Prese. Dokumentācija. Informācija
Скачать 273.21 Kb.
НазваниеPrese. Dokumentācija. Informācija
страница3/8
Дата07.03.2013
Размер273.21 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8

398.1(=174)

 8 brīnumlietas, ko latvieši joprojām dara [videoieraksts] : tradicionālās prasmes Latvijā = 8 amazing things that latvians still do : traditonal crafts in Latvia / Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, Vides filmu studija. - Rīga : Vides filmu studija, 2009. - 1 DVD (107 min.) : skaņa, krāsa ; 12 cm. - DVD video, formāts: 16:9 PAL, skaņa: Dolby Digital 2.0, visi reģioni. - Subtitri angļu val. - Nos. no konteinera.
        Piebalgas lielie lakati / Dagnija Kupča -- Peternes /Salimons Ķipluks -- Puzuri / Ausma Spalviņa -- Senie mūzikas instrumenti / Gunārs Igaunis -- Nēģu zveja / Aleksandrs Rozenšteins -- Rucavas cimdi / Mirdza Ārenta -- Maizes cepšana / Anna Strupka -- Vienkoči / Rihards Vidzickis.
        Latvieši - Sociālā dzīve un paražas.


5 MATEMĀTIKA. DABASSZINĀTNES


VIDES AIZSARDZĪBA

504

 Sistēmiskās domāšanas integrēšana vides politikā / autori: Andra Blumberga, Dagnija Blumberga, Gatis Bažbauers, Pols Dāvissens, Ērlings Moksness, Ilze Dzene, Aiga Barisa, Gatis Žogla, Elīna Dāce, Alise Bērziņa ; Andras Blumbergas redakcijā ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. - Rīga : Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 2010. - 225 lpp. : diagr., il., sh., tab. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju (nodaļu beigās). - Grāmatā aplūkoti trīs valstij svarīgi sektori, kuros ir nepieciešamas būtiskas izmaiņas, lai attīstītos tautsaimniecība, celtos iedzīvotāju labklājības līmenis. Pirmais sistēmdinamikas modelis ir izveidots atjaunojamo energoresursu ieviešanas politikas analīzei, otrais - energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas politikas izstrādņu analīzei, trešais - atkritumu apsaimniekošanas un pārvaldības politikas instrumentu analīzei. - Grāmata izstrādāta Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā, sadarbojoties ar Bergenas Universitātes Sistēmdinamikas grupu.
        ISBN 978-993-481-960-5.
        Vides politika. Ilgtspējīga attīstība. Sistēmu teorija. Sistēmanalīze.

504(07)

 Sistēmdinamika vides inženierzinātņu studentiem / autori: Andra Blumberga, Danija Blumberga, Gatis Bažbauers, Pols Dāvidsens, Ērlings Moksness, Ilze Dzene, Aiga Barisa, Gatis Žogla, Elīna Dāce, Alise Bērziņa ; Andras Blumbergas redakcijā ; literārā redaktore Gita Bērziņa ; Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts. - Rīga : RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 2010. - 318 lpp., [3] saloc. iel. lp. : diagr., il., sh., tab. ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju (nodaļu beigās). - Grāmatā izklāstīti sistēmdinamikas modelēšanas pamati, izvirzīta hipotēze, ka dabasgāze siltumapgādē tiek aizstāta ar enerģētisko koksni. Grāmatā aplūkota viena no būtiskākajām problēmām enerģijas patēriņa sektorā - kā panākt, ka Latvijā tiek siltinātas dzīvojamā sektora ēkas. Tajā pastāstīts par efektīvāku atkritumu apsaimniekošanas politiku. - Grāmata izdota ar Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta granta palīdzību un LR Izglītības un zinātnes ministrijas projekta Nr.12.3-08/16 "Sistēmiskās domāšanas instrumentu integrēšana vides politikā" atbalstu.
        ISBN 978-993-481-961-2 (ies.).
        Vides inženierija - Mācību līdzekļi augstskolām. Vides menedžments. Sistēmanalīze - Mācību līdzekļi augstskolām. Sistēmu teorija - Mācību līdzekļi augstskolām.

ASTRONOMIJA

52(03)

 Kramiņa, Ingrīda. Visuma uzbūve : rokasgrāmata astronomijā / Ingrīda Kramiņa ; red. Linda Zemīte ; recenzējis Ilgonis Vilks ; Vitas Lēnertes vāka dizains ; izmantotas Jūlija Aldersona, Eduarda Groševa, Ingrīdas Kramiņas, Ulda Liepas, Kaspara Vēvera, Ilgoņa Vilka, Lindas zemītes fotogr. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Preses nams Baltic).). - 152 lpp. : il., ģīm., tab. ; 25 cm. - Alf. rād.: 151.-152. lpp. - Visums arvien valdzinājis cilvēkus gan ar savu neizmērojamo plašumu un varenību, gan noslēpumainību. I. Kramiņa lasītājam īpaši draudzīgā stilā izveidojusi viegli uztveramu un bagātīgi ilustrētu pārskatu par Visuma uzbūvi un pētniecību. Grāmatā iekļautajos praktiskajos darbos var iemācīties pašrocīgi pagatavot astronomijā izmantojamus mērinstrumentus, dažādu parādību modeļus, kā arī uzzināt ikdienā noderīgus ieteikumus.
        ISBN 978-993-401-084-2 (ies.).
        Astronomija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

HIDROSFĒRA.ŪDENS

556(474.3)

Grīnbergs, Andris, 1974-. Latvijas ūdenskritumi un krāces / Andris Grīnbergs ; red. Vita Beļavniece ; fotogr.: Andris Eglītis, Viesturs Serdāns, Vilnis Spundiņš, Valdis Semjonovs, Andris Grīnbergs, Indulis Krauze. - Rīga : Trīsdesmit seši, 2011 (Jelgavas tipogrāfija).). - 207 lpp. : il., ģīm., tab., kartes ; 25 cm. - Bibliogr.: 202.-206. lpp. (210 nos.). - A. Grīnberga grāmata ir unikāls pētījums, kurā apkopotas ziņas par 70 Latvijas ievērojamākajiem ūdenskritumiem, 75 sezonālajiem un leduskritumiem, 200 krācēm, kā arī par zudušajiem ūdenskritumiem. Grāmatā ietverta arī informācija par kaimiņzemes Igaunijas 34 nozīmīgākajiem ūdenskritumiem.
        ISBN 978-9984-99866-4 (ies.).
        Ūdenskritumi - Latvija. Krāces - Latvija.


6 EKSAKTĀS ZINĀTNES. MEDICĪNA.TEHNIKA


MEDICĪNA

615.3

Daņikovs, Nikolajs. Dabas līdzekļi jūsu veselībai / Nikolajs Daņikovs ; no krievu valodas tulkojis Juris Miesnieks ; redaktore Margita Krasnā ; Māras Alševskas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] (Preses nams Baltic).). - 944 lpp. ; 15 cm. - Oriģ. nos.: Ваш травник. Сверхпростые рецепты оздоровления.
        ISBN 978-993-401-388-1.
        Tautas medicīna. Ārstniecības augi - Latvija.

615.8

Yuqun, Liao. Traditional Chinese Medicine : understanding its principles and practices / Liao Yuqun ; transl. By Li Zhiaoguo, Wang Laping & Liu Xiru. – 2nd ed. – Beihing : China Intercontinental Press, 2010. – 131 p. : ill., photos. – (Cultural China Series).
        ISBN 978-7-508-51681-3.

615.8

Forde, Ralfs Kvinlens. Tibetas medicīna / Ralfs Kvinlens Forde ; no angļu valodas tulkojusi Ineta Grīnfelde ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Ligita Smilga. - Rīga : Jumava, 2011 (Latvijas karte).). - 166, [2] lpp. : krās. il., tab. ; 22 cm. - (Veselības bibliotēka). - Bibliogr. teksta beigās. - Oriģ. nos.: Tibetan medicine.
        ISBN 978-9984-388-64-9.
        Medicīna, Tibetas - Populāri zinātniskā literatūra.

618

Klauss, Maršals H. Pirmo nedēļu brīnums / Maršals H. Klauss, Filisa H. Klausa ; tulkojusi Baiba Cekule ; literārā redaktore Aija Lāce ; zinātniskā redaktore Ilona Gulbe ; vāka dizains: Santa Oborenko ; vāka foto: Elaine Siegel. - Rīga : Mansards ; Līna, 2011. - 196, [4] lpp. : il. ; 18 cm. - Bibliogr.: 189.-[197.] lpp. - Oriģ. nos.: Your amazing newborn.
        ISBN 978-9984-87201-8.
        Jaundzimušie zīdaiņi. Zīdaiņi.

615.8

Kočegina, Albīna. Su-džok : sēklu terapija mājas apstākļos / Albīna Kočegina ; no krievu valodas tulkojis Andris Petrovs ; redaktore Oļesja Burkevica ; Māras Alševskas vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Poligrāfists).). - 127 lpp. : il., tab. ; 20 cm. - Bibliogr.: 127. lpp. - Oriģ. nos.: Су-джок: лечение с помощью семян в домашних условиях.
        ISBN 978-993-401-477-2.
        Sēklas - Izmantošana terapijā. Alternatīvā medicīna.

615.8

Lielais, Jānis. Dziedināšana un meklēšana / Jānis Lielais ; sagat.: Agita Žukova, Māra Kaugare, Anda Skustaja ; Valdas Kaugares, Ilzes Rasmanes vāka noform. ; fotogr.: Vents Riekstiņš, Guna Vējiņa-Oškalne. - Rīga : [b.i.], 2009. - 332, [1] lpp. : il., ģīm., faks. ; 21 cm. - Bibliogr.: 326.-328. lpp. (48 nos.). - Dziednieks J. Lielais grāmatu rakstījis tiem, kuri par dziedniecību grib uzzināt ko vairāk. Tā būs piemērota veseliem un slimiem, kā arī noderēs par mācību līdzekli topošajiem un pašreizējiem dziedniekiem. Īpašu vērību autors veltījis pazudušu cilvēku, dzīvnieku un priekšmetu meklēšanai.
        ISBN 978-9984-397-96-2 (ies.).
        Dziedniecība - Latvija.

615.8

Pižē, Anrī. Mēness un veselība : rūpes par sevi saskaņā ar dabu: no A līdz Z / Anrī Pižē ; no franču val. tulk. Māris Baltiņš ; Eduarda groševa vāka dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011. - 142 lpp. - Literatūra: 138. lpp. - Grāmata dod iespēju atklāt, kā Mēness - šis visiem labi zināmaiais debess spīdeklis- iespaido organismu un kā,ievērojot tā ietekmi, iespējams novērst vai mazināt daudzas ikdienišķas kaites. - Oriģ. nos.: Lune et sante mode d'emploi.
        ISBN 978-993-401-752-0.
        Naturopātija.

615.8(474.3)(092)

 100 dziednieki Latvijā : dziednieki, ekstrasensi, gaišreģi, astrologi, numerologi, zintnieki, vārdotāji, bioenerģētiķi, psihologi, fitoterapeiti, refleksoterapeiti, energoinformātiķi, astromediķi / sastādītāja, priekšvārda un pēcvārda autore Daiga Čirkste ; redaktors Ilmārs Birulis. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Latgales druka).). - 207 lpp. : ģīm. ; 22 cm. - Izdevums ietver aprakstus par 100 Latvijas dziedniecības, alternatīvās medicīnas, astroloģijas un citu ar cilvēka veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanu saistītu nozaru pārstāvjiem.
        Aut.: Jorens Aizsils. Anna Auziņa. Vija Amatniece. Marika Armusēviča. Ilona Ābele. Inguna Balgalve. Gita Balode. Andrejs Bite. Raisa Bojarinova. Biruta Balnase. Ināra bebre. Dzintra Bankova. Ilmārs Briedis.Līga Birzniece. Valentīns Bekmanis. Vita Cipruse. Margarita Čigāne. Dace Čākure. Gaļina Čistjakova. Ļubova Dabricka. Inga Dāboliņa. Ēriks Delpers. Oļegs Demidovs. Sarmīte Eņģele. Helma Elizabete. Velga Eglīte. Biruta Fedotova. Ilga Feldmane. Modris Gaibišels. Viktors Graudiņš. Egons Helms. Dainis Jāgeris. Vija Japiņa. Ivans Kostiks. Vanda Krūmiņa. Maija Kalniņa. Juris Kraucis. Maija Kantore. Sarmīte Krišmane. Sergejs Kuzņecovs. Aivars Kiršpils. Alvils Karitons. Jāzeps Kancāns. Viktors Kocēns. Lilija Kalniņa. Velta Karnilavičiene. Anita Kanele. Laima Kārkliņa. Ziedonis Kārkliņš. Malvīne Kapača. Aldis Ķeviņš. Ingrīda Liepa. Inna Laimīte. Pēteris Lejiņš. Zigfrīds Liede. Sarmīte Millere. Benedikta Mežale. Olga Meldere. Ritma Ose. Broņislava Plūme. Laura Priede. Oskars peipiņš. Vija Putna. Ilze Ragutska. Ivars Rašmanis. Izabella Reuta. Solveiga Linda Remese. Dace Rolava. Valda Rjattele. Melita Svilpe. Anatolijs Sivaks. Uldis Saveļjevs. Anna Irēna Surgofte. Valentīna Svīķekalne. Elmārs Spodris. Juris Skadiņš. Mārīte Strode. Dziedniece Singa. Pēteris Silavs. Marta Sudraba. Daina Škutāne. Helga Šperliņa. Līga Šīrona. Valērijs Ščeglovs. Artūrs Tiltiņš. Baiba Tereško. Gvido Tobis. Artūrs Tereško. Jānis Urtāns. Kārlis Ulmanis. Maija Ulmane. Uldis Vidžus. Elejas Veronika. Andrejs Vaļģis. Ēriks Visors. Sandra Viļumsone. Elita Zvirbule. Silvija Zobens. Ilze Zauva. Ludmila Žuravļova. Lassa Žukauska.
        ISBN 978-9984-8278-5-8.
        Dziednieki - Latvija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Ekstrasensi - Latvija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Gaišreģi - Latvija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Astroloģija - Latvija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.


INŽENIERZINĪBAS. TEHNISKĀS ZINĀTNES


GARŠAUGI

635.7

Ulēniusa, Agnēta. Garšaugu dārzā / Agnēta Ulēniusa ; fotogr. Jureks Holcers ; tulk. Madara Bernharda. - Rīga : Madris, 2011. - 128 lpp. : il. - Mūsdienās aizvien vairāk cilvēku vēlas gatavot ēdienu, pievienojot svaigus garšaugus. Jāatzīst, ka izaudzēt garšaugus mājas apstākļos nav nemaz tik grūti. Daži no tiem ar labiem panākumiem audzējami pat puķpodā vai kastē uz balkona. Turpretī citus labāk stādīt aromātiska garšaugu dārziņa dobē – pavisam netālu no virtuves. Pašu audzēti garšaugi noteikti būs ekoloģiski tīrāki; galvenais – kaitēkļu atvairīšanai neizmantot mākslīgo mēslojumu un ķimikālijas.
        ISBN 978-9984-314-34-1.
        Garšaugi.

PUĶKOPĪBA

635.9

Strautiņa, Sarmīte. Dobeles ceriņi / Sarmīte Strautiņa, Edīte Kaufmane ; māksl. Anda Austriņa. - Rīga : Jumava, 2011. - 95 lpp. : il. - Alf. rād.: 94.-95. lpp. - Grāmata par skaistāko Latvijas ceriņu dārzu, tā vēsturi, šodienu, par izcilākajiem sasniegumiem ceriņu audzēšanā Latvijā un pasaulē! Grāmata ir arī praktisks līdzeklis visiem, kas vēlas audzēt ceriņus dārzā un mājas apkārtnē. Soli pa solim uzzināsiet par stādu audzēšanu, to pavairošanas metodēm, ceriņu stādīšanu un kopšanu. Grāmatā ir plašs šķirņu apraksts,īpaši akcentējot Latvijas izcilāko selekcionāru- Pētera Upīša un Laimoņa Kārkliņa šķirnes.
        ISBN 978-9984-388-88-5.
        Dekoratīvie krūmi. Ceriņi - Dobele.

MĀJA. DZĪVOKLIS

643

Deqi, Shan. Chinese Vernacular Dwellings : people’s daily life with their houses / Shan Deqi ; transl. By Wang Dehua ... [et.al.]. – 2nd ed. – Beijing : China Intercontinental Press, 2010. – 160 p. : ill., photos. – (Cultural China Series).
        ISBN 978-7-508-51697-4.

UZŅĒMUMU PĀRVALDĪBA. KOMERCDARBĪBAS ORGANIZĀCIJA

658

 Sprancmanis, Nikolajs. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati / Nikolajs Sprancmanis. - Rīga : Burtene, [2011]. - 218, [3] lpp. : il., graf, tab. ; 25 cm. - Ietver bibliogr. ([221.] lpp.).
        ISBN 978-9984-8330-2-6.

658

Uzņēmuma darbības novērtēšana : [raksti] / no angļu val. tulk. Rita Baroniņa ; lit. red. Regīna Janmane ; fotogr. Aivars Siliņš. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. - 179 lpp. : zīm., tab. ; 21 cm. - (Harvard business review on). - Bibliogr. rakstu beigās. - Oriģ. nos.: Harvard Business Review on Measuring Corporate Performance.
        ISBN 978-9984-8262-7-1.

658

Vīksna, Aiva. Savs bizness / Aiva Vīksna ; teorētiskās daļas aut. Irīna Rezēpina ; red. Ilona Klinšāne-Bērziņa ; lit. Red. Regīna Janmane ; priekšv. Sarakst. Raita Karnīte, Māris Zanders ; vāka dizains: Raitis Zajančkauskas ; fotogr. Jānis Deinats. – Atk. Un papild. Izd. – Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2009 (Informatīvā biznesa centrs). – 232 lpp. : sh. ; 22 cm. – Pārmaiņas ir katalizators uzņēmējiem un vadītājiem, kas parāda, vai uzņēmums, nodaļa, komanda, cilvēks spēj mainīties, augt, apgūt jaunas iespējas un izaicinājumus. Daudz kas arī ir mainījies – biznesa vidē, ekonomikā, darba vidē. A. Vīksna atgriežas pie lasītājiem ar papildinātu izdevumu, kurā apkopotas domas un uzskati par mārketingu, reklāmu, sabiedriskajām attiecībām, komandas veidošanu, pārmaiņām un to nozīmi uzņēmuma izaugsmē un turpmākajā attīstībā. Pirmais izdevums iznāca 2007. gadā.
        ISBN 978-9984-8263-1-8.

PRESONĀLS
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Prese. Dokumentācija. Informācija iconUtjecaj šuma na kvalitetu reprodukcije slikovnih informacija 1

Prese. Dokumentācija. Informācija iconCita veida informācija par studiju programmu

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница