Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma
НазваниеProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma
страница8/64
Дата01.10.2012
Размер2.56 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   64Кодекс +

Latvijas Republikas likumi krievu valoda sekojošos virzienos: “Civiltiesības”, “Nodokļi” un tt.

Datu bāze pieejama tikai BSA bibliotēkā.

HeinOnline + FILR (ENG)

http://www.heinonline.org

Ārzemju starptautisko tiesību avotu datu bāze iekļauj nozīmīgākās publikācijas starptautiskajās tiesībās, aptverot prominentas starptautisko tiesību gadagrāmatas no visas pasaules, tāpat Amerikas Starptautisko tiesību asociācijas un Hāgas Starptautiskās tiesas, kā arī citu respektablu institūciju publikācijas.

BSA Rīgā un °

Daugavpils filiāles

lasītava

RUBRICON

www.rubricon.com

RUBRICON – universāla uzziņu izdevumu pilntekstu datu bāze, kurā veiksmīgi apvienota meklēšana vairāk nekā 60 nozīmīgākajās Krievijas enciklopēdijās, vārdnīcās, rokasgrāmatās un saistītajos Interneta resursos

BSA Rīgā un Daugavpils filiāles lasītava


Financial Times (ENG)

www.ft.com

Avīzes “Financial Times” elektroniskā versija, kā arī aktīvais ziņu portāls.

Datu bāze pieejama

tikai BSA bibliotēkā

Latvijas Vēstnesis (LV)

www.lv.lv

Elektroniskā versija

Latvijas Vēstnesis – LR oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” tiešsaistes versija, kurā iespējams meklēt informāciju arhīvā no 1993. gada. Pieejami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un tā pielikumos publicēto likumdošanas aktu un rakstu pilnie teksti.

Datu bāze pieejama tikai BSA bibliotēkā

Netcards (LV)

www.l2d.lv

Netcards – Interneta serviss, kurš piedāva LR normatīvus aktus ar papildam bezmaksas funkcijam, kuri palīdz lasīt daudz efektīvāk un saprast līkumus ātrāk.

Datu bāze pieejama tikai BSA bibliotēkā

УИС РОССИЯ (RUS)

http://uisrussia.msu.ru

Datu bāze pētījumiem un izglītībai ekonomikas, vadības, socioloģijas, filozofijas, politoloģijas, lingvistikas, starptautisko attiecību un citu humanitāro zinātņu jomā. Informācijas avotu skaits nepārtraukti pieaug.

Datu bāze pieejama BSA bibliotēkā

Интегрум (RUS)

http://www.integrum.ru

Krievu invormatīvi-analitiska aģentūra, darbojas no 1996. gada. Aģentūras mērķis – sniegt uzņēmumiem, valsts iestādēm un pētnieciskiem organizācijam nepieciesamu informāciju.

Mediabanka “Интегрума” satur vairāk nekā 500 000 000 digitalizētus materiālus no 10 000 avotiem: federālie un reģionālie izdevumi, radiostacijas, TV kanāli, web lapas, bibliotēkas un datu bāzes.

Datu bāze pieejama BSA bibliotēkā


Bibliotēkas lasītāju apkalpošanas organizācija:


 • BSA grāmatu fonds atrodas lasītavas Lomonosova ielā 1/4, Rīga;

 • Bibliotēkas darba laiks ir ļoti izdevīgs gan dienas, gan vakara nodaļas studentiem;

 • Bibliotēkas izmantošanas likumi reglamentē grāmatu izdošanu lasītājiem;

 • Informācijas bukleti;

 • Studentu aptaujas.

 Grāmatu fonds tiek sistematizēts pēc UDK sistēmas.

Tabula Nr.22

Grāmatu fonda organizācija sastāvs un struktūra


008 Kultūras vēsture. Kulturoloģija.

201 nos.

10 Filozofijas būtība un nozīme

198 nos.

15 Psiholoģija

9108 eks.

20 Reliģijas vispārīgie jautājumi.

223 nos.

301 Socioloģija

168 nos.

301(E) Etnoloģija

24 nos.

301(P) Sociālā psiholoģija

135 nos.

301(K) Masu komunikācijas socioloģija

75 nos.

301(PR) Public Relations

130 nos.

391 Apģērbs. Mode. Tautas tērps

20 nos.

395 Etiķete

34 nos.

32 Politīka. Politoloģija.

151 nos.

33 Ekonomiska. Tautsaimniecība. Ekonomiskās zinātnes

19792 eks.

311 Statistikas teorija. Statistikas metodes

50 nos.

311(S) Sociālā statistika

10 nos.

331.87 Darba organizācija

150 nos.

331.88 Personāla vadības psiholoģija

26 nos.

336 Finansu teorija. Finansu zinības

112 nos.

336(M) Finansu menedžments

51 nos.

336.1 Finansēšana un investīcijas

67 nos.

336.2 Nodokļi

59 nos.

336.6 Grāmatvedība

131 nos.

336.60 Vadības grāmatvedība

36 nos.

338.2(R) Menedžmenta riski

26 nos.

338.24 Biznesa plānošana

42 nos.

338.25 Projektu vadība

47 nos.

338.48 Tūrisma ekonomika

122 nos.

338.91 Ekonomiskā ģeogrāfija

25 nos.

339.1 Tīrdzniecība. Mārketings

221 nos.

651 Lietvedība

33 nos.

34 Tiesības. Juridiskās zinātnes

15676 eks.

340. Tiesību pamati

196 nos.

347.7(Aut) Autortiesības

76 nos.

347.7(Inf) Informācijas tiesības

38 nos.

659.1 Reklāma

167 nos.

70 Māksla.

665 nos.

70 Māksla

27 nos.

70(09) Vispārīgā mākslas vēsture

100 nos.

70(K) Krievu mākslas vēsture

27 nos.

70(L) Latviešu mākslas vēsture

10 nos.

72 Arhitektūra

100 nos.

730 Skulptūra

13 nos.

74 Dekoratīvi lietišķā māksla

24 nos.

75 Glezniecība

6 nos.

75(2) Ārzemju glezniecība

172 nos.

75(K) Krievu glezniecība

98 nos.

75(L) Latvijas glezniecība

20 nos.

78 Mūzika

14 nos.

778 Kinematogrāfija

41 nos.

9 Vēsture.

500 nos.


6. Ārējie sakari

6.1. Apmaiņas programmas un ERASMUS programma

BSA ir noslēgti sadarbības līgumi ar vairākām Latvijas un ārvalstu augstskolām, kas nodrošina ciešas sadarbības iespējas arī maģistra programmas studējošiem un akadēmisko personālu.


Studentu starptautiskās iespējas:

Apmaiņas programmas – iespēja studēt vienu vai divus semestrus viesuniversitātē;

ERASMUS programma - apmaiņas programma sekmīgākajiem studentiem, kura dod iespēju studēt vienu vai divus semestrus ārvalstu universitātē un saņemt stipendiju ka arī studiju prakses iespējas ERASMUS partneru valstīs


Starptautiskā sadarbība tiek īstenota ar sekojošām ārzemju augstskolām skatīt pielikumu Nr. 4.


- Eiropas Biznesa skolu grupa (EBSI: Francija, Vācija, Īrija, Lielbritānija, Spānija, Itālija, ASV, Krievija).

Sadarbība tiek īstenota arī ar sekojošām augstskolām (Latvija):

-Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola (BPMA);

-Transporta un sakaru institūts (TSI);

-Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA);

-Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RSEBAA);

-Rīgas Stradiņa Universitāte, .u.c.

BSA aktīvi piedalās starptautiskajās studentu un akadēmiskā personāla apmaiņas programmās. ERASMUS programmā noslēgti līgumi ar 41 universitāti 17.valstīs.

Informācija par ārvalstu studiju iespējām pieejama Lomonosova, 4, 106 kab. Pie Erasmus koordinatora.


6.2. Starptautiskie granti un projekti

BSA aktīvi iesaistās dažādu projektu realizēšanā, gan kā projekta iesniedzēji, gan kā partneri, kas sekmē jaunu iedeju ģenerēšanu un paplašina studentu un akadēmijas mācību spēku un personāla iespējas.


Daži no nozīmīgākajiem projektiem:

- Eiropas komisijas grants Tempus SCM programmas ietvaros „Promoting student self-government: from the post-Soviet to the European model”. Sadarbībā ar Harkovas Nacionālo universitāti Ukraina, Nirnbergas universitāti Vācijā.

- Grants no „Nordic Council of Ministers”- „Nākotnes 10 profesijas.

- EK un ĪUMSIL sekretariāta projekta LED 1 Latvia –Equal in Diversity I) apakšprojekts veltīts multikulturālisma jautājumiem – „Mācīsimies mācīt dažādību”(EC National awareness raising activities VP/2005/014/24).


- EK un ĪUMSIL sekretariāta projekta LED 2 Latvia –Equal in Diversity I) apakšprojekts veltīts multikulturālisma jautājumiem –”(EC National awareness raising activities VP/2006/014/24).


- EK un ĪUMSIL sekretariāta projekta LED 3 Latvia –Equal in Diversity I) apakšprojekts veltīts multikulturālisma jautājumiem –”(EC National awareness raising activities VP/2007/014/24).


- Eiropas Komisijas grants Tempus JEP programmas ietvaros – ID numurs – JEP 27137_2006; nosaukums – “Baltic Mice – Tourism Training Centre”.


Detalizētu projektu sarakstu skatīt pielikumu Nr.5.


6.3. Sadarbība ar darba devējiem

BSA sadarbība ar darba devējiem galvenokārt notiek sekojošos virzienos:

 • tiek apzināti darba devēji, kas iesaistās studiju programmas satura izvērtēšanā, konsultēšanā;

 • par konkrēto studiju kursu struktūru un saturu;

 • darba devēji piedalās valsts pārbaudījuma komisijas sastāvā;

 • darba devēji tiek aicināti kā eksperti studējošo galaprojektu izvērtēšanai;

 • darba devēji tiek aicināti ņemt dalību praktiskās nodarbībās, diskusijās, radošos projektos un meistardarbnīcās;

 • tiek apzināti darba devēji – potenciālie studiju prakses nodrošinātāji;

 • tiek realizēti kopīgi projekti, īstenota sadarbība pasākumu un izstāžu organizēšanā;

 • sadarbība ar darba devējiem izpaužas vairākos veidos, piemēram: profesionāļu iesaistīšana maģistra darbu konsultēšanā un vērtēšanā, konkrēti sadarbības un izpētes projekti, mācību ekskursijas uz uzņēmumiem utt.


BSA uztur sakarus ar potenciālajiem darba devējiem – to organizāciju vadītājiem, kurās noris BSA profesionālā prakse. Vērojot studentu darbu prakses laikā un ņemot vērā prakses vadītāja atsauksmes par studentiem, potenciālais darba devējs var izvēlēties sev nepieciešamo speciālistu.

Nepilna laika studijās studentiem prakses vietas vairākumā sakrīt ar reālajām darba vietām. BSA ir noslēgusi Līgumu par prakšu vietām ar šādiem uzņēmumiem un organizācijām, skatīt pielikums Nr. 6.


Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programmas Komunikāciju stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā” nodrošināšanai veidojas sadarbībā ar atpūtas un izklaides organizācijām un uzņēmumiem. BSA ir noslēgusi Līgumus par prakšu vietām ar vairāk kā 40 uzņēmumiem un organizācijām.


7. Studiju programmas SVID analīze

Tabula Nr.23


Studiju programmas SVID analīze

Stiprās puses

Vājās puses

Docētāji

 • akadēmiskā personāla akadēmiskā un profesionālā pieredze;

 • augsts pasniedzēju profesionālais sagatavotības līmenis;

 • aktīva akadēmiskā personāla līdzdalība metodiskajā un zinātniskajā darbā;

 • daudzi pasniedzēji spēj pasniegt priekšmetus vairākās valodās un studiju vielu pasniegt aizraujoši un kreatīvi.

Prakses

 • studentu prakšu vietu pieejamība;

 • prakses iespējas ārzemēs

Maģistranti

 • labas lietišķas savstarpējās attiecības starp pasniedzējiem un studējošiem;

 • liela maģistrantu motivācija studiju un profesionālajam darbam.

Programma

 • eksistē Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Tūrisma un viesmīlības vadība ;

 • labs programmas mācību metodiskais nodrošinājums;

 • jaunu datortehnoloģiju izmantošana mācību procesā;

 • daudzpusīgs kursu piedāvājums;

 • iespēja realizēt studiju kursus četrās valodās (latviešu, krievu, angļu un vācu valodas);

 • teorijas un prakses apvienošana;

 • teorētiskās mācības tiek apvienotas ar pedagoģisko un mācību metodisko iemaņu apgūšanu, kas ir atbalsta programma studējošo sagatavošanai akadēmiskajai darbībai;

 • demokrātijas principu ievērošana studiju programmā; studentu līdzdalība procesa pilnveidošanā

 • bagāts bibliotēkas fonds, kas pastāvīgi tiek papildināts ar juridisku literatūru dažādās valodās, kā arī pieslēgums pie bāzes EBSCO, kas ļauj izmantot vairāk nekā 7000 žurnālus vācu un angļu valodā, tajā skaitā arī juridiskus;

 • starpdisciplināra maģistrantūra

 • Atpūtas un izklaides jomas popularitāte

Maģistranti

 • studējošo vājš materiālais stāvoklis salīdzinājumā ar starptautisko praksi;

 • neliels atbalsts studiju programmai reģionos;

Programma

 • studiju procesa finansēšana tikai no studentu līdzekļiem,

 • zems finansējuma līmenis salīdzinājumā ar valsts augstskolām un starptautisko materiālā un finansiālā nodrošinājuma praksi;

 • vājš finansiālais atbalsts zinātniskās pētniecības darbā salīdzinājumā ar starptautisko praksi;

Docētāji

 • neietiekama docētāju piedalīšanās fundamentālajos zinātniskajos pētījumos izklaides un atpūtas jomā;

 • ierobežotas iespējas zinātnisko konferenču un semināru publikācijām izklaides un atpūtas jomā Latvijā;

 • ierobežotas iespējas līdzdalībai projektos un grantos izklaides un atpūtas jomā;

 • nepietiekošs docētāju skaits ar zinātnisko grādu tūrisma, izklaides un atpūtas jomā.
Iespējas

Draudi

 • ES finansējuma piesaistīšana;

 • iespēja studēt apmaiņas programmās (ERASMUS)

 • absolventu konkurētspēja;

 • sadarbības iespējas ar Latvijas un ārvalstu augstskolām;

 • bilingvālās un multilingvālās apmācības lomas paaugstināšana;

 • kontaktu paplašināšana ar augstskolām ārpus Baltijas valstu reģiona;

 • akadēmiskā personāla aktīvāka iesaistīšanās starptautiskajos un valsts projektos, kā arī komplekso zinātnisko pētījumu paplašināšana sadarbībā ar citām augstskolām un citiem partneriem;

 • maģistrantu iesaistīšana zinātniskajos pētījumos, izmantojot sadarbības iespējas ar citām augstskolām un pētnieciskajiem institūtiem;

 • iespēja saņemt izglītību Latvijas reģionā (Daugavpilī);

 • apmaiņas programmu iespējas.
 • Studējošo skaita samazināšanās demogrāfijas ietekmē;

 • ekonomiskā un finansiālā krīze Latvijā.

 • studējošiem grūti nodrošināt iztiku;

 • aizplūstot mācību spēkiem un pētniekiem, nepiesaistot līdzekļus infrastruktūras attīstībai, var tikt apgrūtināta iespēja nodrošināt Eiropas vienotās izglītības telpai atbilstošu izglītību maģistra studiju līmenī, kas var mazināt konkurētspēju.

8. Studiju programmas attīstības plāns


Šīs programmas priekšrocības ir:

 • jau ir pirmā līmeņa programma;

 • jau ir otrā līmeņa programma „Tūrisma un viesmīlības vadība”;

 • ir apmācības iespējas filiālēs (Daugavpils);

 • ir apmācības iespējas vairākās valodās (multilingvālā apmācība);

 • ir iespēja turpināt mācības programmu „Tūrisma un viesmīlības vadība”, „Uzņēmējdarbība”, „Kultūras vadība”, „Sabiedriskas attiecības” absolventiem.

 • BSA ir centri: ES Informācijas centrs fonds, Vācu centrs, «Русский мир», kur ir lieliski speciālās literatūras un videomateriālu fondi. Šajos centros notiek daudz pasākumu,u, kas var būt noderīgi studentiem.

 • Ir laba speciālās literatūras bāze, ir specializēta auditorija, kas ir nodrosināta ar visu nepieciešamo efektīvai priekšmetu pasniegšanai.

 • Studiju programmas attīstības perspektīvas ir saistītas ar mūsdienīga apmācības procesa nodrošināšanu.

 1. Programmas attīstība vispirms nozīmē studiju satura regulāru atjaunošanu. Izvērtēt studiju programmas satura atbilstību tirgus prasībām un pārskatīt studiju kursu saturu saskaņā ar mūsdienu prasībām.

 2. Veikt kvalitātes iekšējo auditu.

 3. Lekciju konspektu, metodisko materiālu atjaunošana, nepārtraukti paplašinot bibliotēkas fondu ar specializēto literatūru. Turpināt kursu metodisko materiālu izdošanu.

 4. Tikpat svarīgi ir rosināt docētājus piedalīties dažādos pētniecības un zinātniskajos projektos, starptautiskajās programmās. Jaunas pieredzes un kompetenču iegūšana ļauj kvalitatīvāk strādāt studiju programmā.

 5. Veicināt vadošo atpūtas un izklaides industrijas uzņēmumu vadītāju vieslekcijas.

 6. Docētāju pedagoģiskās kvalifikācijas pilnveidošanai jābūt regulārai.

 7. Palielināt docētāju skaitu ar doktora grādu

 8. Ieviest studiju procesā jaunākās datortehnoloģijas; apgādāt bibliotēku ar ārzemju izdevumiem: monogrāfijām, mācību grāmatām, periodiskajiem izdevumiem.

 9. Dalība profesionālās asociācijās.

 10. Paplašināt sadarbību ar ārzemju augstskolām kā mācībspēku, tā studentu apmaiņā.

 11. Docētāju un maģistrantu piedalīšanās zinātniskajās konferencēs.

 12. Organizēt jauno zinātnieku konferences ar citu augstskolu piedalīšanos.

 13. Izveidot programmas interneta mājas lapu, lai nodrošinātu atgriezenisko saiti un aktuālās informācijas apmaiņu starp programmā iesaistītajām pusēm.PIELIKUMI

Pielikums Nr.1


Studiju plāniStudiju programmas plāns

BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma
“Komunikācijas stratēģiskā vadība izklaides un atpūtas industrijā”


Studiju ilgums - 1,5 gadi (3 semestri)

Studiju veids - pilna laika klātiene, pilna laika neklātiene

Rīga, Daugavpils

N.p.k.

Studiju kursa nosaukums

Kredīt-punkti

ECTS

Sadalījums pa kursiem un semestriem

Kontroles forma

1.kurss

2.kurss

Eksāmens

Ieskaite

1.sem.

2.sem.

3.sem.

Obligātie kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi teorijā un praksē(A daļa) 20 КР

1

Globalizācija un kultūru dažādība

2

3

2

 

 

1

 

2

Stratēģiskā vadība atpūtas un izklaides industrijā

2

3

2

 

 

1

 

3

Starptautiskais mārketings un stratēģiskās mārketinga komunikācijas

3

4,5

 

3

 

1

 

4

Kultūras tirgi un kultūras prakses

4

6

2

2

 

1

 

5

Atpūtas un izklaides industrija

3

4,5

 

3

 

1

 

6

Ilgspējīga attīstība tūrisma un atpūtas jomā

2

3

2

 

 

1

 

7

Biznesa angļu valoda multikultūras vidē

4

6

2

2

 

1

 

 

 

20

30

10

10

0

7

0

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību kursi(B daļas izvēles studiju kursi) 10 KP

1

Starptautisku projektu vadība atpūtas un izklaides nozarē

2

3

 

 

 

1

 

2

Intelektuāla kapitāla vadība

2

3

 

 

 

1

 

3

Kvalitātes vadības sistēmas

2

3

 

 

 

1

 

4

Budžeta plānošana un investīciju projektu novērtēšana

2

3

 

 

 

1

 

5

Stratēģiskais e-mārketings atpūtas un izklaides industrijā

2

3

 

 

 

1

 

6

Inovatīvās tehnoloģijas atpūtas un izklaides jomā

2

3

 

 

 

1

 

Pedagoģijas un psiholoģijas kursi (B)

1

Lietiškās komunikācijas un publiskās uzstāšanās kultūra

2

3

 

 

 

1

 

2

Starpprofesionāļu komandas vadība

2

3

 

 

 

1

 

3

Kreatīvas domāšanas tehnoloģijas

2

3

 

 

 

1

 

4

Patērētāju uzvedība atpūtas un izklaides jomā

2

3

 

 

 

1

 

5

Augstskolas pedagoģija

1

1,5

 

 

 

 

1

 

 

21

31,5

6

4

0

10

1

Brīvas izvēles studiju kursi(C daļa) (Studentiem jāiegūst vizmas 4 KP)

1

Spēļu teorija

2

3

 

 

 

 

1

2

Teritoriālais mārketings

2

3

 

 

 

 

1

3

Vizuālā komunikācija

2

3

 

 

 

 

1

4

Pieredzes mārketings

2

3

 

 

 

 

1

5

Prezentācija, moderācija, animācija

2

3

 

 

 

 

1

6

Producēšana

2

3

 

 

 

 

1

7

Pakalpojumi cikvēkiem ar īpašām vajadzībām atpūtas un izklaides jomā

2

3

 

 

 

 

1

 

 

14

21

2

2

0

0

7

 

Prakse

6

9

2

4

 

0

7

 

Valsts pārbaudījums

20

30

 

 

20

 

 

 

 

81

121,5

20

20

20

17

15
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   64

Похожие:

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconProfesionāLĀ maģistra studiju

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconPirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma icon4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница