Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4
НазваниеPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4
страница9/75
Дата02.10.2012
Размер3.03 Mb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   75
10. Studiju programmas finanses

BSA otrā līmeņa profesionālās bakalaura augstākās izglītības studiju programmas “Finanšu vadība” ir maksas programma. Programmas galvenais finansēšanas avots ir studentu maksājumi par studijām (skat. tab. 22).

BSA finanses veido:

 1. Dibinātāju finanses;

 2. Studentu mācību maksa;

 3. Ziedojumi un labdarība.

Studiju maksa BSA


Tabula 22


Studiju kurss un nodaļa

Pilnībā par semestri (Ls)

Rīgā

Pilnībā par semestri (Ls)

Daugavpilī

1.kurssDienas nodaļa

430

-

Vakara nodaļa

360

220

Neklātienes nodaļa

300

-


Apmaksas kārtību skat. Piel. № 7.


11 Materiāli tehniskā bāze

11.1 BSA studiju procesā izmantotā datoru aparatūra

Uzsākot 2006/2007. studiju gadu, nodarbību veikšanai un studiju darba organizēšanai tika iegādāti jauni datori, printeri, skeneri, kopējamie aparāti, programmas un citi tehniskie līdzekļi, (skat. piel. 8), modernizētas esošās datorklases, izstrādāta un ieviesta BSA informācijas sistēma.

Svarīgākie uzlabojumi:

 • Pārveidots lokālais datortīkls un Internēt pieslēgums, veidojot ātrdarbīgu, stabilu un augstas drošības pakāpes BSA intranetu – VBT (vienotais biznesa tīkls);


BSA studenti un darbinieki var izmantot:

 1. Datorklases (skat. Piel. № 8):

 • kuras aprīkotas ar Intel Pentium un Celeron procesoru datoriem, licenzētu programmatūru, Interneta pakalpojumus un citus aprīkojumus un sistēmas:

   • Rīga: 4 datorklases (70 dator.) Lomonosova ielā 4, 2 datorklases (44 dator.) Piedrujas ielā 3; Daugavpils: 2 datorklases (57 dator.) Dzelzceļu ielā 3;

   • katrā datorklasē ir iespējams izmantot skeneri, drukāt uz lāzerprintera vai krāsu tintes printera;

 • visiem datoriem ir instalēta licencēta programmatūra – MS Windows, MS Office, antivīrusu programma;

 • studenti var izmantot programmatūru, kā arī datorprogrammu “NAIS” un programmatūru SPSS zinātniskā darba datu apstrādei;

 • visi datori ir saslēgti BSA intranēt, ir iespējams izmantot serveru resursus un neierobežotus Interneta pakalpojumus;

 • studenti un darbinieki var lietot BSA e-pastu;

 • tiek uzturēta aktuāla informācija par studentu sekmēm un finansiālajām saistībām;

 • tiek uzturēta aktuāla BSA Internēt lapa, kurā atrodama studijām nepieciešamā informācija (studiju kursu apraksti, nodarbību saraksti utt.).

 1. Komunikāciju resursi:

 • Katras fiziskās adreses datori ir saslēgti lokālajā datortīklā, veidojot domēnu BSA intranets.

 • Tiek uzturēti Web, DNS, e-pasta serveri.

 1. Attīstības perspektīvas:

 • Datorklašu aprīkojuma pakāpeniska nomaiņa un modernizācija.

 • Datortīkla modernizācija (ātrdarbības palielināšana).

 • Studentu piekļuvis tiesību IS definēšana un realizēšana, pieejai izmantojot BSA Internēt lapu.

11.2 BSA telpu raksturojums

Studiju programmas īstenošanai tiek izmantotas BSA ēkas: Rīgā, Piedrujas ielā 3, Lomonosova ielā 4 un Lomonosova ielā 1/24, kā arī telpas (skat. tabulā 23, 24.). Programmas rīcībā ir datori, pavairošanas tehnika, kodoskopi (skat. tabulā 25.).


Programmas izmantojamo telpu raksturojums


BSA materiāli tehniskā bāze

Rīga


Tabula Nr. 23

Lomonosova iela 1/24


Lomonosova iela 4


Piedrujas iela 3


Telpu skaits

Kv.m.

Telpu skaits

Kv.m.

Telpu skaits

Kv.m.

Studiju un zinātniskā darba telpas

16

1094

30

1355

24

1047

Bibliotēka

4

207

-

-

4

98

Datorklases

-

-

8

235

3

157

Administrācijas telpas

3

65

28

757

17

311

Kafejnīca

1

113

1

117

1

124

Sporta un atpūtas telpas

1

640

-

-

-

-

Pārējas telpas

-

97

-

968

-

6262216
3432
2363Tabula Nr 24

Mācību telpas, funkcionālā nozīme

Daugavpils

Dzelzceļu ielā 3

Telpu skaits

Kv. m.

1. Mācību auditorijas

23

1077,4 kv. m.

2. Biblotēkas

1

67,6 kv. m.

3. Datorklases

2

86,6 kv. m.

4. Administrācijas telpas

11

146,3 kv. m.

5. Kafejnīca

1

75,2 kv. m.

6. Tehnoloģiskās un palīgtelpas

42

692,9 kv. m.

Kopā


80

2146,0 kv. m.Programmas izmantojamais materiāltehniskais nodrošinājums


Tabula Nr 25

Rīga


Materiāltehniskais nodrošinājums

Lomonosova ielā 1/24 un 4

Piedrujas ielā 3

Datori

70

44

Printeri

4

10

Skeneri

4

3

Kopētāji

2

3

Kodoskopi

5

2

Magnetafoni

3

3

Multimediju projekts

3

1

Portatīvais dators

2

1

Fax/printeri

2

2

Fax

3

3

Daugavpils


Materiāltehniskais nodrošinājums

Dzelzceļu ielā 3

Datori

57

Printeri

5

Skeneri

1

Kopētāji

3

Kodoskopi

3

Magnetafoni

4

Multimediju projekts

2

Portatīvais dators

1

Fax/printeri

2

Fax

1

12. BSA bibliotēka

Studiju programmas metodiskais nodrošinājums “Finanšu vadība.”

 

BSA CBS bibliotēka.

 

Programma izmanto BSA bibliotēku, kur izveidota speciāla nodaļa.


 • BSA bibliotēkai ir piešķirts akreditācijas statuss;

 • BSA bibliotēka ir LATABA loceklis;

 • Juridisko bibliotēku Konsorcija locekli;

 • BSA bibliotēkas darbinieki strādā LATABA sekcijā;

 • BSA bibliotēka ir organizēta un strādā saskaņā ar LR likumdošanu par zinātnisko bibliotēku darbību.


Grāmatu fonds uz 14.05.2007. sastāda kopā (grāmatas, brošūras, žurnāli) virs 53594 eksemplāru.

Tai skaitā:

latviešu valoda - 7318;

angļu valoda - 2760;

krievu valoda - 44709.

   

Bibliotēka

 

BSA eks.

 

krievu

val.

 

latviešu

val.

 

angļu

val.

1.

Rīga

36300 

30444 

4385 

2664 

2.

 Daugavpils

17294

14265

2933

96
 

 


Grāmatu fonda komplektēšanas avoti:

 

 • Grāmattirgotāju firmas: “Janus”, “Polaris”, “LV-Akadēmiska grāmatnīca”, “J.Rozes grāmatnīca”, “Valters un Rapa”.

 • Maskavas grāmattirgotāju bāzes: “Gardarika”, “Инфра – М”, “КноРус”.

 • Rīgas bibliotēkas, municipālās bibliotēkas.

 • Prīvatbibliotēkas.

 • Ārzemju izdevniecības – “PEARSON”, “WILEY”, “OPEN UNIVERSITY PRESS”, “THOMSON wadsworth”, “ELSEVIER”, “OXFORD university press”. 

 

Laikrakstu un žurnālu abonēšana:

 

 • Laikrakstu un žurnālu abonēšana notiek sekojošās firmās: “Latvijas Pasts”, Merion-Press”, Abonēšanas centrs – “Diena”, “Presapvinība P.K.S.”

 • 2007. gadā tika abonēti vairāk nekā 165 nosaukums.

 Nodaļas

Nosaukums

krievu val.

latviešu val.

angļu val.

1.

Tiesībzinības.

23

20

 3

 -

2.

Ekonomika.

54

36

 12

 7

3.

Reklāma. PR.

7

7

 -

 -

4.

Filozofija. Politika.

12

10

 2

 -

5.

Psiholoģija.

22

16

 5

 1

 


Bibliotēkas metodisko vadību īsteno:

 

 • Latvijas Zinātniskā bibliotēka (sistematizācija un fondu kataloga sadalīšana pēc Latvijas UDK sistēmas);

 • Rīgas CBS metodiskais kabinets;

 • LU Zinātniskā bibliotēka;

 • LU Eirofakultātes bibliotēka.

 


Bibliotēkas informācijas darbs:

 

 • Grāmatu fonda tematiskais katalogs;

 • Elektroniskais tematiskais katalogs;

 • Katalogs E-biblio – 168 nosaukumus;

 • Katalogs CD-biblio – 82 nosaukumus;

 • Angļu valoda grāmatas elektron. katalogā – (sk. mājas lapa www.bsa.edu.lv);

 • Maģistra darbu katalogs – (sk. mājas lapa www.bsa.edu.lv);

 • Elektroniskais katalogs – Internet – www.bsa.edu.lv/biblio/;

 • Periodisko izdevumu katalogs;

 • Jaunie grāmatu fonda bibliogrāfiskie saraksti visās zinātnes nozarēs (sk. mājas lapa www.bsa.edu.lv);

 • Diferencēts informatīvais darbs ar rektoru, studiju programmas direktoru un docētājiem;

 • Audio un video kasešu fonds;

 • Mājas lapa BSA Internet saitā: www.bsa.edu.lv ;

 • Tematiskas saraksts angļu valodas grāmatas: ekonomika, psiholoģija, interjers, dizains (sk. mājas lapa www.bsa.edu.lv);
 • Angļu valodas žurnālus datu bāze “EBSCO”;

 • Datu bāze HeinOnline – juridiskas un biznesa literatūra, dažādu valstu dokumentu kolekcija;

 • Datu bāze “NAIS” un “Кодекс”;

 • Datu bāze “LURSOFT”;

 • LETA;

 • LETONIKA;

 • Datu bāze “RUBRICON” – 60 enciklopēdiju, vārdnīcu un rokasgrāmatu pilnie teksti;

 • Datu bāze – “Университетская информационная система “Россия”


 

Bibliotēkas lasītāju apkalpošanas organizācija:

 

 • BSA grāmatu fonds atrodas lasītavas;

 • Bibliotēkas darba laiks ir ļoti izdevīgs gan dienas, gan vakara nodaļas studentiem;

 • Bibliotēkas izmantošanas likumi reglamentē grāmatu izdošanu lasītājiem;

 • Informācijas bukleti;

 • Studentu aptaujas.

 


Grāmatu fonda organizācija sastāvs un struktūra: (sk.pielikuma Nr.11)


13. Studiju programmas informatīvā bāze

Informatīvo tehnoloģiju centrs (ITC)

Rīgas BSA centra rīcībā ir sešas datorklases, datori apvienoti lokālajā tīklā. BSA (Rīgā) izmantotajās datorklasēs ir 114 datori, notiek nodarbības un laboratorijas darbi, studenti izstrādā patstāvīgos un kursa darbus, veic zinātniski pētniecisko darbu. 2003. gadā BSA studenti un pasniedzēji sāka izmantot SPSS kompjūterprogrammu statistisko datu apstrādei. Centrs nodrošina bibliotēkas un studiju daļas datu bāzes funkcionēšanu, kā arī apkalpo to datortīklus.


Interneta un datortīklu izmantošana

BSA datorklases, bibliotēkas un administratīvās telpas ir pieslēgtas Internetam. Tas tika veikts ar mērķi nodibināt un uzturēt sakarus ar starptautiskajām organizācijām, fondiem, Latvijas un ārvalstu augstskolām informācijas apmaiņai, tajā skaitā ar dažādām studentu organizācijām. Internēts nodrošina informāciju par konferencēm, projektiem un dažādiem pasākumiem.

Studenti internētu izmanto, lai iegūtu informāciju, kas nepieciešama patstāvīgajam darbam, kursa darbiem un kvalifikācijas darbam, kā arī gatavojoties semināriem un eksāmeniem. Studentiem, kuriem nav personīgo datoru, bibliotēku lasītavā ir brīva pieeja pie tiem. Internēt tīklā studenti var iegūt informāciju par konferencēm, jaunumiem zinātniskajā un studentu dzīvē.

Lai BSA studenti varētu prezentēt sevi informācijas tīklā, izveidota BSA mājas lapa: adrese – www.bki.lv. Tā dod iespēju tās apmeklētājiem iegūt pilnu informāciju par BSA, tās programmām un katedrām. Darbojas pasta servisa sistēma.


14. Ārējie sakari

BSA ir noslēgti līgumi par sadarbību dažādās sfērās ar Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Vācijas, Polijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Spānijas, Francijas augstākās izglītības iestādem.

Sadarbība ar Latvijas augstskolām, kurās ir līdzīgas studiju programmas, notiek sekojošās jomās:

 • Apmaiņa ar profesoru un pasniedzēju sastāvu, kas piedalās nodarbību vadīšanā. Tā BSA „Finanšu vadība”studiju programmā, atsevišķi mācību disciplīnu vadīšanā ir iesaistīti pasniedzēji no sekojošām augstskolām:

- Latvijas Universitāte

- Rīgas Tehniskā universitāte

Sadarbība tiek īstenota arī ar sekojošām augstskolām (Latvija):

- Sociālo tehnoloģiju augstskola

- Transporta un sakaru institūts

Starptautiskā sadarbība tiek īstenota ar sekojošām ārzemju augstskolām:

- Eiropas Biznesa skolu grupa (EBSI: Francija, Vācija, Īrija, Lielbritānija, Spānija, Itālija, ASV, Krievija).

- Varšavas Universitāte

- Viļņas Universitāte

- Lomonosova Maskavas Valsts Universitāte

- Tartu Universitāte

- Žešuva Universitāte

 1. Sabiedrības ietvaros ar citām augstskolām BSA plāno regulāras konferences par ekonomiskām problēmām. Pirmā konference notika 2006.gada aprīlī, Rīgā jauno pētnieku starptautiskajā zinātniski- praktiskajā konferencē „Uzņēmējdarbības kultūra tranzitīvajā sabiedrība”, tajā piedalījās dalībnieki no.....

 2. Sadarbība ar citām augstskolām (starptautiskie granti):

- Eiropas komisijas grants Tempus SCM programmas ietvaros „Promoting student self-government: from the post-Soviet to the European model” (prof. V.Gurovs, doc. S.Miļuse) Sadarbībā ar Harkovas Nacionālo universitāti Ukraina, Nirnbergas universitāti Vācijā.

- Grants no „Nordic Council of Ministers”- „Nākotnes 10 profesijas”(prof. V.Gurovs, doc. S. Miļuse).

Darba devēji

BSA sadarbība ar darba devējiem galvenokārt notiek šādos virzienos:

 • Studiju prakses nodrošināšana, t.sk. prakses vietu nodrošināšana;

 • Piedalīšanās prakses un bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijās;

 • Ierosinājumi un rekomendācijas studentu pētījumu virzieniem – lietišķo pētījumu tēmas, bakalaura darbu tēmas;

BSA uztur sakarus ar potenciālajiem darba devējiem – to organizāciju vadītājiem, kurās noris BSA studentu prakse. Vērojot studentu darbu prakses laikā un ņemkot vērā prakses vadītāja atsauksmes par studentiem, potenciālais darba devējs var izvēlēties sev nepieciešamo speciālistu.

Nepilna laika studijās studentiem prakses vietas vairākumā sakrīt ar reālajām darba vietām.

BSA ir noslēgusi Līgumus par prakšu vietām ar vairāk kā 40 uzņēmumiem um organizācijām.

15. Studiju programmas attīstības plāns

Studiju programmas attīstības perspektīvas ir saistītas ar mūsdienīga apmācības procesa nodrošināšanu.

 1. Programmas attīstība vispirms nozīmē studiju satura regulāru atjaunošanu. Tas būs viens no programmas attīstības virzieniem (sk.pielikumā Nr.12).

 2. Projektu darbam jakļūst par vienu no svarīgākajām formām studentu apmācībā, jo tas attīsta saskarsmes spējas, spēju strādāt komandā, atbildību par savu darbu un prasmi to prezentēt.

Tikpat svarīgi ir rosināt docētājus piedalīties dažādos pētniecības un zinātniskajos projektos, starptautiskājās programmās. Jaunas pieredzes un kompetenču iegūšana ļauj kvalitatīvāk strādāt studiju programmā.

 1. Docētāju pedagoģiskās kvalifikācijas pilnveidošanai jābūt regulārai. Perspektīvā visiem studiju programmas docētājiem jāapgūst augstskolas didaktikas kursi.

 2. Turpināt kursu metodisko materiālu izdošanu.

 3. Akreditējamā programma ir pirmā pakāpe finansista profesijas iegūšanā. Tālālas attīstības iespējas nodrošinās maģistratūra, kuras izveidošana tiek plānota tuvākajā laikā.


16. Kopsavilkums


 1. Studiju programmas mērķis – nodrošināt augstvērtīgu profesionālo augstāko izglītību grāmatvedības jomā un saņemt kvalifikāciju “Finansists” ir nodrošināts. Programma nodrošina iespēju turpināt studijas, lai iegūtu maģistra grādu.

 2. Programmas apjomu sastāda 160 kredītpunkti 4 studiju gados pilna laika studijās (8 semestri), 4,5 studiju gados nepilna laika studijās (9 semestri). Saskaņā ar LR Augstskolu likumu un ekspertu rekomendācijām BSA studiju programma atbilst Latvijā un ES augstskolās pieņemtajiem standartiem. Studiju programma atbilst arī darba devēju izstrādātajam profesijas standartam – finansists (Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojums Nr. 649 no 2003. gada 29. decembra).

 3. Lai pilnveidotu studiju procesu, tiek uzaicināti citu Latvijas un ārvalstu augstskolu viesdocētāji, kuri piedalās studiju programmas realizācijā.

 4. Akadēmiskais personāls, kas nodrošina studiju procesu, atbilst Augstskolu likuma prasībām par akadēmiskā personāla akadēmisko un zinātnisko kvalifikāciju.

 5. BSA materiāli tehniskā bāze nodrošina profesionālās studiju programmas “Finanšu vadība” realizāciju.

 6. Studiju kvalitātes kontroles sistēma nodrošina konkurētspējīgu speciālistu sagatavošanu LR darba tirgus prasību apmierināšanai.


Jāatzīmē:

 • attiecīgajos nozares kursos ir paredzētas arī attiecīgas praktiskās nodarbības, kas nodrošina teorētisko zināšanu pielietojumu praksē;

 • BSA profesori, docētāji, ieskaitot docētājus, ir speciālisti savās apakšnozarēs. Visiem studiju kursu docētājiem ir augstskolu darba pieredze attiecīgajā nozares kursā, zinātniskās publikācijas recenzējamos rakstu krājumos un žurnālos, tai skaitā ārzemēs; (sk.pielikums Nr. 6)

 • BSA bibliotēka gandrīz pilnībā nodrošina kā studentu, tā arī docētāju akadēmiskās vajadzības. Ņemot vērā, ka mācību literatūras eksemplāru skaits ir nepietiekošs, visi studenti un docētāji ir nodrošināti ar nepieciešamās literatūras kopijām;

 • BSA lektoriem ir pieejama visa informācija par svarīgākajām novitātēm attiecīgajā studiju kursā, kā arī programmā kopumā;

 • zinātniski pētnieciskais darbs, kas sākas jau ar 1. mācību gadu, kur students sagatavo zinātnisko referātu, bet no 2. mācību gadu jau kursa darbi, par izvēlēto problēmu vai tēmu, kur jāpierāda savas spējas analizēt zinātnisko literatūru. 8. semestrī (pilna laika studijas) 9. semestrī (nepilna laika studijas) jāizstrādā doplomdarbs, kurā jāapliecina visas profesionāli izglītotam finansistam nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas.


Pielikumi
Pielikums № 1.Atsauksmes par studiju programmu


Pielikums № 2.Profesijas standarts


APSTIPRINATS

ar Izglītības un zinātnes ministrijas

2003.gada 29.decembra

rīkojumu Nr. 649


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   75

Похожие:

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница