Анотації
Скачать 244.26 Kb.
НазваниеАнотації
страница4/4
Дата05.03.2013
Размер244.26 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4

МАНГА В ЯПОНІЇ: ЗАХИСНИЙ РЕФЛЕКС НАДМІРУ УРБАНІЗОВАНОГО

СУСПІЛЬСТВА ЧИ КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ЗДОБУТОК НАЦІЇ?

Авторка реконструює основні етапи розвитку манґи в Японії, визначає ступінь їх популярності серед різних вікових груп японців, наводить імена найвидатніших адептів цього мистецького напряму.

Ключові слова: манґа, молодь, мистецький напрям, Японія.


The author reconstructs the main stages of the manga development in Japan, determines the degree of their popularity among different age groups of Japanese, presents the names of the greatest adepts of mentioned art trends.

Key words: manga, youth, art direction, Japan.


УДК 930.1:82-94

V.V. Chernoivanenko

науковий співробітник Науково-дослідного центру орієнталістики

імені Омеляна Пріцака, старший викладач кафедри історії НаУКМА

ПРОБЛЕМА АВТОРСТВА РУКОПИСІВ МЕРТВОГО МОРЯ В ТЕОРІЯХ

І ГІПОТЕЗАХ СУЧАСНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ


У статті розглядається така актуальна, проте недостатньо досліджена проблема кумраністики, як авторство рукописів Мертвого моря. Водночас ця проблема є вельми контроверсійною і такою, що спричиняє палкі дискусії серед науковців у палеографії, текстуальній критиці та інших галузях історичного й філологічного знання. На сьогодні перед кумраністами постає важливе завдання здійснення нової кваліфікованої спроби пошуку бодай мінімального порозуміння стосовно зазначеної проблеми.

Ключові слова: рукописи Мертвого моря, кумраністика, проблема авторства, теорії і гіпотези, історіографія.


The present paper considers such particular but quite urgent question in Qumran studies as the origin of the Dead Sea scrolls that is to say who were genuine authors of these maniscripts. Generally speaking, the subject broached in this paper is rather controversial in Qumran studies. It remains the issue of disputes among numeral researchers in paleography, textual criticism and other fields of historical and philological knowledge so today Qumranologists more and more face the necessity of new qualified attempt in search of consensus concerning mentioned problem.

Key words: Dead Sea scrolls, Qumran Studies, problem of authorship, theories and hypotheses, historiography.


УДК 930.27(282.247.34)

М.М. Мартин,

науковий співробітник Музею історії релігії (м. Львів)

КАРАЇМСЬКА ЕПІГРАФІКА КРИМУ: ПРОБЛЕМА КАЛЕНДАРЯ


Cтаття присвячена шляхам верифікації датування караїмських надгробків із Kриму. У таблицях, що додаються, показано на прикладах результати перевірки на автентичність караїмських середньовічних надгробків з використанням караїмського календаря за методом, запропонованим Ю.Кокізовим.

Ключові слова: Йосафатова долина, Чуфут-Кале, надгробок-мацева, епіграфіка, караїмський календар.


The article focuses on the ways to verify the true dates of karaite tombs from the Crimea. The examples are given in attaching tables show how to check autentity of the karaite medieval tombs using Y.Kokizov’s karaite calendar.

Key words: Josafat’s valley, Chufut-Kale, tomb-matseva, epigraphic studies, karaite calendar.


УДК 651.5:7.074

Т.М. Сидорчук,

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Науково-дослідного центру орієнталістики імені Омеляна Пріцака

ОГЛЯД ОСОБОВОГО ФОНДУ КОЛЕКЦІОНЕРА, МИСТЕЦТВОЗНАВЦЯ

МАКСИМІЛІАНА ГОЛЬДШТЕЙНА В ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕРЖАВНОМУ

ІСТОРИЧНОМУ АРХІВІ М. ЛЬВОВА


У статті подається огляд особового фонду відомого єврейського колекціонера, нумізмата, музеєзнавця М.Гольдштейна (1880, Львів – 1942?, Львів), який зберігається в Центральному державному історичному архіві м. Львова. Опубліковані документи висвітлюють окремі сторінки біографії колекціонера, оцінку його діяльності українськими і польськими науковцями, а також його внесок в єврейську культуру Галичини.

Ключові слова: колекція, нумізматика, єврейська культура, Галичина, музеєзнавство.


The article is devoted to the overview of the personal collection of famous collector, numismatist, museologist M.Goldstein (1880, Lviv – 1942?, Lviv). This collection is keeped in Central State Historical Archiv in Lviv. The documents are describing and illustrating some biographical pages of collector, the estimation of his activity by ukrainian and polish scholars and also his tremendous contribution to the further development of jewish culture in Galicia.

Key words: collection, numismatics, Jewish culture, Galicia, museology.


УДК 651.5:930.22

Г.В. Потульницький, аспірант

ДОКУМЕНТ З ОСОБОВОГО АРХІВУ ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА

З ІСТОРІЇ ПОСТАННЯ УКРАЇНОЗНАВЧИХ СТУДІЙ

В СТІНАХ ГАРВАРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ


У статті автор характеризує документ “Студії з історії України в Гарвардському університеті в 1968-69 і 1969-70 акад. роках”, який належить перу видатного українського історика Олександра Оглоблина (1899-1992). Документ віднайдений автором в особистому архіві Омеляна Пріцака, який зберігається в Національному університеті “Києво-Могилянська академія”. Рукописний документ проливає світло на специфіку постання дисципліни “Історія України” в одному з найпрестижніших університетів світу – Гарвардському університеті в США, та передумови утворення в його стінах Українського Наукового Інституту (УНІГУ). Документ також дає уявлення про наукові зацікавлення О.Оглоблина в еміграційний період його життя та тематику курсів, семінарів і дисертацій для підготовки відповідних фахівців з історії України, узгоджених із керівництвом Гарвардського університету та студентським загалом у 1968-69 та 1969-70 рр.

Ключові слова: Олександр Оглоблин, особистий архів Омеляна Пріцака, історія України, Гарвардський університет.


The issue is devoted to the general analytic characteristics of the document, created by the outstanding Ukrainian historian Olexander Ohloblyn. The author has found this document in the private archives of another famous historian O.Pritsak. These archives are now located in National University “Kyiv-Mohyla Academy”. The document describes the pre-history of the discipline of Ukrainian Studies in Harvard University and the creation of Ukrainian Research Institute (HURI), founded by O.Pritsak. On the base of this document one can obtain the imagination of the circle of the research interests of O.Ohloblyn of that time and the first thematic of the different courses, seminars and dissertations for the preparation of the first specialties in Ukrainian Studies in Harvard.

Key words: Olexander Ohloblyn, personal archive of Omeljan Pritsak, history of Ukraine, Harvard University.1   2   3   4

Похожие:

Анотації iconАнотації дисциплін напряму підготовки безпека інформаційних І комунікаційних систем

Анотації iconВат “Укртелеком” у 2009 році
Анотації до напрямів навчання (категорії слухачів, кваліфіка-ційні вимоги до них, мета, основні питання для вивчення)
Анотації iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівників І фахівців товариства у філії “Центр після
Хронологічна послідовність навчальних груп Анотації до напрямів навчання Пам’ятка для слухача дистанційної форми навчання Список...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница