Geological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961
НазваниеGeological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961
страница5/52
Дата21.09.2012
Размер5.84 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
JEO 111

GEO 111

Evren ve Gezegen Oluşumu

The Formation of Universe and Planet

Modül Çıktıları Module Outcomes

Evren, gezegen ve elementlerin oluşum aşamalalarının öğrenilmesi

To learn the formation stages of universe, planets and elements

Modül Planı / Module Plan
I.Hafta

Week I

Pazartesi

Monday

Salı

Tuesday

Çarşamba

Wednesday

Perşembe

Thursday

Cuma

Friday

08.30-09.15


1. PDÖ

1.PBLSunum 1 Jeoloji

Presentation 1: Geology

Problem Çözme

Problem Solution

2. PDÖ

2.PBL

09.30-10.15


10.30-11.15
11.30-12.15

13.00-13.45


Türk Dili

Turkish Language

Sunum 2 Kimya

Presentation 2 Chemistry

Atatürk İlkeleri

Atatürk Principles and History of Turkish Revolution

Teknik İngilizce

Technical English

Temel Bilgi Tek.

Basic Knowledge Tech.

14.00-14.45


15.00-15.45


Temel Bilgi Tek. Uygulama

Basic Knowledge Tech./Practise

Bilimsel Danışma

Orientation

Beden Eğ./Güzel Sanatlar

Sports / Fine Arts.16.00-16.45
II.Hafta

Week II

Pazartesi

Monday

Salı

Tuesday

Çarşamba

Wednesday

Perşembe

Thursday

Cuma

Friday

08.30-09.15


Sunum 3 Jeoloji

Presentation 3 Geology

Sunum 4 Jeoloji

Presentation 4 Geology

3. PDÖ

3.PBL

Modül Sınavı

Modul Exam

09.30-10.15


Problem Çözme

Problem Solution

10.30-11.15


Bağımsız Öğrenme

Individual study

Modül Tartışma

Module Discussion

Modül Değerlendirme

Module Evaluation

11.30-12.15

13.00-13.45


Türk Dili

Turkish Language
Atatürk İlkeleri

Atatürk Principles and History of Turkish Revolution

Teknik İngilizce

Technical English

Temel Bilgi Tek.

Basic Knowledge Tech.

14.00-14.45


15.00-15.45


Temel Bilgi Tek. Uygulama

Basic Knowledge Tech./Practise

Bilimsel Danışma

Orientation

Beden Eğ./Güzel Sanatlar

Sports / Fine Arts.

Bağımsız Öğrenme

Individual study
16.00-16.45Modülün ABET / MUDEK program çıktıları ile ilişkisi

Relationship of the module with the ABET / MUDEK program outcomes

1

2

3

4

5

A

Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineeringxB

Deney tasarımlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi

An ability to design and conduct experiments, and to analyze and interpret data
x


C

Istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi

An ability to design a system, component or process to meet desired needsxD

Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi

An ability to function on multidisciplinary teams


x
E

Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

An ability to identify, formulate, and solve engineering problemsxF

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

An understanding of professional and ethical responsibilityxG

Etkin iletişim kurma becerisi

An ability to communicate effectivelyxH

Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim

The broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in a global and societal context


x
I

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi

A recognition of the need for and ability to engage in lifelong learning


x
J

Çağın sorunları hakkında bilgi

A knowledge of contemporary issues.

x

K

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi

An ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for engineering practice
xMODÜL TANITIM FORMU

MODULE DESCRIPTION FORM

Bölümün Adı JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Name of Department GEOLOGICAL ENGINEERING

Modül Kodu

Module Code

Module Adı

Title of the Module


Semester/ Yıl

Semester/Year


JEO 113

GEO 113

Kristaller Mineraller

Crystals Minerals

I / I
Kuramsal

Theoretical


Uygulama

Practice

Bağımsız Öğrenme Independent study

PDÖ

PBL

Sunum

Presentation

Bilimsel Danışma

Orientation

Tartışma ve değerlendirme

Discussion and evaluation

Laboratuar

uygulaması Laboratory

application

Alan Çalışması

Field Study

Problem Çözme

Problem Solution

40

12

5

4

4

12
5

Dil

Language

Modül Kurulu

Module Board

Kredi

Credits

süre

Duration

ECTS Kredisi

ECTS Credits

Türkçe

Turkish

Dr. Rezan Birsoy

Dr. İbrahim Gündoğan

Dr. Sevda Ayata

Dr. Kadriye Ertekin

Dr. Şerife Faydaoğlu

73,5

2 hafta/ 2 weeks

2,5

Modül İçeriği

Module Contents

%45 Jeoloji, %30Kimya, %25 Matematik

45%Geology, 30% Chemistry, 25% Mathematics

Öğretme ve Öğrenme Yöntemi

Teaching and Learning Methods


Düşünmeyi ve güdülenmeyi arttırıcı aktif yöntemler/Probleme Dayalı Öğrenme

Active methods to increase thinking and motivation/Problem Based Learning


Ders Kitabı ve Referanslar

Textbook and References


Klein C. ve Hurblut C. S. Jr. 1993, Manual of Mineralogy. John Wiley @ Sons Inc, New York.

Dora O. Ö. 1990, Mineraloji, Cilt I Genel Mineraloji. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Fine L. W. ve Beall H., 1990, Chemistry for Engineers and Scientists. Saunders College Publishing, Chicago.

Mortimer, C. E., 1999, Modern Üniversite Kimyası, Cilt I-II. Çağlayan Yayınevi, İstanbul.

Stein, S.K. ve Barcellos, A., 1996, Calculus ve Analitik Geometri, Mc Graw Hill

Thomas G. B. ve Finney R. L., 2001, Calculus ve Analitik Geometri, Beta Yayınevi.

Değerlendirme Kriterleri

Assessment Critera

PDÖ %25+Modül %75 (%10 Uygulama+%10 Lab +%15 Alan çalışması+%40Modül sınavı)=Modül Notunu belirler.

25% PBL+75% Module(10% Application+10% lab+ %10 Field Study + 40%Module exam)= Total module assessment
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

Похожие:

Geological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961 iconBalikesir university faculty of science and literature department of chemistry

Geological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961 iconMaster of science department of Food Science University of Manitoba Winnipeg © 2009 by Blanca Gómez Guerrero

Geological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961 iconT. Kasetkasem and P. K. Varshney Department of Electrical Engineering and Computer Science Syracuse University Syracuse, ny 13244

Geological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961 iconThere is no national science just as there is no national multiplication table; what is national is no longer science
А. Kozhevnikova, Assoc. Prof of the Department of English for Humanities (Samara State University), Member of Board of Experts for...
Geological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961 iconAtilim university faculty of engineering department of industrial engineering course description and practice

Geological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961 iconDumlupinar university faculty of engineering department of civil engineering course information

Geological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961 iconFaculty of Science Research Report 2006 Department of Archaeology

Geological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961 iconMaterials science and engineering department

Geological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961 iconDepartment of computer science and engineering

Geological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961 iconDepartment of Computer Science and Engineering

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница