Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4
НазваниеDoktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4
страница14/29
Дата26.11.2012
Размер1.04 Mb.
ТипДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29

Apakšnozare: Astrofizika un fundamentālā astronomija


Programmu sastādīja: Dr.phys. Laimons Začs, Dr.hab. phys. Juris Žagars


1. Instrumenti un metodes

  1. Optiskie teleskopi. Zemes atmosfēras absorbcija. Astroklimats.

  2. Radioteleskopi. Garas bāzes interferometrija.

  3. Kosmiskās observatorijas.

  4. Starojuma detektori.

  5. Fotometrija. Fotometriskās sistēmas.

  6. Polarimetrija.

  7. Spektroskopija.

 1. Zvaigžņu uzbūve un evolūcija

  1. Iekšējā līdzsvara nosacījumi.

  2. Enerģijas avoti. Nukleosintēze zvaigznēs.

  3. Zvaigžņu modeļi.

  4. Zvaigžņu evolūcija. Hercšprunga-Ressela diagramma.

  5. Dubultzvaigžņu evolūcija.

 2. Zvaigžņu spektri

  1. Zvaigžņu spektrālā klasifikācija. Hārvardas sistēma.

  2. Absorbcijas spektra atkarība no zvaigznes fundamentālajiem parametriem.

  3. Divdimensionālā spektru klasifikācijas sistēma.

  4. Pekulāro zvaigžņu spektri.

  5. Doplera ātrums.

 3. Zvaigžņu atmosfēras un to modelēšana

  1. Enerģijas pārnese zvaigžņu atmosfērās.

  2. Starojuma līdzsvara vienādojums.

  3. Zvaigžņu atmosfēru jonizācija. Saha formula.

  4. Atmosfēru modeļi. Spektrālās sintēzes metode.

  5. Efektīvās temperatūras noteikšana.

  6. Brīvās krišanas paātrinājums un turbulence.

  7. Zvaigžņu rotācija.

  8. Atmosfēru ķīmiskais sastāvs.

 4. Saule

  1. Saules iekšējā uzbūve un fundamentālie parametri.

  2. Fotosfēra. Inversais slānis un hromosfēra. Lāpas, flokulas, šķiedras. Protuberances. Kustības Saules atmosfērā.

  3. Saules korona un tās fizikālie parametri.

  4. Nestacionārie procesi uz Saules. Magnētiskie lauki. Saules plankumi un aktīvie apgabali. Hromosfēras uzliesmojumi. Helioseismoloģija.

  5. Saules un Zemes mijiedarbība.

 5. Dubultzvaigznes un zvaigžņu masas.

  1. Vizuālās un aptumsuma dubultzvaigznes.

  2. Orbītas parametru noteikšanas metodes.

  3. Dubultzvaigžņu raksturlielumi. Masas-spožuma sakarība.

  4. Ciešo dubultzvaigžņu tipi. Masas pārnese dubultsistēmās. Roša virsma.

 6. Nestacionārās zvaigznes

  1. Maiņzvaigžņu tipi.

  2. Cefeīdas un to spožuma mainīguma cēloņi.

  3. RV Taurus un Mira Ceti zvaigznes.

  4. RCrB zvaigznes

  5. Volfa – Raiē zvaigznes.

  6. Novas. Fizikālie procesi uzliesmojuma laikā.

  7. Pārnovas. Neitronu zvaigznes un pulsāri.

  8. Uzliesmojošās zvaigznes.

 7. Starpzvaigžņu vide

  1. Gāze starpzvaigžņu vidē. Starpzvaigžņu absorbcijas līnijas. Neitrālā ūdeņraža 21 cm radiostarojums. Starpzvaigžņu gāzes jonizācija. H I un H II apgabali.

  2. Molekulas starpzvaigžņu vidē. Māzeri.

  3. Miglāju tipi. Planetārie miglāji.

  4. Difūzie gāzu miglāji. Pārnovu atliekas.

  5. Starpzvaigžņu putekļi. Starpzvaigžņu absorbcijas atkarība no gaismas viļņa garuma. Starpzvaigžņu putekļu sadalījums Galaktikā. Gaismas polarizācija.

  6. Protozvaigžņu veidošanās. Džīnsa masa.

 8. Galaktikas un kosmoloģija

  1. Piena Ceļa sistēma. Zvaigžņu populācijas.

  2. Galaktiku klasifikācija. Galaktiku struktūra un dinamika.

  3. Galaktiku sistēmas.

  4. Aktīvās galaktikas un kvazāri.

  5. Galaktiku evolūcija.

  6. Kosmoloģijas principi. Homogenitāte un izotropija.

  7. Visuma veidošanās un struktūra. Sarkanā kosmoloģiskā nobīde.

  8. Visuma ķīmiskā sastāva evolūcija .

 9. Inerciālā koordinātu sistēma un Zemes kustība

  1. Eilera kinemātiskie un dinamiskie vienādojumi, to integrēšana homogēnajā gadījumā.

  2. Polu kustība un Zemes īpašrotācija, tās saistība ar laika mērīšanu. Čandlera periods un Kostinska formulas.

  3. ITRF (International Terrestial Reference Frame) - Starptautiskā Zemes koordinātu sistēma, tās realizācija.

  4. Globālajā pozicionēšanā (GPS) lietotā koordinātu sistēma WGS-84.

  5. Precesijas un nutācijas kinemātiskā aina, tās matricu formālisms. Zemes kustības kā koordinātu transformācijas.

  6. ICRF (International Celestial Reference Frame) - Starptautiskā Debess koordinātu sistēma, tās realizācija.

  7. Laika mērīšana un laika skalas AT, UT, UTC, GPS.

 10. Astrometriskie novērojumi

  1. Meridionālie instrumenti un meridionālā mērīšanas metode, tās pielietojumi.

  2. Relatīvie koordinātu mērījumi, tangenciālās koordinātes, Ternera un Šlēzingera metodes.

  3. Astrometriskie mērījumi, izmantojot VLBI (ļoti garas bāzes radiointerferometriju).

  4. Satelītu lāzerlokācija (SLR) un globālā pozicionēšanas sistēma (GPS), to pielietošana ģeodinamikā.

  5. Kosmiskā astrometrija (HIPPARCOS u.c. astrometriski kosmiskie projekti, to rezultāti).

  6. Galvenās astrometrijā lietotās koordinātu sistēmas. Refrakcija un aberācija, to ietekme uz spīdekļu koordinātēm.

  7. Paralakse un attālumu noteikšana līdz zvaigznēm un planētām (ģeometriskās un dinamiskās metodes).

  8. Zvaigžņu katalogi un astronomiskās konstantes.

 11. Orbītu noteikšanas metodes

  1. Neperturbētā (Keplera) kustība, tās eliptiskais, paraboliskais un hiperboliskais gadījumi.

  2. Orbītas elementu noteikšana no sākuma nosacījumiem un pēc diviem radiusvek-toriem.

  3. Lamberta – Eilera metode un tās modifikācijas.

  4. Gausa metode un tās modifikācijas.

  5. Orbītu noteikšana, izmantojot leņķiskos mērījumus (Lagranža – Gausa metode).

  6. Orbītu noteikšana, izmantojot leņķiskos mērījumus (Laplasa metode).

  7. Redzamo parametru metode un citas orbītu noteikšanas metode.

13. N-ķermeņu problēma

13.1. N-ķermeņu problēmas kustības vienādojumi un gravitācijas potenciāls, kustības integrāļi.

13.2. Kustība baricentriskajās un Jakobi koordinātēs, Laplasa plakne.

13.3. Lagranža – Jakobi vienādojums, Saules sistēmas stabilitāte.

13.4. 3-ķermeņu problēma, tās speciālgadījumi.

13.5. Ierobežotā 3-ķermeņu problēma.

13.6. Jakobi integrālis un librācijas punkti. Hilla problēma.

14. Perturbāciju teorija un satelītu kustība

14.1. Hamiltona-Jakobi metode un Liuvilla teorēma.

14.2. Jakobi kanoniskie orbītas elementi un to saistība ar Keplera elementiem.

14.3. Perturbāciju teorijas Lagranža vienādojumi.

14.4. Zemes gravitācijas lauka potenciāls un perturbāciju funkcija, tās īpašības.

14.5. Satelītu kustības sekulārās un periodiskās perturbācijas.

14.6. Atmosfēras u.c. disipatīvo spēku ietekme uz satelītu kustību.

14.7. Neklasiskās satelītu kustības teorijas - staporbītu metodes.

14.8. Satelītu redzamības nosacījumi un to efemerīdu aprēķināšana.

Izmantojamā literatūra

 1. Karttunen H., Kroger P., Oja H., Poutanen M., Donner K.J. Fundamental Astronomy, Springer Verlag, 2003, 468 p

 2. Tennyson J. Astronomical Spectroscopy, Imperial College Press, 2005, 192 p

 3. Rutten R.J. Radiative Transfer in Stellar Atmospheres, Sterrekundig Instituut Utrecht, 1997, 235 p

 4. Gray D.F. The observation and analysis of stellar photospheres, Cambridge University Press, 1992, 452 p

 5. Habing H.J., Olofsson H. Asymptotic Giant Branch Stars, Springer Verlag, 2004, 559 p

 6. Bohm-Vitense E. Introduction to Stellar Astrophysics, vol.1,2,3, Cambridge University Press, 1997

 7. Schneider P. Extragalactic Astronomy and Cosmology, Springer Verlag, 2006, 500 p

 8. Wilson T.L. Tools of Radio Astronomy, Springer Verlag, 2005, 162 p

 9. Starck J., Murtagh F. Astronomical Image and Data Analysis, Springer Verlag, 2006, 360 p

 10. Подобед В.В., Нестеров В.В. Общая астрометрия. Москва, 1982

 11. Woolard E.W. Theory of the rotation of the Earth around its center of mass. Astron. Papers, v.15, part. 1, Washington, 1953. (Вулард Э. Теория вращения Земли вокруг центра масс. Москва, 1963)

 12. An Introduction to Celestial Mechanics by Forest Ray Moulton, 2006

 13. Roy A.E. Orbital Motion. Adam Hilger ltd, Bristol, 1978 (Рой А. Движение по орбитам. Москва, 1981).

 14. Kovalevsky J. Introduction to Celestial Mechanics. Astrophysics and Space science Library, vol.7, Kluwer Acad. Press, 1967

 15. Дубошин Г.Н. Небесная механика. Основные задачи и методы. Москва, 1968

 16. Субботин М.Ф. Введение в теоретическую астрономию. Москва, 1968

 17. Справочное руководство по небесной механике и астродинамике. Москва, 1976.

 18. Methods of Celestial Mechanics: Volume I: Physical, Mathematical, and Numerical Principles (Astronomy and Astrophysics Library) by Gerhard Beutler (Author), Leos Mervart (Author), Andreas Verdun (Author), Springer, 2006 

 19. Advances in Positioning and Reference Frames (International Association of Geodesy Symposia) by Fritz K. Brunner (Editor), Springer, 1998

Zinātnes nozare: Fizika
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29

Похожие:

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Doktora studiju programma fizikā, astronomijā un mehānikā anotācija 4 iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница