Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр
Скачать 459.61 Kb.
НазваниеКурс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр
страница4/5
Дата15.03.2013
Размер459.61 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5

Основи програмування на С++

Принципи розробки функцій в С++


Організація циклів в С++, масиви, базові класи в С++

Конструктори, деструктори, покажчики, посилання

Спадкування та поліморфізм в С++

Потоки, шаблони, бібліотека STL, ітератори.

Класи алгоритмів.

Аналіз та проектування об’єктно-орієнтованих програм.

Принципи розробки сценаріїв.

Особливості візуального програмування в середовищі Visual Studio.

Система меню.

Програмування для Windows і клас CWnd.

Діалогові вікна, повідомлення та команди.

Виведення інформації в програмах.

Збереження, відновлення об’єктів.

Створення меню, розробка інтерфейсів користувача.

Елементи керування.

Принципи розробки довідкових систем.

Технологій ActiveX, особливості та принципи використання.

Робота з базами даних.

БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Сван Т. Программирование на С++.-М.,СПб.,К.”Издательский дом”Вільямс”,1999.-543 с.

 2. Страуструп Б. Язык программирования C++. –М.: Бином, 1999. - 991с

 3. Подбельский В.В. Язык Си++; Учеб.пособие.- М: Финансы и статистика,2001.-500 с.

 4. Эллис М., Страуструп Б. Справочное руководство по языку програм-мирования С++ с комментариями. Проект стандарта ANSI.- М.: Мир, 1992.- 445 c.

 5. Пол Ирэ. Объектно-ориентированное программирование с использованием С++. - Киев: НИПФ ДиаСофт Лтд,1995.- 480с.

 6. Пол А. Объектно-ориентированное программирование на C++. –М.: Бином, 1999. – 443с.

 7. Грегори К. Использование Visual C++ 6.–М.,СПб.,К.”Издательский дом”Вільямс”,1999.-864с.

 8. Страуструп Б. Дизайн и эволюция С++.- М.: ДМК Пресс,200. – 448с.

 9. Буч Г. Объектно-ориентированного проектирования с примерами приложений на C++. -М.: Бином, 1999. -560 с.

 10. Климов А.М. С++. Практическое программирование . Решение типових задач. – СПб:ВHV,2000.- 593с.

 11. Либерти Д. Освой самостоятельно C++ за 21 день. –М.:Вильямс, 2000. – 806с.

 12. Джеф Элджер . Библиотека программиста C++. –П.:Питер, 2000. – 316с.

 13. Вайнер Р..Пунсон Л. С++ изнутри. – Киев: ДиаСофт,1993.-304с.

 14. Седжвик Р. Фундаментальне алгоритмы на С++. Аналіз /Структуры данных/Сортировка/Поиск. – СПб:ВHV,2000.-608с.


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: Оцінки знань студентів формуються на підставі рейтингових балів, які студенти отримують на протязі триместру за результатами контрольних заходів. На основі цих оцінок кожний студент або отримує інтегральну оцінку за весь триместр або отримує дозвіл на складання іспиту з цієї дисципліни. Завдання на іспиті містять два теоретичні питання та одне практичне. Іспит складається усно, а практичне завдання, при необхідності, виконується письмово, а його результат демонструється на ПЕОМ.


ПЕРЕДУМОВИ: базується на знанні таких дисциплін, як алгоритмічні мови та програмування (оператори, побудова програм, мови програмування), спеціальні розділи математики (основи теорії алгоритмів).


Методичне забезпечення: Лекційний курс забезпечено відповідною навчальною літературою (в достатній кількості є в наявності в бібліотеці університету), виконання лабораторних робіт здійснюється у відповідності до методичних вказівок (існують у друкованому і електронному вигляді).


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

Виконання курсового проекту за дисципліною “Об’єктне-орієнтоване програмування ” виконується тільки за індивідуальними завданнями. Воно повинно передбачати розробку структури програмного забезпечення КСУ або автоматизованого робочого місця фахівця, розробку алгоритмів та програм з використанням сучасних технологій програмування. Бажано орієнтуватися на використання Visual C++ – як середовища для розробки і налагодження програмних засобів комп’ютерних систем управління.

Зміст курсового проекту обов’язково повинен передбачати такі розділи:

 • огляд та аналіз програмних засобів типових комп’ютерних систем управління;

 • розробка структури програмного забезпечення комп’ютерної системи управління;

 • розробка багато ієрархічної структури об’єктів та класів об’єктів програмного забезпечення ;

 • розробка графічного інтерфейсу програмних засобів комп’ютерних систем управління;

 • розробка алгоритмічного забезпечення ПЗ КСУ;

 • розробка та налагодження програм в середовищі проектування Visual C++ з використанням методів об’єктно-орієнтованного програмування;

 • тестування та аналіз результатів тестування розроблених ПЗ КСУ;

 • проведення аналізу ефективності розробленого ПЗ КСУ;

 • формування звітності за результатами роботи КСУ

 • розробка пакету стандартних документів на супровід розроблених ПЗ КСУ.

Методика іспиту: Письмовий, за призначенням.

Реєстрація на курс: Дирекція інституту (21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95; корпус 5; аудиторія 5308; тел.: 8-0432-59-84-58).

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Мова: мова викладання – українська, можливо також російська.


Дисципліна: Аналітична динаміка

Факультет: АКСУ

Статус дисципліни: обов'язкова
Курс: другий
Стаціонарне на­вчання

Години на тиждень

Триместр

5 (ВС )
Лекції (год.)

32

2

Практичні заняття (год.)

32

2

СРС

62

4

Всього (год. / кредитів)

126/3,5

6,8

Іспит (трим)

5
Залік (трим)


КОД:

НФД 07
1   2   3   4   5

Похожие:

Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр icon9. Виробниче освітлення 1,9 2 години Тема 10. Шум, ультразвук, інфразвук та вібрація на виробництві 1,9 2 години
Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconЯк працювати з тестовими завданнями
Найперше випробування, яке пропонуватиметься вам на кожному етапі, – це виконання тестових завдань (у перший конкурсний день – з...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconСпостерігачі гм «опора»: абітурієнти-математики користувалися мобільними телефонами та забували документи
Та 22 травня 2012 р відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з математики. У 16 областях України за дотриманням процедури зно вели...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconПогоджено перший заступник Міністра надзвичайних ситуацій України Болотських М. В
...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconПогоджено перший заступник Міністра надзвичайних ситуацій України Болотських М. В
...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconПогоджено перший заступник Міністра надзвичайних ситуацій України Болотських М. В
Типова навчальна програма визначає зміст І обсяг навчання, форми контролю знань студентів вищих навчальних закладів для всіх напрямів...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconПлан-конспект заняття з трудового навчання (7 клас)
Використання різнорівневих завдань на уроках трудового навчання, плани-конспекти занятть з трудового навчання для 7 класу / кафедра...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconПрограма вступного екзамену з хореографії призначена для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста І вступають на другий (третій) курс напряму підготовки 020202 «Хореографія» для здобуття окр бакалавра. Мета
Програма вступного екзамену з хореографії призначена для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр iconКиївський національний університет імені Тараса Шевченка
«Гідрогеологія». Вона читається у четвертому семестрі в обсязі 1,5 кредиту, в тому числі 54 години аудиторних занять, із них 34 години...
Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр icon2. Поняття І сутність процесу навчання 7 Тема Принципи навчання 8
Затверджено на засіданні кафедри педагогіки та методики початкового навчання 20 березня 1997 р
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница