Atklājumi, izgudrojumi, pieņēmumi, mīklas : mūsu ēra
Скачать 40.53 Kb.
НазваниеAtklājumi, izgudrojumi, pieņēmumi, mīklas : mūsu ēra
Дата17.03.2013
Размер40.53 Kb.
ТипДокументы
1. 5 valodu vizuālā vārdnīca / tulk. Marika Taube (latv. val.) un Irina Treskina (krievu val.). - Rīga : Zvaigzne ABC, 2003. - 400 lpp. : il. ; 25 cm. - Rādītāji. ISBN 998436046


2. 100 Latvijas personību / [tekstu autors un sastādītājs Pēteris Apinis ; zinātniskais redaktors Jānis Stradiņš]. - Rīga : Nacionālais apgāds : Lauku Avīze, 2006 : Preses nams. - 227 lpp. : il. ; 33 cm. - Bibliogr.: 214.-220. lpp.  ISBN 9984262693


3. Atklājumi, izgudrojumi, pieņēmumi, mīklas : mūsu ēra / [sast. Dina Nātiņa, Indra Andersone, Inta Kalniņa]. - [Rīga] : Avots, c2005. - 394 lpp. : il. ; 17 cm. - (Erudītam). - Bibliogr.: 373. lpp.  ISBN 9984757595


4. Dukulis Ilmārs. Apgūsim jauno Word! : Microsoft Office Word 2003 / Ilmārs Dukulis. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", 2005. - 166 lpp. : il., tab., ģīm. ; 30 cm. - (Datorzinību bibliotēka ; 17). - Bibliogr.: 166. lpp. (8 nos.).  ISBN 9984766640


5. Dzīvoklis jauniešiem : atraktīvs un stilīgs iekārtojums / [no vācu val. tulk. Brigita Kabuce]. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2005. - 95 lpp. : il. ; 29 cm.  ISBN 9984372960


6. Dūmiņš Ivars. Elektrotehnikas teorētiskie pamati : pārejas procesi, garās līnijas, nelineārās ķēdes / Ivars Dūmiņš. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2006. - 349, [1] lpp. : il. ; 22 cm.  ISBN 9984371425


7. Malka Britt. Excel XP iesācējiem : [viss kurss trijās dienās] / Britt Malka : tulk. Maija Ķepule. - Rīga : Egmont Latvija, cop. 2002. - 79 lpp. : il. ; 26 cm. ISBN 9984095274


8. Šmite Darja. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares tiesību un standartu pamati / Darja Šmite, Dainis Dosbergs, Juris Borzovs. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2005. - 207 lpp. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.: 205.-207. lpp. ISBN 9984770796


9. Karulis Konstantīns. Latviešu etimoloģijas vārdnīca / Konstantīns Karulis. - Rīga : Avots, 2001. - 1303 lpp. ; 22 cm. - Bibliogr. : 1300.-1303. lpp. ISBN 9984700127


10. Stārmere Anna. Krāsas modernā interjerā : rokasgrāmata : padomi, kā saskaņot krāsas / Anna Stārmere ; [no angļu valodas tulkojusi Kritīne Lapiņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2006]. - 255 lpp. : il. ; 20 cm.  ISBN 9984375994


11. Latviešu valodas vārdnīca : 30 000 pamatvārdu un to skaidrojumu / autori: Rita Bāliņa ... [u.c.] ; redaktores Dainuvīte Guļevska, Irēna Rozenštrauha, Dorisa Šnē. - [Rīga] : Avots, 2006. - 1210, [1] lpp. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [1211.] lpp. ISBN 998475779X


12. Latvija : pārskats par tautas attīstību / UNDP. - Rīga : UNDP, 1995-. - sēj. : il., tab., diagr. (dažas krās.) ; 30 cm. . - Ietver bibliogr. - Ikgadējs.

Izd. 2004/2005: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts. ISBN 9984684334


13. Līkopa Vita. Lietišķā etiķete starptautiskajā biznesā / Vita Līkopa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2003]. - 62, [1] lpp. ; 20 cm. - Bibliogr.: 62.-63. lpp. ISBN 9984229238


14. Prokofjeva Nadežda. Lietišķo sarunu māksla / Nadežda Prokofjeva ; no krievu valodas tulkojis Ojārs Sarma. - Rīga : Jumava, 2006. - 155, [1] lpp. : il., tab. ; 20 cm.  ISBN 9984381102


15. Mazas telpas : moderns un praktisks iekārtojums / [no vācu val. tulk. Velga Krastiņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2005 (Bratislava : Slovart-Print). - 95 lpp. : il. ; 29 cm.  ISBN 9984369439


16. Mazā biznesa kurss : mācību līdzeklis / [materiālu sagatavoja Sniedze Joma ... [u.c.]]. - Labots un papild. 2. izd. - Rīga : Jumava, c2006. - 326 lpp. : il. ; 25 cm.  ISBN 9984380858


17. Mājokļa dizains / Džonijs Grejs ... [u.c.] ; [no angļu val. tulk. Dina Kārkliņa]. - 2.izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2006]. - 312 lpp. : il. ; 28 cm.  ISBN 9984222438


18. Konrans Terenss. Mūsdienīgs mājoklis : [dizaina tendences 21. gadsimtā] / Terenss Konrans ; [teksts latviešu valodā Maija Biķerniece ... [u.c.]]. - Rīga : Jāņa Rozes apg., c2006. - 272 lpp. : il. ; 32 cm.  ISBN 9984231895


19. Pasaules mītu vārdnīca : no A līdz Z / galvenais konsultants Rojs Viliss ; [no angļu val. tulk. Normunds Pukjans]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 223 lpp. : il., kartes, ģeneal. tab. ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju (212.-214. lpp.) un rādītājus (215.-223. lpp. ISBN 9984362051


20. Boitmane Ilze. Personāla atlase un novērtēšana / Ilze Boitmane ; projektu vad. Rita Baroniņa. - Rīga : SIA "Lietišķās informācijas dienests", 2006. - 160 lpp. : tab. - (Mazās un vidējās uzņēmējdarbības bibliotēka). - Bibliogr.: 157.-160.lpp. ISBN 9984978966


21. Baklijs Pīters. Personālo datoru un Windows rokasgrāmata : pirkšana un pilnveidošana, XP apgūšana, padomi un triki / Pīters Baklijs, Dankans Klārks ; [no angļu valodas tulkojis Andris Grīnfelds ; mākslinieks Normunds Pucis]. - Rīga : Tapals, 2006. - 358, [1] lpp. : il. ; 23 cm.  ISBN 9984796051


22. Profesiju klasifikators. - Rīga : Latv. Vēstnesis, 2006. - 664 lpp. Pieņemts ar MK 2006.g. 18.apr. noteikumiem Nr.306.  ISBN 9984731758


23. Reģionālā politika un pašvaldību attīstība Eiropas Savienībā un Latvijā / Inese Vaidere ... [u.c.]. - Rīga : Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds : Latvijas Statistikas institūts, 2006 (Valmiera : Valmieras tipogr. Lapa). - 295 lpp. : diagr., tab. ; 25 cm. - Bibliogr.: [283].-295. lpp.  ISBN 9984976114


24. Krastiņš Jānis. Rīgas arhitektūras stili = Architectural styles in Riga = Архитектурные стили Риги / Jānis Krastiņš ; [māksl. Jānis Jaunarājs]. - Rīga : Jumava, c2005. - 240 lpp. : il. ; 31 cm. - Teksts latviešu val., kopsav. angļu un krievu val.  ISBN 9984380173


25. Ģēģere Valda. Saldumu karalis Vilhelms Ķuze / Valda Ģēģere. - [Rīga] : Jumava, 2006. - 149, [2] lpp., [35] lpp. iel. : il. ; 21 cm. - Ietver bibliogr.  ISBN 998438067X


26. Skaidrojošā vārdnīca : angļu - latviešu - krievu : ap 6200 šķirkļu un jēdzienu / sast.: Valda Kozule, Gita Krūmiņa, Viesturs Rozenbergs, Imants Skrupskis. - Rīga : Avots, 2006. - 519 lpp. - (Palīgs gardēdim).  ISBN 9984800059


27. Šusts Voldemārs. Telpas uztvere un kompozīcija / Voldemārs Šusts. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2005]. - 127 lpp. : il. ; 25 cm.  ISBN 9984360024


28. Kļaviņš Māris. Ūdeņu kvalitāte un tās aizsardzība / Māris Kļaviņš, Pēteris Cimdiņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2004. - 204 lpp. : il. ; 25 cm. - Bibliogr.: 203.-204. lpp.  ISBN 9984770575


29. Malka Britt. Word XP iesācējiem : [viss kurss trijās dienās!] / Britt Malka ; [grāmatas latv. variantu sagat. Maija Ķeipule]. - Rīga : Egmont Latvija, [2004]. - 76 lpp. : il. ; 26 cm.  ISBN 998409524X


30. Jeni Kurts. Ziemas dārzi un stikla piebūves : stikla dizaina risinājumi projektēšanā un būvniecībā / Kurts Jeni ; [no vācu valodas tulkojusi Ārija Servuta]. - Rīga : Jumava, 2006. - 124 lpp. : il. ; 28 cm.  ISBN 9984381471


31. 3D videocommunication : algorithms, concepts, and real-time systems in human centred communication / edited by Oliver Schreer, Peter Kauff, Thomas Sikora. - Chichester, England ; Hoboken, NJ : Wiley, 2005. - xxiv, 340 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical references and index. ISBN 9780470022719 ISBN 047002271X


32. Kruger Paul. Alternative energy resources : the quest for sustainable energy / Paul Kruger. - Hoboken, NJ : Wiley, c2006. - p. cm. ISBN 0471772089 ISBN 9780471772088


33. The Architects' Handbook / ed. by Quentin Pickard. - Oxford : Blackwell, 2002. - 454 p. : ill., ras. - Incl. Index.  ISBN 1405135050 ISBN 9781405135054


34. The brand glossary / [by] Interbrand. - New York : Palgrave Macmillan, 2007. - p. cm. - Includes bibliographical references and index. ISBN 9781403998095 ISBN 1403998094


35. Brockhaus : enzyklopadie : in 30 Bd. / Red. Dr. Annette Zwahr. - 21., vollig neu bearb. Aufl. - Leipzig : F.A.Brockhaus GmbH, 2006.

Bd. 25 Sele - Spos. - 816 S. : ill

Bd. 26 Spot - Tala. - 848 S. : ill. 

Bd. 27 Talb - Try. - 816 S. : ill. 

Bd. 28 Trz - Verth. - 848 S. : ill. 

Bd. 29 Verti - Wety. - 832 S. : ill.

Bd. 30 Wetz - Zz. - 832 S. : ill.


36. Griffin Kenneth W. Building type basics for transit facilities / Kenneth W. Griffin. - Hoboken : John Wiley, c2004. - XII, 356 lpp. : il. ; 25 cm. - (Building type basics series). - Bibliogr.: 342.-343. lpp.  ISBN 0471273392


37. Melvin Jeremy. Country Houses Today / Jeremy Melvin. - Chichester : John Wiley & Sons, 2006. - 208 p. : ill., photogr.  ISBN 0470016477 ISBN 978047016473


38. Allen Damian. Encyclopedia of Visual Effects : the ultimate guide to creating effects in Shake, Motion, and Adobe After Effects / Damian Allen and Brian Connor ; foreword by Ron Brinkmann. - Berkeley, CA : Peachpit Press, 2007. - 590 p. : ill. + DVD-ROM. - (Apple Pro Training Series). - Index. - DVD-ROM with lesson and media files included.  ISBN 0321303342


39. Enforcement of intellectual property rights through border measures / [edited by] Olivier Vrins and Marius Schneider. - 1st ed. - Oxford : Oxford University Press, 2006. - cxxxiii, 1282 lpp. ; 26 cm. - Ietver bibliogr. atsauces un rād.  ISBN 9780199288793 ISBN 0199288798


40. English-Latvian dictionary of international business : approx. 35 000 entries / editors: Irena Matisone, Irena Blumfelde = Angļu-latviešu starptautiskās uzņēmējdarbības terminu vārdnīca : aptuveni 35 000 vārdu un izteiksmju / Irēnas Matisones un Irēnas Blumfeldes redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 703, [1] lpp. ; 21 cm. - Teksts angļu un latviešu val.  ISBN 9984367363


41. Billingham Jo. Giving presentations / Jo Billingham ; cartoons by Beatrice Baumgartner-Cohen. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2003. - 144 p. : ill. ; 21 cm. - (One step ahead). - Includes bibliographical references (p. 140-141) and index.  ISBN 0198606818


42. Handbook of research on mobile multimedia / Ismail Khalil Ibrahim, editor. - Hershey, PA : Idea Group Reference, 2006. - p. cm. - Includes bibliographical references and index. - "This handbook provides insight into the field of mobile multimedia and associated applications and services"--Provided by publisher. ISBN 1591408660


43. Harmonisierung des Markenrechts : Festschrift fur Alexander von Muhlendahl zum 65. Geburtstag am 20. Oktober 2005 / Hrsg.: Verena von Bomhard, Jochen Pagenberg, Detlef Schennen. - Koln ; Berlin ; Munchen : Carl Heymanns Verl., 2005. - 477 S. - Autorenverzeichnis: 475.-477. S.  ISBN 3452260844


44. Interior graphic standards / Maryrose McGowan, editor-in-chief, Kelsey Kruse, graphics editor. - Student ed. - Hoboken, N.J. : J. Wiley, c2004. - xii, 452 p. : ill. ; 29 cm.  ISBN 0471461962


45. Pollock Naomi. Modern Japanese House / Naomi Pollock. - London : Phaidon, 2005. - 228 p. : ill. - Index: p.226-227.  ISBN 071484554X


46. Kim Hyoung-Gook. MPEG-7 audio and beyond : audio content indexing and retrieval / Hyoung-Gook Kim, Nicolas Moreau, Thomas Sikora. - Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ, USA : J. Wiley, c2005. - xviii, 285 p. : ill. ; 24 cm. ISBN 9780470093344 ISBN 047009334X


47. Zeiger Mimi. New museum architecture : innovative buildings from around the world with 190 colour illustrations / Mimi Zeiger. - London : Thames & Hudson, 2005. - 208 p. : ill.  ISBN 0500285802 ISBN 9780500285800


48. The New Walford : guide to reference resources / Ray Lester, ed.-in-chief. - London : CILIP, 2005. vol.1 Science, Technology and Medicine. - 827 p. - Incl. Indexes.  ISBN 1856044955


49. The Oxford companion to wine / edited by Jancis Robinson ; assistant editor, Julia Harding. - 3rd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006. - xxiv, 813 p. : ill. (some col.), maps ; 29 cm.  ISBN 0198609906 ISBN 9780198609902


50. Emmitt Stephen. Principles of architectural detailing / Stephen Emmitt, John Olie, Peter Schmid. - Oxford, UK ; Malden, MA : Blackwell Pub., 2004. - x, 252 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical references (p. 241-242) and index. ISBN 1405107545


51. Zink Michael. Scalable video on demand : adaptive Internet-based distribution / Michael Zink. - Hoboken, NJ : J. Wiley & Sons, c2005. - xxv, 264 p. : ill. ; 24 cm. - Includes bibliographical references (p. [233]-244) and index. ISBN 9780470022689 ISBN 047002268X


52. System-on-chip : next generation electronics / edited by Bashir M. Al-Hashimi. - London : Institution of Electrical Engineers, c2006. - xxviii, 911 p. : ill. ; 24 cm. - (IEE circuits, devices and systems series ; 18). - Includes bibliographical references and index.  ISBN 0863415520


53. Ozelton E. C. Timber designers' manual / E.C. Ozelton, J.A. Baird. - 3rd ed. - Oxford : Blackwell, 2006. - 542 p. : ill. - Index: 538-542 p. ISBN 1405146710 ISBN 9781405146715


54. Влияние современных высоких технологий на развитие правовой охраны объектов интеллектуальной собственности / Е.А. Данилина и др. - Москва : ОАО ИНИЦ "Патент", 2006. - 150 с. - Список лит.: с. 148-149.


55. Ежегодное патентное обозрение за 2005 г.: патентование в Российской Федерации / ОАО ИНИЦ "Патент" ; сост. Е.Е. Бирзгал, А.П. Колесников. - Москва : ОАО ИНИЦ "Патент, 2006- : табл.


56. Законодательство государств - участников СНГ о правовой охране топологий интегральных микросхем : сборник документов / сост. Л.И. Подшибихин. - Москва : Патент, 2006. - 100 с.


57. Земляницин М. А. Изобретательский уровень - условие патентоспособности изобретения / М.А. Земляницин, В.Н. Фетина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ОАО ИНИЦ "Патент", 2006. - 159 с. : схемы, черт. - Список лит.: с.156-158.


58. Филин С. А. Информатизация коммерции / С.А. Филин, В.В. Васильев. - Москва : ОАО ИНИЦ "Патент", 2006. - 309 с. : ил., табл. - Lit. saraksts: 302.-307. lpp.


59. Охрана интеллектуальной собственности в киберпространстве : аналитико-тематический обзор по материалам отечественной и зарубежной литературы / сост. Л.Г. Кравец. - Москва : ОАО ИНИЦ "Патент", 2006. - 84 с. - Список лит.: с. 79-80.


60. Колесников А. П. Патентная документация ведущих зарубежных стран и международных организаций : справочник / А.П. Колесников. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ОАО ИНИЦ "Патент", 2006. - 192 с. : ил., табл. - Lit. saraksts: 189.-190. lpp


61. Данилина Е. А. Патентный поверенный и патентовед: особенности профессии / Е.А. Данилина. - Москва : ОАО ИНИЦ "Патент", 2006. - 133 с. - Список лит.: с. 61-62.


62. Правовая охрана напитков в Российской Федерации и промышленно развитых странах / В.Ю. Джермакян и др. - Москва : Патент, 2006. - 110[2] с. : табл. - Список лит.: с. 109-111.


63. Правовая охрана пищевых продуктов в Российской Федерации и промышленно развитых странах / В.Ю. Джермакян и др. - Москва : Патент, 2006. - 91[1] с. : табл. - Список лит.: с.80-85.


64. Хромушина Е. В. Правовая охрана секретных изобретений / Е.В. Хромушина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ОАО ИНИЦ "Патент", 2006. - 172 с.


65. Орлова В. В. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности : теория и практика охраны фирменных наименований, товарных знаков и других коммерческих обозначений / В.В. Орлова. - Москва : ОАО ИНИЦ "Патент", 2006. - 246 с. - Список лит.: с. 216-244.

Похожие:

Atklājumi, izgudrojumi, pieņēmumi, mīklas : mūsu ēra iconTeacher professionalism in a new era

Atklājumi, izgudrojumi, pieņēmumi, mīklas : mūsu ēra iconA look at Games and Community in the Digital Era

Atklājumi, izgudrojumi, pieņēmumi, mīklas : mūsu ēra iconJapanese Public Bureaucracy in the era of Globalization

Atklājumi, izgudrojumi, pieņēmumi, mīklas : mūsu ēra iconEast Asia in the Post-Cold War Era

Atklājumi, izgudrojumi, pieņēmumi, mīklas : mūsu ēra iconBrand media strategy : integrated communications planning in the digital era

Atklājumi, izgudrojumi, pieņēmumi, mīklas : mūsu ēra icon1 Enriching the gold dust: extreme-value based genome-wide association in the post-gwas era

Atklājumi, izgudrojumi, pieņēmumi, mīklas : mūsu ēra iconThe us navy is the largest, most impressive navy in the world, but is it really undefeatable? Some Disconfirming Findings from the Post-War Era

Atklājumi, izgudrojumi, pieņēmumi, mīklas : mūsu ēra iconPatrizia aveva trascorso la mattinata fuori casa, a girare senza meta, l’ambiente domestico le era stato più soffocante che mai

Atklājumi, izgudrojumi, pieņēmumi, mīklas : mūsu ēra iconModern era is a realm of technology and there is no way of denying the utility and necessity of computer technology. Applications of computers are increasing

Atklājumi, izgudrojumi, pieņēmumi, mīklas : mūsu ēra iconWith the launch of Television Infrared Operational Satellite (tiros) in 1960 by usa, the era of using satellite pictures for weather forecasting has begun

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница