Str. Vaslui Nr. 6, 200360 Craiova, Dolj, Romania
Скачать 176.45 Kb.
НазваниеStr. Vaslui Nr. 6, 200360 Craiova, Dolj, Romania
страница1/2
Дата08.10.2012
Размер176.45 Kb.
ТипДокументы
  1   2


Curriculum vitae

Informaţii personaleNume / Prenume

CRETU SIMONA MARIANA
Adresă

Str. Vaslui Nr. 6, 200360 Craiova, Dolj, Romania
TelefonMobil:

+40726256020
Fax

+40 251 416630
E-mail

simonamarianac@yahoo.com

Naţionalitate

română

Data naşterii

05 februarie 1960

Sex

F

Experienţa profesională
Perioada

Din 2007
Funcţia sau postul ocupat

Profesor universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale

Ciclul de licenţă - cursuri / lucrari / proiect, la disciplinele:

Mecanisme

Istoria tehnicii

Coordonatorul cercului studentesc:

Istoria Masinilor si a Mecanismelor

Coordonator proiect ERASMUS


Coordonare proiecte de licenta


Organizator de conferinte internationale si seminarii nationale


Recenzarea lucrarilor stiintifice in carti si reviste cotate ICI si in Proceedings ale unor conferinte internationale


Membru in comisia de recenzare a unei edituri recunoscute CNCSIS


Membru in comitete stiintifice ale unor conferinte internationale


Chairwoman la conferinte internationale


Membru in comisii pentru examene de doctorat


Membru in comisii de doctorat


Editor de carti stiintifice in limba engleza si lucrarile seminariilor stiintifice nationale


Activitate de cercetare: publicare de capitole in carti editate de edituri de prestigiu international – Springer


Participarea la conferinte internationale si seminarii nationale


Prezentarea lucrarilor stiintifice proprii la conferinte internationale si seminarii nationale


Prezentarea activitatii de cercetare a cercurilor stiintifice studentesti Metodica predarii stiintelor tehnice si Istoria Masinilor si a Mecanismelor la conferinte internationale si seminarii nationale


Prezentarea activitatii didactice a membrilor asociatiei ARoTMM filiala Craiova din cadrul laboratorului de Mecanisme a facultatii de Mecanica la seminarii nationale

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Craiova, 200585 Craiova. A. I. Cuza nr.13, Dolj, Romania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior

Perioada

Din 2001-2007
Funcţia sau postul ocupat

Conferenţiar universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale

Ciclul de licenţă - cursuri / lucrari / proiect, la disciplinele:

Mecanisme

Istoria tehnicii

Metodica predarii stiintelor tehnice

Coordonatorul cercului studentesc:

Metodica predarii stiintelor tehnice


Coordonator practica pedagogica in Facultatea de Mecanica, Craiova (2001-2007)


Membru in comitetul stiintific de recenzie al lucrarilor celui de-al 9-lea simpozion international IFToMM de Teoria Masinilor si Mecanismelor, Bucuresti, 2005


Chairwoman la conferinte internationale


Membru in comisii de examene de doctorat


Membru activ si coordonator in Romania al societatii de inventica ETRIA 2004-2006


Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Craiova, 200585 Craiova. A. I. Cuza nr. 13, Dolj, Romania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior

Perioada

Din 1998–2001
Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale

Ciclul de licenţă - cursuri / lucrari / proiect, la disciplinele:

Mecanisme

Mecanisme si organe de masini

Metodica predarii stiintelor tehnice

Coordonatorul cercului studentesc:

Metodica predarii stiintelor tehnice

Coordonatorul activitatii de practica pedagogica in Facultatea de Mecanica

Activitate de cercetare contractuala – responsabil de contracte

Coordonator practica pedagogica in Facultatea de Mecanica, Craiova (1998-2001)


Membru in colectivul redactional al revistei Anale, Seria Mecanica, Craiova, 1999

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Craiova, 200585 Craiova. A. I. Cuza nr. 13, Dolj, Romania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior

Perioada

1992–1998
Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale

Ciclul de licenţă - cursuri / lucrari / proiect, la disciplinele:

Mecanisme

Organe de masini

Rezistenta materialelor

Roboti

Bazele modelarii sistemelor mecanice

Activitate de cercetare

Coordonare proiecte de licenta


Numele şi adresa angajatorului

ICMET-Craiova, Laboratorul de Cercetare pentru Sisteme de Proiectare Asistata de Calculator, Dolj, Romania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cercetare

Învăţământ superior

Perioada

1988-1992
Funcţia sau postul ocupat

Cercetator stiintific
Activităţi şi responsabilităţi principale

Proiectare asistata de calculator

Responsabil contracte de cercetare

Predare in invatamantul universitar - laboratoare, proiecte, seminarii la disciplina Mecanisme- in sistem plata cu ora, la Facutatea de Mecanica Craiova
Numele şi adresa angajatorului

ICMET-Craiova, Laboratorul de Cercetare pentru Sisteme de Proiectare Asistata de Calculator.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cercetare

Perioada

1985-1988
Funcţia sau postul ocupat

inginer
Activităţi şi responsabilităţi principale

Proiectare asistata de calculator

Responsabil contracte de cercetare

Predare in invatamantul universitar - laboratoare, proiecte, seminarii la disciplina Mecanisme- in sistem plata cu ora, la Facutatea de Mecanica Craiova
Numele şi adresa angajatorului

ICMET-Craiova, Laboratorul de Cercetare pentru Sisteme de Proiectare Asistata de Calculator.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Cercetare

Perioada

1984
Funcţia sau postul ocupat

inginer
Activităţi şi responsabilităţi principale

Proiectare masini agregate

Proiectare tehnologica
Numele şi adresa angajatorului

Intreprinderea "Electro-Arges" din Curtea de Arges.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Industrie

Educaţie şi formare
Perioada

1992 - 1999
Calificarea / diploma obţinută

Diploma de doctor în Stiinte Ingineresti
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

- Titlul tezei de doctorat: "Contributii la studiul mecanismelor pasitoare, prin analogie cu miscarea din lumea vie".


- domenii studiate: mecanisme, roboti, biologie, bionica


- capacitatea de a realiza:

- un studiu bibliografic, un plan de cercetare, un raport de cercetare, experimente, prelucrarea datelor experimentale;

- stabilirea de metode si mijloace de cercetare, in domenii avansate (roboti, bionica)

- modelare, analiza, sinteza, utilizare software de specialitate

- interpretarea rezultatelor

- obtinerea solutiei optime pentru scopul propus
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanica
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Doctorat

Perioada

1979 - 1984
Calificarea / diploma obţinută

Inginer
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Algebra, Analiza matematica, Studiul metalelor, Mecanica, Rezistenta materialelor, Mecanisme, Organe de masini, Vibratii, Tehnologia materialelor, Tolerante, Masini unelte, Scule aschietoare, Organizarea si conducerea intreprinderilor industriale, Bazele cercetarii experimentale

Competenţe profesionale dobândite:

 • cunoaşterea teoriei si practicii in ingineria mecanica,

 • abiltati de proiectant si cercetator in cadrul cercului stiintific studentesc (Mecanisme), a concursului Traian Lalescu, a activitatii de cecetare proiectare pentru proiectul de diploma.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanica, Craiova
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Studii superioare

Specializări şi calificări

- 1987: SPO-10-Utilizarea mesei de desen pentru aplicatii C.P.A.C., ICSIT-TCI, Bucuresti ;

- 1988: Roboti Industriali, Craiova;

- 1989 : AT (Perfectionare in microcalculatoare), Bucuresti;

- 1987: BASIC, Craiova;

- 1991: Initiere in TURBO PASCAL, Microcomputer Service LTD, Craiova;

- 1996: Curs de contabilitate si calculatoare, Craiova.Aptitudini şi competenţe personaleLimba maternă

Română

Limba străină cunoscutăAutoevaluare
Înţelegere

Vorbire

Scriere
Nivel european (*)
Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă
Franceza

Englezax

x
x

x
x

x
x

x
x

x(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi

sociale

- comunicare

- muncă în echipă

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Foarte bun organizator:

 • Organizator de conferinte internationale si nationale,

 • Editor de carti cu mai multi autori,

 • chairwoman la conferinte internationale in tara si strainatate,

 • coordonare cercuri stiintifice studentesti;

 • Membru în Colective editoriale ale Analelor Facultatii de Mecanica,

 • coordonarea relizarii materialelor didactice pentru laboratorul de mecanisme,

 • coordonarea lucrarilor de amenajare ale lucrarilor din laboratorul de mecanisme.

Competenţe şi aptitudini ştiinţifice

Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a concretizat în (93 lucrai stiintifice):

 • contracte de cercetare ştiinţifică nationale (director de contract la 10 contracte)

 • colaborari la contracte stiintifice internationale

 • articole publicate în reviste de specialitate

 • articole publicate la conferinte internaţionale,

 • articole publicate la conferinte naţionale

 • editor lucrari stiintifice multi-autor, unele in limba engleza,

 • cărţi in limba romana si engleza.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Utilizator pachete de programe Office (Word, Power-Point),

Utilizator software de specialitate (FORTRAN, Pascal, AutoCad, MAPLE, COSMOS)

Alte competenţe şi aptitudini

- atitudinea fata de alţii: corectitudine, intelegere, spirit critic, intrajutorare

- atitudinea faţă de muncă: conştiinciozitate, perseverenta, devotament, interes deosebit pentru studiu si pentru punerea la curent cu ultimele noutati

- gandire critica si creativa,

- spirit de initiativa, tenacitatea

- rabdare in procesul de predare

Domenii de cercetare ştiinţifică

Cercetări teoretice si experimentale:

- mecanisme

- roboti

- bionica, bioinginerie

- istoria tehnicii

Informaţii suplimentare

- membru al Societatii Romane de Roboti Industriali (SRRI)

- membru al Societatii Romane de Transmisii Mecanice

- membru Fundatia Gogu Constantinescu

- mentiune pentru comunicarea lucrarii « Metoda elementului finit aplicata in domeniul transporturilor rutiere», la Sesiunea nationala de comunicari tehnico-stiintifice ale tineretului in domeniul transporturilor si telecomunicatiilor, Craiova, 1986 ;

- membrii Comisiei de analiza a tezei de doctorat au fost de acord sa i se confere distinctia « magna cum laude » ;

- gradatie de merit, 2005-2008, 2010-2011;

- diploma de merit pentru intreaga activitate didactica si stiintifica desfasurata in domeniul Stiintelor Ingineresti, Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanica, noiembrie 2007.
LISTA LUCRARILOR STIINTIFICE (93)


I. TEZA DE DOCTORAT (1)


Titlul tezei de doctorat: "Contributii la studiul mecanismelor pasitoare, prin analogie cu miscarea din lumea vie".

Specializarea: mecanisme; ramura de stiinta: tehnica.

Institutia organizatoare: Universitatea din Craiova.

Conducator stiintific: prof. univ. emerit dr. ing. Iulian POPESCU

Membrii Comisiei de analiza a tezei de doctorat au fost de acord sa i se confere distinctia « magna cum laude ».

Anul sustinerii: 1999. Teza a fost publicata in Editura SITECH, in anul 2000.


II. CURSURI PUBLICATE IN EDITURI RECUNOSCUTE DE CNCSIS (2)

1. Metodica predarii stiintelor tehnice. Indrumar de tehnologie didactica

Editura SITECH, Craiova, 2000

Autori: E. Antonescu, S-M. Cretu, D. Mihalache

2. Mecanisme. Analiza structurala. Teorie si aplicatii

SITECH, Craiova, 2010, ISBN 978-606-11-0761-5

Autor:S-M. Cretu


III. CARTI PUBLICATE/EDITATE (9) IN:

 • EDITURI INTERNATIONALE (3:2/1)

1. Modeling, Simulation and Control of Nonlinear Engineering Dynamical Systems (Post-conference multi-authored book) J. Awrejcewicz (ed), Springer 2009, cap. Tensegrity as a Structural Framework in Life Sciences, autor S.-M. Cretu, pp. 301-313, ISBN 978-1-4020-8777-6, e-ISBN 978-1-4020-8778-3.

2. Applications of TRIZ to Mechanisms & Bionics

Academica, Greifswald, 2007, ISBN 978-3-940237-03-3

Autor : S.-M. Cretu

3. New trends in Mechanisms, Multi-authored book, Academica – Greifswald, Germania, 2008, Ed. S.M. Cretu, N. Dumitru, I.S.B.N. 978-3- 940237-10-1, 232 (carte cu mai multi autori)

 • EDITURI NATIONALE RECUNOSCUTE DE CNCSIS (6)

1. Mecanisme pasitoare,

Editura SITECH, Craiova, 1997

Autor : S.-M. Cretu

2. Metodica predarii stiintelor tehnice,

Editura SITECH, Craiova, 1997

Autor: S.-M. Cretu

3. Mecanisme plane si spatiale

Editura SITECH, Craiova, 2000

Autor: S.-M. Cretu

4. Al treilea seminar national de mecanisme, SNM’08, Proceedings

Ed. SITECH, 2008, ISBN 978-973-746-910-6, Craiova, pp.582.

Editori S.-M. Cretu, C.P. Copilusi, I. D. Geonea.

5. The third national seminar on Mechanisms, Abstracts, Multi-authored book, Ed. SITECH, 2008, ISBN 978-606-530-004-0, Craiova, pp. 80.

Editor S.-M. Cretu

6. Lucrari de laborator la disciplina Mecanisme. Specializarea Tehnologia constructiilor de masini

ISBN 978-606-11-0761-2, SITECH, Craiova, pp. 16

S.-M. CRETU, N. DUMITRU


IV. CARTI PUBLICATE IN ALTE EDITURI (1)

1. Metoda elementelor finite. Concepte. Aplicatii.

Biblioteca ElectroPutere, Craiova, 1986

Autor : S.-M. Cretu

V. ARTICOLE PUBLICATE IN REVISTE (21)


A. Articole publicate in reviste cotate ISI sau in alte baze de date internationale (5)

1. Cretu S.-M, Brinzan G.C., "Tensegrity applied to modelling the motion of viruses",

Acta Mechanica Sinica, 2011 Vol. 27 (1): 125-129, ISSN: 0567-7718 Electronic edition , http://www.springerlink.com/content/836k231281511813/

2. Cretu S.-M., TRIZ method introduced to the calculation field, Procedia Engineering Journal, Vol. 9, 2011, pp. 500-511, ISSN 1877 7058, Elsevier

3. Cretu S.-M., Innovative design in tensegrity field, Procedia Engineering Journal, Vol. 9, 2011, pp. 261-269, ISSN 1877 7058, Elsevier

4. Cretu S.-M., "MILLI-ROBOT 2-MMS5: A walking robot inspired from the spatial movement of the carnivorous millipedes",

CLAWAR Newsletter Issue 13, pp. 12-14, 2004, ISSN 1446-8491, revista de stiri internationala in domeniul robotilor pasitori si cataratori, tiparita de University of Leeds, United Kingdom, in cadrul EC Contract GIRT –CT-2003-05080 (http://www.clawar.com). – lucrarea este mentionata si la punctul IX A

5. Cretu S.-M., "Creativity in Bionics",

Journal of TRIZ in Engineering Design, Vol. 1, No. 1, p. 14-26, ISSN 1553-8354, 2005 (www.trizined.com, accesata in 2005).


B. Articole publicate in reviste cotate CNCSIS (12)

1. Iordachita I., Cretu S.-M - "Control function for mechanisms assuring the dragging locomotion heaving translation joints",

Analele Universitatii din Craiova, Seria Mecanica (partea II), 1995.

2. Cretu S.-M. - "Pachet de programe pentru calculul rulmentilor in masinile electrice la arbori orizontali si verticali",

Analele Universitatii din Craiova, Seria Mecanica, Nr.1/1998, pp. 117-122.

3. Cretu S.-M. - "Pachet de programe pentru calculul volumelor corpurilor de rotatie",

Analele Universitatii din Craiova, Seria Mecanica, Nr.1/1999, pp. 156-165.

4. Cretu S.-M. - "Proiectarea asistata de calculator a sistemelor de ventilatie",

Analele Universitatii din Craiova, Seria Mecanica, 1999, pp. 280-283.

5. Cretu S.-M., Buculei M. - " Calculul colectoarelor in masinile electrice",

Analele Universitatii din Craiova, Seria Mecanica, Nr.1/1999, pp. 166-173.

6. Cretu S.-M., Antonescu D. - "Program pentru calculul de compensare a orificiilor prin bordurare",

Analele Universitatii din Craiova, Seria Mecanica, Nr.1/1999, pp. 174-181.

7. Cretu S.-M. - "Considerations about movement analysis of biological mechanisms",

Analele Universitatii din Craiova, Seria Mecanica, Nr.1/1999, pp. 116-119.

8. Cretu S.-M.- "Originea si dezvoltarea unitatilor de masura pentru lungimi",

Analele Universitatii din Craiova, Seria Mecanica, pp. 75-78, 2001.

9. Cretu S.-M. - "Cuple cu flexuri si aliaje cu memoria formei utilizate in minimecanisme biologice",

Analele Universitatii din Craiova, Seria Mecanica, pp. 79-82, 2001.

10. Cretu S.-M., Duta A., Sass L. - Computational analyze of some curves with applications in mechanisms”,

Analele Universitatii din Craiova, Seria Mecanica, pp. 37-42, 2002.

11. Cretu S.-M., Duta A. - "Modeling and practical generation of involute teeth, of the path of contact and the construction of the mating profile in academic education",

Analele Universitatii din Craiova, Seria Mecanica, pp. 51-56, 2003.

12. Cretu S.-M., Cretu A. "Remarks on creativity",

Analele Universitatii din Craiova, Seria Mecanica, pp. 99-106, 2004.


C. Articole publicate in alte reviste (4)

1. Cretu S.-M., "The creativity techniques used in legged robots",

Revista Mecanisme si Manipulatoare, Vol 4, Nr2, ARoTMM-IFToMM, 2004, ISSN 1583-4743.

2. Cretu S.-M., "Conferinta TRIZ FUTURE 2005, a Asociatiei europene ETRIA, desfasurata in 16-18 noiembrie 2005 la Graz, Austria",

Revista Mecanisme si Manipulatoare, Vol 5, Nr1, ARoTMM-IFToMM, pp. 97-102, 2006, ISSN 1583-4743.

3. Cretu S.-M., "PROFESORUL NICOLAE I. MANOLESCU din perspectiva celui care nu l-a cunoscut personal",

Centenar 1907-2007, REMEMBER prof. dr. doc. st. ing. NICOLAE I. MANOLESCU, Membru corespondent al Academiei Romane.

4. Cretu S.-M., Dumitru N., "Al treilea seminar national de mecanisme SNM’08", Revista Mecanisme si Manipulatoare, Vol 7, Nr1, ARoTMM-IFToMM, pp. 81-88, 2008, ISSN 1583-4743.


VI. LUCRARI STIINTIFICE PUBLICATE LA MANIFESTARI STIINTIFICE INTERNATIONALE (27)

A. IN STRAINATATE (18)

1. Cretu S.-M., Cretu A. - "Locomotion of the Carnivorous Millipedes Used for the Multi-Legged Mechanisms", XXII Yugoslav Congress of Theoretical and Applied Mechanics YUCTAM'97, June 2-7, 1997, Vrnjacka Banja, pp. 91-94.

2. Cretu S.-M. - "Locomotion of Caterpillars Used for Stepping or Dragging Mechanisms", International Conference on Mechanical Transmissions and Mechanisms, Tianjin, China, July 1-4, 1997, pp.74-77.

3. Cretu S.-M. - "The Multi- Legged Mechanisms", 6th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD'97, Cassino, Italy, June 26-28, 1997, pp. 353-358.

4. Cretu S.-M. - "Contribution to the Study of Stepping Mechanisms Inspired of Living World", 7th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD'98, Slovakia, June 26-28, 1998, pp. 145-150.

5. Cretu S.-M. - "Experimental Research Regarding Crustacean Biomechanism", Euromech - Colloquium 375, March 23-25, Munich, Germany, 1998, pp. 281-287.

6. Cretu S.-M. - "Image processing in robot design", Photomec'99, Liege, Belgia, 25-26 november 1999, p. 215-220.

7. Cretu S.-M., Sass L., Duta A. - "Computer science education for the study of mathematic curves with applications in technique", Engineering Education in the Changing Society, World Congress on Engineering and Technology Education, Brazil, March 14-17, 2004.

8. Cretu S.-M. - "Analogies and TRIZ, two creativity techniques used in legged robots”, TRIZ Future Conference 2004, Florence, Italy, 2004, p. 87-95.

9. Cretu S.-M. – "TRIZ applied to Function Generating Mechanisms", TRIZ Future Conference 2005, Graz, Austria, 2005, p. 536-537.
  1   2

Похожие:

Str. Vaslui Nr. 6, 200360 Craiova, Dolj, Romania iconAnnals of the university of craiova

Str. Vaslui Nr. 6, 200360 Craiova, Dolj, Romania iconResponsibilities within the Faculty of Theology in Craiova

Str. Vaslui Nr. 6, 200360 Craiova, Dolj, Romania iconRomânia ministerul educaţiei şi cercetării

Str. Vaslui Nr. 6, 200360 Craiova, Dolj, Romania icon71, Blvd. Mangeron, 700050, Iasi, Romania

Str. Vaslui Nr. 6, 200360 Craiova, Dolj, Romania iconCluj-napoca, b-ul Nicolae Titulescu, nr. 109, ap. 4, C. P. 400407, romania

Str. Vaslui Nr. 6, 200360 Craiova, Dolj, Romania icon4 Alexandru Ioan Cuza Street, 800008 Galati, Romania

Str. Vaslui Nr. 6, 200360 Craiova, Dolj, Romania iconБазалук О. А. Разумное вещество. К.: Наукова думка, 2000. 367 с. [2-фБудущ-1Базалик z nscan-3] 695000 213 str russe 16-03-2006
...
Str. Vaslui Nr. 6, 200360 Craiova, Dolj, Romania iconThe ministry of public health and social development of the russian federation
«Articom plus» Ltd. Printed in the «Printing house ”Beresta”» Ltd., Saint-Petersburg, Kolya Tomchak str., 28
Str. Vaslui Nr. 6, 200360 Craiova, Dolj, Romania iconПредседатель редакционной коллегии
Адрес редакции: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 3 Edition address: 115419, Moscow, Ordzhonikidze str., b. 11, case...
Str. Vaslui Nr. 6, 200360 Craiova, Dolj, Romania iconCarti a. 1 Carti publicate in romania

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница