Filozoficko-přírodovědecká fakulta V Opavě
НазваниеFilozoficko-přírodovědecká fakulta V Opavě
страница11/26
Дата03.10.2012
Размер1 Mb.
ТипДокументы
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26VIII. ÚSTAV CIZÍCH JAZYKŮ


Doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.


Stav pedagogických pracovníkůVedoucí ústavu: doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.

Zástupce vedoucího ústavu: Priv.-Doz. PhDr. Iva Kratochvílová, Ph.D.

Oddělení anglistiky Mgr. Michaela Náhliková, Ph.D. – vedoucí oddělení

a amerikanistiky:

prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.

doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.

doc. PhDr. Václav Řeřicha, CSc.

Mgr. Marie Crhová, Ph.D. (od 21. 9. 2009)

PhDr. Jan Vomlela

Mgr. Diana Adamová

Mgr. Gabriela Entlová

Mgr. Radek Glabazňa

Mgr. Petra Glabazňová

Mgr. Markéta Johnová

Mgr. Lucie Kučerová

Mgr. Veronika Portešová

Gary Rostock MSc.

Mgr. Marie Tokařová (od 21. 9. 2009)

Mgr. Lucie Vopravilová (od 25. 9. 2009 na mateřské dovolené)

Mgr. Pavel Heisig – interní doktorand

Mgr. Hana Nešutová – interní doktorand

Mgr. Mária Pecárová – interní doktorand


Oddělení germanistiky: PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. – vedoucí oddělení

prof. Dr. Dr. h. c. mult. Norbert Richard Wolf (hostující profesor)

prof. Dr. Werner Wegstein (hostující profesor)

prof. Dr. phil. habil. Klaus Werner

Priv.-Doz. PhDr. Iva Kratochvílová, Ph.D.

PhDr. Jaroslav Kovář, CSc.

Dr. phil. Veronika Kotůlková

Dr. phil. Thomas Schneider

Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.

Mgr. Marlen Budiová

Mag. Angelika Enne

Mgr. Josef Molnár – interní doktorand

Mgr. Kateřina Schleierová – interní doktorand


Oddělení italistiky a latiny: doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. – vedoucí oddělení

prof. Arturo Tosi (hostující profesor)

Dott.Giorgio Cadorini, Ph.D.

PhDr. Artur Sommer

Mgr. Táňa Alešová

Pedagogická činnost

Ústav zajišťuje magisterský studijní program M 7504 Učitelství pro střední školy v oboru angličtina a němčina v kombinacích angličtina-němčina, angličtina-čeština, němčina-čeština, angličtina-dějepis, němčina-dějepis, angličtina-fyzika, angličtina-matematika, němčina-matematika a angličtina-informatika (dobíhající studium). Dále zajišťuje magisterský studijní program M 7310 Filologie v oboru angličtina a v oboru němčina (dobíhající studium), bakalářský tříletý studijní program B 7310 Filologie v kombinacích angličtina-němčina, angličtina-italština, němčina-italština a B6107 Humanitní studia v oborech angličtina-archeologie, angličtina-historie, angličtina-muzeologie, němčina-archeologie, němčina-historie, němčina-muzeologie, italština-historie, italština-muzeologie, italština-archeologie. Navazující studium v programu N7310 v oborech angličtina, němčina jednooborová a dvouoborová. Ústav dále nabízí kombinovanou formu studia v bakalářském programu B7310 v oborech Angličtina pro školskou praxi a Němčina pro školskou praxi a v navazujícím studiu programu N7310 v oborech angličtina, němčina jednooborová a dvouoborová. Od akademického roku 2007/2008 je možno na Ústavu cizích jazyků studovat v doktorském programu P7310 Filologie, obor Korpusová lingvistika se zaměřením na anglický, resp. německý jazyk. Uvedený studijní program je realizován ve spolupráci s partnerskou Univerzitou Würzburg.


Zabezpečení výuky jednotlivými pracovníky:

Adamová - Remediální cvičení, Americké lingvoreálie, Anglická obchodní korespondence, Angličtina pro germanisty, Anglo-irská poezie, Praktická cvičení z angličtiny, Study skills, Slovo a slovní zásoba v angličtině, Academic writing, Překlady anglické poezie u nás, Pražská škola jazykovědná, Anglicky psaná literatura pro děti a mládež

Alešová - Praktická cvičení z italštiny, Italská lexikologie a lexikografie, Italština v písni, Současný italský román, Italská literatura ve filmu, Italská literatura

Budiová - Německá jazyková cvičení, Praktická cvičení z němčiny, Německá překladová cvičení, Textproduktion, Deutsch-tschechische Beziehungen

Cadorini - Nácvik písemného projevu, Italská konverzace, Italská literatura, Současné italské reálie, Využití počítače při osvojování italštiny, Teorie literatury, Italština pro filology

Crhová - Prezentační dovednosti, Academic writing, Praktická cvičení

Enne - Praktická cvičení, Německé jazykové cvičení, Textproduktion, Rakouské lingvoreálie

Entlová - Počítačové technologie ve výuce cizích jazyků, Anglická lexikologie, Funkční strukturalismus, Komunikační cvičení, Anglická úřední korespondence, Praktická cvičení

Glabazňa - Fonetický seminář, Úvod do studia anglické literatury, Systematické osvojování cizího jazyka

Glabazňová - Praktická cvičení z angličtiny, Analýza cizojazyčné učebnice, Tvorba učebních plánů, Didaktika angličtiny, Anglická morfologie

Heisig - Gramatika, Praktické cvičení z angličtiny

Johnová - Anglická jazyková cvičení, Praktická cvičení z angličtiny, Anglický překlad v teorii a praxi, Anglická překladová cvičení

Klímová - Úvod do studia jazyka, Fonetika a fonologie italštiny, Fonetická cvičení, Italská morfologie, Italská syntax, Praktická cvičení z italštiny, Současný Řím, Překladové cvičení z italštiny

Kolář - Základy anglické srovnávací fonologie, Anglická lexikologie, Anglický diplomový seminář, Anglické konsekutivní tlumočení, Fonetika a fonologie angličtiny

Kotůlková - Německá jazyková cvičení, Praktická cvičení z němčiny, Německá syntax, Lingvistická propedeutika, Tvoření slov v němčině

Kovář - Úvod do studia literatury, Kapitoly z dějin současné německé literatury, Německý překlad v teorii a praxi

Kratochvílová- Fonetika a fonologie němčiny, Fonetický seminář, Německá lexikologie, Kapitoly z německé lexikologie, Speciální přednáška z německé lexikologie, Tendenzen in der deutschen Sprache, Německé konsekutivní tlumočení, Německé simultánní tlumočení, Externí germanistický seminář, Slovo a slovní zásoba

Kučerová - Angličtina pro germanisty, Překladové cvičení z angličtiny, Gramatika, Cvičení z anglické gramatiky, Angličtina v médiích, Praktická cvičení

Mánek - Anglická literatura, Anglická literatura do konce 18. století, Překlady angl. poezie u nás

Molnár - Němčina pro anglisty

Náhliková - Americká literatura, Anglická literatura, Anglický diplomový seminář, Spec. seminář z anglické literatury

Nálepová - Didaktika němčiny, Práce s moderní učebnicí, Nové směry v metodice výuky, Speciální seminář německé metodiky, Využití internetu ve výuce němčiny, Dramatizace ve výuce němčiny, Analýza cizojazyčné učebnice, Systematisches Sprachenlernen

Nešutová - Počítačové technologie ve výuce cizích jazyků, Praktické cvičení z angličtiny

Pecárová - Cvičení z gramatiky, Komunikační cvičení

Portešová - Anglická literatura, Úvod do studia literatury, Praktický jazyk, Spec. seminář z americké literatury, Spec. seminář z britské literatury, Literatura anglické renesance, Study skills, Prezentační dovednosti, Americká povídka, Britský romantismus

Rostock - Praktická cvičení, Academic writing

Rykalová - Německá morfologie, Praktická cvičení z němčiny, Německá obchodní korespondence, Textsorten in Printmedien, Spec. seminář z německé gramatiky, Německé jazykové cvičení, Textlinguistik, Die Zeitung – ein Multimedium

Řeřicha - Anglická morfologie, Gramatika, Vývoj anglického jazyka

Schleierová - Němčina pro anglisty, Fonetická cvičení

Schneider - Praktická cviční z němčiny, Textproduktion, Německá literatura, Německy psaná lit. 20. století,

Sommer - Dějiny a reálie Itálie, Latina pro italisty, Italská kultura v evropském kontextu

Tokařová - Praktická cvičení, Nácvik anglické výslovnosti

Tosi - Italská literatura

Vomlela - Gramatika, Lingvistická propedeutika, Praktická cvičení z angličtiny, Indoevropská jazykověda, Vývoj anglického jazyka

Vopravilová - Fonetický seminář, Nácvik anglické výslovnosti

Werner - Německá jazyková cvičení, Německá literatura, Současná německá literatura, Dějiny německé literatury, Dějiny německé literatury od baroka ke klasice, Kapitoly z dějin německé literatury od baroka ke klasice, Kapitoly z dějin německé literatury, Speciální seminář z německé literatury, Akademisches Schreiben

Wegstein - Výstavba jazykového korpusu

Wolf - Speciální přednáška z německé syntaxe, Analýza dat jazykového korpusu

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26

Похожие:

Filozoficko-přírodovědecká fakulta V Opavě iconSlezská univerzita V Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta V Opavě V roce 2010

Filozoficko-přírodovědecká fakulta V Opavě iconUniverzita Komenského V Bratislave – Prírodovedecká fakulta

Filozoficko-přírodovědecká fakulta V Opavě iconUniverzita Komenského V Bratislave, Prírodovedecká fakulta Informačný list predmetu

Filozoficko-přírodovědecká fakulta V Opavě iconUniverzita Komenského V Bratislave, Prírodovedecká fakulta Informačný list predmetu

Filozoficko-přírodovědecká fakulta V Opavě iconMasarykova univerzita přírodovědecká fakulta disertačNÍ práce brno, 2011 Vratislav Peška masarykova univerzita

Filozoficko-přírodovědecká fakulta V Opavě iconUniverzita Komenského V Bratislave – Lekárska fakulta

Filozoficko-přírodovědecká fakulta V Opavě iconUniverzita Komenského V Bratislave – Filozofická fakulta

Filozoficko-přírodovědecká fakulta V Opavě iconUniverzita komenského fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta V Opavě iconUniverzita komenského fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta V Opavě iconUniverzita komenského fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница