Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4
НазваниеPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4
страница6/75
Дата02.10.2012
Размер3.03 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75

Profesionālās un speciālās disciplīnas kursu bloks disciplīnai “Grāmatvedības organizācija” ir saīsināti kredītpunki no 3 līdz 2. Projektu vadība no 3 līdz 1. Izmainīts disciplīnas nosaukums no “Starptautiskie grāmatvedības standarti” uz “Starptautiskie finanšu pārskata standarti” un saīsināti kredītpunkti no 3 līdz 2.


Ievadīti jaunie kursi: “Ārvalstu nodokļu sistēma” 2 KP, “Intelektuālā kapitāla vadība” 1 KP, “Firmas vērtējums” 2 KP.

Atcelti kursi: “Starptautiskie audita standarti”, “Nozaru tirgus ekonomika”, “ES ekonomika”, “Banku grāmatvedība”, “Komercbanku operācijas” – kursi ir atcelti ar mērķi izvairīties no atkārtošanas.

Izmaiņas kursa nosaukumā: no “Operatīvā un stratēģiskā plānošana” uz “Operatīvā un stratēģiskā finanšu plānošana”, no “Darba tiesības” uz “Eiropas darba tiesības”, no “Uzņēmuma finanses” uz “Uzņēmuma un korporāciju finanses”, no “Investīcijas” uz “Investīcijas vadība”.

Brīvas izvēles kursu bloks:

Atcelt kursu “Apdrošināšanas vadība” un ievest jaunus kursus “Retorika” 1 KP un “Lietišķās saskarsmes treniņš” 1 KP.

Prakse:

Izmainīt semestros praksi “Finanses uzskaite” un “Nodokļu un nodokļu uzlikšanas jautājumos”. Izmainīt nosaukumu “Finanšu plānošanas prakse” uz “Finanšu analīze un plānošana”.

Palielināts kredītpunktu skaits no 10 līdz 12 bakalaura darba sagatavošanai.


Izmaiņu rezultāta mācību plāna struktūra izmainījas.

Iepriekšējā struktūra: A – 59 KP, B – 55 KP, C – 6 KP. Kursa darbs un referāts (B) – 4 KP. Prakse – 26 KP. Bakalaura darbs – 10 KP.

Jaunā struktūra: A – 59 KP, B – 53 KP, C – 6 KP, Kursa darbs un referāts – 4 KP, Prakse – 26. Bakalaura darbs – 12 KP.


Programmā izdarītās izmaiņas atbilst LR normatīvajos aktos pieļautajām normām un apstiprinātas Senātā ( 2006.g. 29.augustā, protokols Nr.58).


7.3.2. Studiju programmas “Finanšu vadība” atbilstība otrā līmeņa profesionālās izglītības standartam un profesijas standartam.


Izglītības programma “Finanšu vadība” nodrošina otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Tā tiks strukturizēta tādējādi, lai audzēkņi četru (pilna laika studijas) un četru ar pusi (nepilna laika studijas) studiju gadu laikā iegūtu ne tikai nepieciešamās teorētiskās zināšanas, bet arī uz praktisku pieredzi orientētu izglītību, saskaņā ar Latvijā un starptautiskajā apritē pastāvošām prasībām un ieteikumiem.

Studiju programma tika izstrādāta atbilstoši augstākās izglītības profesionālās izglītības standartam (Latvijas Republikas 2001.gada 20.novembra MK Noteikumi Nr.481) un Augstskolu likumam.

Iepazīstoties ar tabulās norādīto studiju kursu saturu, var secināt, ka programma nodrošina finansista profesijas standartā noteiktas zināšanas un prasmes apguvi, kā arī 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības standarta prasības.

Bakalaura studiju programmas atbilstība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartam.


Tabula Nr. 8

Nr.

Izglītības standarta izvirzītās prasības

Studiju programmas “Finanšu vadība” saturs

1.

2.


3.


4.

Studiju programmas apjoms ir 160 KP

Kopējais bakalaura studiju ilgums pilna laika studijas ir 8 vai nepilna laika studijas 9 semestri.

Bakalaura studiju programmu veido:

  • studiju kursi – 122 KP

  • prakse ārpus izglītības iestādes – 26 KP

  • valsts pārbaudījums – 12 KP

Bakalaura studiju programmas obligāto saturu veido:

  • vispārizglītošie studiju kursi (ne mazāk kā 20 KP)

  • nozares teorētiskie pamatkursi (ne mazāk kā 36 KP)

  • nozares profesionālās specializācijas kursi (ne mazāk kā 60 KP)

  • brīvās izvēles kursi (ne mazāk kā 6 KP)

  • prakse (ne mazāk kā 26 KP)

  • valsts pārbaudījums, kurā sastāvdaļā ir bakalaura darba izstrāde (apjoms vismaz 12 KP)

160 KP

8 /9 semestri


122 KP

26 KP

12 KP


20 KP

36 KP

60 KP


6 KP

26 KP

12 KP


Profesijas standartā Finansists paredzētās zināšanas un prasības var tikt iegūtas un izpildītas, studējot disciplīnas, ko var apvienot vairākās grupās: komercdarbības ekonomika un finanses; teorētiskās ekonomikas un vadības zināšanas; vispārējās zināšanas un prasmes; integrējošās zināšanas un prasmes.

Zināšanas

Tabula 9
Nr.

Zināšanas (pēc standarta)

Baltijas Starptautiskās akadēmijas studiju programmas disciplīnas, kas nodrošina attiecīgo zināšanu ieguvi

līmenis


1.

Komercdarbības ekonomikas un finanšu sfēras zināšanas

1.1.


1.2.


1.3.


1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Komercdarbības ekonomika


Finanšu grāmatvedība


Vadības grāmatvedība


Finanšu analīze un finanšu vadība


Komercdarbības un finanšu likumdošana


Tirgvedība


Finanšu plānošana un prognozēšana


Projektu vadība

Uzņēmuma un korporāciju finanses, Uzņēmējdarbības ekonomika, Cenas un cenu veidošana, Ekonomiskās koncepcijas un sabiedriskās problēmas.


Grāmatvedības teorija, Finanšu grāmatvedība,

Finanšu pārskati, Audits.


Vadības uzskaite, Grāmatvedības organizācija.


Finanšu analīze, Finanšu menedžments,

Finanšu riski, Investīcijas vadība,

Firmas vērtējums.


Tiesību zinātnes, Uzņēmējdarbības tiesības,Eiropas darba tiesības, Nodokļi un aplikšana ar nodokļiem.


Mārketings, Vadības uzskaite.


Operatīvā un stratēģiska finanšu plānošana, Finanšu riski, Investīcijas vadība, Finanšu menedžments, Uzņēmuma un korporāciju finanses, Vadības uzskaite.


Projektu vadība

pielietošana


pielietošana


pielietošana


pielietošana


pielietošana


izpratne


izpratne


pielietošana

2.

Teorētiskās ekonomikas un vadības zināšanas

2.1.


2.2.

Mikroekonomika,Makroekonomika

Monetārā un banku ekonomika

Publiskās finanses


Statistika

Ekonomiskā informātika

Finanšu informatīvās sistēmas

Mikroekonomika, Makroekonomika,

Bankas un naudas apgrozījums, Finanses un kredīts


Matemātika ekomistiem, Vispārējā statistika un firmas statistika, Informātika I, II, Uzskaites un analitīsko uzdevumu automatizācija.

izpratne


pielietošana

3.

Integrējošas zināšanas un prasmes

3.1.


3.2.

Stratēģiskā vadīšana


Starptautiskā finansiālas darbības vide

Finanšu riski, Investīcijas vadība, Cenas un cenu veidošana, Intelektuāla kapitāla vadība,

Firmas vērtejums, Finanšu menedžments, Operatīva un strateģiskā finanšu plānošana.


Starptautiskas finanses, Ārvalstu nodokļu sistēmas, Vērtspapīru tirgus, Starptautiskie finanšu pārskata standarti.

pielietošana


pielietošana

4.

Vispārējās zināšanas un prasmes

4.1.


4.2.


4.3.


4.4.

Valsts valoda


Svešvaloda


Komunikāciju prasme


Biznesa ētikaProfesionālā latviešu valoda


Profesionālā angļu / vācu valoda


Sociālā psiholoģija, Socioloģija, Loģika, Politoloģija, Lietišķā korespondence, Retorika,

Lietišķās saskarsmes treniņš.


Biznesa ētika, Finanšu grāmatvedība, Audits,

Filozofija.

pielietošana


pielietošana


pielietošanaProgrammas satura salīdzinājums ar profesijas standarta prasībām

(pienākumi un uzdevumi)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   75

Похожие:

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4 iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница