Faculteit
НазваниеFaculteit
страница1/31
Дата01.03.2013
Размер1.72 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Faculteit


Wiskunde en Informatica
Lotgevallen


Facultair Verslag


1991


Inhoudsopgave Lotgevallen 1991 1. 0Personalia 1

  1. Bestuur en beheer 1

   1. Faculteitsraad 1

   2. Faculteitsbestuur 1

   3. Directeur beheer 1

   4. Dagelijks bestuur vakgroepen/wer­kgroepen 1

   5. Dienstcommissie 2

  2. 0Samenstelling vakgroepen 2

   1. Vakgroep Discrete Wiskunde 2

   2. Vakgroep Analyse 3

   3. Vakgroep Besliskunde en Stochas­tiek 5

   4. Vakgroep Informatica 6

   5. Groep Basisonderwijs 8

   6. Ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie 9

   7. Ontwerpersopleiding Technische Informatica 9

  3. 0Bureau van de faculteit 10

  4. Faculteitscommissies 11

   1. Studierichtingscommissie Wiskunde (STUWI) 11

   2. Studierichtingscommissie Informatica (SI) 11

   3. Commissie voor de Wetenschapsbeoefening (CWB) 12

   4. Examencommissies 12

   5. Studieadviescommissies 13

   6. Beleidscommissie Rekenfaciliteiten Wiskunde en Informatica (BREWI) 13

   7. Coördinatiecommissie Lagerejaars Wiskunde Onderwijs (CLWO) 14

   8. Colloquiumcommissie 14

   9. Bibliotheekcommissie 14

   10. Redactiecommissie TUE-Reports 14

   11. Redactiecommissie Mededelingenblad 14 1. 00Bijdrage van de faculteit aan het Onderwijsverslag TUE 1990 15

  1. Algemeen deel 15

   1. Kwantitatieve gegevens initieel hoger onderwijs (i.h.o.) 15

    1. Het onderwijs in de faculteit 15

    2. Aantallen eerstejaars 15

    3. Aantallen ingeschrevenen 16

    4. Numerieke rendementen 16

    5. Afgelegde examens 22

   2. 0Kwantitatieve gegevens post-initieel hoger onderwijs (p.i.h.o.) 22

    1. De aio-opleidingen 22

    2. Instituut Vervolgopleidingen 24

    3. Lerarenopleiding 25

    4. Overig post-initieel hoger onderwijs 26

    5. Inzet wetenschappelijk personeel 27

2.W Het onderwijs in de studierichting Technische Wiskunde 28

2.W.1 Algemeen 28

2.W.1.1 Relatie onderwijsaan­bo­d/­or­­i­ënt­atie ar­bei­ds­m­arkt 28

2.W.1.2 Rol in­ter­ne en ex­ter­ne sta­ges 28

1.W.1.3 R­la­tie op­leidingsduur, kwaliteit ingenieursopleiding en rendement 28

2.W.2 Het systeem van kwaliteitszorg 29

2.W.2.1 On­der­wij­sin­put 29

2.­W.­2.­1.1 St­u­die­vo­or­lic­h­ting 29

2.­W.­2.­1.2 Ge­mi­d­del­de V­W­O-ein­d­ex­am­en­cij­fers 30

2.­W.­2.­1.3 Kn­el­pu­n­ten en op­los­sin­gen 30

2.­W.­2.­1.4 Pe­rso­n­eel 31

2.­W.­2.­1.5 Het ma­na­ge­m­ent van het on­der­w­ijs 31

2.W.2.2 Het on­der­wij­s­pr­o­ces 33

2.­W.­2.­2.1 De on­der­wij­sor­ga­ni­sa­tie 33

2.­W.­2.­2.2 Het ver­lo­op van het on­der­wij­s­pr­o­ces 36

2.W.2.3 Output van het onderwijs - De afgestudeerden 37

2.W.3 Post initieel hoger onderwijs 37

2.W.3.1 4-jarige aio's 37

2.W.3.2 aio-Netwerken 38

2.W.3.3 Ontwerpersopleidingen 38

2.W.3.4 Korte onderzoekers-opleidingen 39

2.W.3.5 Overig post-initieel hoger onderwijs 39

2.W.4 Internationale aspecten 39

2.W.4.1 Participatie in EG-programma's 39

2.W.4.2 Uitwisseling studenten 40

2.W.4.3 Internationale samenwerking 40

2.W.4.4 Ontwikkelingssamenwerking 40

2.W.4.5 Onderwijs in de engelse taal 40

2.W.5 Emancipatie 40

2.I Het onderwijs in de studierichting Informatica 41

2.I.1 Algemeen 41

2.I.1.1 Re­la­tie on­der­wij­s­aa­n­bo­d/­oriënt­atie ar­bei­ds­m­arkt 42

2.I.1.2 Rol in­ter­ne en ex­ter­ne sta­ges 42

2.I.1.3 Re­la­tie op­lei­din­gs­du­ur, kw­ali­teit in­ge­nie­urs­op­lei­di­ng en ren­de­m­ent 42

2.I.2 Het systeem van kwaliteitszorg 43

2.I.2.1 On­der­wij­sin­put 43

2.­I.­2.­1.1 St­u­die­vo­or­lic­h­ting 43

2.­I.­2.­1.2 Ge­mi­d­del­de V­WO-ein­d­ex­am­en­cij­fers 43

2.­I.­2.­1.3 Kn­el­pu­n­ten en op­los­sin­gen 44

2.­I.­2.­1.4 Pe­rso­n­eel 44

2.­I.­2.­1.5 Het ma­na­ge­m­ent van het on­der­w­ijs 45

2.I.2.2 Het on­der­wij­s­pr­o­ces 46

2.­I.­2.­2.1 De on­der­wij­sor­ga­ni­sa­tie 46

2.­I.­2.­2.2 Het ver­lo­op van het on­der­wij­s­pr­o­ces 48

2.I.2.3 Output van het onderwijs - De afgestudeerden 49

2.­I.­2.3.1 Profiel van de afgestudeerde 49

2.­I.­2.­3.2 Contacten met werkgevers en/of afgestudeerden 49

2.I.3 Post initieel hoger onderwijs 49

2.I.3.1 4-jarige aio's 49

2.I.3.2 aio-Netwerken 50

2.I.3.3 Ontwerpersopleidingen 50

2.I.3.4 Korte onderzoekersopleidingen 50

2.I.3.5 Overig post-initieel hoger onderwijs 50

2.I.4 Internationale aspecten 51

2.I.4.1 Participatie in EG-programma's 51

2.I.4.2 Uitwisseling studenten 51

2.I.4.3 Internationale samenwerking 51

2.I.4.4 Ontwikkelingssamenwerking 51

2.I.4.5 Onderwijs in de engelse taal 51

2.I.5 Emancipatie 51


 1. 000Bijdrage van de faculteit aan het Wetenschappelijk verslag TUE 1991 53
  3.0. Hoogtepunten in het verslagjaar 53

  1. Beschrijving van het gevoerde onderzoekbeleid 53

   1. Algemeen 53

   2. Relatie van het facultaire onderzoekbeleid met het instellingsbe­leid 55

   3. Bevordering en beheersing van de onderzoekkwaliteit 57

   4. Instellingsbeleidsruimte 57

   5. Beleid t.a.v. tweede en derde geldstroom 57

   6. Verantwoording van de onderzoekinput 58

   7. Samenwerkingen 58

  2. 0Beschrijving van het onderzoek op programma-/vakgroepniveau 60

   1. VF-programma's 60

    1. Toepassingsgerichte analyse 60

    2. Besliskunde en stochastiek 63

    3. Discrete structuren 66

    4. Programmeren 69

    5. Parallellisme 72

    6. Informatiesystemen 75

   2. 0Overige programma's 80

    1. Computers In Mathematical Education 80

   3. 0 Onderzoekinstituten 82

    1. IWDE 82

   4. 0 Vakgroepenoverzicht 83

    1. Vakgroep Discrete Wiskunde 83

    2. Vakgroep Analyse 84

    3. Vakgroep Besliskunde en Stochastiek 85

    4. Vakgroep Informatica 86

  3. 00Kwantitatieve overzichten op faculteitsniveau 87

  4. Overzicht onderzoekresultaten 91

   1. VF-programma's 91

    1. Toepassingsgerichte analyse 91

    2. Besliskunde en stochastiek 93

    3. Discrete structuren 96

    4. Programmeren 99

    5. Parallellisme 101

    6. Informatiesystemen 103

   2. 0 Vakgroep Discrete Wiskunde 107

   3. Vakgroep Analyse 113

   4. Vakgroep Besliskunde en Stochastiek 116

   5. Vakgroep Informatica 121 2. 00Overige onderwijs- en onderzoekactiviteiten 128

  1. Symposia, cursussen, gastdocentschappen 128

  2. Promoties 131

  3. Bezoek aan internationale congressen en buitenlandse instituten 132

   1. Vakgroep Discrete Wiskunde 132

   2. Vakgroep Analyse 133

   3. Vakgroep Besliskunde en Stochastiek 134

   4. Vakgroep Informatica 136

   5. Ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie 140

  4. 0Ontvangen gasten 141

   1. Vakgroep Discrete Wiskunde 141

   2. Vakgroep Analyse 142

   3. Vakgroep Besliskunde en Stochastiek 142

   4. Vakgroep Informatica 143


 1. 00Organisatorische en/of commissiewerkzaamheden buiten de faculteit 144

  1. Vakgroep Discrete Wiskunde 144

  2. Vakgroep Analyse 146

  3. Vakgroep Besliskunde en Stochastiek 148

  4. Vakgroep Informatica 151 2. 0Colloquia 156

  1. Algemeen colloquium 156

  2. Informatica colloquium 156

  3. Zuidelijk interuniversitair colloquium over logica en theoretische informatica 157

  4. Werkseminarium Numerieke Analyse 158

  5. Colloquium Numerieke Stromingsleer 159 3. 0Instituut Wiskundige Dienstverlening Eindhoven (IWDE) 160 4. Ontwerpersopleidingen 166

  1. Wiskunde voor de Industrie 166

  2. Technische Informatica 170 5. 0Verenigingen van (oud-)studenten 173

  1. Gemeenschap van Wiskunde- en Informatica Studenten (GEWIS) 173

  2. Vereniging van Informatica-ingenieurs Eindhoven (VIE) 175

  3. Vereniging voor Wiskundig Ingenieurs Eindhoven (WIRE) 1801 Personalia


1.1 Bestuur en beheer


1.1.1 Faculteitsraad


J.W.H. Benda

prof.dr. J. Boersma (per 01-07)

J.V. van Doornik (per 01-07)

drs. A.J. Geurts (per 01-07)

J.J. van Horsen

dr.ir. G.J.P.M. Houben (per 01-07)

mw B.M. Klomps (tot 01-07)

R. Kool (per 01-07)

A.C. Kruizinga (tot 01-07)

M.R.J. Meesters (per 01-07)

mw F.A.J. van Neerven-van den Broek (tot 01-02)

dr. A.G.P.M. Nijst (tot 01-07)

drs. W.A.A. Nuij

dr. D.A. Overdijk (tot 01-07)

ir. P.M.P. Rambags (tot 01-07)

ir. W.L.M.M. Senden (tot 01-07)

ir. J.G.M.M. Smits (per 01-07)

dr. P.D.V. van der Stok (per 01-07)

ing. J.T.M. Wijnen

H. Willemsen (per 01-07)


1.1.2 Faculteitsbestuur


prof.dr. J.H. van Lint (dekaan) (tot 01-02)

dr. J.H. van Geldrop (per 01-08)

prof.dr. D.K. Hammer (plv. dekaan) (per 01-05)

dr.ir. J.K.M. Jansen

dr. H.G. ter Morsche (tot 01-08)

prof.dr. M. Rem (dekaan) (per 01-03)

dr.ir. P. van der Steen


1.1.3 Directeur Beheer


dr.ir. A. Heijligers


1.1.4 Dagelijks bestuur vakgroepen/werkgroepen


Vakgroep Discrete Wiskunde


prof.dr. A.E. Brouwer (voorzitter)

drs. W.H.J.H. van Meeuwen (secretaris)


Vakgroep Analyse


prof.dr.ir. J. de Graaf (voorzitter)

drs. C.R. van Walt van Praag (secretaris)

prof.dr. R.M.M. Mattheij (lid)

Vakgroep Besliskunde en Stochastiek


prof.dr. F.W. Steutel (voorzitter) (tot 01-06)

dr. C.A.A.M. Withagen (secretaris)

prof.dr. P. van der Laan (voorzitter) (per 01-06)


Vakgroep Informatica


prof.dr. K.M. van Hee (voorzitter)

dr.ir. R.R. Hoogerwoord (vice-voorzitter)

mw ir. M.P. van Ouwerkerk─Dijkers (secretaris)

dr. P.M.E. de Bra (plv. lid) (per 01-09)


Groep Basisonderwijs


prof.dr. F.H. Simons (voorzitter)

ir. J.G.M.M. Smits (secretaris)

dr. J. van Dalen (coördinator) (tot 01-09)

dr. J.C. van der Meer (coördinator) (per 01-09)

ir. I.J.M. Neervoort (coördinator) (per 01-09)


1.1.5 Dienstcommissie


mw J.A.M. van Amsterdam (tot 01-02)

dr.ir. E.E.M. van Berkum

mw H. Koops

A. Korlaar M.Sc. (secretaris)

W.J.M. Lemmens

dr.ir. H.N. Linssen

drs. W.H.J.H. van Meeuwen (per 01-02)

dr. A.G.P.M. Nijst (voorzitter)

drs. A.M. de Rijk

ir. P.A.C. Verkoulen


1.2 Samenstelling vakgroepen


1.2.1 Vakgroep Discrete Wiskunde


Hoogleraren


prof.dr. A.E. Brouwer

prof.dr. P.L. Cijsouw1

prof.dr. J.H. van Lint (tot 01-09)

prof.dr. W.H. van der Meiden


Wetenschappelijk personeel


dr. A.G. van Asch

dr. S.L. Bezrukov (van 01-11 t/m 31-12)

dr. A. Blokhuis

ir. P.A.H. Bours

dr. F.G.M.T. Cuypers (per 01-09)

ir. M.E. van Dijk (per 01-09)

drs. J.G.M. Donkers

drs.ir. I.M. Duursma (tot 01-03)

ir. M.J.M. van Eupen (tot 01-10)

G. Fang

prof. Helmberg (van 01-03 tot 01-07)

prof.dr. Kabatyanski (van 28-10 t/m 31-12)

prof.dr. D.A. Klarner (per 01-09)

ir. J.H. Koolen (tot 01-03)

prof.dr. V.I. Levenstein (van 09-09 tot 04-11)

drs. W.H.J.H. van Meeuwen

dr. K. Metsch (per 01-11)

dr. J.W. Nienhuys

dr. G.R. Pellikaan

dr. K.A. Post

B. Shen

dr.ir. H.C.A. van Tilborg

dr. P.G. Vroegindeweij

dr. G.J.M. van Wee (per 15-09)

dr.ir. H.A. Wilbrink

D.B. Wood M.Sc. (per 01-10)

prof. G. Xiao (van 18-04 tot 15-10)


Technisch personeel


F.C. Bussemaker


Secretaresses


mw J.A.M. van Amsterdam (tot 01-02)

mw. H. Houben-Verhees (per 01-05)


NWO-medewerkers


drs.ir. I.M. Duursma (per 01-03)

ir. J.H. Koolen (per 01-03)

ir. N.J.C. Lous

ir. M. Struik

drs. G.J.M. van Wee (tot 01-07)


1.2.2 Vakgroep Analyse


Hoogleraren


prof.dr. S.T.M. Ackermans

prof.dr. J. Boersma

prof.dr. P.L. Cijsouw2

prof.dr.ir. J. de Graaf

prof.dr.ir. M.L.J. Hautus3

prof.dr. R.M.M. Mattheij

prof.dr.ir. F. Schurer


Deeltijds hoogleraar (0.2)


prof.dr.ir. H.K. Kuiken (tot 01-09)


Wetenschappelijk personeel


ir. C.A.M. van Berkel

ir. J.J.A.M. Brands (per 01-09)

drs. A.C. Berkenbosch (per 01-09)

ir. D.J. Bertram (per 01-10)

J. Cumming M.Sc. (van 01-10 t/m 31-12)

dr. J. van Dalen

dr.ir. S.J.L. van Eijndhoven

drs. A.J. Geurts

dr. R.R. van Hassel

drs. H.J. Hofer

dr.ir. J.K.M. Jansen

dr. E.F. Kaasschieter

drs. H.J.L. Kamps (tot 01-04)

dr. Maruszewsi (van 15-08 tot 15-09)

drs. B. Klein Obbink (per 01-05)

mw ir. M.E. Kramer

ir. P.H. van Lieshout

dr.ir. F.J.L. Martens

dr. J. Molenaar

dr. H.G. ter Morsche

ir. I.J.M. Neervoort

dr. A.A. Reusken

dr. S.W. Rienstra

ir. J.G.M.M. Smits

ir. J.H.M. ten Thije Boonkkamp (per 01-05)

drs. J.H. Timmermans

dr.ir. A.A.F. van de Ven

drs. C.R. van Walt van Praag

ir. P.M.E.J. Wijckmans (per 01-05)


Technisch personeel


A.P.M. Baaijens

L.G.F.C. van Bree

P.J. den Haan

H. Willemsen


Secretaresses


mw C.I.T. Kolk - Koenraat

mw S.P. Michiels - den Ouden

mw. A.M.H.G. Oversteegen (per 15-04)

mw E.W.T. Zuidema - Wiesen (tot 01-02)

STW-medewerker


ir. G.A.L. Vorst

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Похожие:

Faculteit iconFaculteit

Faculteit iconFaculteit

Faculteit iconFaculteit

Faculteit iconUniversiteit Gent Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen Vakgroep plantaardige productie

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница