Вісник луганського національного
НазваниеВісник луганського національного
страница9/29
Дата04.10.2012
Размер3.82 Mb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

Розподіл відповідей на запитання

«Які з наведених наук Ви знаєте?

Які з них Ви б хотіли вивчати у школі»?
Назва науки

Знаю про існування цієї науки

Я за введення цієї науки в школіАбсол. частота

Відсоток

Абсол. частота

Відсоток

1.

Філософія

510

69,7%

233

34,7 %

2.

Психологія

612

83,6%

408

60,8%

3.

Соціологія

391

53,4%

140

20,9%

4.

Політологія

279

38,1%

97

14,5%

5.

Хіромантія

364

49,7%

206

30,7%

6.

Геологія

322

44,0%

93

13,9%

7.

Планетологія

259

35,4%

119

17,7%

8.

Агрономія

316

43,2%

87

13,0%

9.

Астрологія

507

69,3%

240

35,8%
Всього

3560

486,3%

1623

241,9%


Отже, найбільш «знайомі науки» для респондентів «психологія», «філософія», «астрологія». Більшість учнів не проти введення до шкільної таких наук як психологію, філософію та псевдонаук –астрологію, хіромантію. Такі тенденції можна пояснити тим, що у ЗМІ дуже поширені телепрограми з містичним, астрологічним ухилом. Це корелюється зі світоглядними зрушеннями у сучасному суспільстві, коли люди прагнуть поєднання науки, релігії, містики.

Статистичне підтвердження того, що науки, які найбільш знайомі школярам, учні обирають для впровадження у шкільну програму, отримане за допомогою визначення коефіцієнту Кендела. Коефіцієнт Кендела між змінними «Знаю про існування цієї науки» та «Я за введення цієї науки в школі» при p=0,95 становить 0,61. Таким чином, можна зробити висновок, що між цими змінними є сильна (тісна) кореляція, тобто науки, найбільш знайомі школярам, вони обирають і для можливого вивчення у школі.

Тепер розглянемо ставлення респондентів до наук про суспільство та їх пріоритети стосовно цих наук (табл. 6).


Таблиця 6

Розподіл відповідей на запитання

«Як Ви вважаєте, вивчення наук про суспільство може допомогти людині краще орієнтуватися у суспільстві, серед людей?»
Варіант відповіді

%

1.

«так»

69,5

2.

«ні»

5,8

3.

«важко сказати»

20,8

4.

нема відповіді

4,0
Всього

100


Тепер представимо в таблиці 7 позиції респондентів стосовно корисності наук про суспільство.

Таблиця 7

Розподіл відповідей на запитання «Якщо так, визначте зі списку найбільш корисні з цих наук ?»
Варіант відповіді

Шкільні класи

Усі опи-тані
8

9

10

11

1.

Філософія

Абсол. частота

61

61

51

76

248

Відсоток

40,0%

35,9%

33,3%

37,8%

36,8%

2.

Психологія

Абсол. частота

113

131

116

163

523

Відсоток

74,8%

77,1%

75,8%

81,1%

77,5%

3.

Соціологія

Абсол. частота

41

60

56

89

252

Відсоток

31,1%

35,3%

36,6%

44,3%

37,3%

4.

Політологія

Абсол. частота

18

21

22

35

96

Відсоток

11,9%

12,4%

14,4%

17,4%

14,2%

5.

Хіромантія

Абсол. частота

31

20

16

18

85

Відсоток

20,5%

11,8%

10,5%

9,0%

12,6%

6.

Історія

Абсол. частота

66

60

58

85

269

Відсоток

43,7%

35,3%

37,9%

42,3%

39,9%

7.

Право

Абсол. частота

73

98

93

114

378

Відсоток

48,3%

57,6%

60,8%

56,7%

56,0%

8.

Економіка

Абсол. частота

63

71

53

83

270

Відсоток

41,7%

41,8%

34,6%

41,3%

40,0%

9.

Астрономія

Абсол. частота

49

32

17

18

116

Відсоток

32,5%

18,8%

11,1%

9,0%

17,2%
Всього

Абсол. частота

151

170

153

201

675

Відсоток

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%


З даної таблиці видно, що більшість учнів вважають найбільш «корисними науками» – психологію, право та економіку. За змінними «шкільний клас», «стать», «тип школи» розподіл відповідей не відрізняється.

Висновки

Емпіричне дослідження в межах проекту «Повсякденне життя луганського школяра – 2011» виявили такі тенденції: більшість школярів м. Луганська вважають, що навчання у школі – це важлива частина їхнього життя, але є багато іншого, що для них теж не менш важливо. Що стосується інтересу учнів до предметів – більшість школярів відповіли, що їх цікавить декілька навчальних предметів, інші в них інтересу не викликають (наприклад, більшість учнів цікавить такий предмет як біологія.). Найбільш знайомі науки для школярів – психологія, філософія, астрологія, хіромантія. Згідно з розподілом відповідей учнів, ці ж науки вони бажають вивчати у своїй школі. Школярі м. Луганська вважають, що вивчення наук про суспільство може допомогти людині краще орієнтуватися у суспільстві, серед людей. Такими науками вони вважають психологію, економіку, право. Отже, якщо проаналізувати проективну ситуацію можливого введення деяких наук у навчальний процес, то можна простежити зсув інтелектуальних інтересів школярів до поєднання науки та псевдонаук.


Література

1. Іванчук М. Навчання як фактор виховання особистості / М. Іванчук // Рідна школа. – 2005. – № 2 – С. 12 – 14. 2. Тесленко В. Профільне навчання в старшій школі як чинник поліпшення якості навчання та доступності освіти / В. Тесленко // Освіта школи. – 2007. – № 22 – С. 10 – 11. 3. Біляковська О. Аналіз контролю та оцінювання навчальних досягнень старшокласників у практиці сучасної школи / О. Біляковська // Рідна школа. – 2007. – № 3. – С. 19 – 20. 4. Концепція профільного навчання в старшій школі // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 7. – С. 54 – 57.


Кухаренко О. В. Навчання у житті школяра: сучасний зміст шкільної програми та перспективи її зміни в майбутньому

У статі проаналізовано ставлення школярів м. Луганська до навчання та їх позиціонування стосовно предметів шкільної програми; з’ясовано обізнаність школярів щодо наук, які не є шкільними предметами; виявлено науки, які б учні хотіли вивчати, тим самим з’ясувалося зміщення інтелектуальних інтересів школярів стосовно чинної шкільної програми.

Ключові слова: навчання, шкільні предмети, науки, псевдонауки.


Кухаренко Е. В. Учеба в жизни школьника: современное содержание школьной программы и перспективы ее изменения в будущем

В данной статье проанализировано отношение школьников г. Луганска к учебе и их позициирование относительно предметов школьной программы; выяснялась осведомленность школьников относительно наук, которые не являются школьными предметами; выявлены науки, которые бы ученики хотели изучать, тем самым выяснилось смещение интеллектуальных интересов школьников по отношению к действующей школьной программе.

Ключевые слова: учеба, школьные предметы, науки, псевдонауки.


Kuharenko O. V. Studies in the life of a pupil: modern curriculum and future prospects

Given article analyses the attitude of school-children in Lugansk towards their studies and school discipline; the research showed children's knowledge about sciences not included in school curriculum; sciences that children are willing to study were detected, and this enabled to see the shift of school-children's intellectual interests in respect of actual school curriculum.

Keywords: studies, school disciplines, sciences, pseudoscienses.


Стаття надійшла до редакції 14. 11. 2011 р.

Прийнято до друку 25. 11. 2011 р.

протоколом № 4

Рецензент – к. соц. н., ст. викладач Хобта С.В.


УДК 316:373.091.8

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   29

Похожие:

Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Журнал включено до переліку видань реферативної бази даних «Україніка наукова» угода про інформаційну співпрацю
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconТ. Э. Рагозина Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманитарніе науки // Науковий журнал. №1 /2011. С. 228-236. (0,73 п/л)
Рагозина Т. Э. Ритуал: методологические проблемы становления понятия / Т. Э. Рагозина Вісник Донецького національного університету....
Вісник луганського національного iconНационального технического
Вісник Національного технічного університету "хпі". Збірник наукових праць
Вісник луганського національного iconВісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко, К.: Нпу, 2002. 328 с
Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко,...
Вісник луганського національного iconПравила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Криворізького навчального центру, Луганського навчального центру, Сімферопольського навчального центру
Вісник луганського національного iconЗаголовки як спосіб впливу на суспільну свідомість
Наукові записки Луганського національного педагогічного університету: Зб наук праць [Поліетнічне середовище: культура, політика,...
Вісник луганського національного iconВісник Харківського національного університету №987, 2011
Этим методом получена параллельная модификация компактной схемы метода Гаусса решения линейных систем, ориентированная на современную...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница