Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách
НазваниеAaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách
страница11/110
Дата27.02.2013
Размер4.23 Mb.
ТипДокументы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   110
AED K intertextuálnej lektúre (Borgesovho) Alefu / Marek Mitka.
In: Slovo o slove [14] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2008. - ISBN 978-80-8068-752-6. - S. 257-261.
FF 236/08
[MITKA, Marek]

AED Médiá ako významný determinant regionálneho rozvoja a rozvoja cestovného ruchu jednotlivých krajov SR / Ivana Morovská.
In: Znalosti a ich transfer pri akcelerácii regionálneho rozvoja a dosahovaní konkurencieschopnosti regiónu : súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií CEVKOG / Róbert Štefko (Ed.). - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2008. - ISBN 978-80-8068-890-5. - S. 102-109. - VEGA č. 1/4838/07.
FM 187/08
[MOROVSKÁ, Ivana]

AED Analýza vplyvu kandidatúry mesta Prešov na titul EHKM 2013 a jeho dopad na rozvoj cestovného ruchu a regionálny rozvoj zaostávajúceho regiónu / Kristína Mrvová.
In: Znalosti a ich transfer pri akcelerácii regionálneho rozvoja a dosahovaní konkurencieschopnosti regiónu : súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií CEVKOG / Róbert Štefko (Ed.). - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2008. - ISBN 978-80-8068-890-5. - S. 110-120. - VEGA č. 1/4838/07.
FM 199/08
[MRVOVÁ, Kristína]

AED IKT kompetencie vysokoškolského učiteľa s akcentom na e-learning / Gabriel Paľa.
In: Kľúčové kompetencie vysokoškolského učiteľa ako kvalitatívny predpoklad reformy vysokého školstva : zborník z výstupu projektu "Kľúčové kompetencie vysokoškolského učiteľa s akcentom na e-learning v dištančnom vzdelávaní - príprava vysokoškolského učiteľa na nové trendy vo vzdelávaní". - Prešov : Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2008. - ISBN 978-80-8068-830-1. - S. 43-54.
GTF 69/08
[PAĽA, Gabriel]

AED Stručný prehľad vybraných symbolov a ich význam v kresťanstve / Viera Pasterová.
In: Pravoslávny teologický zborník XXXIII (18) -2008 / Ed. Peter Kormaník. - Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2008. - ISBN 978-80-8068-831-8. - S. 43-59.
PBF 20/08
[PASTEROVÁ, Viera]

AED Vplyv národných a náboženských princípov na charakter slovenskej štátnosti v rokoch 1939-1945 / Martin Pekár.
In: Cirkvi a národy strednej Európy (1800-1950) / Zost. P. Švorc, Ľ. Harbuľová, K. Schwarz. - Prešov : Universum, 2008. - ISBN 978-80-89-89046-47-8. - S. 325-332.
FF 6/08
[PEKÁR, Martin]

AED Friedrich Schlegels "Lucinde" - Briefroman als Mittel der romantischen Annäherung an die Wirklichkeit / Ľudovít Petraško.
In: Germanistische Studien zur Sprache, Literatur und Didaktik I / Ed. Martina Kášová. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. - ISBN 978-80-8068-815-8. - S. 101-113.
FF 265/08
[PETRAŠKO, Ľudovít]

AED Lužickí Srbi - menšina na vlastnom území, šance, limity / Ľudovít Petraško.
In: National literatures in the globalised world. - Nitra : UKF, 2008. - ISBN 978-80-8094-308-0. - S. 247-253.
FF 268/08
[PETRAŠKO, Ľudovít]

AED Medzi komickým a lyrickým v dvoch rozprávkach Jaroslavy Blažkovej / Martina Petríková.
In: Teória umeleckého diela 3. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. - ISBN 978-80-8068-742-7. - S. 97-108. - Zborník je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA č. 1/3270/06.
FHPV 67/08
[PETRÍKOVÁ, Martina]

AED Katechumenát v ranej Cirkvi / Ján Pilko.
In: Pravoslávny teologický zborník XXXIII (18) -2008 / Ed. Peter Kormaník. - Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2008. - ISBN 978-80-8068-831-8. - S. 87-92.
PBF 24/08
[PILKO, Ján]

AED Zo školy sa dnes vytráca radosť... : (svedectvo vysokoškolského hudobného pedagóga) / Tatiana Pirníková.
In: Integratívna umelecká pedagogika : (fragmenty) / Katarína Sláviková. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. - ISBN 978-80-8068-736-6. - S. 243-253.
FF 35/08
[PIRNÍKOVÁ, Tatiana]

AED K daktorym problemam kodifikaciji i kaceptaciji rusiňskoho jazyka na Sloveňsku / Pliškova A.
In: Sociokultúrna realita a príroda [elektronický zdroj] : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou (tretí ročník). - Prešov : Technická univerzita v Kočšiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, 2008. - ISBN 978-80-553-0080-1. - S. 226-238.
URJK 2/08
[PLIŠKOVÁ, Anna]

AED Rusínsky spisovný jazyk vo vzdelávacom systéme Slovenskej republiky / Anna Plišková.
In: Rusínska kultúra a školstvo po roku 1989 : (zborník vedeckých príspevkov I.) / Anna Plišková (ed.) . - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 2008. - ISBN 978-80-8068-867-7. - S. 181-195.
URJK 4/08
[PLIŠKOVÁ, Anna]

AED Súčasný stav rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku / Anna Plišková.
In: Rusínska kultúra a školstvo po roku 1989 : (zborník vedeckých príspevkov I.) / Anna Plišková (ed.) . - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 2008. - ISBN 978-80-8068-867-7. - S. 99-120.
URJK 5/08
[PLIŠKOVÁ, Anna]

AED Adaptačný proces dieťaťa do prostredia materskej školy / Mária Podhájecká, Vlasta Gmitrová.
In: Manažment materskej školy : praktická príručka pri riadení zamestnancov, pedagogického procesu. - Bratislava : Dr. Jozef Raabe, 2008. - ISBN 978-80-89182-17-6. - S. 1-19.
PF 137/08
[PODHÁJECKÁ, Mária (70%) - GMITROVÁ, Vlasta]

AED Biblické a patristické východiská správneho vzťahu človeka k technike a technickému pokroku / Štefan Pružinský, ml.
In: Pravoslávny teologický zborník XXXIII (18) -2008 / Ed. Peter Kormaník. - Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2008. - ISBN 978-80-8068-831-8. - S. 60-70.
PBF 19/08
[PRUŽINSKÝ, Štefan, ml.]

AED K 10. výročí vydání tomosu ekumenického patriarchátu / Kryštof (Pulec), metropolita.
In: Pravoslávny teologický zborník XXXIII (18) -2008 / Ed. Peter Kormaník. - Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2008. - ISBN 978-80-8068-831-8. - S. 147-155.
PBF 28/08
[PULEC, Kryštof]

AED Poznámky o jazykových princípoch / Ivor Ripka.
In: Slovo o slove [14] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2008. - ISBN 978-80-8068-752-6. - S. 17-22.
FHPV 10/08
[RIPKA, Ivor]

AED Možnosti diagnostiky aeróbnej kapacity starších žiakov a juniorov v plávaní / Ružbarský Pavel, Hlavatý Rastislav, Procházka Karel.
In: O výskume pohybových aktivít vo vodnom prostredí [elektronický zdroj] : vedecká monografia. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2008. - ISBN 978-80-89197-94-1. - S. 121-127.
FS 25/08
[RUŽBARSKÝ, Pavel (34%) - HLAVATÝ, Rastislav - PROCHÁZKA, Karel]

AED Ontológia symbolicko-filozofického textu Erika Jakuba Grocha Píšťalkár : (ukážka interpretácie dominánt literárneho textu) / Radoslav Rusňák.
In: Slovo o slove [14] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2008. - ISBN 978-80-8068-752-6. - S. 266-270.
PF 69/08
[RUSŇÁK, Radoslav]

AED Pragmatické funkcie vo vývine rečovej činnosti (v prvých osemnástich mesiacoch života dieťaťa) / Daniela Slančová.
In: Štúdie o detskej reči / Ed. Daniela Slančová. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. - ISBN 978-80-8068-701-4. - S. 67-120. - VEGA 1/2228/05.
FF 233/08
[SLANČOVÁ, Daniela]

AED Úvod. Východiská výskumu detskej reči v slovenčine / Daniela Slančová.
In: Štúdie o detskej reči / Ed. Daniela Slančová. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. - ISBN 978-80-8068-701-4. - S. 10-28. - VEGA 1/2228/05.
FF 232/08
[SLANČOVÁ, Daniela]

AED Hudba a slovo v kontexte súčasných integratívnych snažení / Zuzana Sláviková.
In: Slovo o slove [14] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2008. - ISBN 978-80-8068-752-6. - S. 130-135.
PF 118/08
[SLÁVIKOVÁ, Zuzana]

AED Rola sietí a štruktúr v regionálnom rozvoji založenom na znalostiach / Ladislav Sojka.
In: Znalosti a ich transfer pri akcelerácii regionálneho rozvoja a dosahovaní konkurencieschopnosti regiónu : súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií CEVKOG / Róbert Štefko (Ed.). - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2008. - ISBN 978-80-8068-890-5. - S. 40-50. - VEGA č. 1/4838/07.
FM 195/08
[SOJKA, Ladislav]

AED Znalostné determinanty regionálneho rozvoja / Ladislav Sojka.
In: Znalosti a ich transfer pri akcelerácii regionálneho rozvoja a dosahovaní konkurencieschopnosti regiónu : súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií CEVKOG / Róbert Štefko (Ed.). - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2008. - ISBN 978-80-8068-890-5. - S. 5-10. - VEGA č. 1/4838/07.
FM 192/08
[SOJKA, Ladislav]

AED Aspekty prekladateľskej činnosti v kontexte pravoslávnej teológie / Ľuba Soroková.
In: Pravoslávny teologický zborník XXXIII (18) -2008 / Ed. Peter Kormaník. - Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2008. - ISBN 978-80-8068-831-8. - S. 140-146.
PBF 27/08
[SOROKOVÁ, Ľuba ]

AED K spôsobom komunikácie v Pisárovi Gráčovi / Marta Součková.
In: Teória umeleckého diela 3. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. - ISBN 978-80-8068-742-7. - S. 87-96. - Zborník je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA č. 1/3270/06.
FF 223/08
[SOUČKOVÁ, Marta]

AED Spoločenská próza pre deti a mládež na vzostupe / Zuzana Stanislavová.
In: Slovo o slove [14] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2008. - ISBN 978-80-8068-752-6. - S. 199-204.
PF 121/08
[STANISLAVOVÁ, Zuzana]

AED Etické myslenie v predsokratovskom období / Vladislav Suvák.
In: Dejiny etického myslenia v Európe a USA. - Bratislava : Kalligram, 2008. - ISBN 978-80-8101-103-0. - S. 23-41.
FF 338/08
[SUVÁK, Vladislav]

AED K niektorým právnym aspektom znalostného manažmentu / Mária Sýkorová.
In: Znalosti a ich transfer pri akcelerácii regionálneho rozvoja a dosahovaní konkurencieschopnosti regiónu : súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií CEVKOG / Róbert Štefko (Ed.). - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2008. - ISBN 978-80-8068-890-5. - S. 121-124. - VEGA č. 1/4838/07.
FM 197/08
[SÝKOROVÁ, Mária]

AED Architektúra a etnografia v oblasti Medzibodrožia / Anton Takač, Ildikó Szilasi.
In: Život medzi riekami : monografia krajinného manažmentu Medzibodrožia. - Miskolc : Univerzita Miskolc, 2008. - ISBN 9789630642651. - S. 117-129.
FHPV 170/08
[TAKÁČ, Anton (50%) - SZILASI, Ildikó]

AED Využitie štrukturálnych fondov Európskej únie v krajoch Slovenskej republiky [Exploitation of the European union structural funds in Slovak Republic] / Juraj Tej.
In: Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2008 [elektronický zdroj] / Rastislav Kotulič. - Prešov : Prešovská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-8068-798-4. - S. 286-313.
FM 57/08
[TEJ, Juraj]

AED Regionálna inovačná stratégia Prešovského samosprávneho kraja - nástroj presadzovania znalostí a inovácií v regióne / Juraj Tej, Viktória Ali Taha.
In: Znalosti a ich transfer pri akcelerácii regionálneho rozvoja a dosahovaní konkurencieschopnosti regiónu : súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií CEVKOG / Róbert Štefko (Ed.). - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2008. - ISBN 978-80-8068-890-5. - S. 11-18. - VEGA č. 1/4838/07.
FM 193/08
[TEJ, Juraj (50%) - ALI TAHA, Viktória (50%)]

AED Vermittlung der Phraseologismen im DaF-Unterricht / Slavomíra Tomášiková.
In: Germanistische Studien zur Sprache, Literatur und Didaktik I / Ed. Martina Kášová. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. - ISBN 978-80-8068-815-8. - S. 139-156.
FF 263/08
[TOMÁŠIKOVÁ, Slavomíra]

AED Prejavy národného povedomia študentov na pôde prešovského evanjelického kolégia v druhej polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia / Darina Vasiľová.
In: Cirkvi a národy strednej Európy (1800-1950) / Zost. P. Švorc, Ľ. Harbuľová, K. Schwarz. - Prešov : Universum, 2008. - ISBN 978-80-89-89046-47-8. - S. 110-123.
FF 11/08
[VASIĽOVÁ, Darina]

AED Rečová (jazyková) výchova v materskej škole a vývin detskej reči / Katarína Vužňáková.
In: Slovo o slove [14] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2008. - ISBN 978-80-8068-752-6. - S. 150-158.
PF 75/08
[VUŽŇÁKOVÁ, Katarína]

AED Formovanie komunikačného registra v rolových hrách detí. Registre detí imitujúcich rolu matky a otca / Stanislava Zajacová.
In: Štúdie o detskej reči / Ed. Daniela Slančová. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. - ISBN 978-80-8068-701-4. - S. 306-349. - VEGA 1/2228/05.
FF 239/08
[ZAJACOVÁ, Stanislava]

AED "Bildungsroman" - žánrový koncept z hľadiska dejín, funkčnosti a štruktúry žánru / Pavol Zubal.
In: Teória umeleckého diela 3. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. - ISBN 978-80-8068-742-7. - S. 47-54. - Zborník je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA č. 1/3270/06.
FF 220/08
[ZUBAL, Pavol]

AED Gedanken zu Herders Konzept der Volksliteratur vom Standpunkt der Nationalität und Internationalität im Kontext der literarischen Kultur aus / Pavol Zubal.
In: Germanistische Studien zur Sprache, Literatur und Didaktik I / Ed. Martina Kášová. - Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2008. - ISBN 978-80-8068-815-8. - S. 157-178.
FF 261/08
[ZUBAL, Pavol]

AED Literárne texty ako integrálna súčasť vyučovania cudzích jazykov na základnej škole / Pavol Zubal.
In: Slovo o slove [14] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2008. - ISBN 978-80-8068-752-6. - S. 218-224.
FF 17/08
[ZUBAL, Pavol]

AED Kapitálová štruktúra z pohľadu koncepcie shareholder value [Capital structure according to the shareholder value concept] / Zuzana Závarská.
In: Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2008 [elektronický zdroj] / Rastislav Kotulič. - Prešov : Prešovská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-8068-798-4. - S. 325-331.
FM 133/08
[ZÁVARSKÁ, Zuzana]

AED Mezanínové financovanie - výzva pre podniky s potenciálom rastu / Zuzana Závarská.
In: Znalosti a ich transfer pri akcelerácii regionálneho rozvoja a dosahovaní konkurencieschopnosti regiónu : súbor vedeckých štúdií projektu VEGA č. 1/4638/07 a Centra excelentnosti výskumu kognícií CEVKOG / Róbert Štefko (Ed.). - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2008. - ISBN 978-80-8068-890-5. - S. 125-131. - VEGA č. 1/4838/07.
FM 184/08
[ZÁVARSKÁ, Zuzana]

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   110

Похожие:

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconAaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconAab vedecké monografie vydané V domácich vydavateľstvách

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconAbc kapitoly vo vedeckých monografiách vydané V zahraničných vydavateľstvách

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconVedecké monografie vydané doma

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconSkupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (aaa,aab, aba, abb)

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconSkupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (aaa, aab, aba, abb)

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconAaa milwaukee publishing co

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconAaa milwaukee publishing co

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconAaa milwaukee publishing co

Aaa vedecké monografie vydané V zahraničných vydavateľstvách iconAaa milwaukee publishing co

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница