Вісник луганського національного
НазваниеВісник луганського національного
страница8/29
Дата04.10.2012
Размер3.82 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

Розподіл відповідей на запитання «Напишіть назви трьох предметів, які вам найбільш цікаво вивчати» (в % від кількості відповідей)
Варіант відповіді

Шкільні класи
8

9

10

11

Усі опи-тані

1.

Алгебра

Абсол. частота

49

48

33

51

181

Відсоток

24,1 %

24,1%

19,2%

23,9%

23,9%

2.

Геометрія

Абсол. частота

30

24

11

21

86

Відсоток

17,3%

12,1%

6,4%

9,9%

11,4%

3.

Еконо-міка

Абсол. частота

9

1

2

20

32

Відсоток

5,2 %

0,5%

1,2%

9,4%

4,2%

4.

Географія

Абсол. частота

27

30

36

17

110

Відсоток

15,6%

15,1%

20,9%

8,0%

14,5%

5.

Фізика

Абсол. частота

46

45

27

31

149

Відсоток

26,6%

22,6%

15,7%

14,6%

19,7%

6.

Хімія

Абсол. Частота

44

32

29

22

127

Відсоток

25,4%

16,1%

16,9%

10,3%

16,8%

7.

Біологія

Абсол. Частота

42

74

56

51

223

Відсоток

24,3%

37,2%

32,6%

23,9%

29,5%

8.

Російська мова

Абсол. Частота

17

31

29

30

107

Відсоток

9,8%

15,6 %

16,9%

14,1%

14,1%

9.

Російська літера-тура

Абсол. Частота

29

24

47

47

147

Відсоток

16,8%

12,1%

27,3%

22,1%

19,4%

10.

Українська мова

Абсол. Частота

28

35

26

47

136

Відсоток

16,2%

17,6%

15,1%

22,1%

18,0%

11.

Українська літера-тура

Абсол. Частота

19

24

29

27

99

Відсоток

11,0%

12,1%

16,9%

12,7

13,1%

12.

Право

Абсол. Частота

5

25

27

21

78

Відсоток

2,9 %

12,6%

15,7%

9,9%

10,3%

13.

Художня культура

Абсол. Частота

6

8

3

17

34

Відсоток

3,5%

4,0 %

1,7%

8,0%

4,5%

14.

Ін форма-тика

Абсол. Частота

13

29

18

19

79

Відсоток

7,6%

14,6%

10,5%

8,9%

10,4%

15.

Фізична культура

Абсол. Частота

60

60

24


38

182

Відсоток

34,7 %

30,2%

14,0%

17,8%

24,0%

16.

Захист Вітчизни

Абсол. Частота

4

5

4

5

18

Відсоток

2,3%

2,5%

2,3%

2,3%

2,4%

17.

Історія України

Абсол. Частота

42

3,5

45

77

199

Відсоток

24,3%

17,6%

26,2%

36,2%

26,3%

18.

Всесвітня історія

Абсол. Частота

23

15

28

29

95

Відсоток

13,3%

8,5%

16,3%

13,6%

12,5

19.

Праця

Абсол. Частота

29

34

6

6

75

Відсоток

16,8%

17,1%

3,5%

2,8%

9,9%

20.

Іноземні мови

Абсол. Частота

41

29

41

52

163

Відсоток

23,7%

14,6%

23,8%

24,4%

21,5%

21.

Астроном-мія

Абсол. Частота

4

1

2

5

12

Відсоток

2,3%

0,5%

1,2%

2,3%

1,6%

22.

ДПЮ

Абсол. Частота

4

2

6

15

27

відсоток

2,5%

1,0%

3,5%

7,0%

3,6%

23.

Філософія

Абсол. частота

4

2

0

9

15

відсоток

2,2%

0,9%

0,0%

4,1%

1,9%

24.

ОБЖ

Абсол. частота

6

5

0

2

13

відсоток

3,4%

2,3%

0,0%

0,9 %

1,6%

25.

Музика

Абсол. частота

25

3

0

1

29

відсоток

14,0%

1,4

0,0%

0,5%

3,6%

26.

Основи здоров’я

Абсол. частота

10

5

1

4

19

відсоток

5,6%

1,9%

0,5%

1,8%

2,4%

27.

Таких предметів немає

Абсол. частота

4

1

2

0

7

відсоток

2,2%

0,5%

1,1%

0,0%

0,9%

28.

Важко сказати

Абсол. частота

4

1

0

0

5

відсоток

2,2%

0,5%

0,0%

0,0%

0,6%

Всього (кількість опитуваних)

Абсол.

частота

178

213

187

222

800

відсоток

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%


З даної таблиці видно, що відносна більшість учнів восьмого, дев’ятого, десятого класів обрали такі навчальні предмети: «біологію», «історію України», «фізкультуру». Якщо розглянути докладніше відмінності у відповідях респондентів за змінною «шкільний клас», то спостерігаються такі тенденції: «фізичну культуру» у восьмому та дев’ятому класах учням цікавіше вивчати, ніж у десятому та одинадцятому, те саме стосується і такого навчального предмета як «праця». «ДПЮ» більше подобається учням одинадцятого класу, музика – учням восьмого класу. Якщо проаналізувати дані опитування за змінною «стать», то можемо помітити певні відмінності у відповідях: фізику обрали – 11,8% дівчат, 30,4% – хлопців; інформатику – 8,6 % дівчат, 13 % хлопців, фізичну культуру – 16,4% дівчат, 32,7% хлопців. Отже, можна зробити висновок, що ці три навчальних предмети більш цікаві хлопцям. Але, приміром «російська література», «українська мова», «українська література», навпаки, більш цікаві дівчатам: російську мову обрали 25,2% дівчат, 13,3% хлопців, українську мову – 21,6% дівчат і 12,3% хлопців, українську літературу – 16,4% дівчат і 9,4% хлопців.

Якщо проаналізувати дані опитування за змінною «тип школи», то теж є деякі відмінності у відповідях: «українська мова» більш цікава учням спеціалізованих шкіл (25,1% учнів спеціалізованої школи обрали українську мову та 14,6% – учні неспеціалізованих шкіл), а такі навчальні предмети як «право», «всесвітня історія», «праця», «ДПЮ» більш цікаві учням неспеціалізованих шкіл.

В останнє десятиріччя здійснено перехід від уніфікованої загальної середньої освіти до різноманітності освітніх закладів, навчальних планів та програм. Створені заклади більш високого рівня (гімназії, ліцеї), класи для дітей із затримкою у розвитку, збільшилася кількість шкіл, умови яких дозволяють ураховувати особливості дітей групи ризику, дітей з відхиленнями та з обмеженими фізичними можливостями. Школи почали використовувати світовий педагогічний досвід, у тому числі новаторських систем М. Монтессорі, С. Френе, Р. Штайнера та багато інших. Проте, в той же час, проявилися і негативні тенденції. Зміст освіти не переглядався дуже давно, основна мета, основний обсяг і структура загальної освіти створені у кращому разі 30 – 40 років тому. Цей зміст у своїй концептуальній основі відображає європейську наукову свідомість ХVII – XIX ст., коли вважалося, що треба «вчити всіх усьому». Спроби змінити зміст загальної середньої освіти здійснювалися, але всі вони не зачіпали її основного наповнення, а отже вони не долають відставання цієї важливої сфери життєдіяльності суспільства від нових умов життя сучасної людини та тенденцій світового розвитку. Тому дуже цікавим та актуальним для сьогодення є питання відповідності наук, які знайомі учням і які б вони хотіли вивчати у школі. Змінювати зміст освіти можна по-різному. Наприклад, зараз поширено погляд на освіту як на послугу, що надається на вимогу клієнта. В анкеті була спроектована ситуація можливих зрушень у змісті освіти, якби вирішальним чинником став вибір самих учнів.

Розглянемо розподіл відповідей на це запитання (табл. 5).


Таблиця 5
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

Похожие:

Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Журнал включено до переліку видань реферативної бази даних «Україніка наукова» угода про інформаційну співпрацю
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconТ. Э. Рагозина Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманитарніе науки // Науковий журнал. №1 /2011. С. 228-236. (0,73 п/л)
Рагозина Т. Э. Ритуал: методологические проблемы становления понятия / Т. Э. Рагозина Вісник Донецького національного університету....
Вісник луганського національного iconНационального технического
Вісник Національного технічного університету "хпі". Збірник наукових праць
Вісник луганського національного iconВісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко, К.: Нпу, 2002. 328 с
Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко,...
Вісник луганського національного iconПравила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Криворізького навчального центру, Луганського навчального центру, Сімферопольського навчального центру
Вісник луганського національного iconЗаголовки як спосіб впливу на суспільну свідомість
Наукові записки Луганського національного педагогічного університету: Зб наук праць [Поліетнічне середовище: культура, політика,...
Вісник луганського національного iconВісник Харківського національного університету №987, 2011
Этим методом получена параллельная модификация компактной схемы метода Гаусса решения линейных систем, ориентированная на современную...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница