola al reglament de la Reial Armada. Però, finalment, es va acabar respectant l'autonomia de l'Escola, però depenent del Ministeri de Marina.


L'any 1792 eren ja 352 els alumnes que havien passat per l'Escola. El 1805, una Ordre situava l'Escola de Barcelona sota la tutela del Ministeri de Marina si no volia ser suprimida.


L'any 1815, després de la guerra del Francès, l'Escola de Nàutica va ser totalment reorganitzada i, sota la direcció de fra Canellas, va assolir un nivell de perfecció científica a l'altura dels millors centres existents a Europa.


Una Reial ordre del 9 de març de 1840 va declarar modèlica l'Escola de Nàutica de Barcelona i va disposar que els alumnes de les escoles d'Arenys, Mataró i Tarragona s'hi examinessin, malgrat que els professors d'aquestes eren oficials de l'Armada. Aquesta Ordre no va arribar mai a complir-se.


El 1847, les escoles nàutiques van passar a dependre de Comerç i Obres Públiques, i l'any 1852 l'Escola de Nàutica va ser incorporada a l'Escola Industrial.


Pel Decret de 17 de juliol de 1861, el ministre de Foment va separar l'Escola de Nàutica de l'Escola Industrial i li va donar el nom d'Escola Professional de Nàutica: després va quedar incorporada a l'Escola Provincial Politècnica i, finalment, dos anys després (1872), va rebre la denominació d'Escola Provincial de Nàutica.


L'Escola de Nàutica va continuar depenent del Ministeri d'Instrucció Pública fins que, al febrer de 1924, va tornar a dependre del Ministeri de Marina, mitjançant la Direcció General de Navegació.


En crear-se l'any 1931 la Subsecretaria de la Marina Mercant, les escoles de nàutica existents hi van quedar adscrites.


La Llei de 19 de febrer de 1942 va crear la Subsecretaria de la Marina Mercant, adscrita al Ministeri d'Indústria i Comerç, de la qual depenien les escoles de nàutica. L'any 1951, aquestes escoles van passar a dependre del Ministeri de Comerç i les seves diferents transformacions, fins al 31 de desembre de 1989 (RD 1075/1989, d'1 de setembre), que passa a integrar-se amb efectes de l'1 de gener de 1990 a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).


La Facultat de Nàutica de Barcelona és actualment la més antiga de totes les que hi ha a Espanya, i l'any 1994 va celebrar el 225 aniversari de la seva creació.


Relació de Directors de la Facultat de Nàutica de Barcelona

A la Sala de Juntes de la FNB es troben els quadres dels directors que es relacionen tot seguit (menys els precedits amb un asterisc):

 • Sinibaldo de Mas (1769 -1806)

 • Fray Agustín Canellas (1806-1818)

 • Manuel Sanz (1818 -1828)

 • Carles Maristany (1928-1934)

 • Manuel Sanz (1834 -1835)

 • Ezequiel Calbet (1835 -1850)

 • José Bonet Vinyals (1850 -1870)

 • Joaquín Bonet y Vinyals (1870 -1872).

 • Federico Gómez Arias (1872 -1900)

 • José Ricart i Giralt (1900 -1918)

 • Leopoldo Benítez Rodríguez (1918 -1924)

 • Emilio Solá Bauló (1925 -1927)

 • Ramón Bullón Fernández (1927-1931)

 • Alfredo Jaén Jiménez (1931-1933)

 • Emilio Solá Bauló (1933 - 1934)

 • Enrique Baldocchi Forment (1934 – 1936)

 • Alfredo Jaén Jiménez (1936 - 1937)

 • Fernando Arranz Casaus (1937 – 1939)

 • Francisco Condeminas Mascaró(1939 – 1958)

 • Angel de Urrutia y de Lamdaburu (1958 – 1986)

 • Enric González Pino (1986 – 1989)

 • Antonio Vila Mitjà (1990 – 1994)

 • Germán de Melo Rodríguez (1994 – 2001)

 • Alexandre Monferrer de la Peña (2001-2007)

 • * Ricard Marí Sagarra (2007- ...)(*) Directors que no tenen quadre a la Sala de Juntes de la FNB


1.2. ELS ESTUDIS DE NÀUTICA


En produir-se les transferències dels estudis de Marina Civil a la Generalitat l'any 1989 (RD 1075/1989, d'1 de setembre), aquests passen a dependre de la Universitat Politècnica de Catalunya, seguint la normativa de la Llei general d'educació, i l'anomenada fins aleshores Escuela Superior de la Marina Civil canvia el seu nom pel de Facultat de Nàutica (Decret 13/1990, de 9 de gener) i s'integra a la Universitat Politècnica (DOGC núm. 1246, de 24/1/90).


Des de la integració de la Facultat a la Universitat Politècnica de Catalunya, l'accés als estudis universitaris que s'hi imparteixen està regit per les normes generals relatives a l'accés a la universitat vigent a l'àmbit de Catalunya.


Així mateix s'hi apliquen les normes acadèmiques i administratives de matrícula, les de convalidació i la Normativa de permanència dels estudiants que estableix la UPC.


1.2.1. PLANS D'ESTUDIS 2000


Els plans del 2000 i els plans del 1995 (adaptats al 2000) permeten obtenir els següents títols acadèmics:


TÍTOLS ACADÈMICS segons els plans del 2000

Titulacions de 1r cicle:

- Diplomat/ada en Navegació Marítima

- Diplomat/da en Màquines Navals

- Enginyer/a Tècnic/a en Propulsió i Serveis del Vaixell


Titulacions de 2n cicle:

- Llicenciat/da en Nàutica i Transport Marítim

- Llicenciat/da en Màquines Navals


Titulacions de 3er cicle:

- Doctor per la UPC

1.2.2. TÍTOLS PROFESSIONALS


Amb independència dels títols acadèmics que expedeix la Universitat Politècnica de Catalunya, el Ministeri de Foment expedeix els títols professionals necessaris per a l'exercici de la professió, a bord de vaixells mercants.


Aquests títols són els següents:

Nàutica: Capità/na de la Marina Mercant

Pilot de Primera classe de la Marina Mercant

Pilot de Segona classe de la Marina Mercant


Màquines: Cap de Màquines de la Marina Mercant

Oficial de Màquines de Primera classe de la Marina Mercant

Oficial de Màquines de Segona classe de la Marina Mercant


1. Capità/na de la Marina Mercant

Es requereix tenir el títol de Llicenciat/da de la Marina Civil, secció de Nàutica, i el títol professional de Pilot de Primera de la Marina Mercant.

2. Pilot de Primera de la Marina Mercant

Es requereix tenir el títol professional de Pilot de Segona de la Marina Mercant.

3. Pilot de Segona de la Marina Mercant

Es requereix tenir el títol de Llicenciat/da o Diplomat/da de la Marina Civil, secció de Nàutica.

4. Cap de Màquines de la Marina Mercant

Es requereix tenir el títol de Llicenciat/da de la Marina Civil, secció de Màquines Navals, i el títol professional d'Oficial de Màquines de Primera de la Marina Mercant.

5. Oficial de Màquines de Primera classe de la Marina Mercant

Es requereix tenir el títol d'Oficial de Màquines de Segona de la Marina Mercant.

6. Oficial de Màquines de Segona classe de la Marina Mercant

Es requereix tenir el títol de Llicenciat/ada o Diplomat/ada de la Marina Civil, secció de Màquines Navals.


ORGANIGRAMA DE TÍTOLS PROFESSIONALS DE LA MARINA MERCANT D’ACORD AMB EL R.D. 2062/1999 DEL 30 DE DESEMBRE.

TÍTOL DE DIPLOMAT EN MÀQUINES NAVALS

VIA 1


12 mesos pràctiques embarcat com a alumne


Q1,Q2,Q3 i Q4 (2 anys)

LLICENCIATURA EN MÀQUINES NAVALS


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63

Похожие:

2. 12. Guia d’ambientalització de pfcs I tfcs 13. Assignatures optatives I certificats d’especialització marítima 14. Intensificació en Organització d\Lista Mundial de Ufólogos Guia de la Internacional Ufológica

2. 12. Guia d’ambientalització de pfcs I tfcs 13. Assignatures optatives I certificats d’especialització marítima 14. Intensificació en Organització d\Lista Mundial de Ufólogos Guia de la Internacional Ufológica

2. 12. Guia d’ambientalització de pfcs I tfcs 13. Assignatures optatives I certificats d’especialització marítima 14. Intensificació en Organització d\Todos nuestros articulos se envian por internet, para ello se te da el link y la guia de descaga, asi tendras tu material inmediatamente realices el pago

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница