Geological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961
НазваниеGeological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961
страница3/52
Дата21.09.2012
Размер5.84 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52SECOND YEAR

  1. Yıl


Fall Semester Spring Semester

Güz/I Yarıyılı Bahar/II Yarıyılı


Code

Kodu


Name of the Module

Modül adı

Credit

ECTS

Code

Kodu


Name of the Module

Modül adı

Credit

ECTS

GEO211

JEO211

Crystal Structures

Kristal Yapıları

71

4

GEO221

JEO 221

Geologic Maps and Cross Sections

Jeolojik Harita ve Kesitler

72

4

GEO212

JEO212

Systematic Mineralogy and Electrostatic

Mineral Sistematiği ve Elektrostatik

73

4

GEO222

JEO222

Evolution of Life

Canlı evrimi

73

4

GEO213

JEO213

Light and Mineral

Işık ve Mineral

72

4

GEO223

JEO223

Fossils

Fosiller

77

4

GEO214

JEO214

Magmatic Rocks

Magmatik Kayalar

77

4,5

GEO224

JEO224

Strain

Gerilme

73

4

GEO215

JEO215

Sedimentary Rocks

Tortul Kayalar

79,5

4,5

GEO225

JEO 225

Rock Deformation Kayalarda Deformasyon

74,5

4

GEO216

JEO216

Metamorphic Rocks Metamorfik Kayalar

75

4,5

GEO226

JEO226

Ground Water

Yeraltı Suları

73,5

4

GEO217

JEO217

Stratigraphy

Kaya İstiflenmesi

74

4,5

GEO227

JEO227

Engineering Mechanics Mühendislik Mekaniği

83

6

Total

Toplam
30

Total

Toplam
30THIRD YEAR

  1. Yıl


Fall Semester Spring Semester

Güz/I Yarıyılı Bahar/II Yarıyılı


Code

Kodu

Name of the Module

Modül adı

Credit

ECTS

Code

Kodu


Name of the Module

Modül adı

Credit

ECTS

GEO311

JEO311

Geochemical Cycle Jeokimyasal Döngü

75

4

GEO321

JEO321

Sedimentary Environments

Tortul Ortamlar

76,5

4

GEO312

JEO312

Magma Formation

Magma Oluşumu

69

4

GEO322

JEO322


Sedimentary Deposits

Sedimanter Maden Yatakları

78

4

GEO313

JEO313

Magma-Related Ore Deposits

Magma Kökenli Maden Yatakları

79,5

5

GEO323

JEO323

Palaeogography Paleocoğrafya

75

4

GEO314

JEO314

Sedimentation and Diagenesis

Sedimantasyon ve Diyajenez

74

4

GEO324

JEO343

Analyses of the underground data and drilling techniques

Yeraltı Verilerinin analizi ve Sondaj Teknikleri

75

4

GEO315

JEO315

Metamorphism and related ore deposits

Metamorfizma ve Metamorfizmaya Bağlı Maden Yatakları

71,5

5

GEO325

JEO325

Natural disasters

Doğal Afetler

75,5

3

GEO316

JEO316

Well hydrology

Kuyu Hidroliği

76

3

GEO326

JEO326

Geology of Turkey

Türkiye Jeolojisi

78

5

GEO317

JEO317

Plate Tectonics

Levha Tektoniği

68,5

5

GEO326

JEO326

Field Geology

Harita Alımı

78

10

Total

Toplam
30

Total

Toplam
30FOURTH YEAR

4. Yıl


Fall Semester Spring Semester

Güz/I Yarıyılı Bahar/II Yarıyılı


Code

Kodu

Name of the Module

Modül adı

Credit

ECTS

Code

Kodu

Name of the Module

Modül adı

Credit

ECTS

GEO411

JEO411

Geothermal and Water Quality

Jeotermal ve Su Kalitesi

72

5

GEO421

JEO421

Mining Laws, Business Laws and Management Administration

Maden Kanunu, İş Hukuku ve İşletme Yönetimi

62

6

GEO412

JEO412

Analysis of Soil

Zemin Analizi

71

4

GEO422

JEO422

Mathematical Modelling in Geological Engineering

Jeoloji Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme

73,5

6

GEO413

JEO413

Industrial Raw Material Endüstriyel Hammaddeler

78

4,5

GEO423

JEO423

Geographic Information system

Coğrafi Bilgi Sistemleri

69

6

GEO414

JEO414

(Engineering Geology of Tunnels and Dams

Tünel-Baraj Jeolojisi

72

4

GEO498

JEO498

Graduate Thesis

Bitirme Tezi

53

12

GEO415

JEO415

Mineral Exploration

Yer altı Kaynaklarının Aranması

78,5

4,5

GEO416

JEO416

Evaulation of Raw Materials and Reserve Estimation

Yeraltı Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve Rezerv Hesapları

79

4

GEO417

JEO 417

Fossil Fuels

Fosil Yakıtlar

76

4

Total

Toplam
30

Total

Toplam
30MODÜL TANITIM FORMU

MODULE DESCRIPTION FORM

Bölümün Adı JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Name of Department GEOLOGICAL ENGINEERING

Modül Kodu

Module Code

Module Adı

Title of the Module


Semester/ Yıl

Semester/Year


JEO 111

GEO 111

Evren ve Gezegen Oluşumu

Formation of Universe and planet

I / I
Kuramsal

Theoretical


Uygulama

Practice

Bağımsız Öğrenme Independent study

PDÖ

PBL

Sunum

Presentation

Bilimsel Danışma

Orientation

Tartışma ve değerlendirme

Discussion and evaluation

Laboratuar

uygulaması Laboratory

application

Alan Çalışması

Field Study

Problem Çözme

Problem Solution

40

12

3

4

45

Dil

Language

Modül Kurulu

Module Board

Kredi

Credits

süre

Duration

ECTS Kredisi

ECTS Credits

Türkçe

Turkish

Dr. Rezan Birsoy

Dr. İbrahim Gündoğan

Dr. Rennan Pekünlü

Dr. Sevda Ayata

Dr. Kadriye Ertekin

Dr. Şerife Faydaoğlu

65,5

2 hafta/ 2 weeks

2

Modül İçeriği

Module Contents

%20 Jeoloji, %35 Kimya, %35 Matematik

20% Geology, 35% Chemistry, 35% Mathematics

Öğretme ve Öğrenme Yöntemi

Teaching and Learning Methods


Düşünmeyi ve güdülenmeyi arttırıcı aktif yöntemler/Probleme Dayalı Öğrenme

Active methods to increase thinking and motivation/Problem Based Learning


Ders Kitabı ve Referanslar

Textbook and References


Fine L.W. and Beall H. 1990 Chemistry for Engineers and scientists, Sounders College Publishing, 1006 p.

Yantiri A., Bilge G. ve Alkan H. 2002, Supernova Kalıntıları, Diploma çalışması.EÜFF. Astronomi ve Uzay Bilimleri Böl. 55 s.

Basic geochemistry(Okuma Odası Bilgisayarları: Programlar/Estltp/Basic Geochemistry),

Mortimer C.E. 1999, Modern Üniversite Kimyası, (Çev. Ed. T. Altınata) Çağlayan Kitabevi, 464s.


Değerlendirme Kriterleri

Assessment Critera

PDÖ %25+Modül %75 (%10 Uygulama+%10 Lab +%15 Alan çalışması+%40Modül sınavı)=Modül Notunu belirler.

25% PBL+75% Module(10% Application+10% lab+ %10 Field Study + 40% Module exam)= Total module assessment
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

Похожие:

Geological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961 iconBalikesir university faculty of science and literature department of chemistry

Geological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961 iconMaster of science department of Food Science University of Manitoba Winnipeg © 2009 by Blanca Gómez Guerrero

Geological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961 iconT. Kasetkasem and P. K. Varshney Department of Electrical Engineering and Computer Science Syracuse University Syracuse, ny 13244

Geological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961 iconThere is no national science just as there is no national multiplication table; what is national is no longer science
А. Kozhevnikova, Assoc. Prof of the Department of English for Humanities (Samara State University), Member of Board of Experts for...
Geological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961 iconAtilim university faculty of engineering department of industrial engineering course description and practice

Geological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961 iconDumlupinar university faculty of engineering department of civil engineering course information

Geological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961 iconFaculty of Science Research Report 2006 Department of Archaeology

Geological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961 iconMaterials science and engineering department

Geological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961 iconDepartment of computer science and engineering

Geological Engineering Department The Geology chair was, first, estabilished within the Department of Natural Science in Faculty of Science of Ege University, on October 4, 1961 iconDepartment of Computer Science and Engineering

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница