Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma
НазваниеProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma
страница14/64
Дата01.10.2012
Размер2.56 Mb.
ТипДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   64Rīgā, 15.08.2011.

CURRICULUM VITAE

(dzīves gājums)

PERSONAS DATI:

Vārds, uzvārds:

Elvira Erlecka

Adrese:

Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003

Tālrunis:

+371 67100636

E-mail:

info@bsa.edu.lv

IZGLĪTĪBA:

2007.g. – 2009.g.


Baltijas Starptautiskā akadēmija, Magistrantūra “Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana”

1995. g. - 1990. g.


Lat­vi­jas Uni­ver­si­tā­te

spe­ci­ali­tā­te – tir­dznie­cī­bas uz­ņē­mēj­dar­bī­ba, kva­li­fi­kā­ci­ja – ekono­mis­te.

1981. g.- 1977. g.


Rī­gas Tir­dznie­cī­bas teh­ni­ku­ms - pārtikas

prečzinības specialitāte.

Kvalifikācijas celšana:

2004.g.


“Mājas pārvaldnieks” piešķirta kvalifikācija mācību centrs ”Būts”

2000g.


SIA KIF “Biznesa Komplekss”(LR-Profesiju klasifikators 2411 02 ) –“Vecākais grāmatvedis”

1991. g.


School of Buisiness Administration The University of Western Ontario in Moscow.

1990. g.


Polijas Amatniecības un Tirdzniecības Palātas skola, menedžere

Zinātniskie grādi:

2009.g.


MBA

DARBA PIEREDZE:

2011.g.


Grupa “Aisva” (Lietuva) menedžere. Dalība starptautiskajās dziesmu festivālā International Music Festival «Sharq Taronalari» Samarkanda, Uzbekija http://www.orexca.com/news/archives/3464#more-3464

2009. g. - pašlaik


Vieslektore Baltijas Starptautiskajā akadēmijā

2003. g. - pašlaik


Pop - grupa “A- Europa”, ”Pirates of the sea”, duets “Elizabet e Roberto”, Roberto Meloni – producente – menedžere - impresario, (press-sekretāre, PR, mārketings, projektu vadītāja u.t.t.)

2008. g.


grupas “Pirates of the sea” producente. Dalība starptautiskajās dziesmu festivālā “Eirovīzija”

2007. g.


grupas “Bonoparti LV” menedžere. Dalība starptautiskajās dziesmu festivālā “Eirovīzija”

2002.g.


SIA “VP- MARKET” –veikala direktore

2001.g.-2001.g.


- SIA “LION LINE’’ -izpilddirektore

2000.g.


SI­A “NE­LDA” sa­bied­ris­kās ēdi­nā­ša­nas- di­rek­to­re.

2000.g.- 1999.g.


vei­ka­la “ KOS­MO “- Di­rek­to­re \rūp­nie­cī­bas preces/

1999.g.- 1996.g.


SI­A “DIKS” -Di­rek­to­re \kon­di­to­rejas izstrādājumu ra­žo­ša­na,vai­rum­tir­dznie­cī­ba,

ma­zum­tir­dznie­cības pārt.preces/

1996.g. – 1994.g.


A/s “Lie­pā­jas lom­bards”- Val­des priekš­sē­dē­tā­ja.

1994.g. – 1992.g.


Po­li­jas- Lat­vi­jas ko­merc­fir­ma “Ze­nit-In­ter­nacional’’ - Viceprezidente /vairumtirdzniecība,

eksport-import/.

1992.g. – 1986.g.


Lat­vi­jas Amat­nie­cī­bas un Tir­dznie­cī­bas pa­lā­tas-Eksperts

VALODU ZINĀŠANAS:

  • krievu - dzimtā,

  • latviešu – augstākais līmenis
  • angļu – sarunvalodas līmenis

PIEDALĪŠANĀS KONFERENCĒS UN KONGRESOS:

2011.g.28-29. augustā


Mеждународная научная конференция на тему "Значение источников в изучении музыкальной культуры народов Востока", Samarkanda, Uzbekija.

2009.g.28-29.augustā


Mеждународная научно-практическая  конференция „Роль музыкальной культуры Востока в развитии мировой цивилизации ", Samarkanda, Uzbekija.

2009. g. 03.-05.12.


Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference «Глобальные и региональные коммуникации: настоящее и будущее». Санкт-Петербург

2009.g. 28. novembrī

Starpdisciplināra konference „Pilsētas vide: vizuālie tēli un jutekliskā panorāma”, Rīgā

2009.g. 05.-07.05


Konference «M.I.C.E.-индустрия деловых встреч». Starptautiskais projects Tempus Joint European Project Rīga,

2009. g. junijs


Starptautiskā zinātniskā konference “SOCIĀLĀS SFĒRAS AKTUALITĀTES MŪSDIENU SABIEDRĪBĀ”, Latvija, Rīga .

PUBLIKĀCIJAS:

«Мода на Восток»: материальная культура в рамках глобализации». Материалы международной научно-практической конференции "Значение источников в изучении музыкальной культуры народов Востока", Samarkanda, Uzbekija, 2010.

Электронная рассылка - как инструмент маркетинга // Starptautiskā studentu zinātniski praktiskā konference «Глобальные и региональные коммуникации: настоящее и будущее». Санкт-Петербург, 2009.

«Городская площадь - место где рождаются незабываемые впечатления» // M.I.C.E. – Индустрия деловых встреч. Сборник материалов заключительной конференции по международному проекту JEP_27137_2006 EU-Tempus Baltic MICE-Tourism Training Center. 5 – 7 mājā 2009. Lpp.145 – 152.

PAPILDUS INFORMĀCIJA:
Starptautiska sieviešu kluba “Zonta-Internacional”- biedrs.

1997.g.

Žur­nā­la “Cos­mo­po­li­tan “ or­ga­ni­zē­tā kon­kur­sa “Pro­fe­si­onā­lā veik­sme 97 ” - fi­nā­lis­tes dip­loms.
Iekļau­ta Lat­vi­jas en­cik­lo­pē­di­jā “Kas ir Lat­vi­jā 1996g.” un ­ encik­lo­pē­di­jās “Kas ir kas Lat­vi­jā 1997“ līdz 2000.g., ”Kas ir kas Bal­ti­jā 1998”-2000g
“B” kategorijas autovadītāja apliecība
Datorzinības (Windows 98,MS Word 97,MS Excel 97,Internet ,Tildes jumis )

SAGATAVOTIE UN LASĀMIE STUDIJU KURSI:

Ēdināšanas serviss

2 KP
Specialo pasākumu organizēšana

2 KP
Producēšana

2 KP
Prakses vadīšana

Visi kursi1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   64

Похожие:

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconProfesionāLĀ maģistra studiju

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconPirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma icon4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница