Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4
НазваниеDoktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4
страница7/29
Дата26.11.2012
Размер1.04 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29
Zinātniski pētnieciskā darbība:

Darba pieredze ārzemju universitātēs un pētniecības laboratorijās viesprofesora statusā (pēdējos 9 gados)

 • 1995. 1997.g.  Past profesors Nicas un Sophia Antinopolis universitātē (Francija)

 • 1.03.1998.31.03.1998.g  viesprofesors Parīzes D.Diderot universitāte 7 (Francija)

 • 1.02.1998.28.03.1998.g.  viesprofesors Parīzes D.Diderot universitāte 7 (Francija)

 • 1.07.1998.31.07.1998.g.  viesprofesors Parīzes D.Diderot universitāte 7 (Francija)

 • 1.06.1999.30.06.1999.g.  viesprofesors Parīzes D.Diderot universitāte 7 (Francija)

 • 1.01.2000. 31.01.2000.g.  viesprofesors Parīzes D.Diderot universitāte 7 (Francija)

 • 1.06.2000. 30.06.2000.g.  viesprofesors Parīzes D.Diderot universitāte 7 (Francija)

 • 1.05.2001. 30.06.2001.g.  viesprofesors Parīzes D.Diderot universitāte 7 (Francija)

 • 3.06.2002. 03.08.2002.g.  viesprofesors Parīzes D.Diderot universitāte 7 (Francija)

 • 1.03.2003. 31.03.2003.g.  viesprofesors Parīzes D.Diderot universitāte 7 (Francija)

 • 1.05.2003. 30.06.2003.g.  viesprofesors Parīzes D.Diderot universitāte 7 (Francija)

 • 1.02.2003. 28.02.2003.g.  viesprofesors Parīzes PM.Kirī universitāte 6 (Francija)

 • 1.03.2004.– 30.06.2004.g. – viesprofesors Parīzes D.Diderot universitāte 7 (Francija)

 • 1.07.2004.– 31.07.2004.g – viesprofesors Parīzes P.M.Kirī universitāte 6 (Francija)

 • 1.03.2005.– 30.04.2005.g – viesprofesors Parīzes D.Diderot universitāte 7 (Francija)

 • 1.05.2005.– 31.05.2005.g – viesprofesors Parīzes P.M.Kirī universitāte 6 (Francija)

 • 1.05.2006 – 31.07.2006.g – viesprofesors Parīzes D.Diderot universitāte 7 (Francija)

 • 1.09.2006.– 28.02.2007.g. – Fulbright grants, Pensilvānijas universitāte (ASV)

Akadēmiskie kursi:

Programma, programmas daļa

Termodinamika un statistiskā fizika

FB

A daļa

4 kredītp.

Mūsdienu fizikas problēmas

FM

A daļa

2 kredītp.

Teorētiskā hidrodinamika

FB

B daļa

4 kredītp.

Siltuma un masas pārnese

FB

B daļa

2 kredītp.

Nelineārās sistēmas

FB

B daļa

3 kredītp.

Kompleksas sistēmas

FM

B daļa

4 kredītp.

Robežintegrālvienādojumu metode

FM

B daļa

4 kredītp.

Papildus ziņas par profesionālo darbību:

 • LZA īstenais loceklis (no 1993 g.)

 • Academia Europeae īstenais loceklis (no 2005 g.)

 • LU fizikas un matemātikas fakultātes teorētiskās fizikas katedras vadītājs

 • Žurnāla “Magnetohydrodynamics” galvenais redaktors (LU Fizikas institūts)

 • Latvijas Nacionālās Mehānikas Komitejas viceprezidents2007. gada 17.februārī

Andrejs Cēbers

Dr. habil. phys., Elmārs Blūms

dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1936

Pilsonība: Latvijas Republika

Izglītība:

Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte (1954-1959), beigta ar izcilību (1959) specialitātē “fizika”

Valodu prasme:

Latviešu (dzimtā), angļu (labi), krievu (labi), vācu (apmierinoši)

Zinātniskā kvalifikācija

 • Tehnisko zinātņu kandidāts, specialitāte “Siltumfizika un molekulārā fizika” Latvijas Zinātņu akadēmija, 1967

 • Tehnisko zinātņu doktors, specialitāte “Siltumfizika un molekulārā fizika” Latvijas Zinātņu akadēmija un PSRS Augstākā Atestācijas komisija, 1976

 • Vecākā zinātniskā līdzstrādnieka nosaukums, PSRS Augstākā Atestācijas komisija, 1972

 • Professors, specialitāte “Siltumfizika un molekulārā fizika”, PSRS Augstākā Atestācijas komisija, Maskava, 1983

 • Dr. habil. phys., Latvijas Zinātņu akadēmija, nostrificēts 1992

Pamatdarba vietas:

 • LZA Fizikāli-enerģētiskais institūts, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, inženieris, vecākais inženieris, zinātniskais līdzstrādnieks, 1959-1967

 • LZA Fizikas institūts, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, 1968 – 1970, laboratorijas vadītājs, kopš 1970 (kopš 1997. g. Fizikas institūts associēts ar Latvijas Universitāti)

Dalība vēlētās zinātniskās asociācijās

 • Latvijas Zinātņu akadēmija, korespondētājloceklis, Rīga, 1989 – 1992

 • Eiropas Zinātņu un Mākslas Akadēmija, aktīvais loceklis, Zalcburga-Vīne, kopš 1991

 • Latvijas Zinātņu akadēmija, īstenais loceklis, Rīga, kopš 1992

 • Ņujorkas Zinātņu Akadēmija, aktīvais loceklis, New-York, 1995

Apbalvojumi:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Fridricha Candera balva, 1971

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas prēmijas, 1976, 1982, 1992

 • Latvijas Ministru Padomes Goda raksts, 1985

 • Latvijas Nopelniem bagātā zinātnes darbinieka nosaukums, 1986

 • Personāla Sorosa Fonda prēmija, 1993

 • Goda Diploms “Outstanding Contribution to Science and Higher Education”, (publicēts “2000 Outstanding People of the 20th Century”), International Biographical Center, Cambridge, England, 1998

 • Alexander von Humboldt Research Award, (Berlin), 1999

 • LZA un A/S ”Grindex” balva, 2001

 • LZA Lielā medaļa, 2005

Zinātniski-organizatoriskā darbība un dalība profesionālas institūcijās:

 • Latvijas ZA Fizikas institūta Zinātniskā Padome, loceklis, kopš 1970

 • Latvijas ZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas apvienotā Promocijas un Habilitācijas Padome, (Rīga), loceklis, 1969 – 1973

 • Lietuvas ZA Enerģētikas fizikālo un tehnisko problēmu institūta Specializētā Promocijas un Habilitācijas Padome (Kauņa), loceklis, 1981 – 1990

 • PSRS Zinātņu Akadēmijas Padome “Magnētisma zinātniskās problēmas” (Sverdlovska), Magnētisko šķidrumu sekcijas loceklis, 1981 – 1991

 • PSRS Zinātņu Akadēmijas Padome ”Sķidrumu, gāzu un plazmas mehānika” (Maskava), Magnētisko šķidrumu sekcijas loceklis, 1981 – 1991

 • Žurnāla “Magnētiskā hidrodinamika” Redakcijas Padome (Rīga), loceklis, kopš 1981

 • PSRS Valsts Zinātnes un Tehnikas Komitejas Specializēta Komisija “Magnētisko šķidrumu zinātniskās un lietišķās problēmas” (Maskava), priekšsēdētājs, 1982 – 1984

 • PSRS Valsts Zinātnes un Tehnikas Komitejas Zinātniskā Padome “Magnētiskie šķidrumi” (Maskava), vicepriekšsēdētājs, 1984 – 1991

 • Krievijas Zinātņu Akadēmijas Zinātniskā Padome ”Enerģijas tiešās pārvēršanas metodes” (Maskava), loceklis, 1986 – 1992

 • Starptautiskā magnētisko šķidrumu komiteja, loceklis (kopš 1986), priekšsēdētājs (kopš 1998)

 • Studentu korporācija ’Talavija”, filistru biedrības loceklis (valdes loceklis 1991 – 1996), kopš 1990

 • Baltijas Siltuma un masas pārneses komiteja (Lunda, Zviedrija), loceklis, kopš 1991

 • LZA Fizikas institūta Promocijas un habilitācijas padome, priekšsēdētājs (1992 – 1995), loceklis (kopš 1996)

 • Latvijas Fizikas Biedrība (valdes loceklis 1993 – 1996), kopš 1993

 • Vācijas Fizikas Biedrība, loceklis, kopš 1994

 • Starptautiska Associācija “Hydromagnetic Phenomena and Applications HYDROMAG” (associēta ar “Union of Theoretical and Applied Mechanics IUTAM”), Padomes loceklis (kopš 1995), Vice-Prezidents (kopš 1999), pārvēlēts 2005

 • LZA Fizikas un Tehnisko zinātņu nodaļas Prēmiju komisija, Priekšsēdis, kopš 1995

 • Izdevniecība “ Computational Mechanics Publications” (Southampton, Anglija), Redakcijas Padomes loceklis, 1996-2000

 • Žurnāls “Proceedings of Latvian Academy of Sciences”, Ser. B, Redakcijas Padomes loceklis, kopš 1997

 • Zinātniskais eksperts, Eiropas Komisijas Pētniecības Direktorāts (Brisele), kopš 1999

 • LZA uzraudzības Padome, loceklis, kopš 2001

 • Žurnāls ”Power Engineering”, Lithuanian Academy of Sciences, Redakcijas padomes loceklis, 2004-

 • Vairāk kā 10 Starptautisku zinātnisko konferenču, simpoziju un semināru Organizācijas Komiteju loceklis (3 gadījumos priekšsēdētājs), kopš 1980

Zinātniskās darbības virzieni:

Daudzkomponentu sistēmu siltuma un masas pārneses fundamentālās un lietišķās problēmas, magnetohidrodinamika, masas pārnese elektroķīmiskos procesos, magnētisko šķidrumu fizikālās īpašības, transporta parādības un termomagnētiskā un difūzijas izsauktā konvekcija ferrokoloīdos, augstgradienta magnētiskā separācija koloīdos un bioloģiskās suspenzijās, magnētisko šķidrumu tehnoloģija, magnētisko šķidrumu inženierproblēmas. Publicēti vairāk kā 280 zinātniski darbi, tostarp 5 monogrāfijas (Latvijā un starptautiskās izdevniecībās), 1 plaša satura rokasgrāmata (starptautisks projekts), 2 populāri-zinātniskas grāmatas, 5 rediģēti izdevumi, 5 izgudrojumi, ap 170 pārskati un raksti starptautiski atzītos žurnālos. Vadītājs 11 doktorantu promocijas darbiem.

Starptautiskā zinātniskā sadarbība:

 • Viesprofesors, Ludwig-Maximmilians University of Munich, (1993)

 • Viesprofesors, University Pierre and Marie Curie, Paris, (1994)

 • Pētniecības vizītes: Chalmers Institute of Technology, Stokholm (1974), Geteborg University (1996), University Paris-VI (1997), Universität Wuppertal (1996), Universität Bremen (1997—2004), Dresden Technical University (2006).

 • Nolasītas vairāk kā 20 uzaicinātas lekcijas dažādās starptautiskās konferencēs (kopš 1980)

 • Vizītes un lekcijas dažādās universitātēs ASV (1980, 1984, 1988, 1990, 1992), Anglijā (1981), Vācijā (1992, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000), Japānā (1986, 1991, 1997), Francijā (1997), Norveģijā (1998, 2000), sadarbība ar pētniecības partnerorganizācijām Vācijā, Francijā, Zviedrijā, Anglijā, Norvēģijā un ar firmām ASV.

Pētniecības projekti (kopš 1990)

 • E. Blūms (projekta vadītājs), LZP projekts ”Augstgradienta magnētiskā separācija polidispersās sistēmās un temperatūras jutīgo magnētisko šķidrumu stabilitāte”, (1991-1994)

 • E. Blūms (projekta Latvijas puses vadītājs) ”Preparation and Properties of Magnetic Liquids”, Pjēra unMarijas Kiri Universitāte (Parīze, Francija) un LU Fizikas institūta (Latvija) līgums par speciālistu un Ph.D. studentu apmaiņas vizītēm, (1992-1998)

 • E. Blūms, personāls Eiropas Komisijas COPERNICUS programmas mobilitātes grants ERB35110PL92-5206 „Magnetic Convection and Heat and Mass Transfer in Ferrofluiuds”, (1993)

 • E. Blūms (projekta vadītājs) Projekts LBE000 (1994) JLO100 (1995) „Thermomagnetic Properrties of Nanoparticles and High-Gradient Magnetic Separation of Temperature Sensitive Ferrofluids in Thermal Diffusion Column, International Science Foundation, New-York, USA, (1994-1995)

 • E. Blūms (projekta vadītājs), LZP projekts ”Kompleksu feritu saturoši ferrošķidrumi: fizikālās īpašības un konvekcijas parādības”, (1994-1996)

 • E. Blūms (projekta Latvijas puses vadītājs) „Thermomagnetic Properties of Complex Ferrite Based Ferrofluids”, Swedish Royal Academy of Sciences, Stockholm, (1996)

 • E. Blūms (projekta Latvijas puses vadītājs), projekts LET-001-96 ”Thermodiffusive Transport in Ferrofluids”, Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), FRG, (1996-1998)

 • E. Blūms (projekta vadītājs), LZP projekts ”Ultramazu daļiņu termoforēze un kompleksas siltuma un masas pārneses parādības”, (1997-2000)

 • E. Blūms (projekta vadītājs), Līgumprojekts HMT-1999 "Viscosimetry in electrochemical systems", EMT Research AS, Porsgrunn, Norway, (1999)

 • E. Blūms (projekta Latvijas puses vadītājs) Project LET-001-98 “Der Einfluβ magnetischen Felder auf die Thermodiffusion in Ferrofluiden” Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), FRG, (1999-2001)

 • E. Blūms, Research Award, Alexander von Humboldt Foundation, FRG, (1999-2001)

 • E. Blūms (projekta vadītājs) Līgumprojekts HMT-2000 "Shear stress measurements in electrochemical systems", EMT Research AS, Porsgrunn, Norway, (2000-2001)

 • E. Blūms (projekta vadītājs), LZP projekts ”Pārneses parādības un konvekcija termiski, optiski un magnētiski stratificētos ferrokoloīdos”, (2001-2004)

 • E. Blūms (projekta 4 darba pakešu vadītājs), Eiropas Komisijas 5 Ietvarprogrammas projekts 2001/C 264/05 ”Development of Institute of Physics of University of Latvia for European centre of MagnetoHydroDynamics research”, (2002-2005).

 • E. Blūms, Reinvitation grant to Alexander von Humboldt Foundatio Research Award, FRG (2005 – 2006).

 • E. Blūms (projekta vadītājs), LZP sadarbības projekts Nr. 05.0026 Nanomateriāli un nanotehnoloģijas, (2005.-2008). Projekts Nr. 14 ”Difuzīvā un konvektīvā nanodaļiņu pārnese neizotermiskos ferrokoloīdos un kapilāri-porainās vidēs” (2005-2008).

 • Valsts pētījumu programma Nr. 3 “Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde” Projekts Nr.3. 5. "Nanodaļiņu, nanostrukturālu materiālu un plāno kārtiņu tehnoloģiju izstrāde funkcionālo materiālu un kompozītu izveidei" (2005 -.2008) Sadaļa 3.5.4 „Termomagnētiski nanokoloīdi mikroelektronikas ierīču dzesēšanai” (2005-2008), vad. E. Blūms.

 • E. Blūms,(projekta vadītājs), ERAF atbalstīts Projekts VPD 2.5.1 Nr. 002 ”Ferītu nanodaļiņas un koloīdi termomagnētiskās dzesēšanas sistēmām un audu hipertermijai” (2006 – 2008).

Adrese:

LU Fizikas institūts, Salaspils-1, LV-2169

Tālr.: +371 7944664

E-pasts: eblums@sal.lv

Http://www.lza.lv/scientists/blumse.htm

Dr. hab phys., prof. Ruvina Ferbera

dzīves un darba gājums

(curriculum vitae)

Dzimšanas gads: 1946.

Izglītība:

1965.-1971. Studijas Latvijas Valsts Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē (FMF)

1975. – 1978. Studijas Latvijas Valsts Universitātes FMF aspirantūrā

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

1979. Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts

1984. LU FMF Eksperimentālās fizikas katedras docents

1987. Fizikas un matemātikas zinātņu doktors

1989. LU FMF Eksperimentālās fizikas katedras profesors

1992. Habilitētais doktors fizikā (Dr.h.fiz – LR zinātniskais grāds)

1995. Latvijas Universitātes profesors

2000. LZA korespondentājloceklis

2006. LZA akadēmiķis

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29

Похожие:

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница