Bibliography of Secondary Literature on J. R. R. Tolkien’s Works
Скачать 377.85 Kb.
НазваниеBibliography of Secondary Literature on J. R. R. Tolkien’s Works
страница1/9
Дата25.11.2012
Размер377.85 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Tolkien Szekundér bibliográfia

Összeállította: Nagy Gergely


Bibliography of Secondary Literature on J.R.R. Tolkien’s Works

Compiled by Gergely Nagy


Bevezető megjegyzések


A következő bibliográfia tudomásom szerint legteljesebb feldolgozása a Tolkien műveivel foglalkozó szekundér irodalomnak: csak a ‘Cikkek’ szekcióban több, mint 900 tételt tartalmaz. Legfontosabb forrásom az amerikai MLA Bibliography CD-ROM adatbázisa; innen származik a tételek nagyjából háromnegyede (köszönet illeti Theodore J. Shermant, a Mythlore szerkesztőjét, aki rendelkezésemre bocsátotta az adatbázis tételeit), de ezen kívül is minden számomra ismert forrást (monográfiák és cikkek bibliográfiái, jegyzetei) feldolgoztam (itt pedig Verlyn Fliegernek, T.A. Shippey-nek és Richard C. Westnek tartozom köszönettel). Integráltam továbbá a brit Tolkien Society homepage-én található bibliográfia anyagát is.

Mindezek ellenére megjegyzendő, hogy a bibliográfia nem teljes. Egyrészt feleslegesnek tartottam felvenni az összes, napi- vagy hetilapokban (Times Literary Supplement, Observer, New York Review of Books, stb.) megjelent egy-két hasábos cikket és reflexiót (vagy korai-későbbi recenziókat, amelyeknek amúgy is létezik külön bibliográfiájuk); másrészt egyes kisebb folyóiratok (Tolkien Journal, Arda, stb.) tartalmát nem állt módomban feldolgozni; harmadrészt még a nagyobb folyóiratok (Mythlore, Mallorn, Inklings) feldolgozottsága sem teljes, hiszen egyes számaik tartalma az MLA-ben sem jelenik meg. Ilyen esetekben, különösen, hogy az adott folyóiratoknak gyakorlatilag nincsen repertóriuma, kénytelen voltam annyi anyaggal dolgozni, amennyit az MLA-ből el tudtam érni.

Tolkien primér szövegeit és az azokból kivonatolt ‘note’-okat a bibliográfia nem tartalmazza, mivel elsősorban a szekundér anyag összegyűjtésére törekedtem; bevettem azonban olyan köteteket, mint Douglas A. Anderson Annotated Hobbit-kiadása és Louise D. Morrison Fellowship of the Ring-kommentárja. Alkalmanként felbukkannak MA thesis-ek, és a DAI (Dissertation Abstracts International) viszonylag jó feldolgozottságának köszönhetően PhD disszertációk is. Ezek a tételek inkább csak tájékoztató jellegűek, mivel az ilyen művek Magyarországon gyakorlatilag teljesen elérhetetlenek. Minden írás és cikk, amely felbukkan a bibliográfiában, valamilyen relevanciával bír Tolkienhez; ezt adott esetben (hozzáférhetetlenség miatt a szöveg ismeretének hiányában) csak az MLA tárgyszavai alapján tudtam megállapítani.

Tanulmánykötetek tekintetében az anyag eléggé bőséges és változatos; feltüntettem minden olyan kötetet, amelyben tudomásom szerint akár csak egyetlen, Tolkien szempontjából releváns cikk is található. A bibliográfia legterjedelmesebb részét azonban természetesen a folyóiratcikkek adják, melyeknek rendkívüli tömege következik egyrészt a specializált folyóiratok viszonylag nagy számának létezéséből, másrészt abból, hogy az MLA, ki tudja, miért, sok kisebb (és talán jelentéktelenebb) folyóirat anyagát is feldolgozza.

Mivel a tételek túlnyomó többsége Magyarországon nem elérhető, így tartalmuk ismeretének hiányában kénytelen voltam mindenféle tematikus csoportosítás mellőzésével pusztán alfabetikus felsorolásra szorítkozni. Azokat a tételeket, melyek tudtommal megtalálhatók nálunk (akár valamelyik könyvtárban, akár egyes kutatók birtokában), csillaggal (*) jelöltem meg. Bevettem ezen kívül azt a néhány magyar nyelvű publikációt, mely tudomásom szerint eddig megjelent.

A bibliográfiai tételek formátumában elsősorban a praktikus szempontok és a konzisztencia volt a vezérelv. Minden esetben igyekeztem a referenciákat a lehető legpontosabban megadni; bár ez sokszor (különösen egyes cikkek pontos oldalszámainak esetében) csak azt eredményezte, hogy csak a forráskötetet tudom megadni, tartózkodva bármilyen közelebbi meghatározástól. Tanulmány- és gyűjteményes kötetek esetében azok tartalmát, vagy a bennük található releváns cikkeket a ‘Könyvek’ részben is hozom, bár ezek szerzőjük szerint kereshetők a ‘Cikkek’ részben is: a megoldás talán szokatlan, de az az előnye feltétlenül megvan, hogy az ilyen kötetek tartalma már magának a kötetnek a bejegyzésénél megtalálható és átlátható. Részletesebb tanulmányozás után egyértelmű lesz, hogy sok helyen hiányosak a rendelkezésemre álló adatok. Ezeket folyamatosan igyekszem pótolni, párhuzamosan a beérkező új anyag feldolgozásával.


Kérek mindenkit, hogy a bibliográfia teljesebbé és használhatóbbá tételének érdekében bármilyen észrevételt, pontosítást, feldolgozásra számot tartó anyagot vagy adatot juttasson el hozzám a lamorak@mars.arts.u-szeged.hu címen.


2002. okt. 26.

A bibliográfia első nagyobb frissítése után a következő kiegészítő megjegyzéseim vannak. Az anyag jelentősen bővült és finomodott: több, az első verzióban nem hozzáférhető tanulmánykötet tartalma most már szerepel, néhány újabb könyv és jó néhány újabb folyóiratcikk került be a bibliográfiába, sok helyen sikerült eddig hiányzó oldalszámokkal kiegészítenem egyes tételeket. Nagy örömömre szolgál, hogy jelentős számú új csillagot is ki kellett rakjak; reméljük, a jövőben a Magyar Tolkien Társaság gyűjtőtevékenysége folytán a Magyarországon is hozzáférhető anyag (főleg a folyóiratok tekintetében) tovább fog nőni. A folyóiratcikkek között azonban helyenként töröltem is csillagot, nevezetesen a Dissertation Abstracts International-beli cikkek elől; itt a csillag könnyen megtévesztheti az olvasót, aki abban a reményben, hogy megtalálhatja a disszertációt, utánanézve azt fogja látni, hogy csak az adott DAI-szám található meg valahol (mivel a DAI úgyis csak disszertáció-kivonatokat tartalmaz, ezzel úgysem lehet sokra menni).


Preliminary Notes


The following bibliography is to my knowledge the most comprehensive collection of secondary literature on J.R.R. Tolkien’s works; it contains more than 900 entries in the ‘Articles’ section only. My main source was the CD-ROM form of the annual MLA Bibliography (and I owe thanks to Theodore J. Sherman, current editor of Mythlore, for providing me with the material from the database), but I have processed all other sources I could reach (bibliographies and notes of monographs and articles; for making available to me some of these, my thanks are due to Verlyn Flieger, T.A. Shippey, and Richard C. West). I have also ransacked the British Tolkien Society’s Bibliography, available on their website.

Despite all this, it has to be noted that the bibliography is not complete. Firstly, I did not think it necessary to include all short notes or reflections published in daily or weekly papers (TLS, Observer, The New York Review of Books—or for that matter, earlier or later reviews, since these are listed in separate bibliographies by themselves); secondly, I could not process the material of some smaller periodicals (Tolkien Journal, Arda—because they are not available to me); and thirdly, I could not get at the full contents of even the most important periodicals (Mythlore, Mallorn, Inklings), since the contents of the latest issues do not yet appear in the MLA. In these cases, especially since the given periodicals have no repertories, I was reduced to working with as much material as the MLA corpus yielded.

The bibliography does not list Tolkien’s writings and the ‘notes’ extracted from them, since my aim was to survey the secondary literature; I have nevertheless decided to include such volumes as Douglas A. Anderson’s Annotated Hobbit, or Louise D. Morrison’s commentary on The Fellowship of the Ring. I have included MA theses and (thanks to the good coverage of Dissertation Abstracts International) PhD dissertations (though I am sure a great number of these is still missing). Concerning study collections, the material is fairly profuse and varied; I have incuded all volumes which to my knowledge contain articles relevant to Tolkien. But the greatest bulk of the bibliography is undoubtedly made up of periodical articles; the great number of these derive from the existence of several highly specialised journals and indicate a massive interest in Tolkien scholarship.

As most of the material contained in this bibliography is not available in Hungary (consequently, I have not been able to see the overwhelming majority of them), I have refrained from any thematic grouping and resorted to plain alphabetic listing, with the main division between book-length vs. shorter items. This was a sad necessity, but otherwise my work would have been rendered absolutely impossible. However, I have marked all items which are to my knowledge available in Hungary (either in libraries or in the possession of researchers) with an asterisk (*), and have included the very few Hungarian articles on Tolkien known to me.

In formal matters I was guarded by the requirement of consistency and other practical considerations. I always attempt to give as full a citation as my souce makes possible, with the greatest possible accuracy; but in the case of some entries (especially with some periodical articles) this proved to be impossible, and I had to be content with giving the source only, without any indication of e.g. page numbers. In the case of collection volumes, the contents are listed in the ‘Books’ section too, though the articles themselves will be found, by their author, in the ‘Articles’ section, with full citation. This somewhat strange format makes it possible to survey the contents of a volume when looking at the entry of the volume itself. It will be seen, on closer scrutiny, that many entries lack pieces of information; this is so because of the incomplete and sometimes fragmentary nature of the material available to me. I hope to be able to remedy this lack in the future, along with integrating material reaching me after the completion of the project.


In the interest of better coverage and usability, please communicate all observations, corrections, material for inclusion to me at lamorak@mars.arts.u-szeged.hu; your kind cooperation is highly appreciated.


26 Oct 2002

After the first major update of the bibliography I would like to make the following remarks. The material has considerably increased and the data become more accurate: a number of essay collection volumes which were not available to me in the first version are now contained in the bibliography; some new books and a good number of articles were added; in many places I have managed to recover page numbers that were missing in the previous version. I am very glad that I had to insert a goodly number of new asterisks; I hope that the future collection work of the newly founded Hungarian Tolkien Society will further supplement the material available in Hungary (most importantly as far as periodicals are concerned). I have also occasionally deleted asterisks in the ‘Articles’ section, namely before the Dissertation Abstracts International entries; an asterisk here could easily deceive the reader, who, hoping that the dissertation itself can be found somewhere, will find only the one-page abstract in DAI.


1. Könyvek (monográfiák, tanulmánykötetek) / Books (monographs, collections)


Alderson, Brian, The Hobbit 50th Anniversary 1937-1987. (London: Unwin Hyman, 1987)


Allan, James D., An Introduction to Elvish. (Hayes: Bran’s Head Books, 1978)


-----, A Speculation on The Silmarillion. (privately printed, 1975)


-----, A Glossary of the Eldarin Tongues. (privately published, 1972)


*Anderson, Douglas A., ed., The Annotated Hobbit. (London: HarperCollins, 1988)


*Apter, T. E., Fantasy Literature: an Approach to Reality. (Bloomington: Indiana Univ. Pr., 1982)


Ars-Caras, ‘The Last Long Lost Tales’ Lembas Extra. ([Leiden]: Tolkien Genootschap Unquendor, 1991)


*Attebery, Brian, Strategies of Fantasy. (Bloomington and Indianapolis: Indiana Univ. Pr., 1992)


Avery, Gillian—Julia Briggs, eds., Children and Their Books: A Celebration of the Work of Iona and Peter Opie. (Oxford: Clarendon, 1989) 424 pp.

351-67 Hugh Brogan, ‘Tolkien’s Great War’


*Battarbee, K.J., ed., Scholarship and Fantasy: Proceedings of the Tolkien Phenomenon, May 1992, Turku, Finland. (Anglicana Turkuensia 12, Turku: University of Turku, 1993) 239 pp.

*2-3 ‘Foreword: the Tolkien Phenomenon’

*7-20 Luigi de Anna, ‘The Magic of Words: J.R.R. Tolkien and Finland’

*21-32 Helena Rautela, ‘Familiarity and Distance: Quenya’s Relation to Finnish’

*33-52 Christina Scull, ‘The Influence of Archaeology and History on Tolkien’s Middle-earth’

*53-72 Anders Stenström [Beregond], ‘Some Notes on Giants in Tolkien’s Writings’

*73-84 Andy Orchard, ‘Tolkien, the Monsters, and the Critics: Back to Beowulf

*85-98 Verlyn Flieger, ‘The Green Man, the Green Knight, and Treebeard: Scholarship and Invention in Tolkien’s Fiction’

*99-110 Fredrik Heinemann, ‘Tolkien and Old Icelandic Literature’

*111-132 Paul Bibire, ‘Saegde se þe cuþe: J.R.R. Tolkien as Anglo-Saxonist’

*133-150 Colin Duriez, ‘Sub-creation and Tolkien’s Theology of Story’

*151-164 Clive Tolley, ‘Tolkien and the Unfinished’

*165-186 David Llewellyn Dodds, ‘Technology and Sub-creation: Tolkien’s Alternative to the Dominant Worldview’

*187-192 Keith Batterbee, ‘Speculative Fiction and Ideology’

*193-202 Vappu Viemerö, ‘Violence and Fantasy’

*203-216 Paul Bibire, ‘By Stock or by Stone: Recurrent Imagery and Narrative Pattern in The Hobbit

*217-236 Tom A. Shippey, ‘Tolkien as a Post-War Writer’


Becker, Alida, A Tolkien Treasury. (Courage Books, 1989)


Becker, Alida— Joan McClusky—Douglas Kendall—Baird Searles—Bonniejean Christensen, eds., The Tolkien Scrapbook. (Philadelphia: Running, 1978) 191 pp. [Prev. pub. essays, revs., poems, and stories; illus.]

9-43 Joan McClusky, ‘J.R.R. Tolkien: A Short Biography’

44-48 W.H. Auden, ‘At the End of the Quest, Victory’

56-73 Douglas Kendall, ‘A Trip through Middle-Earth: A Chronology of The Hobbit and The Lord of the Rings

96-110 Kenneth Atchity, ‘Two Views of J. R. R. Tolkien’

110-19 Baird Searles, ‘Confessions of a Tolkien Fiend’

180-90 Bonniejean Christensen, ‘A Tolkien Bibliography’


Begg, Ean C. M., The Lord of the Rings and the Signs of the Times. (London: Guild of Pastoral Psych., 1975) 23 pp.


Benczik, Vilmos, ed., Lingva arto: Jubilea libro omage al William Auld kaj Marjorie Boulton. (Rotterdam, Netherlands: Universala Esperanto-Asocio, 1999) 217 pp.

92-100 Aleksander Korjenkov, ‘Unu ringo ilin regas’


Bingham, Jane M., ed., Writters for Children: Critical Studies of Major Authors since the Seventeenth Century. (New York: Charles Scribner’s Sons, 1988)

561-71 Robin McKinley, ‘J. R. R. Tolkien, 1892-1973’


Blackwelder, Richard A., A Tolkien Thesaurus (Garland Reference Library of the Humanities, 1326, New York and London: Garland, 1990) 277 pp.


Bleiler, Everett Franklin, ed., Supernatural Fiction Writers: Fantasy and Horror, 2: A. E. Coppard to Roger Zelazny. (New York: Scribner’s, 1985) 523-1169 pp.

675-682 Douglas Barbour, ‘J. R. R. Tolkien’


Blesa, Tua et al, eds. Actas del IX Simposio de la Sociedad Espanola de Literatura General y Comparada, I: La mujer: Elogio y vituperio; II: La parodia; El viaje imaginario. (Zaragoza, Spain: Universidad de Zaragoza, 1994) 529 pp.

15-23 Javier Arce-Argos, ‘Tolkien y la parodia: Analisis de Egidio, el granjero de Ham (Zaragoza, 18 al 21 de noviembre de 1992)’


Bloom, Harold, ed.,
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Bibliography of Secondary Literature on J. R. R. Tolkien’s Works iconBibliography of works on Modern Chinese Art

Bibliography of Secondary Literature on J. R. R. Tolkien’s Works iconAnnotated Bibliography of Works on Second Language Instruction Related to Cooperative Learning Specifically or

Bibliography of Secondary Literature on J. R. R. Tolkien’s Works iconBibliography: Printed works related to the history of the telescope. 2,556 books & papers

Bibliography of Secondary Literature on J. R. R. Tolkien’s Works iconThe Bibliography of Kant Literature

Bibliography of Secondary Literature on J. R. R. Tolkien’s Works iconA bibliography of music in literature, art and society

Bibliography of Secondary Literature on J. R. R. Tolkien’s Works iconNote to pre-interns. Included in this section on American literature is an overview of major issues and themes as well as brief discussions of the works of

Bibliography of Secondary Literature on J. R. R. Tolkien’s Works iconBibliography: All References, Including Sources and Literature Cited

Bibliography of Secondary Literature on J. R. R. Tolkien’s Works iconSelect bibliography of language contact literature and references

Bibliography of Secondary Literature on J. R. R. Tolkien’s Works iconAnnotated Bibliography of Urban Wet Weather Flow Literature from 1996 through 200 5

Bibliography of Secondary Literature on J. R. R. Tolkien’s Works iconBranch of Study: 1 Secondary and Post-Secondary Teaching

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница