Модератор
Скачать 278.68 Kb.
НазваниеМодератор
страница1/3
Дата15.03.2013
Размер278.68 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
У другій половині дня робота конференції продовжувалась у формі „Відкритий простір”. Під час роботи трьох сесій була організована робота біля 40 міні груп. Модераторами міні груп виступили самі учасники конференції, які завчасно оголосили теми своїх засідань.

Нижче подаємо стислі протоколи засідань окремих груп.


Тема, модератор

Підняті проблеми

Пропозиції

Статус вчителя суспільствознавчих дисциплін у школі та суспільстві

МОДЕРАТОР -

Юрій Вовк, м. Тернопіль

Низький суспільний статус професії педагога в Україні?

Великі додаткові навантаження на вчителя суспільних дисциплін.

Хто, окрім вчителя історії має право викладати суспільствознавчі курси?

Привернути увагу органів місцевої влади до освітніх проблем.

Для викладання громадянської освіти необхідно спеціально готувати кадри на базі педагогічних університетів.

Запровадити на базі обласних інститутів удосконалення вчителів регулярні курси підвищення кваліфікації з громадянської освіти.

Встановити надбавки вчителям за організацію ефективної позакласної роботи

Викладання курсу „Живи за правилами” у системі профільного навчання .

МОДЕРАТОР -


Тетяна Ремех. м.Київ

Шляхи запровадження курсів за вибором у навчально-виховний процес.

Мотивація школярів та педагогів.


Гостра потреба чіткої систематизації процесу викладання суспільствознавчих дисциплін у школі.

Потреба запровадження курсу громадянської освіти вже у початковій школі.

Необхідність проведення додаткових семінарів для вчителів.

Необхідність забезпечення підручниками.

Поширення кращого досвіду роботи через професійні ЗМІ та Інтернет..

Необхідність створення методичного посібника для вчителяв рамках курсу „Живи за правилами.”


Ефективність посібника „Живи за правилами”

МОДЕРАТОР -

Марія Стрехалюк Бродівський р-н

обл.. Львіська

Забезпечення учнів необхідною кількістю посібників

Використання посібника в навчально-виховному процесі.

Підготовка вчителів для 1обот из посібником.

Забезпечити навчальні заклади достатньою кількістю посібників „Живи за правилами”.

Використовувати для викладання матеріалів посібника:

а) факультативи;

б) клуби правового виховання;

в) години спілкування (класні керівники);

г) уроки етики, ОБЖЗ.

Д) ресурси позашкільних освітніх установ.

Залучати батьків до правового виховання.

Використовувати посібник у роботі профілактичної та психологічної служби школи.

Створювати наочність у школі на тематику „Живи за правилами” Проводити навчальні тренінги для вчителів, які будуть працювати з посібником.

Навчання толерантності засобами суспільних дисциплін

МОДЕРАТОР -

Наталя Голосова, м.Львів

Проблема поширення існуючого досвіду формування толерантності в учнівської молоді.

Відсутність ресурсів (роздаткових матеріалів, текстів, посібників, відео.матеріалів) потрібних для навчання толерантності засобами суспільних дисциплін?

В ході обговорення було вироблено механізми поширення навчання толерантності через:

Інститути післядипломної педагогічної освіти,

Методичні служби різноманітних рівнів;

Адміністрацію закладів, вчителів, заступників директорів,

Психологів, соціал.-педагогічних працівників, педагогів-організаторів,

Батьків

Учнів.

Предмет історії для розвитку громадянських якостей школярів

МОДЕРАТОР -


Тетяна Асламова, м.Херсон.

Що ми розуміємо під громадянськими якостями?

Які з них є найбільш актуальними?

Чи повинні ми їх свідомо розвивати при вивчені історії?

Проводити професійну підготовку вчителя як носія громадянських цінностей;

Історію України подавати в контексті світової історії (збільшити кількість годин на курс світової історії).

Усунути розбіжносі між декларацією курсу на розвиток критичного мислення, вміти аргументувати власну точку зору, життєву позицію і практикою оцінювати учнів за знання фактологічного матеріалу через тестування.

Рекомендувати авторам нових підручників з історії закладати в текст певних громадянознавчих вимог.

Предмет історії для розвитку громадянських якостей школярів


МОДЕРАТОР -


Валентина Токмакова, м.Рівне

Фрмування громадянських якостей через призму історичних процесів.

Виховання патріотизму через розуміння історії.

Виховання патріотизму в сьогоднішньому суспільстві.

Використовуючи навчальну програму розробити систему модулів з громадянської освіти до конкретних тем із Всесвітньої історії та історії України.

На уроках історії виховувати свідомого громадянина і патріота через активне обговорювання і опрацювання тем учням (особливо на прикладі життя видатних осіб в історії).

Активніше використовувати інтерактивні форми і методіи навчання на уроках історії.

Підбирати яскраві факти з історії для формування громадянських якостей учнів.

Виховувати громадянськість школярів не лише не уроках історії, але й в позаурочний час.

МОН України в рекомендаціях щодо викладання предметів суспільствознавчого циклу вибудувати чітку систему формування громадянських компетентностей учнів.

Критичне мислення. Модель для формування громадянина.


МОДЕРАТОР - Святослав Ратушняк , м. Хмельницький

Чому потрібне критичне мислення?

Необхідно формувати у школярів навиків критичного мислення у ході:

Використання Інтернету (небезпека неконтрольованої інформації)

Знайомства із ЗМІ (небезпека контрольованої інформації)

Участі у суспільних процесах (вибори, пропаганда політичних партій тощо)

На побутовому рівні (рекламні компанії та інше)

Особливості методики викладання курсу „Вчимося бути громадянами”


МОДЕРАТОР - Олександр Войтенко, м.Гадяч, обл.. Полтавська

Відповідність матеріалів курсу стратегії розвитку громадянської освітив Україні.

Проблеми оцінювання

Форма викладання курсу: обов’язковий предмет чи факультатив?

Концепція курсу – „Зв’язок „я” зі світом „ми”.

При необхідності оцінювання знань учнів потрібно визначити конкретні критерії оцінювання знань, умінь, навичок, ставлень у кожному навчальному модулі курсу .

При організації позакласної роботи учнів, вчителеві потрібно задавати такі домашні завдання, щоб кожен міг виконати їх відповідно до своїх можливостей.

Рекомендувати вчителям створювати учнівські портфоліо впродовж вивчення курсу та презентувати їх як результат навчання в кінці року.

Вчителям відстежувати результативність курсу через спілкування з батьками учнів та іншими педагогами.

Реальна влада шкільного самоврядуванн як шлях до демократизації школи


МОДЕРАТОР – Олена Жадько, м. Марганець обл.. Дніпропетровська.

Чи є реальною влада самоврядування в школі?

Проблема відсутності у школярів необхідного досвіду та вмінь;

Учительський диктат;

Незацікавленість адміністрації школи;

Розходження теорії і практики;

Відсутність традицій;

Проблема лідерства.

Збалансувати роль адміністрації педколективу та учнів у створенні учнівського самоврядування;

Просвітницька робота („школа лідерства”);

Заохочення, стимулювання;

Запровадження принципу: ”Самі придумали, самі зробили, самі відповідаємо.”

Проблеми організації позакласної роботи з громадянської освіти


МОДЕРАТОР-Ваалентина Сімеонова, м. Кіровоград.

Необхідність активнішої пропаганди громадянської освіти серед вчителів.

Проблема ідентифікації громадянського виховання.

Залучення учнів до конкретних виявів милосердя;

Проблема патріотичного виховання може вирішуватися шляхом активних соціальних дій;

Учнівське самоврядування має бути діяльним (проводити круглі столи, громадські слухання за участю учнів)

Розширити коло учасників проекту „Громадянин” (залучити усі старші класи шкіл).

Проблеми змісту суспільних дисциплін у сучасній школі: інтеграційний аспект.


МОДЕРАТОР – Віктор Мисан м. Рівне

Які перспективи інтеграції і напрямки розвитку суспільствознавчих дисциплін;

Проблема внутрішньо предметної і між предметної інтеграції;

Проблема підготовки кваліфікованих кадрів.

Організувати відкриту суспільну дискусію щодо напрямів розвитку суспільствознавчої освіти..

Передбачити можлиі циклові інтеграційні лінії певних предметів.

Розробити концептуальні засади майбутніх інтеграційних курсів.

Зберегти базові суспільствознавчіф дисципліни.

Проектні технології у навчальному закладі


МОДЕРАТОРОлег Охредько, м. Кривий Ріг.

Рівні проектів

Вибір теми.

Очікувані результати

Мотивація учасників

Реально оцінювати результати проектної діяльності учнівської молоді.(відповідно до діагностики проблеми).

Мета та практичний результат проектної діяльності повинні бути гармонійно поєднаними.

Обов’язково необхідно передбачати можливі негативні результати організації певних видів проектної позакласної діяльності та старатися їх уникати.

  1   2   3

Похожие:

Модератор iconПрограмма среда, 9 ноября
Модератор – Губарев Владимир Алексеевич, к э н., вед н с. Института экономики ран
Модератор iconРоссийский государственный гуманитарный университет
Модератор: директор Института лингвистики рггу кронгауз Максим Анисимович, д филол н., профессор
Модератор iconПрограмма первого национального форума “музеи беларуси”
Модератор: Торопова Оксана Валерьевна – директор Гомельского дворцово-паркового ансамбля
Модератор iconПрограмма Форума поставщиков атомной отрасли
Модератор: Комаров К. Б., заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по развитию и международному бизнесу
Модератор iconПрограмма мероприятия 07 декабря 2011 г
Модератор: Илья Владимирович Пономарев, Депутат Государственной Думы рф, Советник Президента Фонда «Сколково» по международному развитию...
Модератор iconДокладов экспертов Первая экспертная панель Тема: «Институциональная поддержка инновационного предпринимательства»
Модератор: Кузнецов Е. Б., директор департамента развития и коммуникаций Российской венчурной компании (Москва)
Модератор iconПрограмма 27 сентября 2011 г
Модератор: г-н Абдуллаев Илхом Зоирович, заместитель Председателя Комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной...
Модератор iconЛучшая практика: мастер-класс Открытая сессия
Модератор Максим Григорьев, генеральный директор Консалтинговой группы «Управление pr», советник руководителя Росзарубежцентра при...
Модератор iconКонференц зал Сенатор готелю «Ріксос Прикарпаття», м. Трускавець
Пленарне засідання: «Транскордонне співробітництво: майбутнє співпраці в Східній Європі та країнах снд». Модератор: Борис Колесніков,...
Модератор iconЭкономика культуры штрихи к науке нового века
Павел Олегович Лукша (р. 1977) экономист-исследователь, модератор научного семинара «Экономика культуры и культура экономики» при...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница