Вісник луганського національного
НазваниеВісник луганського національного
страница14/29
Дата04.10.2012
Размер3.82 Mb.
ТипДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29

Розподіл відповідей на запитання «Як Ви вважаєте, чи можна розділити наркотики на небезпечні та нешкідливі для здоров’я людини?» (В % від кількості опитаних)
п/п

Варіанти відповідей

Усі опитані

(n = 787)

8 кл.

(n = 177)

9 кл.

(n = 206)

10кл.

(n = 185)

11кл.

(n = 219)

1.

Усі наркотики небезпечні, відмінність лише в мірі небезпеки

71,0

67,8

72,8

75,1

68,5

2.

Легкі наркотики не є небезпечними, а важкі становлять смертельну загрозу

10,0

6,2

9,7

10,3

13,2

3.

Наркотики самі по собі не є небезпечними, а загрозу становлять способи їх вживання (можна заразитися СНІДом і т. д.)

5,1

9,6

4,4

3,2

3,7

4.

Складно відповісти

13,9

16,4

13,1

11,4

14,6


На основі наведених даних можна зробити висновок, що у більшості школярів стосовно наркотиків в цілому існує пересторога. І це свідчить, що культурне відторгнення наркотизму є дієвим і в середовищі підлітків. Але майже 15%, які впевнені, що можливе безпечне вживання подібних речовин, не можуть не викликати тривоги.

Вживання наркотиків, які культурно відторгаються, відбувається в широкому контексті вживання алкоголю та тютюну, які в нашій культурі освоєні. Зв'язок між цими типами наркотизму в широкому розумінні слова до цього часу недостатньо з’ясовано. С. Моравицький, який ще 1885 р. вивчав наркотизм у Фергані, дійшов висновку, що для тамтешніх мешканців наркотики заміняють алкоголь [19]. За такою логікою вживання алкогольних напоїв можна вважати перепоною на шляху до розповсюдження вживання наркотиків. Для такого висновку є певні підстави. Так, традиційно в деяких мусульманських країнах було розповсюдженим вживання різних засобів з коноплі [20]. Але зараз в цих же країнах діють дуже жорсткі закони проти наркоманії, які можуть передбачати навіть смертну кару за вживання наркотиків. Дослідження харківських соціологів, навпаки, свідчать про позитивну кореляцію між вживанням алкоголю та вживанням наркотиків. Олексій Сердюк пише: «Оцінюючи частоту вживання алкоголю молодими харків’янами, ми бачимо, що серед молодих людей, які пробували наркотики, вона є значно вищою, ніж серед тих, хто наркотиків не пробував» [7, с. 53]. Мабуть ці висновки варто розглядати не як взаємовиключні. В традиційних культурах можна вести мову про заміщення одного способу зміни стану свідомості іншим. Зараз же алкоголізація і наркотизація – це процеси, які викликані спільними соціальними причинами, що і викликає кореляцію між ними. З цього випливає висновок, що вивчати наркотизацію і алкоголізацію варто комплексно.

У нашому дослідженні вживання алкоголю учнями старших класів з’ясовувалося за тією ж схемою, яка застосовувалася при збиранні інформації про розповсюдженість наркотиків. У табличній формі представлю результати опитування про поширеність вживання алкоголю (Табл. 6).

Таблиця 6

Розподіл відповідей на запитання «Наскільки розповсюджено в середовищі учнів Вашої школи вживання алкогольних напоїв?»

(В % від кількості опитаних)
п/п

Варіанти відповідей

Усі опитані

(n = 784)

8 кл.

(n =177)

9 кл.

(n =204)

10 кл.

(n =185)

11 кл.

(n =218)

1.

Це масове явище

22,8

24,3

23,5

19,5

23,9

2.

Є школярі, які регулярно вживають алкогольні напої, але їх небагато, і є більшість, яка лише інколи їх вживає

25,5

26,6

24,5

20,0

30,3

3.

Дехто з школярів вживають алкоголь, але це дуже незначна кількість, а більшість з алкогольними напоями справи не мають

28,3

26,6

28,9

30,8

27,1

4

Учні нашої школи алкоголю не вживають

5,1

2,8

4,9

5,9

6,4

5

Складно відповісти

18,2

19,8

18,1

23,8

12,4


За критерієм χ² статистичний зв'язок між перемінними «розповсюдженість вживання алкоголю» та клас, в якому вчаться респонденти, не фіксується. Отже, алкоголь однаковою мірою присутній в повсякденному життя як учнів 8-го класу, так і учнів 11-го класу. Звертає на себе увагу дуже незначна кількість тих респондентів, які впевнені, що в їх школі учні алкоголь не вживають. Зафіксовано статистично значимий зв’язок думки про розповсюдженість вживання алкоголю і статтю респондентів. Але він полягає не в тому, що дівчата менше за хлопців поінформовані про розповсюдженість цього явища (про те, що їм складно відповісти заявили 19,3% опитаних дівчат і 18,2% хлопців), або що перші значно частіше висловлюють думку про відсутність відповідного явища (про те, що учні їх школи не вживають алкоголю висловили переконання 3,5% дівчат та 6,5% хлопців). Відмінність в тому, що хлопці частіше за дівчат висловлювали думку, що вживання алкоголю серед учнів є масовим явищем (хлопці – 27,8%; дівчата – 17,7%). Дівчата ж частіше обирали середні позиції (друга позиція в таблиці – відповідно 28,1% та 23,5%; третя позиція в таблиці – 31,5% та 24,1% відповідно).

Згідно з отриманими даними підліткам неважко легально придбати алкогольні напої. Їм навіть непотрібно застосовувати якісь хитрощі (Табл. 7).

Таблиця 7

Розподіл відповідей на запитання «Де в нашому місті молода людина, що не досягла 21 року, може взяти алкогольні напої?»

(В% по колонках від кількості опитаних. Можна було обирати

декілька відповідей)
Напої

Супер-маркети

Малень-кі мага-зини

Ринки

З рук

Куп-лять старші друзі

У батьків в барі

В кафе

Ніде

1.

Пиво

67,8

81,7

63,4

26,3

68,7

36,1

66,0

19,2

2.

Слабоалко-гольні напої

76,9

78,8

63,2

24,4

53,0

36,1

60,1

23,4

3.

Вино

62,1

61,0

50,7

24,2

58,3

51,3

61,7

29,9

4.

Горілка

51,3

58,7

44,6

22,7

63,6

33,5

41,1

40,1

5.

Шампанське

65,9

60,3

45,3

17,1

53,7

48,1

55,7

30,5

6.

Коньяк

53,0

50,5

34,5

16,2

58,3

38,0

43,5

48,5

7.

Віскі

48,7

37,0

28,2

15,0

51,3

41,8

43,5

57,5

8.

Самогон

15,7

17,0

41,3

84,8

34,7

14,6

10,3

67,1

9.

Разом

441,3

445,0

371,1

230,7

441,7

299,4

381,8

316,2Ми прагнули перевірити загальні судження через звернення до особистого досвіду респондентів. Інформація про те, які алкогольні напої доводилося купувати їм особисто, в Табл. 8.


Таблиця 8

Розподіл відповідей на запитання «Які алкогольні напої доводилося Вам купувати?» (Кількість відповідей не обмежувалася).

(В % від загальної кількості відповідей)
п/п

Варіанти відповідей

Кількість виборів варіанту відповіді

%

1.

Пиво

406

54,6

2.

Слабоалкогольні напої

420

56,5

3.

Вино

250

33,6

4.

Горілка

174

23,4

5.

Шампанське

293

39,4

6.

Коньяк

140

18,8

7.

Віскі

69

9,3

8.

Самогон

54

7,3

9.

Інше

167

22,5
Разом

1973

265,5


Дані цієї таблиці теж підтверджують знайомство значної частини школярів зі спиртними напоями. Чисельно переважають серед предметів купівлі пиво і слабоалкогольні напої. Але досить часто згадуються вина і горілка.

Думку про те, що в Луганську підліткам неважко купити ті чи інші речовини, які викликають адикцію, підтверджується і розподілом відповідей на запитання про можливість учневі придбати сигарети (Табл. 9).

Таблиця 9

Розподіл відповідей на запитання «Чи складно придбати школяру сигарети?» (В % від кількості тих, хто відповів)п/п

Варіанти відповідей

Усі

опитані

(n = 781)

8 кл.

(n =174)

9 кл.

(n =206)

10кл.

(n =183)

11кл.

(n =218)

1.

Ніяких ускладнень, були б гроші

31,4

31,0

34,5

30,1

29,8

2.

В одних магазинах не продадуть, але продадуть в інших

34,8

27,6

31,1

39,3

40,4

3.

Самому купити неможливо, але придбають старші друзі

7,3

10,3

6,8

4,9

7,3

4.

Самому купити неможливо, але можна взяти у батьків

0,9

2,9

0,0

0,0

0,9

5.

Складно відповісти

25,6

28,2

27,7

25,7

21,6


Як бачимо, тютюнові вироби цілком доступні для підлітків. Між статями різниця не дуже велика в розподілі відповідей на це запитання. Суттєві відмінності помітні лише в двох позиціях. Хлопці частіше за дівчат відповідають, що немає жодних перепон при купівлі сигарет (37,0% проти 27,1%). Дівчата дещо частіше за хлопців покладаються в їх купівлі на старших друзів (8,9% проти 4,7%).

Найбільш складним завданням в нашому дослідженні було отримати інформацію про реальне вживання наркотиків, алкоголю та тютюну підлітками. Для перевірки щирості відповідей був застосований експеримент. Запитання про особистий досвід вживання речовин, що викликають адиктивну поведінку, в анкеті ставилося двічі (через запитання). Спочатку наведу загальні результати по першій постановці цього запитання (Табл. 10).

Таблиця 10
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   29

Похожие:

Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Журнал включено до переліку видань реферативної бази даних «Україніка наукова» угода про інформаційну співпрацю
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconТ. Э. Рагозина Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманитарніе науки // Науковий журнал. №1 /2011. С. 228-236. (0,73 п/л)
Рагозина Т. Э. Ритуал: методологические проблемы становления понятия / Т. Э. Рагозина Вісник Донецького національного університету....
Вісник луганського національного iconНационального технического
Вісник Національного технічного університету "хпі". Збірник наукових праць
Вісник луганського національного iconВісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко, К.: Нпу, 2002. 328 с
Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко,...
Вісник луганського національного iconПравила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Криворізького навчального центру, Луганського навчального центру, Сімферопольського навчального центру
Вісник луганського національного iconЗаголовки як спосіб впливу на суспільну свідомість
Наукові записки Луганського національного педагогічного університету: Зб наук праць [Поліетнічне середовище: культура, політика,...
Вісник луганського національного iconВісник Харківського національного університету №987, 2011
Этим методом получена параллельная модификация компактной схемы метода Гаусса решения линейных систем, ориентированная на современную...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница