«запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни науково-дослідний сектор
Скачать 478.05 Kb.
Название«запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни науково-дослідний сектор
страница1/4
Дата19.03.2013
Размер478.05 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Науково-дослідний сектор

Наукове товариство студентів та аспірантів


П Р О Г Р А М А

університетської науково-практичної конференції

студентів та молодих учених

«МОЛОДА   НАУКА-  2010»,

присвяченої 80-річчю

Запорізького національного університету
7-9 квітня 2010 року


Запоріжжя – 2010

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ


ГОЛОВА ОРГКОМІТЕТУ

Тимченко С.М. – ректор Запорізького національного університету

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ ОРГКОМІТЕТУ

Бостан С.К. – в.о. проректора з наукової роботи

Меняйло В.І. – начальник науково-дослідного сектору ЗНУ

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ

Христич І.А. – провідний фахівець НДС

Сириця С.О. – голова НТСА ЗНУ

Леонтьєва В.В. - заступник декана з наукової роботи математичного факультету

Дмитренко Т.А. - заступник декана з наукової роботи фізичного факультету

Богдановська Н.В. - заступник декана з наукової роботи факультету фізичного виховання

Лось В.О. - заступник декана з наукової роботи економічного факультету

Лютіков П.С. - заступник декана з наукової роботи юридичного факультету

Спіцина Л.В. - заступник декана з наукової роботи факультету соціальної педагогіки та психології

Павленко І.Я. - заступник декана з наукової роботи філологічного факультету

Шишкін В.О. - заступник декана з наукової роботи факультету менеджменту

Гугнін Е.А. - заступник декана з наукової роботи факультету соціології та управління

Копійка В.В. - заступник декана з наукової роботи біологічного факультету

Ігнатуша О.М. - заступник декана з наукової роботи історичного факультету

Чернявська Л.В. - заступник декана з наукової роби факультету журналістики

Галуцьких І.А. - заступник декана з наукової роботи факультету іноземної філології.
СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ


СЕКЦІЯ 1

МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

Засідання 1


Середа, 7 квітня

Ауд. 216, V навч. корпус, 11.30 – 13.00

Керівник секції: д. т. н., проф. Грищак В.З.


 1. Біла Н. Журнал Крелля. Розвиток математики в Німеччині на початку XIX ст.

 2. Захарченко О. Оптимальні задачі нескінченого числа змінних.

 3. Долгих А. Аналіз різних підходів до розв'язання задачі Стефана.

 4. Зуб А. Розвиток математичної науки XX ст. очима М.В. Келдиша.

 5. Федірко К. Еваріст Галуа.

 6. Хмельницький А. Розвиток математичної науки очима вчених XIX-XX ст. Микола Іванович Лобачевський (Mykola Lobachevsky).

 7. Юрєчко В. Чисельне визначення напружено-деформівного стану конструкцій із пористих матеріалів.

Засідання 2

П’ятниця, 9 квітня

Ауд. 205, V навч. корпус, 11.30 – 13.00

Керівник секції: д. т. н., проф. Гоменюк С.І.


 1. Давидовський М. Метод полуавтоматичної міграції екземплярів онтологій та його реалізація.

 2. Кучеренко В. Реалізація згущення точкового ряду в програмуванні з використанням точкового числення.

 3. Кудін О. Огляд моделей елементів тришарових конструкцій.

 4. Липська І. Розробка інформаційної системи обліку кредитування студентів із застосуваням технологій файл-сервер.

 5. Сабо І. Особливості розв’язку задачі про штамп методом початкових функцій.

 6. Сурело О. Розробка інформаційної системи обліку фінансової інформації із застосуванням технології кліент-сервер.


СЕКЦІЯ 2

ФІЗИЧНІ НАУКИ

Засідання 1

«МАГНЕТИЗМ РЕЧОВИН»

П’ятниця, 9 квітня

Ауд. 46, І навч. корпус, 9.00

Керівник секції: д. т. н., проф. Міщенко В.Г.


 1. Краснокуцька І. Вибір прогресивного методу хіміко-термічного оброблення економно-легованої теплостійкої сталі 05Х3М2НФБ.

 2. Крива Н. Магнітні властивості мезо пористих нанокомпозитів на основі кобальту.

 3. Павловська І. Дослідження перебігу альфа – гама перетворення в мартенситно – старіючій сталі 10Х15Н5Д2Т (ВНС-2).

 4. Тарасенко Г., Федосенко Д. Визначення залежності величини магнітної сприйнятливості вуглецевих нанотрубок від зміни температури.

Засідання 2

«ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ КВАЗІКРИСТАЛІЧНИХ СТРУКТУР»


П’ятниця, 9 квітня

Ауд. 10, І навч. корпус, 9.00

Керівник секції: к. ф.-м. н., доц. Смоляков О.В.


 1. Дорошенко М. Ідентифікація квазікристалічної фази з декагональною структурою.

 2. Ковтуненко Ю. Структурні особливості сплаву Al-Cu-Fe в області існування квазікристалічної фази.

 3. Кудінова О. Ідентифікація ікосаедричних квазікристалів.

 4. Маказан А. Вплив термообробки на структурно-фазовий стан сплаву системи Аl-Cu-Co.

Засідання 3

«ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ПОВЕРХНІ НАПІВПРОВІДНИКІВ ТА ДІЕЛЕКТРИКІВ»

П’ятниця, 9 квітня

Ауд. 53, І навч. корпус, 13.00

Керівник секції: к. ф.-м. н., доц. Яновський О.С.


 1. Крюкова Л. Дослідження характеристик ІС перетворювачів логічних рівнів напруг ТТЛ-ЕПЛ та ЕПЛ-ТТЛ та шляхів їх покращення.

 2. Касьянова О. Дослідження впливу термообробки на розміри та топологію наночастинок металів на неметалевих підкладках.

 3. Процько О. Оптимізація параметрів багато перехідних інтегральних сонячних елементів методами комп’ютерного моделювання.

 4. Легуцька Г. Геометрична структура та адсорбційні властивості алмазних нанокластерів.

 5. Ткаченко Ю. Дослідження проникнення водню через багатошарові структури.

 6. Дериведмедь О. Демонстраційний магазин опорів.

 7. Стреляєв О. Тепловий двигун із зовнішнім підводом теплоти, що працює за екологічно чистим та економічно вигідним циклом.СЕКЦІЯ 3

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Засідання 1

«ХІМІЯ»

Четвер, 8 квітня

Ауд. 306, ІІІ навч. корпус, 14.30

Керівник секції: д. фарм. н., проф. Омельянчик Л. О.

Секретар: Голубенко А.


 1. Безкоровайна О. Дослідження речовини методом тонкошарової хроматографії.

 2. Білецька О. Визначення ніколу атомно-абсорбційним методом по малочутливим довжинам хвиль поглинання.

 3. Богуславська О., Корнет М., Бражко О.А. Деякі методи синтезу s-заміщених цистеаміну.

 4. Голубенко А. Потенціометрія в аналітичній хімії.

 5. Гуліна Ю. Іоноселективні електроди, обернені до органічних і неорганічних аніонів.

 6. Зоідзе К. Органолептична оцінка якості молочних продуктів збагачених фіто добавками.

 7. Каріна А. Ксенонова лампа як оптимальне джерело випромінювання при аналiзi вмiсту iтрiю в сплавах, що мiстять алюмiнiй, хром та ферум.

 8. Копан З. Іч-спектроскопія в аналiзi синтетичних біологічно-активних речовин.

 9. Кукса А. Мас-спектроскопічний метод аналізу.

 10. Куропятникова А. Визначення ванадію молібдену і вольфраму в сталях і сплавах на нікелевій основі.

 11. Макаренко Т. Ліпофільність новосинтезованих похідних L – цистеіну.

 12. Мильнікова С. Ідентифікація тіо-похідних хіноліну за допомогою якісних реакцій та ІЧ-спектроскопії.

 13. Ріпенко Ю. Спектроскопія – ЯМР в аналізі похідних сірковмісних амінокислот.

 14. Рябенко В. Експрес-метод визначення α-амілази в біологічно активних домішках.

 15. Стрілець О. Синтетичні антиоксиданти в харчовій промисловості.

 16. Уліщенко Є., Генчева В., Бражко О. Синтез хлоропохідних 4-тіохінолінів як потенційних біологічно активних речовин.

 17. Уляніцька Г. Потенціометричне титрування хіноліну та його похідних.

 18. Чубата Є. Спектрофотометрія в аналітичній хімії.

 19. Фокіна В. Застосування диференційно-термічного методу для визначення фальсифікації вершкового масла.

Засідання 2

«ЗАГАЛЬНА ТА ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ ТА ЗООЛОГІЯ»

Четвер, 8 квітня

Ауд. 209, ІІІ навч. корпус, 14.30

Керівник секції: д. б. н., проф. Бовт В. Д.

Секретар: Талалаєвська О.


 1. Андрєєва Т. Моніторингове дослідження впливу антропогенно-промислового навантаження на грунти районів м. Запоріжжя.

 2. Бойко О. До санітарно-гігієнічної оцінки стану атмосферного повітря міста Запоріжжя.

 3. Бондаренко Ю. Діагностика стану деревинних рослин під впливом антропогенного навантаження м. Запоріжжя.

 4. Власенко О. Розвиток іксодових кліщів в залежності від екологічних чинників.

 5. Жоглова Ю. Фауністичний склад та зональний розподіл кровосисних комарів Дніпропетровської області.

 6. Кандибка Ю. Видовий склад та шкодочинна дія попелиць на баштанові культури родини гарбузові.

 7. Клеваник М. Використання лишайників у біоіндикаційних дослідженнях.

 8. Селюк Н. Паразитофауна роду APIS Запорізької області.

 9. Сірівля В. Динаміка чисельності саранових у Запорізькому регіоні.

 10. Талалаєвська О. Вплив промислового навантаження на стан атмосфери на прикладі ВАТ «Запорізький абразивний комбінат».

 11. Череп К. Вплив жорсткого опромінення на VALLISNERIA SPIRALISL.

 12. Фролов Д. Проблеми інтенсифікації мисливського господарства Запорізького регіону.

Засідання 3

«ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН»


Четвер, 8 квітня

Ауд. 310, ІІІ навч. корпус, 14.30

Керівник секції: д. мед. н., проф. Єщенко В. А.

Секретар: Псьол М.


 1. Абрамович Т. Вплив солей цинку, магнію та міді на стан панкреатичних острівців у щурів.

 2. Арєф׳єва О. Особливості гемодинаміки у юнаків при гіпер вентиляції.

 3. Біла А. Вміст магнію в гранулоцитах крові дорослих і старих щурів при одноразовій іммобілізації.

 4. Губницька Ю. Дослідження інтенсивності цитохімічної дитизонової реакції у нейтрофілах крові дорослих і старих мишей при одноразовій іммобілізації.

 5. Карпов А. Глікемія та стан панкреатичних острівців у щурів при введенні алоксану.

 6. Кузьміна М., Якушина О. Вплив ацетату цинку на стан нейтрофілів крові молодих і дорослих тварин.

 7. Нижняк О. Вплив адреналіну, преднізолону та пілокарпіну на вміст цинку в нейтрофілах мишей.

 8. Оксенич В. Розробка методу нейтралізації негативного техногенного навантаження в системі „людина − комп’ютерна система”.

 9. Полегенько К. Показники зовнішнього дихання у людей при емоційному стресі.

 10. Псьол М. Вміст біометалів у гранулоцитах крові золотистих хом’ячків при різному функціональному стані інсулярного апарату.

 11. Самарська А. Стан гранулоцитів крові золотистих хом’ячків різного віку.

 12. Стойловська Н. Стан гранулоцитів кісткового мозку іммобілізованих тварин.

Засідання 4

«ІМУНОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ»


Четвер, 8 квітня

Ауд. 102, ІІІ навч. корпус, 14.30

Керівник секції: д. б. н., проф. Колісник Н. В.

Секретар: Яловенко А.


 1. Антюхова І., Кузьменко В. Характеристика чутливості, специфічності та прогностичної значімості лабораторних тестів, що використовують при діагностиці гестозу.

 2. Бушуєва Г. Вплив нативних та модифікованих екзогенних біологічно активних речовин медичної п’явки на проростки ячменю.

 3. Дяченко Л. Біохімічні та імунологічні показники у хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів.

 4. Житкова Ю. Продуктивність червоного каліфорнійського хробака на різних субстратах живлення.

 5. Новосад Н., Кириленко О. Лабораторна оцінка ефективності терапії ревматоїдного артриту антиревматоїдними препаратами в динаміці лікування.

 6. Кубрак О. Особливості стану лабораторних показників у жінок та чоловіків при перебігу гострого панкреатиту.

 7. Литвиненко Р. Визначення сd2+ лімфоцитів крові методом спонтанного та мкат до сd2 навантаженого розеткоутворення у жінок в онтогенезі.

 8. Макарь А. Рівень с-реактивного білка у жінок в різні періоди онтогенезу.

 9. Новікова К. Метаболічний стан первинних гранул нейтрофілів периферійної крові при хронічному середньому отиті.

 10. Полеся О. Стан біохімічних показників крові хворих при перебігу гострого гепатиту В.

 11. Сенченко Г. Стан маркерів азурофільних гранул нейтрофілів при хронічному риносинуситі.

 12. Харчевська Л. Лабораторна діагностика мієломної хвороби.

 13. Яловенко А. Порівняльний аналіз стану метаболічних систем первинних гранул циркулюючих нейтрофілів при захворюваннях різної етіології.


Засідання 5

«САДОВО-ПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ГЕНЕТИКА РОСЛИН»


Четвер, 8 квітня

Ауд. 202, ІІІ навч. корпус, 14.30

Керівник секції: д. б. н., проф. Лях В. О.

Секретар: Дударєва Н.


 1. Бережна А. Parthenocissus у вертикальному озелененні.

 2. Грис А. Важкі метали в ґрунті центрального парку культури і відпочинку «Дубовий гай».

 3. Дударєва Г. Ф., Пересипкіна Т. М., Дударєва Н. Застосування фунгіцидів проти грибних хвороб озимої пшениці.

 4. Калугіна Л. Використання декоративних літників для фітоіндикації антропогенних територій.

 5. Класін М. Можливості використання Mahonia aquifolium (pursh.) Nutt. для озеленення промислового міста південного сходу України.

 6. Міщенко Н. Характеристика ґрунтів історико-розважального комплексу «Етнографічне село» Запорізької області.

 7. Павловська Ю. Особливості будови насіння lunaria annua.

 8. Харченко О. Добір зразків соняшника декоративного для вирощування в горшковій культурі.


Засідання 6

«МИСЛИВСТВОЗНАВСТВО ТА ІХТІОЛОГІЯ»


Четвер, 8 квітня

Ауд. 208, ІІІ навч. корпус, 14.30

  1   2   3   4

Похожие:

«запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни науково-дослідний сектор iconДержавного вищого навчального закладу «запорізький національний університет» міністерства освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерства освіти І науки України №1004 від 13. 11. 2007 р. І встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках двнз «Запорізький...
«запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни науково-дослідний сектор iconРозділ І. Загальні положення
Державного вищого навчального закладу "запорізький національний університет" міністерства освіти І науки україни
«запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни науково-дослідний сектор icon«запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни бібліографічний покажчик
Доктор історичних наук Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
«запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни науково-дослідний сектор iconЗапорізький національний університет” міністерства освіти І науки україни кафедра хімії
Педагогічна практика є необхідною складовою частиною вивчення методики викладання хімії у вищій школі. Віна дає можливість практично...
«запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни науково-дослідний сектор iconПро науково-дослідну частину
Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства транспорту України, Міністерства освіти І науки...
«запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни науково-дослідний сектор iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Міністерства освіти І науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
«запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни науково-дослідний сектор iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Міністерства освіти І науки України від 15. 09. 2010 року №877 / Україна. Міністерство освіти І науки // Освіта України. – 2010....
«запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни науково-дослідний сектор iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
«запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни науково-дослідний сектор iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних закладів системи загальної середньої освіти:...
«запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни науково-дослідний сектор iconXiіі international Conference on automatic control
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем нан україни І міністерства освіти І науки України
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница