Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4
НазваниеDoktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4
страница9/29
Дата26.11.2012
Размер1.04 Mb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

KURSU APRAKSTI
Kursa nosaukums

Angļu valoda pētījumu dokumentācijai un prezentācijai

Kursa kods

Valo7006

Kredītpunkti

2

ECTS kredītpunkti

3

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

32

Zinātnes nozare

Valodniecība

Zinātnes apakšnozare

Lietišķā valodniecība

Lekciju stundu skaits

20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits

20

Kursa apstiprinājuma datums

01.03.2007

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Anglistikas nodaļa

 

Kursa autori

Hd. Filoloğijas habil.doktors prof. Ingrīda Kramiņa

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sagatavot doktorantūrā studējošos sava pētnieciskā darba vai tā daļu uzrakstīšanai angļu valodā akadēmiskās rakstības prasībām atbilstošā līmenī, tā lai promocijas darbu vai tā daļas (kopsavilkumu) varētu sagatavot un iesniegt aizstāvēšanai arī angļu valodā.Rezultāti

Kursa rezultātā doktorantūrā studējošie būs attīstījuši zinātniski profesionālās komunikācijas kompetences starptautiski atzītā līmenī un spēs prezentēt savu pētījumu rezultātus angļu akadēmiskās rakstu valodas prasībām atbilstoši.Kursu apraksts-plāns

1. Izvēlētās tēmas pamatojums angļu valodā.
2. Pētījuma mērķa un palīgmērķu izteikšana angļu valodā,.
3. Pētījuma hipotēzes formulējums angļu valodā.
4. Hipotēžu analīze un vērtējums.
5. Hipotēžu analīze un vērtējums. Seminārs.
6. Pētījuma novitāte.
7. Pētījuma novitāte. Seminārs.
8. Pētījuma datu ieguves metodes I.
9. Pētījuma datu ieguves metodes II
10. Pētījuma datu ieguves metodes III.
11. Pētījuma datu ieguves metodes. Seminārs I.
12. Pētījuma datu ieguves metodes. SeminārsII.
13. Pētījumu datu analīze un apstrāde.
14. Pētījuma rezultātu objektivitāte, validitāte un ticamība.
15. Konferenču ziņojumu pieteikuma struktūras detalizēta analīze. Seminārs
16. Disertācijas kopsavilkuma izveidošana angļu valodā.Praktiskais / patstāvīgais darbs.
17. Disertācijas kopsavilkuma izveidošana angļu valodā.Praktiskais/ patstāvīgais darbs.
18. Disertācijas kopsavilkuma izveidošana angļu valodā.Praktiskais/ patstāvīgais darbs.
19. Pētījuma rezultātu prezentācija ziņojuma vai stenda referāta veidā Seminārs
20. Pētījuma rezultātu prezentācija ziņojuma vai stenda referāta veidā SeminārsPrasības kredītpunktu iegūšanai

Pētījuma prezentācija angļu valodā ar atbilstošu ICT pielietojumu - 50%
Promocijas darba kopsavilkums angļu valodā (rediģēts, sagatavots iesniegšanai promocijas padomei) – 50%Literatūra (01-mācību literatūra)

1. Swales, J.M. and Ch.B. Feak (2003) English in Today’s Research World.A writing Guide.The University of Michigan Press.
2. Gibaldi, J. (2003) MLA Handbook for Writers of Research Papers. The Modern Language Association of America, New York.
3. Oliver, P.(2002) Research for Business Marketing and Education. Teach Yourself Books, Hodder and Stoughton Ltd.
4. Denscombe, M. (2000) Good Research Guide. For small-scale social research projects. Open University Press. Buckingham – Philadelphia
5. Marshall, P. (1997) Research Methods. How to design and conduct a successful project.How To Books Ltd. Plymbridge House.Literatūra (02-papildliteratūra)

1. Dudley-Evans, T. and Maggie Jo ST John (1998) Developments in English for Specific Purposes. A multi-disciplinary approach. Cambridge University Press.
2. Jordan, R.R. (1997) English for Academic Purposes. Cambridge University Press.
3. Stake, R.E. (1995) The Art of Case Study Research. SAGE Publications. International Educational and Professional Publisher, Thousand oaks. London. New Delhi.
4. Wray, A., K. Trott, A. Bloomer (1998) Projects in Linguistics. A practical guide to researching language. ARNOLD. London
5. Bailey, S. (2004) Academic Writing. A practical guide for students. RoutledgeFalmer, Tailor & Francis Group. London and New York
6. Chakrabarti, S. and Chakrabarti, S. Rural electrification programme with solar energy in remote region – a case study in an island. Energy Policy 30 (1): 33 – 42
7. Horton,E. Folland, C. and Parker, D. (2001) The changing incidence of extremes in worldwide and central England temperatures to the end of the twentieth century. Climatic Change 50: 267- 295Literatūra (03-ieteicamā periodika)

1. http://www.routledgefalmer.com/Kursa nosaukums

Astrofizika un fundamentālā astronomija

Kursa kods

Fizi7012

Kredītpunkti

10

ECTS kredītpunkti

15

Apjoms(akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

160

Zinātnes nozare

Fizika

Zinātnes apakšnozare

Astrofizika

Lekciju stundu skaits

100

Semināru un praktisko darbu stundu skaits

60

Kursa apstiprinājuma datums

31.05.2007.

Institūcija, kura apstiprināja kursu

Fizikas nodaļa

Kursa autori

Dr. Fizikas doktors vadošais pētnieks Laimons Začs

Kursa anotācija Astronomijas kurss, kura mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas zināšanas dažādās astrofizikas un fundamentālās astronomijas apakšnozarēs, īpaši akcentējot Latvijai tradicionālos pētniecības virzienus. Tiek sniegta vispusīga informācija par pētniecības metodēm un instrumentiem. Detalizēti aplūkota zvaigžņu uzbūve un evolūcija, zvaigžņu atmosfēru modeļu metode, nepārtrauktā spektra un absorbcijas līniju analīze.

Kursu apraksts-plāns

 1. Instrumenti un metodes 10

 2. Zvaigžņu uzbūve un evolūcija 10

 3. Zvaigžņu spektri 10

 4. Zvaigžņu atmosfēras un to modelēšana 15

 5. Saule 10

 6. Dubultzvaigznes un zvaigžņu masas. 10

 7. Nestacionārās zvaigznes 15

 8. Starpzvaigžņu vide 10

 9. Galaktikas un kosmoloģija 15

 10. Inerciālā koordinātu sistēma un Zemes kustība 10

 11. Astrometriskie novērojumi 10

 12. Orbītu noteikšanas metodes 10

 13. N-ķermeņu problēma 15

 14. Perturbāciju teorija un satelītu kustība 10

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1) kursa eksāmena programmas un specializācijas literatūras apguve;

2) zinātniska ziņojuma sagatavošana;

3) sekmīgi nokārtots eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra)

 1. Karttunen H., Kroger P., Oja H., Poutanen M., Donner K.J. Fundamental Astronomy, Springer Verlag, 2003, 468 p

 2. Tennyson J. Astronomical Spectroscopy, Imperial College Press, 2005, 192 p

 3. Rutten R.J. Radiative Transfer in Stellar Atmospheres, Sterrekundig Instituut Utrecht, 1997, 235 p

 4. Gray D.F. The observation and analysis of stellar photospheres, Cambridge University Press, 1992, 452 p

 5. Habing H.J., Olofsson H. Asymptotic Giant Branch Stars, Springer Verlag, 2004, 559 p

 6. Bohm-Vitense E. Introduction to Stellar Astrophysics, vol.1,2,3, Cambridge University Press, 1997
Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Schneider P. Extragalactic Astronomy and Cosmology, Springer Verlag, 2006, 500 p

2. Wilson T.L. Tools of Radio Astronomy, Springer Verlag, 2005, 162 p

3. Starck J.,Murtagh F.Astronomical Image and Data Analysis, Springer Verlag,2006, 360 p

4. Подобед В.В., Нестеров В.В. Общая астрометрия. Москва, 1982

5. An Introduction to Celestial Mechanics by Forest Ray Moulton, 2006

6. Roy A.E. Orbital Motion. Adam Hilger ltd, Bristol, 1978 (Рой А. Движение по орбитам. Москва, 1981).

 1. Дубошин Г.Н. Небесная механика. Основные задачи и методы. Москва, 1968

 2. Субботин М.Ф. Введение в теоретическую астрономию. Москва, 1968

9. Справочное руководство по небесной механике и астродинамике. Москва, 1976

10.Methods of Celestial Mechanics: Volume I: Physical, Mathematical, and Numerical Principles (Astronomy and Astrophysics Library) by Gerhard Beutler (Author), Leos Mervart (Author), Andreas Verdun (Author), Springer, 2006 

11.Advances in Positioning and Reference Frames (International Association of Geodesy Symposia) by Fritz K. Brunner (Editor), Springer, 1998
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

Похожие:

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница